Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2020./2021. m.g.

 • II pakāpe 9. klases skolniecei Sibillai Ērkšķei Bioloģijas valsts 43.olimpiādē, skolotāja Ilona Trezune;

 • 1. vieta 9. klases skolniecei Sibillai Ērkšķei Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā, skolotāja Ilona Trezune;

 • 2. vieta 9. klases skolniecei Sibillai Ērkšķei Valsts Matemātikas 71.olimpiādes 2.posmā, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 2. vieta 9. klases skolniecei Elzai Strupišai Valsts Matemātikas 71.olimpiādes 2.posmā, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 2. vieta 9. klases skolniecei Sibillai Ērkšķei Valsts Vēstures 27.olimpiādes 2.posmā, skolotāja Diāna Glaudāne;

 • 3. vieta 7. klases skolniecei Beātei Bērziņai Pierīgas novadu apvienības Matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 3. vieta 7. klases skolniekam Aleksandram Gekam Pierīgas novadu apvienības Matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 3. vieta 12. klases skolniekam Artūram Baltgalvim Valsts Vēstures 27.olimpiādes 2.posmā, skolotāja Diāna Glaudāne;

 • Atzinība 6. klases skolniecei Esterei Latifai Mullai Pierīgas novadu apvienības Matemātikas 5.-8.klašu olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Atzinība 12. klases skolniecei Undīnei Strupišai Valsts Vēstures 27.olimpiādes 2.posmā, skolotāja Diāna Glaudāne;

Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2019./2020. m.g.

 • 1. vieta 9. klases skolniekam Nikitam Laviginam Krievu valodas (svešvalodas) 23. valsts olimpiādē, skolotāja Sandra Ozola-Ozoliņa;

 • 1. vieta 9.-12.klašu komandai-Viktorijai Graubiņai, Elīzai Lindai Zaķei, Nikitam Laviginam, Samantai Pastarei, Arnim Lankmanim, Artūram Baltgalvim, Marijai Ķēniņai, Viktorijai Rajevskai Dzimtās valodas dienai veltītajā konkursā, skolotāja Valda Tinkusa,          Vija Skudra, Lāsma Burberga;

 • 1. vieta 9. klases skolniekam Nikitam Laviginam Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē individuālā grupā, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 1. vieta 8.-9.klašu komandai- Elzai Strupišai, Tomam Eizānam, Artūram Kiseļevskim, Nikitam Laviginam Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 1. vieta 9. klases skolniekam Nikitam Laviginam Pierīgas novadu skolu krievu valodas olimpiādē, skolotāja Sandra Ozola-Ozoliņa;

 • 2. vieta 12.klases skolniecei Marijai Ķēniņai Pierīgas novadu skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Valda Tinkusa;

 • 2. vieta 9. klases skolniecei Viktorijai Graubiņai Pierīgas novadu skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Lāsma Burberga;

 • 2. vieta 9. klases skolniekam Nikitam Laviginam Pierīgas novadu skolu fizikas olimpiādē, skolotājs Andris Zande;

 • 3. vieta 6.klases skolniecei Zanei Babrānei Pierīgas novadu skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 3. vieta 9. klases skolniekam Nikitam Laviginam Pierīgas novadu skolu ķīmijas olimpiādē, skolotāja Svetlana Grube;

 • 3. vieta 9. klases skolniekam Nikitam Laviginam Pierīgas novadu skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 3. vieta 12. klases skolniecei Andželai Zuselei Pierīgas novadu skolu krievu valodas olimpiādē, skolotāja Sandra Ozola-Ozoliņa;

 • 3. vieta 9. klases skolniekam Nikitam Laviginam Pierīgas novadu skolu vēstures olimpiādē, skolotāja Vaira Cīrule;

 • 4. vieta 2. klases skolniekam Tomasam Stūrmanim Latvijā Starptautiskā matemātikas konkursā "Ķengurs 2020", skolotāja Jolanta Liniņa;

 • II pakāpe 12. klases skolniecei Samantai Madei Leimanei Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē valsts posmā, darba vadītāja Valda Tinkusa;

 • II pakāpe 12. klases skolniecei Samantai Madei Leimanei Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē Rīgas reģionā, darba vadītāja Valda Tinkusa;

 • III pakāpe 11. klases skolniekam Artūram Baltgalvim Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē Rīgas reģionā, darba vadītājs Andris Zande;

 • Atzinība 9. klases skolniekam Artūram Kiseļevskim Pierīgas novadu skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Atzinība un veicināšanas balva 12.klases skolniecei Marijai Ķēniņai Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 15.konkursā, skolotāja Valda Tinkusa;

 • Atzinība un veicināšanas balva 12.klases skolniekam Markum Vilcānam Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 15.konkursā, skolotāja Valda Tinkusa;

 • Sertifikāts 12.klases skolniecei Katei Strupišai 2019./2020. mācību gadā Mazajā matemātikas universitātē (MMU), skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Sertifikāts 11.klases skolniekam Artūram Baltgalvim 2019./2020. mācību gadā Mazajā matemātikas universitātē (MMU), skolotāja Aleksandra Ivanova.

Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2018./2019. m.g.

 • 1. vieta 11. klases skolniecēm Marijai Ķēniņai un Beātei Adelīnai Odītei Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) rīkotajā Skolēnu pētniecisko un radošo darbu konkursa otrajā kārtā, darba vadītāja Valda Tinkusa;

 • 1. vieta 8. klases skolniekam Nikitam Laviginam Pierīgas skolu krievu valodas olimpiādē, skolotāja Sandra Ozola-Ozoliņa;

 • 2. vieta 8. klases skolniekam Nikitam Laviginam Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 2. vieta 9. klases skolniecei Mārai Angelikai Eglītei Pierīgas skolu vēstures olimpiādē, skolotāja Ija Puisāne;

 • 2. vieta 3. klašu komandai- Ievai Ābelei, Katrīnei Siliņai, Annai Spilvai, Robertam Biukam Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvajā olimpiādē "Erudīts 2018", skolotāja Everita Levina, Aina Strupiša;

 • 3.vieta 7.-9. klašu komandai- Viktorijai Graubiņai, Lindai Elīzai Zaķei, Artūram Kiseļevskim, Nikitam Laviginam Pierīgas skolu ģeogrāfijas olimpiādē, skolotāja Velta Velmere;

 • 3. vieta 5. klases skolniecei Zanei Babrānei Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 3. vieta 6. klases skolniekam Artūram Taubem Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Valda Krasovska;

 • II pakāpe 11. klases skolniecēm Katrīnai Mārtiņai un Katei Strupišai Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē valsts kārtā, skolotāja Valda Tinkusa;

 • II pakāpe 11. klases skolniecēm Katrīnai Mārtiņai un Katei Strupišai Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē Rīgas reģionā, skolotāja Valda Tinkusa;

 • Atzinība 6. klases skolniekam Artūram Taubem Latvijas 46. atklātajā matemātikas olimpiādē, skolotāja Valda Krasovska;

 • Atzinība 8. klases skolniekam Artūram Kiseļevskim Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Atzinība 11. klases skolniecei Marijai Ķēniņai Pierīgas skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Valda Tinkusa;

 • Atzinība 10. klases skolniekam Artūram Baltgalvim Pierīgas novadu apvienības matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova; 

 • Atzinība 11. klases skolniecei Marijai Ķēniņai R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursā, skolotāja Valda Tinkusa;

 • Atzinība 8. klases skolniekam Nikitam Laviginam Latvijas Atklātās Lingvistikas olimpiādes pirmajā kārtā.

Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2017./2018. m.g.

 • 1. vieta 10.klases skolniecēm Marijai Ķēniņai un Beātei Adelīnai Odītei Latvijas 42. skolēnu Rīgas reģiona zinātniskajā konferencē, skolotāja Valda Tinkusa; 

 • 1. vieta 7. klases skolniecei Lindai Elīzai Zaķei Pierīgas skolu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, skolotāja Guna Lāčauniece;

 • 1. vieta 6. klases skolniekam Albertam Spilvam Pierīgas skolu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, skolotājs Juris Biuka;

 • 2. vieta 4. klasei projekta "Sporto visa klase" 4. sezonas finālsacensībās, sporta skolotāja Dzidra Dulpiņa, klases audzinātāja Jolanta Liniņa;

 • 2. vieta 7.klases skolniekam Nikitam Laviginam Pierīgas skolu krievu valodas olimpiādē, skolotāja Sandra Ozola-Ozoliņa;

 • 2. vieta 8. klases skolniecei Mārai Angelikai Eglītei Pierīgas skolu angļu valodas olimpiādē, skolotāja Daiga Zande;

 • 2. vieta 1.a klases skolniekam Niklāvam Kulbergam Pierīgas skatuves runas konkursā, skolotāja Valda Krasovska;

 • 2. vieta 12. klases skolniecei Elīnai Kūliņai Pierīgas skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Vija skudra;

 • 3. vieta 5. klases skolniecei Alisei Luīzei Kreitenbergai Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Valda Krasovska;

 • 3. vieta 10. klases skolniecei Andželai Zuselei Pierīgas skolu krievu valodas olimpiādē, skolotāja Sandra Ozola-Ozoliņa;

 • 3. vieta 5. klases skolniecei Evai Bukovskai Pierīgas skolu vizuālās mākslas olimpiādē "Mākslinieks", skolotāja Māra Alena;

 • 3. vieta 9. klases komandai- Justīnei Ābelei, Samantai Pastarei, Emīlam Kiseļevskim, Ričardam Sergejevam Pierīgas skolu alternatīvajā ģeogrāfijas komandu olimpiādē, skolotāja Velta Velmere;

 • 3. vieta 9.-12. kl. komandai- Anželikai Danielai Kovaļovai, Paulai Feldmanei, Markum Vilcānam, Marijai Ķēniņai, Justīnei Ābelei, Unai Tirulei, Emīlam Kiseļevskim, Rūtai Esterei Liepniecei Dzimtās valodas dienas konkursā "Vārds teātrī", skolotāja Valda Tinkusa, Vija Skudra, Sandra Ozola-Ozoliņa;

 • 3. vieta 7. klases komandai- Viktorijai Graubiņai, Artūram Kiseļevskim, Sendijai Alisei Kļaviņai, Markusam Marjanam Lastoveckim, Nikitam Laviginam, Lindai Elīzai Zaķei matemātikas komandu olimpiādē “Atvērtā kopa 2017”, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Atzinība 7. klases skolniekam Artūram Kiseļevskim Latvijas 45. atklātajā matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Atzinība 4. klases skolniecei Zanei Babrānei Pierīgas sākumskolu latviešu valodas olimpiādē, skolotāja Jolanta Liniņa;

 • Atzinība 12. klases skolniecei Elīzai Martai Burbergai Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Atzinība 9. klases skolniekam Emīlam Kiseļevskim Pierīgas skolu vēstures olimpiādē, skolotāja Vaira Cīrule;

 • Atzinība 10. klases skolniecei Katei Strupišai R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursā, skolotāja Valda Tinkusa;

 • Atzinība 6. klases skolniecei Tijai Annai Turkupolei Pierīgas skolu vizuālās mākslas olimpiādē "Mākslinieks", skolotāja Māra Alena.

Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2016./2017. m.g.

 • 1. vieta 9. klases skolniekam Jānim Antonovam Pierīgas skolu mājturības olimpiādē, skolotājs Juris Biuks;

 • 1. vieta 6. klases skolniekam Nikitam Laviginam Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Valda Krasovska;

 • 1. vieta 9. klases skolniekam Andrim Ivanovam Pierīgas skolu ķīmijas olimpiādē, skolotāja Svetlana Grube;

 • 2. vieta 6. klases skolniekam Artūram Kiseļevskim Latvijas 44. atklātajā matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 2. vieta 8. klases skolniekam Emīlam Kiseļevskim Pierīgas skolu mājturības olimpiādē, skolotājs Juris Biuka;

 • 2. vieta 9. klases skolniekam Andrim Ivanovam Pierīgas skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Valda Tinkusa;

 • 3. vieta 7. klases komandai "Arhimedi"-Lienei Bernhardei, Raineram Cekarevam, Līvai Pimenovai, Adrianai Nikai Gulbei,Reinim Rezevskim Jauno matemātiķu konkursa gada kopvērtējumā, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 3. vieta 1.a klases skolniecei Annai Spilvai Pierīgas skolu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Māra Alena;

 • 3. vieta 1.klašu skolēnu komandai- Katrīnei Siliņai, Ievai Ābelei, Annai Spilvai, Robertam Biukam Pierīgas novadu "Atjautības dienas" olimpiādē, skolotāja Aina Strupiša, Everita Levina;

 • 3. vieta 12. klases skolniecei Alisei Sabīnei Leimanei Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova

 • Atzinība 4. klases skolniecei Evai Bukovskai Pierīgas skolu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Māra Alena;

 • Atzinība 8. klases skolniecei Laurai Mihailovai Pierīgas skolu krievu valodas olimpiādē, skolotāja Sandra Ozola-Ozoliņa;

 • Atzinība 4. klases skolniekam Artūram Taubem Pierīgas skolu angļu valodas olimpiādē, skolotāja Gaida Haritone;

 • Atzinība 4. klases skolniekam Robinam Zaščerinskim Pierīgas skolu angļu valodas olimpiādē, skolotāja Gaida Haritone;

 • Atzinība 12. klases skolniecei Elīnai Marī Maksimovai Pierīgas skolu angļu valodas olimpiādē, skolotāja Daiga Zande;

 • Atzinība 11. klases skolniekam Aldim Ivanovam Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova.

 • I pakāpe un "Dižās dziedātājas" tituls 2. klases skolniecēm Žanetei Strupišai un Annai Marijai Lastoveckai tradicionālās dziedāšanas konkursā "Dziesmu dziedu, kāda bija 2017"; skolotāja Antra Deniškāne;

 • I pakāpe 11. klases skolniecei Elīnai Kūliņai Rīgas reģiona zinātnisko darbu konferencē, skolotāja Svetlana Grube;

 • II pakāpe 8.klases skolniecei Rūtai Esterei Liepniecei Pierīgas Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Latvijas toņi un pustoņi", skolotāja Māra Alena;

 • III pakāpes diploms 6. klases skolniekam Nikitam Laviginam un Ralfam Ričardam Bitem Pierīgas Jauno vides pētnieku forumā "Skolēni eksperimentē", skolotāja Svetlana Grube;

Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2015./2016. m.g.

 • 1. vieta 11. klases skolniecei Lindai Ozolai Pierīgas reģionālajā ZPD konferencē, skolotājs Ģirts Blekte;

 • 1. vieta 5. klases skolniekam Nikitam Laviginam un Ralfam Ričardam Bitem Vides izziņas spēļu konkursā "Iepazīsti vidi" valsts kārtā, skolotāja Svetlana Grube;

 • 1. vieta 5. klases skolniekam Nikitam Laviginam Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aina Strupiša;

 • 1. vieta 9. klases skolniekam Kārlim Taubem Pierīgas novadu skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Valda Tinkusa;

 • 1. vieta 8. klases skolniekam Andrim Ivanovam Mammadaba dzejoļu konkursā, skolotāja Santa Tinkusa;

 • 1. vieta Haraldam Kūliņam-Priedem, Alisei Luīzei Kreitenbergai, Artūram Taubem, Elzai Strupišai, Artūram Kiseļevskim, Lienei Bernhardei, Markusam Baltajam, Montai Čašai, Katei Strupišai, Elīzai Martai Burbergai, Sabīnei Alisei Leimanei, Raivim Vītolam Starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs 2016", skolotāja Aleksandra Ivanova, Valda Krasovska, Everita Levina, Aina Strupiša, Jolanta Liniņa;

 • 2. vieta 3. klases komandai-Esterei Appenai, Evai Bukovskai, Alisei Luīzei Kreitenbergai, Artūram Taubem konkursā "Erudīts 2016" Pierīgas sākumskolas skolēniem, skolotāja Valda Krasovska;

 • 2. vieta 5. klases skolniekam Artūram Kiseļevskim Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aina Strupiša;

 • 2. vieta 9. klases skolniekam Kārlim Taubem Pierīgas novadu skolu vēstures olimpiādē, skolotāja Vaira Cīrule;

 • 2. vieta 12. klases skolniekam Ērikam Teterim Pierīgas novadu skolu vēstures olimpiādē, skolotājs Ģirts Blekte;

 • 2. vieta 12. klases skolniekam Ērikam Teterim Pierīgas novadu skolu bioloģijas olimpiādē, skolotāja Aina Jermacāne;

 • 3. vieta 5. klases skolniekam Artūram Kiseļevskim Latvijas 43. atklātajā matemātikas olimpiādē, skolotāja Aina Strupiša;

 • 3. vieta 7. un 8. klases komandai "Meža olimpiādē 2016", skolotāja Valda Krasovska, Aleksandra Ivanova, Guna Lāčauniece;

 • 3. vieta 8. klases skolniecei Andželai Zuselei Pierīgas novadu skolu krievu valodas olimpiādē, skolotāja Sandra Ozola-Ozoliņa;

 • 3. vieta 9. klases skolniekam Kārlim Taubem 42. latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē, skolotāja Valda Tinkusa;

 • 3. vieta 6. klases skolniekam Dairim Marekam Paeglītim Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, skolotājus Juris Biuka;

 • 3. vieta 7. klases skolniekam Emīlam Kiseļevskim Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 3. vieta 9. klases skolniekam Kārlim Taubem Pierīgas novadu skolu skatuves runas konkursā, skolotāja Valda Tinkusa;

 • 3. vieta 12. klases skolniecei Līgai Vilcānei Pierīgas novadu skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Vija Skudra;

 • 3. vieta 8. klases komandai konkursā "Eiropas pēdas Latvijā 2015", skolotāja Santa Tinkusa;

 • 9. vieta 5. klases skolniekam Artūram Kiseļevskim Starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs" valstī, skolotāja Aina Strupiša;

 • 17. vieta 12. klases skolniekam Raivim Vītolam Starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs" valstī, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Atzinība 8. klases skolniekam Andrim Ivanovam Latvijas 43. atklātajā matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Atzinība 11. klases skolniecei Sabīnei Alisei Leimanei angļu valodas olimpiādē, skolotāja Daiga Zande;

 • Atzinība 11. klases skolniecei Sabīnei Alisei Leimanei Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Diploms 3. klases skolniekam Artūram Taubem par dalību konkursā "Darini kalendāru 2016", skolotāja Valda Krasovska 

Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2014./2015. m.g.

 • 1. vieta 7.klases skolniekam Armandam Grūbem un 2. klases skolniecei Esterei Appenai vides spēļu konkursa "Iepazīsti vidi" valsts kārtā, skolotāja Svetlana Grube;

 • 1. vieta 12. klases skolniecei Anetei Kalniņai Pierīgas novadu skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 1. vieta 10. klases skolniecei Sabīnei Alisei Leimanei Pierīgas skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 1. vieta 12. klases skolniecei Anetei Kalniņai Pierīgas novadu skolu ekonomikas olimpiādē, skolotāja Anda Alsberga;

 • 1. vieta 7. klases skolniecēm Marijai Ķēniņai un Samantai Madei Leimanei Jauno vides reportieru konkursā, skolotāja Santa Tinkusa;

 • 1. vieta 7. klases skolniekam Armanam Grūbem Jauno vides reportieru konkursā, skolotāja Svetlana Grube;

 • 1. vieta 7. klasei video konkursā "Kāpēc jāšķiro atkritumi?", skolotāja Santa Tinkusa;

 • 1. vieta 7. klases skolniecei Katei Strupišai vizuālās mākslas konkursā "Cits eksperiments", skolotāja Santa Tinkusa;

 • II pakāpe 12. klases skolniecei Anetei Kalniņai latviešu valodas un literatūras 41. valsts olimpiādē, skolotāja Vija Skudra;

 • II pakāpe 12. klases skolniecei Sanitai Martinsonei 39. skolēnu zinātniskajā konferencē valstī, skolotāja Vija Skudra;

 • 2. vieta 12. klases skolniecei Anetei Kalniņai Pierīgas novadu skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Vija Skudra;

 • 2. vieta 8. klases skolniekam Kārlim Taubem Pierīgas novadu skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Valda Tinkusa;

 • 2. vieta 9.b klases skolniecei Ingai Sermulei Pierīgas novadu skolu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Iveta Pečaka;

 • 2. vieta 6. klases komandai - Unai Tirulei, Emīlam Kiseļevskim, Samantai Pastarei, Ričardam Sergejevam - Rīgas un Pierīgas reģiona CSDD konkursā "Gribu būt mobils", skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 2. vieta 7. klases skolniecēm Marijai Ķēniņai un Samantai Madei Leimanei konkursā "Ūdens un ilgtspējīga attīstība", skolotāja Santa Tinkusa;

 • 2. vieta 7. klases skolniekam Andrim Ivanovam vizuālās mākslas konkursā "Cits eksperiments", skolotāja Santa Tinkusa;

 • 2. vieta 4. klases skolniecei Viktorijai Graubiņai sākumskolas olimpiādē, skolotāja Anita Uzkalna;

 • 2. vieta 3. klases skolniecei Keitai Kristiānai Kapzemai Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Māra Alena;

 • 2. vieta 3. klases komandai - Elizabetei Levinai, Kristeram Karlsonam, Ģirtam Nollem, Tomam Eizānam - Pierīgas novadu skolu konkursā "Erudīts 2014", skolotāja Aina Strupiša;

 • 3. vieta 7. klases komandai Meža olimpiādē, skolotāja Santa Tinkusa;

 • 3. vieta 7. klases skolniekam Andrim Ivanovam Pierīgas novadu skolu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 3. vieta 9. a klases skolniecei Elīzai Martai Burbergai Pierīgas novadu skolu Latvijas un pasaules vēstures olimpiādē, skolotāja Vaira Cīrule;

 • 3. vieta 9. b klases skolniecei Ingai Sermulei Pierīgas novadu skolu Latvijas un pasaules vēstures olimpiādē, skolotāja Vaira Cīrule;

 • 3. vieta 11. klases skolniekam Ērikam Teterim Pierīgas novadu skolu ģoegrāfijas olimpiādē, skolotāja Velta Velmere;

 • 3. vieta 12. klases skolniekam Oskaram Aišpuram infografiku konkursā "Izglītojies e-prasmīgi", skolotāja Santa Tinkusa;

 • 3. vieta 7. klases skolniecei Samantai Madei Leimanei vizuālās mākslas konkursā "Cits eksperiments", skolotāja Santa Tinkusa;

 • Atzinība 11. klases skolniekam Ērikam Teterim Pierīgas apvienības bioloģijas olimpiādē, skolotāja Aina Jermacāne;

 • Atzinība 12. klases skolniecei Anetei Kalniņai Pierīgas novadu skolu ģoegrāfijas olimpiādē, skolotāja Velta Velmere;

 • Atzinība 5. klases skolniecei Lienei Bernhardei Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju konkursā, skolotāja Guna Lāčauniece;

 • Atzinība 5. klases skolniecei Lienei Bernhardei Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Māra Alena;

 • 7. klases skolnieces Samantas Briedes vizualizācija iekļauta kalendārā "Darini kalendāru 2015. Aspazija un Rainis", skolotāja Santa Tinkusa

Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2013./2014. m.g.


 

 • 1. vieta 12. klases skolniecēm Anetei Eglītei un Janai Kohno Pierīgas novadu Zinātniski pētniecisko darbu konferencē (darbs izvirzīts uz valsts kārtu), skolotāja Valda Tinkusa;

 • 1. vieta 11. klases skolniecei Anetei Kalniņai Pierīgas novadu Zinātniski pētniecisko darbu konferencē (darbs izvirzīts uz valsts kārtu), skolotājs Ģirts Blekte;

 • 1. vieta un "Lielā dziedātāja tituls" 5. klases skolniekam Emīlam Kiseļevskim Tradicionālās dziedāšanas reģionālajā konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija” (izvirzīts uz valsts kārtu), skolotāja Antra Deniškāne;

 • 1. vieta 11. klases skolniecei Anete Kalniņai Pierīgas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (izvirzīta uz valsts kārtu), skolotāja Vija Skudra;

 • 1. vieta 11. klases skolniecei Anetei Kalniņai Saulkrastu novada skolu jaunatnes eseju konkursā "Trīs Latvijas atmodas", skolotājs Ģirts Blekte;

 • 1. vieta 1. klases skolēniem Esterei Appenai un Artūram Taubem Pierīgas skolu vides pētnieku forumā "Skolēni eksperimentē" (darbs izvirzīts uz valsts kārtu), skolotāja Svetlana Grube;

 • 1. vieta 12. klases skolniekam Pēterim Osītim StartIT programmēšanas konkursā, skolotāja Santa Tinkusa;

 • 1. vieta 6. klases skolniekam Laurim Lecim "Latvijas valsts meži" rīkotajā interneta spēles "Mežotājs" konkursā, skolotāja Santa Tinkusa;

 • 1. vieta 1. klases skolniekam Ģirtam Nollem Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Māra Alena;

 • 1. vieta 5. klases skolniekam Emīlam Kiseļevskim atklātajā matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 2. vieta 12. klases skolniecei Kristai Brigitai Čerpakovskai Pierīgas novadu konkursā "Pazīsti savu organismu" (izvirzīta uz valsts kārtu), skolotāja Aina Jermacāne;

 • 2. vieta 12. klases skolniecei Janai Kohno Pierīgas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (izvirzīta uz valsts kārtu), skolotāja Valda Tinkusa;

 • 2. vieta 4. klases skolniecei Lienei Bernhardei Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Māra Alena;

 • 2. vieta 8. b klases skolniecei Ingai Sermulei Pierīgas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Iveta Pečaka;

 • 2. vieta 8.b klases skolniecei Ingai Sermulei Pierīgas novadu skatuves runas konkursā, skolotāja Vija Skudra;

 • 2. vieta 3. klases skolēnu komandai konkursā "Erudīts - 2014" Pierīgas skolu skolēniem, skolotāja Anita Uzkalna; 

 • 3. vieta un simpātīju balva no inbox.lv 6. klases skolniecēm Marijai Ķēniņai, Samantai Briedei, Samantai Madei Leimanei konkursā "Eiropas balva" - labākais tiešsaistes saturs bērniem, skolotāja Santa Tinkusa;

 • 3. vieta 5. klases skolniekam Markusam Baltajam Pierīgas novadu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • 3. vieta 5. klases skolniekam Emīlam Kiseļevskim Pierīgas novadu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • III pakāpe 11. klases skolniecei Anetei Kalniņai latviešu valodas un literatūras 40. valsts olimpiādē, skolotāja Vija Skudra;

 • Atzinība 6. klases skolniecei Viktorijai Rajevskai Pierīgas novadu mājturības olimpiādē, skolotāja Guna Lāčauniece;

 • Atzinība 5. klases skolniecei Unai Tirulei Pierīgas novadu matemātikas olimpiādē, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Atzinība 5. klases skolniekiem Unai Tirulei un Emīlam Kiseļevskim Neklātienes matemātikas skolas Profesora cipariņa kluba 4. nodarbībā, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Atzinība 6. klases skolniekam Andrim Ivanovam Neklātienes matemātikas skolas Jauno matemātiķu konkursa 4. kārtā, skolotāja Aleksandra Ivanova;

 • Atzinība 7. klases skolniecei Paulai Dalbiņai Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Māra Alena;

 • Atzinība 8.a klases skolniecei Elīzai Martai Burbergai Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Māra Alena;

 • Atzinība 7. klases skolniekam Rūdolfam Grēvem Pierīgas novadu ģeogrāfijas olimpiādē, skolotāja Velta Velmere;

 

 

 

Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2012./2013. m.g.


 

 • 1. vieta 9.b klases skolniecei Ditai Kantorei Pierīgas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Lāsma Burberga;

 • 1. vieta 11. klases skolniecei Kristai Brigitai Čerpakovskai Pierīgas novadu konkursā "Pazīsti savu organismu", skolotāja Aina Jermacāne;

 • 1. pakāpe 9.b klases skolniecei Elīnai Nollei Pierīgas novadu II Latvijas mūzikas olimpiādē 2. kārtā, skolotāja Antra Deniškāne;

 • 3. vieta 6. klases skolniekam Kārlim Taubem Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Māra Alena;

 • 3. vieta 3. klases skolniekam Dairim Marekam Paeglītim Pierīgas novadu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Māra Alena;

 • 3. vieta 11. klases skolniecei Janai Kohno Pierīgas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, skolotāja Valda Tinkusa;

 • 3. vieta 7. a klases skolniecei Mildai Martinsonei zīmējumu konkursā "Kā es redzu elektronisku valsts pārvaldi?", skolotāja Santa Tinkusa;

 • Atzinība 11. klases skolniecei Kristai Brigitai Čerpakovskai Pierīgas novadu bioloģijas olimpiādē, skolotāja Aina Jermacāne.