Centralizēto eksāmenu rezultāti – konkurētspējīgi!

Neskatoties uz valstī noteikto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid 19 pandēmiju, aizvadītais mācību gads Zvejniekciema vidusskolas 12.klases absolventiem bijis ļoti veiksmīgs, par ko liecina centralizēto eksāmenu rezultātu analīze: visos pārbaudījumos mūsu skolēnu sniegums ir krietni augstāks nekā valstī.

2019./2020.m.g. Zvejniekciema vidusskolu absolvēja piecpadsmit  12. klases izglītojamie, no kuriem eksāmenus kārtoja 14 skolēni. Lai iegūtu atestātu par vidējo izglītību, jauniešiem šogad sekmīgi (virs 5%) bija jānokārto 3 obligātie centralizētie eksāmeni (CE) - latviešu valodā, matemātikā un  svešvalodā -, izvēles eksāmeni nebija obligāti, taču tos kārtoja divi skolēni. CE rezultāti skatāmi 1.attēlā.

 

1.attēls. Obligāto CE rezultātu salīdzinājums Zvejniekciema vidusskolā un valstī.

 

2019./2020. m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti

Avots: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2020/

12.klases absolventi bez obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem izvēlējās savas zināšanas pārbaudīt arī krievu valodā un fizikā. Krievu valodā pārbaudījumu kārtoja divi, bet fizikā viens skolēns. Krievu valodas eksāmenā vidējais kopprocents Zvejniekciema vidusskolā 78,2%, valstī – 73,3%, bet fizikas eksāmenā attiecīgi 44,6% un 41,9% (avots: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2020/ ).

Liels paldies pedagogiem par ieguldīto darbu, atbilstoši izvēloties darba formas un metodes, kā nodrošinot veiksmīgu sadarbību ar skolēniem un viņu ģimenēm attālinātajā mācību procesā!  Paldies vecākiem par atsaucību un sadarbību!

Absolventiem vēlam tikpat centīgi, veiksmīgi un ar prieku turpināt izglītību vai uzsākt darba gaitas! Par to, ka mācību darba atzinīgi vērtējamie rezultāti ir konkurētspējīgi, jaunieši tūlīt pārliecināsies, piesakoties studijām augstskolās. Veiksmes!

Valda Tinkusa, Zvejniekciema vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

2019./2020. m.g. Valsts pārbaudes darbu grafiks Zvejniekciema vidusskolā

2018./2019. m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti

2018./2019. m.g. Valsts pārbaudes darbu grafiks 

2017./2018. m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti

2017./2018. m.g. Valsts pārbaudes darbu grafiks 

2016./2017. m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti

2016./2017. m. g. Valsts pārbaudes darbu grafiks

2015./2016. m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti

2015./2016. m.g. Valsts pārbaudes darbu grafiks

Zvejniekciema vidusskola
 

​​​

© 2013 Zvejniekciema vidusskola. 

Telefons: 67954037

Fax : 67954037
e-pasts: zvskola@gmail.com

Adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161

 

Skolas jaunumi arī tviterī:

 

 

  • Twitter Metallic