Zaļās Jostas izlaidums Brīnumskapī

1. jūnijā Zvejniekciema vidusskolas 1., 5. un 6. klases skolēni kopā ar skolotājām Valdu Krasovsku un Aleksandru Ivanovu piedalījās Siguldas pilsdrupu estrādē un pils dārzā gada vērienīgākajā vides un mūzikas festivālā visai ģimenei "Zaļās jostas izlaidums Brīnumskapī".

Pasākumā vienuviet pulcējās nozīmīgākās Latvijas Vides un dabas aizsardzības organizācijas, kā arī "zaļi" domājoši uzņēmumi un biedrības, kas piedāvāja pasākuma apmeklētājiem ļoti plašu un daudzveidīgu vides izglītības un ekoloģiskās atpūtas programmu dažāda vecuma grupu dalībniekiem. Paralēli radošajām darbnīcām, konkursiem un citām aktivitātēm pils dārzā, uz Siguldas pils estrādes skatuves apmeklētājus priecēja "Brīnumskapis" un grupa "Musiqq", sveicot makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursu šī gada uzvarētājus no Latvijas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.

Šogad "Zaļās jostas izlaidums Brīnumskapī" apmeklēja:

· ap 8000 dalībnieku;

· kampaņā kopumā piedalījās ap 502 izglītības iestādes no visas Latvijas, tai skaitā arī mēs;

· kopā tika savāktas 1270 t un 326 kg makulatūras (Zvejniekciema vidusskolas ieguldījums – 1025 kg) un 23, 973 tonnas izlietoto bateriju.

Skolēni kopā ar organizāciju "Zaļā josta" un SIA "ZAAO" pārstāvjiem mācījās pareizi šķirot atkritumus. "Zaļās jostas" stendā bērni varēja tikties ar Ezīti Jostiņu un pārbaudīt iemaņas PET pudeļu šķirošanas veiklības spēlē "Šķiromāns Zigis".

Pasaules dabas fonda Pandas "Dabas laboratorijā" skolēni mācījās atšķirt putnu balsis un zivju sugas, ko ieteicams lietot pārtikā. Šajā darbnīcā skolēni  uzzināja daudz jaunas informācijas par Baltijas jūru. "Smilšu Lampas" stendā uz speciāli izgaismotām lampu virsmām varēja izjust smilšu burvīgo un terapeitisko iedarbību, ar rokām, dažādām otām un citiem palīglīdzekļiem zīmējot mākslas darbus. Dažādas radošās un vides izziņas darbnīcas piedāvāja Latvijas Vides organizācijas: „Latvijas Valsts meži” un Cūkmens, Latvijas Dabas muzejs, Latvijas Dabas fonds, Vides izglītības fonds, Latvijas Mazpulku organizācija un Ekoskolu programma un Dabas vides estētikas studija. Atraktīvās spēlēs un radošajās darbnīcās jaunākos pasākuma apmeklētājus iesaistīja žurnāls "Zīlīte", savukārt palauzīt prātu kā liels, tā arī mazs varēja "Domātāja" spēļu darbnīcās.

Skolēni izmantoja iespēju individuāli izgatavot tradicionālo Siguldas koka spieķīšus.

Pasākuma īpašie viesi bija zinātnes centrs „AHHA” no Igaunijas, kas bērnus un jauniešus iesaistīja dažādās aktīvās un zinātniski pētnieciskās nodarbēs.

Laiks šajā dienā tika pavadīts jauki, gan izzinot, gan atpūšoties.

Esam gatavi nākamajā mācību gadā turpināt piedalīties makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursos.

Aleksandra Ivanova 

Lasīšanas diena Zvejniekciema vidusskolā

Otro gadu pēc kārtas  Zvejniekciema vidusskolā 29. maijā norisinājās Lasīšanas diena. Tās mērķis ir ieinteresēt skolēnus lasīt grāmatas, lai  paaugstinātu lasītprasmi.

Lasīšanas diena aizsākās ar „Bērnu un jauniešu žūrijas 2014” grāmatu atvēršanas svētkiem. Bērnu žūrija ir valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programma, kurā Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkas lasītāji ar prieku piedalās jau trešo reizi. Skolēni lasīšanas stundā iepazinās ar daudzveidīgu jaunāko un iepriekšējo paaudžu iemīļotāko literatūru un izvēlējās grāmatas lasīšanai atbilstoši savam vecumam un lasīšanas pieredzei. Lai piedalītos „Bērnu un jauniešu žūrijā”, skolēniem bija iespēja noslēgt lasīšanas līgumu, kurā paredzēts, ka žūrijas eksperts apņemas izlasīt un novērtēt piecas žūrijas sarakstā iekļautās grāmatas līdz 2014.gada 31.decembrim. Lasīšanas dienā svinīgi tika noslēgti 65 Bērnu un jauniešu žūrijas līgumi. Lai izkoptu lasīšanas tradīcijas ģimenē, programmā darbojas arī „Vecāku žūrija”.

Turpinājumā skolēniem bija iespēja paveikt dažādus uzdevumus, kas saistīti ar lasīšanu un  literatūru. Vismazākajiem skolēniem bija jāsaliek mozaīkas – „Bērnu žūrijas 2014” grāmatu attēli, bet sākumskolas un pamatskolas zēni un meitenes uzzināja vairāku daiļdarbos izmanotu vecvārdu skaidrojumu, kā arī atjaunoja pasakā „izdzisušos” vārdus un rakstīja vēstules, izmantojot dažādus frazeoloģismus.

Lasīšanas diena noslēdzās ar skolēnu piedalīšanos zibakcijā „Latvija lasa”, veltot 15 minūtes savas mīļākās grāmatas lasīšanai. Lasīšanas diena ir lieliska tradīcija, kuru  turpināsim arī nākamajā gadā!

Lasīšanas dienu vadīja bibliotekāre Dace Indāre un latviešu valodas un literatūras skolotāja Valda Tinkusa.

Dace Indāre

„Zinātnieku vakars”

15.maijā Zvejniekciema vidusskolā notika „Zinātnieku vakars”, kurā skolēniem no plkst. 17.00 līdz 20.00 bija iespēja izzināt skolu un uzzināt jaunu informāciju dažādās zinātnes jomās. 

Lai piedalītos šajā pasākumā, skolēniem bija jāizveido komanda un jāizdomā tās nosaukums.  „Zinātnieku vakaram” pieteicās ( un arī tajā piedalījās) divpadsmit  5.-9.klases komandas. Komandu nosaukumi arī  visnotaļ zinātniski, piemēram, „Gudrīši”, „Gudrie kāmīši”, „Melnie dzintriņi”, „Vilkači” un citi.

Vakara gaitā komandām bija jāapmeklē 8 „zinātniskās” laboratorijas (klases): „Noliktava” bioloģijas kabinetā, „Dullo zinātnieku darbnīca” ķīmijas kabinetā, kā arī jāpabūt „Zaļajā klasē”, „Antikvariātā” un „Folkloras nodarbībā”, jāiziet „Džungļu taka”, jāiejūtas bibliotēkas detektīva un ķīķerētāja lomā, kā arī jāsameklē vairāki skolā izvietotie kontrolpunkti, pie tiem bija jānofotografējas un attēls jāaizsūta informātikas skolotājai S. Tinkusai. 

„Zinātnieku vakara” laikā skolēni labi pavadīja laiku un ieguva jaunas zināšanas, kā arī pilnveidoja prasmi strādāt komandā.

Pasākuma dalībnieki ar rezultātiem bija apmierināti, jo glavenais mērķis bija piedalīties, izzināt un mācīties, bet 1. vietu ieguva 6.klases komanda „SKSBK”, 2.vietu – 5.klases komanda „Melnie dzintriņi”, bet 3. vietu – 8.a klases komanda „Dream Team”. Visas komandas saņēma pateicības. Paldies skolotājiem, kuri vadīja „zinātniskās” laboratorijas!

Valda Tinkusa 

Zvejniekciema folkloras kopas dalībnieki pirmoreiz piedalās tradicionālajos folkloras svētkos  „Pulkā eimu, pulkā teku”

17. un 18. maijā Jēkabpilī un Viesītē notika XXX Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā eimu, pulkā teku”, kopā pulcējot vairāk nekā tūkstoš folkloras kopu dalībnieku no visiem Latvijas novadiem. Zvejniekciema vidusskolas folkloras kopa šajā fesivālā piedalījās pirmo reizi, gūstot vērtīgu pieredzi,  jaunas emocijas un draugus.

Folkloras svētku 30. jubilejas sarīkojuma tēma ir „Nauda latviešu folklorā”. Tā norāda uz iepriekšējā gada aktualitāti – pāreju uz eiro, vienlaikus uzsverot naudas kā maksāšanas līdzekļa saistību ar laikmeta vērtībām, kas nav nopērkamas par naudu – katras paaudzes nepieciešamību meklēt sasaisti ar iepriekšējām paaudzēm, mantojot uzkrāto gudrību un pieredzi, un pēc tam pielāgojot un izmantojot to mūsdienās.

Festivāla organizatori bija parūpējušies, lai folkloras kopu gada darbs tiktu parādīts svētku atklāšanas koncertā un novadu folkloras kopu uzvarētāju koncertā, rotaļu un spēļu programmā, kā arī koncertā "Maksājiet, maksājiet manu skaistu dziedāšanu".

Zvejniekciema vidusskolas folkloras kopa uzstājās Vidzemes piejūras novada programmā kopā ar Lēdurgas, Straupes, Lādezera un Pociema folkloras kopām, parādot  savam novadam raksturīgāko folkloras kultūras mantojumu.

Festivāla programma bija plaša un daudzveidīga: notika ielu koncerti, tika piedāvāts interaktīvi iepazīt Jēkabpils kultūrvēstures mantojumu, kā arī bija iespēja piedalīties dažādos citos pasākumos.

Piedalīšanās šajā pasākumā bija vērtīga pieredze jaunajiem folkloras apguvējiem, jo, noguruši, bet guvuši brīnišķīgas emocijas par redzēto un izjusto, skolēni izlēma – arī nākamajā gadā jāpiedalās šajā festivālā, jo pulkā kopīga dziedāšana un muzicēšana sagādā daudz prieka un sniedz gandarījumu par labi paveiktu darbu.

Antra Deniškāne 

Radošo darbu konkurss  „ES UN MANA DZIMTENE”

1/1

Noslēdzies Rīgas Latviešu biedrības rīkotais radošo rakstu darbu konkurss „ES UN MANA DZIMTENE”. Žūrijas komisija izvērtēja 83 iesūtītos darbus no visām Latvijas skolām. 

Arī es nolēmu piedalīties šajā konkursā un uzrakstīju tematam atbilstošu radošo darbu dienasgrāmatas formātā. Visi darbi tika vērtēti divās klašu grupās: 5.-9.kl. un vidusskolas grupā.

Liels bija mans prieks, kad uzzināju, ka 5.-9.klašu grupā literāro darbu kategorijā esmu ieguvusi 1.vietu. Konkursa noslēgums, kurā piedalījos, notika Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē šī gada 22. maijā. Šajā sarīkojumā man tika dota iespēja iepazīstināt klātesošos ar savu darbu „Alises dienasgrāmata”. Tas bija ļoti emocionāls brīdis.

 Pasākumā noslēgumā apbalvoja visus konkursa uzvarētājus, es saņēmu diplomu un ceļa zīmi uz radošo vasaras nometni. Šajā nometnē būs iespēja gan mācīties, gan iepazīties ar citu valstu bērniem un jauniešem.

Pateicos savai latviešu valodas skolotājai Vijai Skudrai, jo viņa mani ieinteresēja piedalīties šajā konkursā.

Alise Nanija Umbraško, 9.klases skolniece 

1.vieta un iespēja studēt valsts finansētā studiju programmā Latvijas Universitātē Sociālo zinātņu fakultātē

1/1

9. maijā Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātē (SZF) notika skolēnu zinātniski pētniecisko un radošo darbu konkursa fināls, kurā tika noskaidroti labāko darbu autori, kuri ir nodrošinājuši  sev iespēju studēt LU SZF par budžeta līdzekļiem.

Konkursa finālā piedalījās Zvejniekciema vidusskolas 11.klases skolnieces Anete Kalniņa un Linda Liliana Pūle, kā arī 12. klases skolnieces Anete Kalniņa un Jana Kohno. Lai piedalītos SZF rīkotajā konkursos, kas notika 2 kārtās, Anete Kalniņa  piedalījās radošajā konkursā „Izveido savu mājaslapu!”, bet Linda Liliana Pūle, Anete Eglīte un Jana Kohno iesniedza savus zinātniski pētnieciskos darbus attiecīgi informācijas pārvaldības un komunikācijas sekcijā.

Zinātniski pētniecisko darbu konkursa dalībniekiem atbilstoši izvēlētajai sekcijai bija jādefinē sava darba tēma un jāizstrādā darbs, lai tas skaidri atsegtu pētījuma problēmu, parādītu tā iespējamo lietojumu praksē un būtu lietderīgs citiem pētniekiem turpmākā ideju izstrādē un prakses analīzē. Radošo konkursu „Izveido savu mājaslapu!” organizēja LU SZF Komunikācijas studiju nodaļa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Datorikas fakultāti un interneta portālu „Delfi”. Uz konkursa finālu tika uzaicināti labāko darbu autori, lai prezentētu un aizstāvētu savu darbu.

Konkursa noslēgumā tika paziņoti uzvarētāji: tas bija ļoti patīkams (varbūt arī negaidīts) pārsteigums, ka visas Zvejniekciema vidusskolas skolnieces Anete Kalniņa, Linda Liliana Pūle, Anete Eglīte un Jana Kohno ieguvušas 1.vietu (50% 1.vietu tika piešķirtas Zvejniekciema vidusskolai!)  un tātad arī nodrošinājušas sev iespēju  SZF atbilstošajā studiju programmā studēt valsts finansētajā studiju vietā 2014. un 2015. gadā. Vairāk informācijas SZF mājas lapā http://www.szf.lu.lv/dzive-lu-szf/aktualitates/ak/t/27100/

Liels paldies skolniecēm par neatlaidīgo un mērķtiecīgo darbu, viņu skolotājiem- konsultantiem par padomu un ierosinājumiem, kā arī vecākiem par rūpēm un atbalstu!

Valda Tinkusa

M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju ieguvusi Zvejniekciema vidusskolas absolvente Anete Eglīte

Tikšanās ar Sandru Kalnieti

Šī gada 8. maijā Zvejniekciema vidusskolas 7. – 12. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti. Sarunas mērķis bija mūs, jauniešus, informēt par deputātes pieredzi un darbību, kā arī vienkāršotā veidā iepazīstināt ar Eiropas Parlamenta funkcijām, kas ir aktuāli, tuvojoties vēlēšanām. Īpaši S. Kalniete akcentēja to, kā Latvijas izvirzītie Eiropas Parlamenta deputāti ar sistemātisku un neatlaidīgu darbību ieguvuši līdzekļus lauksaimniecības atbalstam mūsu valstī, ko, viņasprāt, ir svarīgi apzināties tieši lauku skolu audzēkņiem.

Tomēr neizpalika arī Sandras Kalnietes atmiņu stāsti par padomju laiku, kas, kā izrādās, deputātei nav bijis vienkāršs – viņa bērnību pavadījusi izsūtījumā (par ko sarakstījusi arī grāmatu), bijusi nepaklausīga skolniece, nedrīkstējusi ceļot uz citām valstīm, tāpēc nav brīnums, ka Kalnietes kundze bijusi Tautas frontes valdes priekšsēdētāja vietniece un enerģiska šīs kustības pārstāve, Latvijai atgūstot neatkarību 1990. gadā.

Šobrīd deputāte aktīvi seko līdzi notikumiem Ukrainā, pati arī apmeklējusi Kijevu, lai izvērtētu situāciju, un pat piedalījusies parlamenta sēdē laikā, kad no valsts aizbēdzis prezidents Janukovičs. Saistībā ar Krimas konfliktu S. Kalniete apgalvo, ka, pateicoties Eiropas Savienības un NATO atbalstam, Latvijas neatkarībai briesmas nedraudot.

Tikšanās gaitā mēs iepazinām S. Kalnieti kā mērķtiecīgu personību, tomēr žēl, ka tik maz uzmanības tika pievērsts Eiropas nozīmīgāko institūciju darbības apskatam. Deputāte centās iedvesmot mūs kā nākamos studentus nebaidīties studēt ārvalstīs un papildināt savas zināšanas, kā arī ieteica neuztraukties, ja īsto profesiju neizdodas atrast uzreiz – tad esot „jāpanākas solīti atpakaļ” un jāmēģina atkal un atkal no jauna.

Anete Kalniņa

Zvejniekciema vidusskolas 4. klases skolniece Santa Kalote – konkursa „Darini ābeci” laureāte

Šī gada 10. maijā Rīgas IT Demo centrā notika izdevniecības „Lielvārds” interaktīvo zīmējumu konkursa „Darini ābeci” apbalvošanas pasākums.

Konkursā “Darini ābeci” skolēni, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un dažādu organizāciju un pulciņu dalībnieki tika aicināti iepazīties ar Gotharda Frīdriha Stendera “Bildu ābici” un izprast tās veidošanas principus un vēsturisko kontekstu. Jaunieši izvēlējās 21.gadsimta vērtības, ko atspoguļot mūsdienīgā ābecē, un, izmantojot interaktīvo tāfeli, radīja vizuālas kompozīcijas – zīmētus alfabēta burtus ar tam pievienotu savas pamācības divrindi vai aktuālu vēstījumu mūsdienu bērniem un pieaugušajiem.

Izmantojot šos zīmējumus ir  izveidota mūsdienu bilžu ābece ar  pamācībām dzīvei Latvijas bērnu un jauniešu skatījumā, kas veltīts Gotharda Frīdriha Stendera 300. jubilejai.

Ābecē iekļautie visi 400 konkursam iesūtītie darbi  ir skatāmi  mājas lapā  www.darini.lv.

Zvejniekciema vidusskolas skolēni konkursam iesūtīja  24 darbus ( 2. kl. -2 darbi. 4. kl. -12 darbi , 6. kl.- 9 darbi, 12. kl. -1 zīmējums).

Žūrija darbus vērtēja 4 kategorijās: “Aktuālākā pamācība” ,“Radošākais zīmējums”, „Simpātiju balvas” no konkursa rīkotājiem un „Aktīvākā un radošākā konkursa dalībskola”.

4.klases skolnieces Santas  Kalotes darbs tika nominēts kategorijā „Radošākais zīmējums”.

Konkursa „Darini ābeci!” noslēguma pasākums bija jauks un sirsnīgs. Konkursa laureātus sveica ne tikai konkursa organizatori, bet bija  ieradusies arī Pepija Garzeķe.  Gan Santa Kalote, gan viņas klases audzinātāja saņēma īpašas piemiņas balvas no konkursa organizētājiem, kā arī ielūgumus uz unikālu ekskursiju Gaismas pilī.

Konkursa sadarbības partneris UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu atvērt jauno bilžu ābeci un sākt lasīt nevis grāmatu, bet dzīvi, kuru dzīvojam, un katrā lapā, katrā dienā meklēt un atklāt ne tikai citus, bet vispirms sevi.

                                                                            Jolanta Liniņa, 4. klases audzinātāja 

Domrakstu konkurss „Kā atmodināt Saulcerīti?”

Zvejniekciema vidusskolas Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki, kā arī skolēni, kuri nav iesaistījušies lasīšanas veicināšanas programmā, piedalījās domrakstu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti?”. Tā mērķis ir rosināt bērnu rakstīšanas un lasīšanas prasmi, kā arī ieinteresēt par bibliotēkām un to pakalpojumiem. Bērni radīja jaunu leģendu par Stikla kalnu, Gaismas pili, Saulcerīti, Antiņu, viņa brāļiem un citiem Raiņa lugas „Zelta zirgs” tēliem. Konkurss norisinājās divos līmeņos. Pirmā līmeņa konkurss tika īstenots skolā, kurā bērnu domrakstus vērtēja bibliotekāre Dace Indāre un latviešu valodas un literatūras skolotājas Valda Tinkusa un Sandra Ozola-Ozoliņa. Uz reģionālo bibliotēku tika izvirzīti un nosūtīti 13 veiksmīgākie domraksti, ko kuriem 5 interesantākie tika nosūtīti uz finālu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centram, lai izraudzītos darbus publicēšanai grāmatā. Reģionālā konkursa uzvarētāji ir Laura Jermacāne, Elīza Marta Burberga, Ričards Sergejevs, Emīls Kiseļevskis, Armands Grūbe. Visi 13 veiksmīgāko darbu autori ieguva iespēju piedalīties bērnu karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku” Rīgā 2014. gada 8. septembrī, demonstrējot savu izveidoto karnevāla tērpu- „Manas mīļākās grāmatas varonis”.

Paldies visiem skolēniem par radošajiem domrakstiem!

Dace Indāre

4. klases komanda – „Jauno satiksmes dalībnieku forumā - 2014”

Š.g. 29. aprīlī Zvejniekciema vidusskolas 4. klases skolēnu komanda - L. Bernharde, L. Liepiņa, L. Pimenova, M. Arājs, R. Cekarevs, R. Eglītis- piedalījās CSDD rīkotajā konkursā „Jauno satiksmes dalībnieku forums- 2014”, kas norisinājās Biķernieku Kompleksajā sporta bāzē Rīgā.

Konkursa mērķis ir uzlabot jauno un topošo velosipēdistu zināšanas un prasmes ceļu satiksmes drošībā, konkurss tiek rīkots jau 21 gadu pēc kārtas, bet Zvejniekciema komandai šīs bija pirmās šāda veida sacensības.

Lai piedalītos konkursā, skolēniem bija jāizveido komanda sešu dalībnieku sastāvā, jāizdomā tās nosaukums un jāpiesakās CSDD mājas lapā. Pēc tam sākās nopietna gatavošanās, jo visiem sacensību dalībniekiem bija jādemonstrē savas teorētiskās zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un satiksmes drošību, jāprot sniegt pirmā medicīniskā palīdzība, jāpārzina velosipēda uzbūve, kā arī jābrauc ar velosipēdu.

Sacensībās piedalījās 10 komandas no Rīgas un Pierīgas skolām.

Prieks, ka mūsu skolēni ar grūtajiem uzdevumiem veiksmīgi tika galā. Sacensību otrajā kārtā gan šoriez neizdevās iekļūt, taču tika iegūta liela pieredze un iespēja nākamajā gadā startēt atkal.

Interesanta arī bija a/s „Ergo” organizētā veiklības stafete, kurā Zvejniekciema komanda sīvā cīņā piekāpās Ādažu vidusskolas komandai.

Paldies skolas direktora vietniekam saimnieciskajā darbā A. Ščerbakovam par komandas atbalstīšanu gan gatavojoties sacensībām, gan sacensību laikā.

4. klases audzinātāja – Jolanta Liniņa

Literārā pēcpusdiena kopā ar rakstnieci Eviju Gulbi

Atzīmējot bibliotēku nedēļu, 24. aprīlī Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā viesojās bērnu grāmatu autore Evija Gulbe, kuru bērni jau bija iepazinuši, lasot grāmatiņu „Koko un Riko”.

Šajā grāmatā ir asprātīgas un pamācošas pasaciņas par divu žurkulēnu Koko un Riko piedzīvojumiem, draudzību un arī nedarbiem. Idejas pasaciņām, kas paredzētas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, radušās, kad pastaigas laikā pazuda Evijas Gulbes meitiņas žurkulēns Koko. Lai mazinātu zaudējuma rūgtumu, Evija stāstīja bērnam, ka Koko devies iepazīt pasauli un saticis draugu. Pēc tam stāstiņi tika pierakstīti un iesniegti izdevniecībā. Nu jau par Koko un Riko piedzīvojumiem izlasījuši daudzi bērni.

Tikšanās reizē bērni kopā ar autori atcerējās žurku puiku pastrādātās nerātnības un runāja par labajiem darbiem un nedarbiem. Klātesošajiem dalībniekiem bija interesanti uzzināt, kāda ir žurku sadzīve un ieradumi, bērni skatīja barību, ko žurkulēni vislabprātāk ēd.

Pasākuma laikā bērni radoši darbojās, spēlējot spēli un liekot puzles, kuras veidotas pēc grāmatas mākslinieces Lindas Lošinas ilustrācijām.

Arī bērni, gatavojoties literārajai pēcpusdienai, bija izdomājuši stāstus par pelīšu piedzīvojumiem, kurus pastāstīja saviem skolas biedriem, skolotājām un rakstniecei. Par paveiktajiem darbiņiem bērni saņēma Evijas Gulbes un Lindas Lošinas grāmatiņas „Koko un Riko”, kuras autore apzīmogoja ar īpašu žurciņas ķepiņas spiedogu.

Pasākums izdevās interesants, atraktīvs un radošs!

Dace Indāre

Meža olimpiādē piedalās skolēni no Zvejniekciema vidusskolas

Akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” rīkotā Meža olimpiāde notiek jau astoto reizi. Šogad Meža olimpiāde norisinājās trīs kārtās. Pirmajā kārtā skolotājiem bija jāvada stunda mežā par tēmu „Literatūra mežā”, šīs stundas apraksts tika reģistrēts „Mammadaba” mājas lapā. No visas Latvijas tika iesūtīti 295 stundu apraksti, no kuriem žūrija izvēlējās 60 labākās klases, kuras bija piedalījušās un mācību saturu literatūrā apguvušas mežā.

2. kārtā šiem 60 skolu audzēkņiem bija jāspēlē izzinošā interneta spēle „Mežotājs” un jāiegūst pēc iespējas augstāks rezultāts. Pusfināla vērtējumā tika ņemti vērā 10 labākie rezultāti no katras skolas. Labākās 6 skolas kopā ar skolotāju un 10 bērniem iekļuva Meža olimpiādes finālā. Prieks, ka arī Zvejniekciema vidusskolas 6. klases skolēni iekļuva sešu labāko skolu sarakstā.

24. aprīlī 6. klases skolēni K. Strupiša, P. Vimbsons., A. Ivanovs, V. Rajevskis, V. Rajevska, M. Ķēniņa, S.M. Leimane, M. Medvedevs un L. Lecis devās uz Meža olimpiādes finālu, kas notika Tērvetes Dabas parkā. Finālā notika sacensības par Meža olimpiādes 2014 uzvarētāja titulu.

Meža olimipiāde tika atklāta, iededzot olimpisko uguni. No Zvejniekciema vidusskolas olimpisko uguni iededza L.Lecis.

Kad olimpiāde bija atklāta, skolēniem sākās aktīvākā un nopietnākā dienas daļa - orientēšanās mežā. Skolēni saņēma kartes ar atzīmētiem kontrolpunktiem un uzdevumus, kuri bija jāveic katrā no kontroldarbiem. Pavisam kopā mežā bija izvietoti 28 kontrolpunkti, kuri bija jāatrod 2,5 stundu laikā.Orientēšanās uzdevumus katrs veica individuāli, lai sacensību noslēgumā noteiktu, kurš no skolas komandas dalībniekiem bijis visatjautīgākais, veiklākais un ātrākais kontrolpunktu meklēšanā un uzdevumu veikšanā.

No Zvejniekciema vidusskolas komandas kontrolpunktu meklēšanā vislabāk veicās K. Strupišai un P.Vimbsonam, viņi arī iekļuva lielajā Meža olimpiādes finālā. Finālā skolēniem kopā ar skolotāju bija jāizdomā radošs stāsta turpinājums par priedi. Finālā sākumā bija jānoklausās stāsta sākums, kurā tika atspoguļots priedes dzīves cikls - no iesēšanas līdz pat 100 gadiem. Skolēniem bija jāizdomā, kas notiks ar šo priedi nākamos 100 gadus. Mūsu skolēni iztēlojās, ka viņi ir jau pieauguši. Lai pateiktu paldies vecākiem par rūpēm un mīlestību, ko viņi snieguši, skolēni izdomāja, ka šī priede ir kā pamats skaistai guļbūves mājai, kurā mammai un tētim pavadīt skaistas vecumdienas.

Fināla noslēgumā visus dalībniekus priecēja grupa „H2O” ar akustisko koncertu.

Kopvērtējumā K. Strupiša un P. Vimbsons Meža olimpiādē ieguva 5. vietu, izcīnot iespēju aizbraukt skaistā kruīza ceļojumā uz Stokholmu. Tā kā Tallink dāvanu karte ir paredzēta 4 personām, tad Kate un Pēteris uzdāvināja biļeti arī L. Lecim, kurš palīdzēja visiem nokļūt Meža olimpiādē, cītīgi spēlējot spēli "Mežotājs".

Visi dalībnieki saņēma atzinības rakstus par piedalīšanos.

Skolēni atzina, ka bija interesanti pavadīt dienu, orientējoties un uzzinot daudz jaunas informācijas par mežu. Bērni izteica vēlmi piedalīties arī nākamgad "Mammadaba" izzinošajās aktivitātēs.

6. klases audzinātāja Santa Tinkusa

Dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija 2014” iegūts Dižlielā dziedātāja tituls!

Š.g. 20.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē notika Valsts tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu, kāda bija 2014”. Šajā konkursā, izturot sīvu konkurenci reģionālajā atlases kārtā, piedalījās arī Zvejniekciema vidusskolas 5.klases skolnieks Emīls Kiseļevskis. Dziedāšanas konkursā Emīls Kiseļevskis ieguva Dižlielā dziedātāja titulu. Apsveicam!

Antra Deniškāne

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums „Uz dāldera riņķi griezu”

1/1

1/1

Š.g. 5.aprīlī Allažos notika Vidzemes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums, kura mērķis šajā gadā ir popularizēt latviešu tautas dziesmas un kopā dziedāšanu par tematu „Nauda latviešu folklorā”.

Zvejniekciema vidusskolas folkloras kopa 9 dziedātāju-spēlētāju sastāvā pirmo reizi piedalījās šādā pasākumā, parādot savu dziesmu zināšanas un spēlēšanas prasmi. Mūsu folkloras kopas dalībnieki ieguva arī jaunus draugus no 13 citām folkloras kopām Vidzemē.

Antra Deniškāne

Skolēnu prieks par nokārtoto velo vadīšanas eksāmenu – neviltots!

Šā gada 22.aprīlī Zvejniekciema vidusskolas skolēniem bija iespēja pārliecināties, vai viņi zina ceļu satiksmes noteikumus. Skolā bija ieradusies Rīgas Motormuzeja pārstāve Laimdota Lase, kura sniedza atbildes uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem, kā, braucot ar velosipēdu, droši piedalīties ceļu satiksmē.

Pēc īsas kopīgās nodarbības 63 skolēni kārtoja velosipēda vadītāja teorētisko eksāmenu. Lai to nokārtotu, bija jāatbild uz 10 jautājumiem, atbildēm uz 8 jautājumiem bija jābūt pareizām. Šajā mācību gadā eksāmenu varēja kārtot skolēni, kuri sasnieguši 10 gadu vecumu. Iepriecina, ka velo vadītāja eksāmenu kārtoja arī vidusskolēni.

Patīkami, ka skolēni bija nopietni gatavojušies pārbaudījumam, jo eksāmenā pozitīvu vērtējumu ieguva 56 (88,9%) audzēkņi, kuri velosipēda vadītāja apliecību saņems tuvāko divu nedēļu laikā. Eksāmena vadītāja uzslavēja Zvejniekciema vidusskolas skolēnu centību un teicamās zināšanas, jo daudzi audzēkņi pārbaudījumu nokārtoja "izcili", nepieļaujot nevienu kļūdu. Neviltots bija pašu skolēnu prieks par veiksmīgi nokārtoto eksāmenu. Turpmāk jāatceras, ka, piedaloties ceļu satiksmē, noteikumi vienmēr jāievēro un jābūt uzmanīgiem uz ceļa. Laimīgu ceļu!

Valda Tinkusa

Atvērto durvju diena nacionālajā ziņu aģentūrā LETA

 

Šā gada 15.aprīlī pirmo reizi apmeklēju Atvērto durvju dienu Latvijas Nacionālajā ziņu aģentūrā LETA. Pieteicos un no vairākiem desmitiem kandidātu tiku izvēlēta arī es. Kāpēc izvēlējos tieši šo aģentūru? LETA ir viena no pasaules lielākajām un ietekmīgākajām ziņu aģentūrām, visu ziņu pirmavots, kā arī viens no dažiem Latvijas uzņēmumiem, kura īpašnieki ir latvieši. Tā kā mani vienmēr ir interesējusi žurnālistika un sabiedriskās attiecības, nolēmu noskaidrot, kā žurnālista darbs tiek plānots šajā ziņu aģentūrā, kā vēlējos uzzināt par profesiju specifiku nacionālajā ziņu aģentūrā LETA.

Atvērto durvju dienā LETĀ biju viena no jaunākajām dalībniecēm, jo dalībnieki pārsvarā bija studenti (pat bakalauri un maģistri). LETAS darbinieki bija izveidojuši prezentācijas, kuru laikā pastāstīja mums (apmēram 15 dalībniekiem) par LETAS vēsturi, arhīvu, profesijām un tajās veicamajiem pienākumiem, kā arī darba vakancēm. Diskutējām ar valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Barkānu, kā arī nodaļu vadītājiem par LETAS un mediju nozīmīgumu un ietekmi mūsdienās. Pēc diskusijām mums tika izrādītas telpas, kurās norisinās visas aģentūras darbība - žurnālistika, foto un video apstrāde, mediju monitorings, ārzemju ziņu veidošana un tulkošana – tā, manuprāt, bija pati interesantākā dienas daļa, jo iepazināmies ar katras nodaļas darbiniekiem un vērojām žurnālistu darbu. Pēc ekskursijas pa aģentūru aizpildījām testus, novērtējot savas zināšanas par mārketingu, žurnālistiku un medijiem.

15. aprīlis noteikti bija lietderīgi pavadīta diena nacionālajā ziņu aģentūrā LETA, jo darbinieku kolektīvs ir patiešām atraktīvs, un ir interesanti vērot žurnālistu, foto un video montieru, tulkotāju un citu nozaru profesiju pārstāvju darbu reālos apstākļos. Jāpiebilst, ka Atvērto durvju dienas dalībniekiem, kuri izcili atbildēja uz jautājumiem testā, būs iespēja visas jaunākās ziņas saņemt savā e – pastā (varbūt pat ātrāk, kā mēs tās izlasītu kādā no masu medijiem). Paldies nacionālās ziņu aģentūras LETA darbiniekiem par ekskursiju, zināšanām un pieredzi, ko ieguvām Atvērto durvju dienas laikā!

Linda Liliana Pūle

Ko var pastāstīt zīmuļi jeb 4.klase „Zīmuļu stāstu” atvēršanas pasākumā

Latviešu valodas aģentūra (LVA) jau vairāk nekā 10 gadus izstrādā mācību un metodiskos materiālus latviešu valodas veiksmīgai apguvei dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem. Attīstoties tehnoloģijām, tiek pilnveidotas arī valodas apguvē izmantojamās mācību metodes un paņēmieni. Izglītībā inovatīva ir animācijas metode, kas efektīvi izmantojama arī valodu apguvē. Animācija ir piemērs, kā realizēt mediju pedagoģiju mācību vidē, nodrošinot multimodālu mācīšanos un atklājot veidu, kā lietderīgi lietot informācijas tehnoloģijas un medijus mācību darbā, vienlaikus rosinot bērnu radošo darbību un mācību motivāciju.

Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Pierīgas Izglītības, sporta un kultūras pārvaldi realizēja projektu, kura laikā 18 skolu sākumskolas skolēni apguva animācijas metodi un veidoja animācijas filmas „Zīmuļu stāsti”.

Šo skolu vidū bija arī Zvejniekciema vidusskolas 4. klases skolēni.

Ilustrētu mācību materiālu „Zīmuļu stāsti” 6-10 gadus veciem bērniem LVA izdeva 2013. gadā. Tajā ir apkopotas 10 pasakas, kurās „atdzīvojas” zēna Arta zīmējumi. Katras skolas skolēni iepazinās ar pasakām, veidoja animācijas filmu scenārijus, zīmēja pasaku tēlus un L. Šteinbergas vadībā animēja pasakas.

Mūsu skolas ceturtklasnieki zīmēja un animēja „Ziemassvētku pasaku”. Paldies skolotājai M. Alenai par radošajām idejām. Skolēni iejutās varoņu lomās, tās zīmējot un ierunājot tekstu. Rūpīgs darbs tika veikts gan vizuālās mākslas pulciņa laikā, gan projektu nedēļā. Skolēni bija pārsteigti, cik daudz darba un pacietības nepieciešams neliela apjoma animācijas filmiņas izveidošanai.

14. aprīlī Zvejniekciema vidusskolas 4. klases pārstāvji A. Anžjānis, L.Bernharde, R.Cekarevs, L.Pimenova, E. Rajevskis un klases audzinātāja J. Liniņa piedalījās „Zīmuļu stāstu” atvēršanas jeb prezentācijas pasākumā, kas notika Jaunmārupes sākumskolā.

Skolēniem bija iespēja noskatīties Jaunmārupes sākumskolas teātra pulciņa veidotu uzvedumu „Poga”, kā arī iepazīties ar citu skolu veidotajām animācijas filmiņām.

Katra šajā projektā iesaistītā skola saņēma disku, kurā ir „Zīmuļu stāstu” animācijas un piemiņas balvas.

Visas Animācijas filmas „Zīmuļu stāsti” iespējams noskatīties LVA mājas lapā www.valoda.lv

4. klases audzinātāja Jolanta Liniņa

Dalība projektā “Studenta kurpēs”

Ārī šogad Latvijas Universitātē norisinājās projekts “Studenta kurpēs”. Es izmantoju iespēju „iekāpt studenta kurpēs” jeb izdzīvot dienu kopā ar kādu studentu – izvēlējos Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Komunikācijas bakalaura programmas 2.kursa studenti Kristīni Lembergu. Iepriekš nebijām pazīstamas, kas pasākumu padarīja vēl interesantāku, jo lielajā studentu burzmā bija jāatrod tieši Kristīne. Tā kā katram topošajam studentam bija iespēja izvēlēties sev tīkamākās lekcijas un dienu, kad tās apmeklēt, izvēlējos 31.martu un lekcijas – Komunikācijas psiholoģija un Jaunie mediji un sabiedrība, kas man šķita vissaistošākās no piedāvātā lekciju saraksta. Es Kristīnei nebiju vienīgā „kurpe”, tāpēc bija interesanti uzzināt ko jaunu arī no otras Kristīnes „kurpes”.

Jau dienas sākumā sapratu, ka arī Kristīnes studiju biedri ir ļoti aktīvi, jautri un optimistiski jaunieši, kuri neatteica dalīties pieredzē ar skolēniem, tai skaitā, arī mani. Kopā ar Kristīni un viņas studiju biedriem apmeklējām Komunikācijas psiholoģijas lekciju, kas, jāsaka gan, radīja manī diezgan daudz pārdomu, pat vilšanos, jo lekcija šķita viegli saprotama un diezgan primitīva, ko laikam gan nevarētu nosaukt par pozitīvu faktoru, ņemot vērā, ka lekcijas auditorija bija 2. kursa studenti. Pēc lekcijas viesojāmies studentu pašpārvaldes telpās, piedalījāmies sapulcē, uzzinājām visu par studentu dzīvi SZF un ārpus tās.

Otrā lekcija Jaunie mediji un sabiedrība man šķita patiešām interesanta, bet laikam jau tikai lektores, viņas pozitīvās attieksmes dēļ. Šis noteikti ir gadījums, kas pierāda, ka lektors pasniegtās lekcijas var padarīt aizraujošas arī stāstot par ne tik saistošām tēmām (šajā gadījumā lekcija bija par meklētājprogrammas Google ietekmi uz sabiedrību). Pēc lekcijām devāmies uz KiviTV (pašu studentu veidota televīzijas raidījumu programma) telpām – studiju, montāžas un ideju tapšanas telpām, kā arī iepazināmies ar visiem KiviTV veidotājiem, kuri ir visnotaļ atraktīvi un idejām bagāti studenti.

Šīs dienas laikā apsvēru visus plusus un mīnusus studijām Komunikācijas zinātnes studiju programmā, jā, iespējams, nedaudz vīlos, taču tas viss „pieder pie lietas”. Ieteiktu visiem vidusskolēniem izmantot šīs iespējas karjeras izvēlē – „Ēnu diena”, „Atvērto durvju diena”, „Studenta kurpēs” un citus, uz jauniešu attīstību vērstus, projektus, lai izprastu studiju iespējas Latvijā. Jāsaka, ka manas domas par studijām nākotnē šī gada laikā mainās diezgan bieži un ātri, tāpēc izmantoju katru izdevību saprast, ko tieši vēlos un iesaku to darīt visiem!

11. klases skolniece Linda Liliana Pūle

Pierīgas skolu tautas deju kolektīvu sadraudzības koncerts Lēdurgā

Šī gada 14.martā, pēdējā dienā pirms skolēnu brīvlaika, Zvejniekciema vidusskolas 1.-2., 3. un 5.klases deju kolektīvi bija ceļa jūtīs, jo gandrīz 50 dejotāji devās uz Lēdurgu. Lēdurgas kultūras namā notika Pierīgas novadu skolu un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu sadraudzības koncerts. Šis koncerts bija vēl viena iespēja dejotājiem pirms skates apjaust, kā apgūti deju soļi, cik pārliecināti protam savu dejotpramsi parādīt skaistajos tautas tērpos. Dejotājus iedrošināja un kolektīvu vadītājai Judītei Krūmiņai palīdzēja klašu audzinātājas Valda Krasovska, Anita Uzkalna, Aleksandra Ivanova, kolektīvu vadītājai rūpju bija gana –trīs kolektīvus sagatavot, sapost un skaisti parādīt.

Šis bija ne tikai sadraudzības koncerts, bet reizē arī laba pieredzes gūšana pirms skates, kura notiks Lēdurgas kultūras namā 4.aprīlī. Tad arī turēsim īkšķus par mūsējiem! Lai izdodas! 

Valda Krasovska, 1. klases audzinātāja

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība Zvejniekciema vidusskolā

Iesaistot skolēnus zinātniski pētnieciskajā darbībā, var padziļināt viņu zināšanas atsevišķos mācību priekšmetos, pilnveidot prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem, apgūt prasmi apstrādāt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus, izklāstīt un pamatot savu viedokli, uzstājoties zinātniskajās konferencēs.

Lai apgūtu šīs prasmes, kas noteikti noderēs tālākizglītībā, Zvejniekciema vidusskolas skolēni, sākot no 10.klases, izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus. 2013./2014.m.g. projektu ndēļas laikā, 19.un 20.februārī, 11.klases skolēni aizstāvēja savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus. Skolēnu darbus un prezentācijas vērtēja atbilstošo mācību priekšmetu komisijas skolotāji.

Uz Pierīgas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, kas notika 26.februārī Rīgā, tika izvirzīti 3 labākie darbi: A. Kalniņa „Pēckara gadu (1945.-1956.) izglītības atspoguļojuma salīdzinājums laikrakstos "Darba Balss" un "Saulkrastu Stars"un laikabiedru atmiņās”, darba vadītājs Ģ. Blekte; L. L. Pūle „Solveigas Ivanovas radošā darbība Saulkrastu novada kultūrvidē”, darba vadītāja V. Skudra; B. Barkāne „Politiskā kultūra Latvijā un tās specifisko iezīmju izpausmes 2009.un 2013.g.pašvaldību vēlēšanās Saulkrastu novadā”, darba vadītājs Ģ. Blekte.

Nākamais - Latvijas 38.skolēnu zinātniskās konferences 2.posms-, kas notika Siguldas Valsts ģimnāzijā 11., 12.martā. Visi iepriekšminētie mūsu skolas skolēnu darbi tika izvirzīti dalībai šajā konferncē, kurā piedalījās 18 Pierīgas reģiona skolas ar 40 skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Uz šo konferenci no Zvejniekciema viduskolas papildus tika izvirzīti vēl divi darbi, kas atzinīgi bija novērtēti jau iepriekšējā gadā: J. Kohno, A. Eglīte „Video reklāmu ietekme uz videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”, darba vadītāja V. Tinkusa; K.B. Čerpakovska „Kalcija sulfāta hemihidrāta izmantošana kaulu defektu aizpildīšanai”, darba vadītāja S. Grube.

Reģionālajā konferencē skolēni savus darbus aizstāvēja dažādu zinātņu nozaru sekcijās. No 40 darbiem 20 (50%) tika izvirzīti dalībai Valsts skolēnu zinātniskajā konferencē, divi no tiem jeb 10% bija arī Zvejniekciema vidusskolas skolnieču darbi: socioloģijas sekcijā- J. Kohno, A. Eglīte „Video reklāmu ietekme uz videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”; vēstures sekcijā – A. Kalniņa „Pēckara gadu (1945.-1956.) izglītības atspoguļojuma salīdzinājums laikrakstos „Darba Balss” un „Saulkrastu Stars”un laikabiedru atmiņās”.

Valsts skolēnu zinātniskā konference notiks Latvijas Universitātē no 2014. gada 26. līdz 27. aprīlim. Vēlam veiksmi mūsu skolas jaunajām zinātniecēm!

Valentīna Bērziņa, Valda Tinkusa

Beigusies makulatūras vākšanas akcija „Tīrai Latvijai!”

2014.gada janvārī 5.klases skolēni, domājot „zaļi”, aicināja Zvejniekciema vidusskolas skolēnus un skolotājus iesaistīties makulatūras vākšanas akcijā „Tīrai Latvijai!” (organizatori “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Papīrfabrika “Līgatne””, AS “Latvijas Valsts meži” un Valsts izglītības satura centru).

Iesaistoties šajā pasākumā, 5. klases skolēniem bija vairāki mērķi:

  • Aizstāvēt mūsu Ekoskolas karogu!

  • Sargāt mežu, jo katra savāktā makulatūras tonna pasargā no nociršanas sešus kokus!

  • Nepiesārņot gaisu, nesadedzinot papīru un nododot to makulatūrā!

  • Nododot pārstrādei savākto makulatūru, iegūt papīru!

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem, ģimenēm un draugiem, kas šos 2 mēnešus mūs atbalstīja!

Kopā savākts aptuveni 1020 kg makulatūras, visaktīvākā makulatūras vācēja bija 5.klases skolniece Agnese Skuja, kura atnesa 136 kg makulatūras. 5.klase kopā savāca aptuveni 476,5 kg, 6.kl.- 200,5kg, 1.kl.-149kg saimniecībā nederīgā papīra. Makulatūras vākšanā iesaistījās arī 7.kl.,atnesot - 33kg, 8.a kl.- 23,5kg, 4.kl.-18kg, 2.kl.-11kg. Pedagogi savāca 99 kg makulatūras.

Priecājamies, ka pret Latvijas dabu neesam vienaldzīgi, jo makulatūras vākšanas akcijā „Tīrai Latvijai!” aktīvi piedalījās gan skolēni, gan skolotāji!

Domājam, ka šo pasākumu varētu turpināt arī nākamajā mācību gadā!

Aleksandra Ivanova, 5.klases audzinātāja un matemātikas skolotāja

Konkurss "Erudīts - 2014"

4. martā Zvejniekciema vidusskolā tikās Pierīgas skolu 3. klašu komandas, lai apliecinātu savas zināšanas, prasmes, radošumu un veiklību konkursā „Erudīts- 2014”.

Ieradušās bija 11 Pierīgas skolu komandas, visus klātesošos ar nelielu koncertprogrammu sveica Zvejniekciema vidusskolas 1.-4. klašu koris, 11. klases skolnieks K.O.Briedis un 12. klases skolniece M. Saksone.

Konkursā „Erudīts 2014” skolu komandām bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem. Pirmajā kārtā tie bija video jautājumi, kurus uzdeva Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos Maija Kokare, ZAAO pārstāve Velga Barisa, Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane, Zvejniekciema vidusskolas skolotājas ( D. Indāre, S. Tinkusa, G. Lāčauniece, V. Bērziņa, A. Deniškāne), kā arī vidusskolnieces ( A. Kalniņa , L. Dinbire). Nākamajā kārtā komandām bija jāatmin mīklas. Pēc tam komandas sacentās atjautībā un veiklībā, risinot matemātiskus uzdevumus. Savas zināšanas pārbaudīja arī komandu kapteiņi, atbildot uz vairākiem „āķīgiem” jautājumiem.

Konkursa noslēguma jautājumi tika sagatavoti, izmantojot ActivInspire programmu, kas ļauj skolēniem izvēlēties no skolotāja piedāvātajām atbildēm pareizo, darbojoties individuālā tempā, bet savukārt visiem klātesošajiem ir iespēja pārliecināties par to, kādu atbildi katra komanda izvēlējusies.

Konkursa laikā valdīja draudzīga noskaņa.

Komandu sniegtās atbildes vērtēja žūrija (Zvejniekciema vidusskolas 12.klases skolnieces Monta Saksone, Ieva Krone un Jana Kohno, skolotājas V.Tinkusa , D. Indāre).

Piedaloties konkursā, jaunas zināšanas un prasmes ieguva visi dalībnieki. Pateicības un balvas par piedalīšanos „Erudītā -2014 saņēma: Ropažu, Krimuldas, Ādažu, Saulkrastu vidusskola, Jaunmārupes sākumskola, Sējas, Zaķumuižas un Lēdurgas pamatskola.

Diplomus un balvas saņēma 1., 2., 3. vietas ieguvēji, attiecīgi : Mārupes vidusskolas, Zvejniekciema vidusskolas un Mārupes pamatskolas komanda. Konkursa laureāte, Mārupes vidusskolas komanda, savā īpašumā ieguva arī gudrības simbolu – pūci.

Konkursa noslēgumā paldies skolu komandām un pasākuma organizatoriem Zvejniekciema vidusskolā teica Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos Vija Tomiņa.

Zvejniekciema vidusskolas direktors A. Dulpiņš saka paldies skolēniem, kā arī viņu pedagogiem par atsaucību un ir gandarīts, ka konkurss „Erudīts” notiek Zvejniekciemā, Direktors uzskata, ka nākamajos gados šim konkursam arī jānotiek mūsu skolā.

Jolanta Liniņa – Zvejniekciema vidusskolas Sākumskolas MK vadītāja

Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā

1/1

Pēdējā desmitgadē joprojām ir aktuāla skolēnu lasītprasme. Lai saglabātu interesi par grāmatām un veicinātu lasīšanu bērnu vidū, Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā tika īstenota „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tas ir ilgstošs darbs visa gada garumā, sadarbojoties ar dažāda vecuma skolēniem no 1.līdz 12. klasei. Kopā ar bērniem lasīšanā piedalās arī vecāki un skolotāji. Jaunāko grāmatu lasīšanā un vērtēšanā 2013. gadā iesaistījās 42 lasītāji.

Uz Lielajiem lasīšanas svētkiem, kas norisinājās 1. martā, nozīmīgākā grāmatniecības pasākuma - „Baltijas grāmatu svētki 2014” ietvaros, devās arī Zvejniekciema vidusskolas „Bērnu un jauniešu žūrijas” pārstāvji.

Svētku laikā tika noskaidrotas bērnu, jauniešu un vecāku visaugstāk novērtētās grāmatas, to autori, izdevēji, tulkotāji un ilustratori. 1.-2. klašu grupā par labāko tika atzīta Deivida Mellinga grāmata ”Kur ņemt vienu apkampienu?”, 3.-4. klašu grupā - latviešu rakstnieka Māra Runguļa anekdošu grāmata „Pēterītis un Anniņa”, 5.-7. klašu grupā- nīderlandiešu rakstnieka Paula van Lona grāmata „Šausmu autobuss”, 8.-12. klašu grupā visaugstāko novērtējumu saņēma rakstnieces Lorijas Holsas Andersones grāmata "Runāt". „Vecāku žūrijā” par atzītāko kļuva Lorenas Oliveras grāmata „Pirms es krītu”.

Bērnu žūrijas dalībniekus priecēja daudzveidīga pasākuma programma, kuras laikā mazajiem lasītājiem bija iespēja tikties ar iemīļotiem bērnu rakstniekiem – Māri Runguli un Inesi Zanderi. Jauniešu žūrijas dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar latviešu rakstnieci Rutu Skrebeli, kura ir sarakstījusi grāmatu „Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata” un jauno rakstnieku Jāni Joņevu, grāmatas „Jelgava 94” autoru. Pasākuma noslēgumā dziedāja populārais mūziķis Lauris Reiniks.

Piedalīšanās programmā attīsta bērnos lasīšanas kompetenci un pilnveido zināšanas par bērnu un jaunatnes literatūru!

Aicinu visus lasīt un piedalīties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2014!

Dace Indāre

Projektu nedēļa

1/1

1/1

1/1

No šī gada 18. līdz 21. februārim skolā notika projektu nedēļa. Šajā mācību gadā skolēniem kopā ar saviem skolotājiem bija iespēja izvēlēties projektu darbu tēmas, tādēļ izstrādātie projekti bija saturiski daudzveidīgi, kā arī to noformējums bija ļoti dažāds- kopumā interesants un oriģināls.

1. un 2.klases audzēkņi projektu nedēļā pievērsa uzmanību zobu higiēnai. Skolēni noskatījās mācību filmu par šo tematu, tikās ar zobārsti A. Nolli, kura stāstīja, kā saglabāt veselus zobus, kopā ar dakteri bija iespējams mācīties, kā pareizi jātīra zobi. Lai noskaidrotu, kā dažādas skābes iedarbojas uz zobu emalju, tika veikti eksperimenti, kā arī rakstītas pasakas par zobiem. Projektu nedēļas noslēgumā skolēni kopā ar audzinātājām izveidoja plakātus, kuros apkopota informācija par to, kā saglabāt zobus veselus.

3.klases skolēni pētīja M. Stārastes, izcilās bērnu grāmatu autores un mākslinieces, vērtīgo daiļradi, ar kuru kopā Latvijā izaugušas vairākas (kā izpētīja trešklasnieki, četras) paaudzes. Skolēni bija iekārtojuši M. Stārastes grāmatu, kā arī viņas darbu ilustrāciju izstādi, tiesa gan, šīs izstādes zīmējumu autori bija paši skolēni. Tā kā M. Stārastes darbi ir tulkoti vairākās svešvalodās, projektu nedēļas noslēgumā viena no pasakām tika teikta gan latviešu, gan krievu valodā. Trešklasnieki pauda nožēlu, ka projektu nedēļa tik ātri beidzās, jo viņi pat nepaspēja izdarīt visu ieplānoto.

4. klase iesaistījās Latviešu valodas aģentūras rīkotajā animācijas filmu veidošanas projektā, kā rezultātā tapa animācijas filma „Ziemassvētku dāvana”, viens no 10 zīmuļstāstiem. Jāpiebilst, ka 4.klase martā piedalīsies šī projekta noslēgumā Pierīgā, kur tiks demonstrētas visas 10 animācijas filmas, ko veido citu Pierīgas skolu sākumskolēni. 4.klases izveidoto filmiņu „Ziemassvētku dāvana” iespējams noskatīties interneta vietnē: http://www.youtube.com/watch?v=IacZ_sBKtqQ .

5.klases skolēni nopietni domā par Zvejniekciema vidusskolas attīstības perspektīvām, tādēļ viņi izveidoja dažādus interesantus maketus, attēlojot, kā skolai un tās apkārtnei vajadzētu izskatīties nākotnē.

6.klase turpināja darbu pie projekta „Izzini mežu!”. Zēni meistaroja putnu būrīšus, bet meitenes izveidoja mājas lapu par mežu. Tā skatāma interneta vietnē http://mezs2014.wix.com/mezs2014 . Skolēni ar lielu lepnumu rādīja pašu iesētās un nu jau uzdīgušās 4 priedītes, ko nākamajā gadā paredzēts iestādīt skolas apkārtnē.

7.klases klases skolēni bija izvēlējušies tēmu „Rīga -2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta”, tādēļ tika izveidots Nacionālās bibliotēkas makets, apzināts UNECO mantojums, kā arī izveidots pārskats par eiro ieviešanas pozitīvajiem un negatīvajiem apektiem.

Arī 8.a klases skolēni veidoja projektus par šo tematu. 8.a klase bija mācību ekskursijā uz Rīgu, lai klātienē iepazītos ar daudzveidīgo kultūras mantojumu. Gan ar ekskursijā redzēto, gan ar uzziņu avotos gūto un apkopoto informāciju skolēni ļoti aizrautīgi iepazīstināja skolas biedrus projektu nedēļas noslēguma pasākumā, rādot prezentācijas un plaši stāstot par paveikto.

8.b klase pētīja, kā iespējams paaugstināt mājas energoefektivitāti, izmantojot videi draudzīgus materiālus. Audzēkņi bija veikuši anketēšanu, noskaidrojot skolēnu un skolotāju viedokli par ēku energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām, anketēšanas rezultāti tika atspoguļoti diagrammās. Skolēni respondentiem par piedalīšanos aptaujā izsniedza diplomus.

9. klases skolēni izveidoja ļoti krāšņu un izzinošu vides spēli, kā arī pētīja Brīvība pieminekļa arhitektonisko un māksliniecisko veidojumu. Pētījuma rezultātā par Brīvības pieminekli tapa uzskatāmi stendi, skolēni bija sagatavojuši arī prezentāciju un stāstījumu.

10.un 11.klases skolēni 19.un 20.februārī piedalījās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. Sākot ar 2012./2013.m.g., visiem Zvejniekciema vidusskolas 10.klases skolēniem bija jāizvēlas temats un pusotra gada laikā jāizstrādā zinātniski pētnieciskais darbs, ko veido gan teorijas daļa, gan arī jāatspoguļo tās pielietojums darba praktiskajā daļā. Visi 11.klases skolēni bija izstrādājuši savus zinātniski pētnieciskos darbus, atlika vien to aizstāvēšana, kas arī noritēja sekmīgi. Trīs visatbilstošākos 11.klases skolēnu darbus ( A. Kalniņa „Pēckara gadu (1945.-1956.) izglītības atspoguļojuma salīdzinājums pieejamajā literatūrā, laikrakstos „Darba Balss” un „Saulkrastu Stars” un laikabiedru atmiņās”, B. Barkāne „Politiskā kultūra Latvijā un tās specifisko iezīmju izpausmes 2009. un 2012.gada pašvaldību velēšanās Saulkrastu novadā”, L. L. Pūle „Solveigas Ivanovas radošās darbības ietekme uz Saulkrastu novada kultūrvidi”) vērtēšanas komisija izvirzīja uz Pierīgas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, kas notiks šī gada 26.febuārī. Skolas direktors A. Dulpiņš pateicās pētniecisko darbu autoriem un darbu vadītājiem par ieguldīto darbu, viņiem tika pasniegtas arī balvas – pildspalvas.

Savukārt 10.klases skolēniem bija jāveic savu darbu teorētiskās daļas priekšaizstāvēšana, kā arī jāsniedz ieskats turpmākajā sava darba plānojumā. Jāteic, ka visi 10.klases skolēni savus iesāktos zinātniski pētnieciskos darbus prezentāja labi, saņemot vērtējumu „ieskaitīts”.

12.klases skolēni plānoja pēdējā zvana un izlaiduma pasākumu norisi, kā arī iesaistījās projektu nedēļas dokumentēšanā – fotografēšanā un filmēšanā.

Projektu nedēļas noslēgumā tika izveidots video materiāls par to, kā tapa projektu darbi. Video materiālu veidoja 12.klases skolniece Anete Eglīte - http://www.youtube.com/watch?v=BxFnHCi0TM8

Fotogrāfijas par projektu izstrādi aplūkojamas skolas mājas lapā .

Paldies visiem par nopietno, radošo, kopīgi veikto darbu!

Valda Tinkusa

Ēnu diena - 2014

1/1

1/1

1/1

1/1

Šī gada 12. februārī aizvadīta karjeras izglītības akcija Ēnu diena. No Zvejniekciema vidusskolas „ēnošanā” piedalījās vairāki jaunieši. Viņu domas un gūtie iespaidi Ēnu dienā dažādās iestādēs.

Krista Brigita Čerpakovska, 12.klases skolniece:„Es biju „ēnot” Rīgas Austrumu slimnīcas klīnikas "Gaiļezers" Mikroķirurģijas centra sertificētu traumatologu-ortopēdu, mikroķirurgu, rokas ķirurgu Jāni Krustiņu. Ķirurgs sniedza ieskatu medicīnas un mikroķirurģijas centra vēsturē, kā arī tā izveidē Latvijā. Vēlāk mēs ("ēnotāji") devāmies skatīties, kā tiek veiktas operācijas, diemžēl operāciju zāli remontēja, tādēļ varējām vērot atsevišķās telpās veiktās vairākas operācijas. Manuprāt, tā bija fantastiska iespēja- vērot profesionāļu darbu. Pēc Mikroķirurģijas centra apmeklējuma mēs devāmies uz klīniku, kurā plastikas ķirurgs, mikroķirurgs Mārtiņš Kapickis pārbaudīja un konsultēja pacientus pēc operācijas, uzzinājām arī specifiskus norādījumus, kurus ārsts liek ievērot pacientiem pēc operācijas, atveseļošanās laikā. Šogad bija iespēja „ēnot” ārstus gan operēšanas laikā, gan pēc tam. Es neesmu mainījusi savas domas un tiekšos sasniegt savu mērķi- saistīt dzīvi ar medicīnu.Manuprāt, Ēnu dienā ir lieliska iespēja uzzināt vairāk informācijas par savu izvēlēto profesiju un iegūt noderīgus padomus no konkrētā aroda pārstāvjiem.”

Līga Vilcāne, 10.klases skolniece:„Es „ēnoju” Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 2.kursa studenti Ievu. Brīnišķīgi pavadīju laiku, uzzināju par budžeta vietām, „ERASMUS” programmas iespējām LLU; piedalījos lekcijās, kurās tika izklāstīta lauksaimniecības ekonomika un tās pamati, kā arī iesaistījos grupu darbā, kur bija jāsagatavo 3-5 minūšu ilga uzstāšanās par tematu "Pilsētnieku un laucinieku iedalījums". Dažas lekcijas notika arī Jelgavas pilī ( LLU centrālajā ēkā), kas atrodas apmēram 15 minūšu gājiena attālumā. Studente Ieva parādīja Jelgavas pili, tajā esošo lasītavu un bibliotēku, kā arī Jegavas Trīsvienības baznīcu un „Pilsētas Pasāžu”. Lieliski pavadīju laiku, gan mācoties, gan apskatot pilsētu!

Linda Pūle, 11.klases skolniece:„12.februārī arī es izmantoju iespēju „ēnot” kādas profesijas pārstāvi – šoreiz tas nebūt nebija viens, bet gan vairāki, grūti pat nosaukt- cik īsti! Pieteicos „ēnot” triju profesiju pārstāvjus, un no visām trim iestādēm saņēmu apstiprinošu atbildi (Dailes teātris, Augstākā tiesa, Labklājības ministrija).Vispirms devos uz Dailes teātri „ēnot” sabiedrisko attiecību speciālisti Lieni Jakovļevu, kura mani iepazīstināja ar savas profesijas īpatnībām teātrī, dienas kārtību, kuru varbūt par tādu nemaz nosaukt nevar – noteikta darba laika un pienākumu nav. Viņas mērķis bija iepazīstināt mani ar šīs profesijas nepilnībām, mīnusiem, tomēr, arī pēc visa stāstītā, ideju par sabiedrisko attiecību speciālista profesiju kā savu nākotnes profesiju nemainīju. Protams, man tika izrādītas visas teātra telpas, ieskatījāmies izrāžu (arī pirmizrāžu) mēģinājumos, iepazinos ar aktieriem, režisoru Dž.Dž.Džilindžeru, teātra direktoru un citiem Dailes teātra darbiniekiem. 4 stundu laikā, ko pavadīju Dailes teātrī kopīgi ar Lieni, sazvanījāmies ar žurnālistiem, radio darbiniekiem, rediģējām mājaslapu, sarunājām intervijas Ģirtam Ķesterim– tāda arī ir sabiedrisko attiecību speciālista ikdiena Dailes teātrī.Vēlāk devos uz Labklājības ministriju, kur „ēnoju” Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāju Mariku Kupči un Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālisti Lieni Užuli, tomēr tiku iepazīstināta arī ar Labklājības ministru, ministra sekretāri, un iepazinos ar citu profesiju darbiniekiem. Kopā ar Labklājības ministrijas darbiniekiem devāmies uz konferenci „Iedzīvotāju attīstība un demogrāfiskās politikas izaicinājumi”. Konferencē piedalījās reportieri un žurnālisti, kas to padarīja interesantāku, tomēr no diskusijām diezgan daudz vērtīgas informācijas ieguvu arī es – daudz kas no dzirdētā noteikti noderēs turpmākajā mācību procesā skolā. Tomēr ar to viss nebeidzas – ar Labklājības ministrijas darbiniekiem izveidojās lieliska sadarbība, un vasarā iegūšu jaunu pieredzi, veicot praksi Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļā.Liels paldies Dailes teātrim un Labklājības ministrijai par laipno uzņemšanu un iespēju salīdzināt vienādās profesijas divos pavisam atšķirīgos uzņēmumos!”

Ēnu diena Latvijas Nacionālajā operā - Anete Kalniņa, 11.klases skolniece: „Atšķirībā no iepriekšējā gada, to, kur „ēnošu”, izvēlējos bez iepriekšēja nodoma. Par pieteikšanos Ēnu dienai atcerējos pēdējā pieteikšanās dienā, un, tā kā nebiju droša par to, kādā jomā nākotnē vēlos darboties, pēc nejaušības principa pieteicos „ēnot” Ievu Štrāli – izglītojošo projektu producenti Latvijas Nacionālajā operā (LNO).Jāatzīst, ka šī nejaušība tomēr bija veiksmīga. No apmēram 60 jauniešiem tika izraudzītas 16 „ēnas”, starp kurām biju arī es. Ierodoties operā, mūs sagaidīja producente Ieva Štrāle, iepazīstinot ar turpmākās dienas grafiku, kurā lielākoties bija iekļauta nevis viņas profesijas izpēte, bet gan operas nama apskate un iepazīšana. Liels bija „ēnu” pārsteigums, kad dienas sākumā tikām pie iespējas sarunāties ar Latvijas Nacionālās operas galveno diriģentu Mārtiņu Ozoliņu, operas valdes locekli Dainu Markovu, vietnieci starptautiskajos sakaros un attīstības jautājumos Astru Irmeju – Šēferi un vienu no vadošajām LNO baleta solistēm Elzu Leimani – Martinovu. Uzreiz pēc sarunas mums izrādīja plašo operas namu – gan lielo, gan mazo zāli. Tikām pie iespējas vērot divu operu tapšanu – „Figaro kāzas” un „Mihails un Mihails spēlē šahu”; izrāžu tapšanas process lielās radošās enerģijas dēļ bija man vismīļākā dienas daļa. Otrajā dienas pusē paviesojāmies pie gaismotājiem un paši iejutāmies gaismotāju ādā; izrādās, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts darbs, jo ir kaitīgs veselībai un prasa lielas koncentrēšanās spējas. Paspējām iemest aci arī baleta mēģinājumā, dekorāciju tapšanas darbnīcā un operas pagrabā. Ēnu dienas noslēgumā aizpildījām iespaidu lapiņas jeb mini-dienasgrāmatas, ar mērķi sniegt operas darbiniekiem ierosinājumus un dalīties piedzīvotajā.Pēc Ēnu dienas sapratu, ka nejaušā izvēle „ēnot” izglītojošo projektu producenti bijusi pat ļoti veiksmīga – ne katru dienu rodas iespēja iepazīt operas dzīvi šķērsgriezumā, sastapt tik daudz atraktīvu un pozitīvu jauniešu, un, kas svarīgi, iepazīt profesiju, kura patiesi ieinteresē un aizrauj. Iesaku jauniešiem riskēt un piedalīties Ēnu dienā, jo tā ir brīnišķīga iespēja iepazīt kādas profesijas pārstāvja ikdienu, kā arī paplašināt redzesloku!”

Patīkami, ka Zvejniekciema vidusskolas meitenes par vēroto, pieredzēto, saprasto un izjusto Ēnu dienā dalījās ar saviem klases un skolas biedriem.

Zvejniekciema vidusskolas skolnieks - labākais „Mežotājs”

1/1

Spēle - konkurss „Mežotājs”, ko otro gadu pēc kārtas organizēja AS „Latvijas Valsts meži” norisinājās no šī mācību gada sākuma līdz 10. februārim. Tajā piedalījās 425 dalībnieki no visas Latvijas. Iesaistoties spēlē, jau otro gadu ikvienam ir iespēja iejusties meža saimnieka lomā un apsaimniekot savu īpašumu, ievērojot 7 gadu ciklu. Uzdevums nav viegls, jo rūpīgi jāplāno ieņēmumi un izdevumi, jādarbojas videi draudzīgi, kā arī jārūpējas par iedzīvotāju apmierinātību. Šī ir izglītojoša spēle, tajā iekļauts vairāku mācību priekšmetu- ekonomikas, matemātikas, sociālo un dabaszinību -saturs.

Sīvā konkurencē 1. vietu un Mežotāja titulu ar labāko rezultātu izcīnīja Zvejniekciema vidusskolas 6. klases skolnieks Lauris Lecis. Lauris kā veiksmīgākais Mežotājs saņēma piemiņas balvas no AS „Latvijas valsts meži”.

Spēlējot spēli „Mežotājs”, tiek gūts vispusīgs priekšstats par Latvijas Valsts mežu apsaimniekošanu. Notiek plānošana: virtuāli tiek cirsti izaugušie koki, bet atstāti koki – veci, lielie, arī sausie-, kuriem ir liela nozīme dabā. Virtuālajā vidē tiek būvēti jauni un atjaunoti vecie meža ceļi. Spēlējot spēli, tiek gūts priekšstats par modernas meža tehnikas izmantošanu, meža atjaunošanu un dabas procesiem mežā. Kā saka uzvarētājs Lauris: „Azartiski un interesanti!”

Santa Tinkusa, 6. klases audzinātāja un informātikas skolotāja

Popiela 2014

1/1

Šī gada 13. februārī Zvejniekciema vidusskolā norisinājās ikgadējā „Popiela”. „Popiela” ir pasākums, kurā jaunieši atdarina kādu slavenu, populāru dziesmu. Mērķis ir pēc iespējas interesantāk, jautrāk un precīzāk atdarināt īsto dziesmas versiju, tai skanot fonā un iejūtoties dziedātāju lomā.

Kā katru gadu, arī šogad priekšnesumus vērtēja barga žūrija, kuras sastāvā bija- skolēnu tautas deju kolektīvu vadītāja Judīte Krūmiņa, dramaturģijas pulciņa vadītāja Vija Skudra, angļu valodas skolotāja Daiga Zande un „neatkarīgie” vidusskolēni Beate Barkāne un Kristers Oskars Briedis. „Popielā” savus priekšnesumus demonstrēja 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.a,8.b,9. un 12. klases skolēni, kuri šoreiz bija pacentušies un sagādāja pozitīvas emocijas ne tikai sev, bet arī skatītājiem.

Šogad atzinību par „mūža ieguldījumu” ieguva 12. klases meitenes ar O-Zone dziesmu „Dragostea Din Tei”. Atzinību par patriotisku sniegumu saņēma 8.a klase ar priekšnesumu „Skeletona karaļi”, bet atzinību par lielisku aktiermeistarību ieguva 3. klases puiši ar dziesmu „Paldies latiņam” Par uzdrīkstēšanos un interesanto tēlojumu atzinību saņēma 8. b klase ar Celine Dion dziesmu „My heart will go on” .

Godpilno trešo vietu ieņēma 9. klase ar priekšnesumu „Barbie girl” un 6. klase ar grupas „Līvi” dziesmu „Dzelzsgriezējs”. Otro vietu ieguva 2. klase ar priekšnesumu „Anniņa vanniņā” un 7. klase ar atraktīvi izpildīto dziesmu „The fox”. Pirmo vietu ieņēma 4. klase ar dziesmu „Basketbola dziesma”, taču GRAND-PRIX balvu ieguva šīs „Popielas” absolūtie līderi - 5.klase ar „Bermundu divstūra” dziesmu „Disko”.

Novēlu arī nākamgad Zvejniekciema vidusskolas skolēniem būt tikpat atraktīviem, iesaistīties skolas sarīkojumos un sagādāt prieku visiem mums!

Beate Barkāne

Zvejniekciema vidusskolas skolēni – konkursa „Darini kalendāru. Mana Rīga” laureāti

Šī gada 17. janvārī Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā notika izdevniecības „Lielvārds” interaktīvo zīmējumu konkursa „Darini kalendāru. Mana Rīga” apbalvošanas pasākums.
Lai piedalītos šajā konkursā, darbi nebija jāzīmē ar krāsainajiem zīmuļiem uz papīra lapām, bet gan ar elektronisko rakstāmo pie interaktīvās tāfeles. Tā kā 2014. gadā Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, tad skolēniem savos zīmējumos bija iespēja attēlot mūsu galvaspilsētas skaistākos, vēsturiskos un unikālos pilsētvides objektus. Konkursā skatītāju simpātiju balva tika piešķirta 6. kl. skolniekam Laurim Lecim, kura zīmējums „Vanšu tilts” rotā 2014. gada kalendāra vāku. Augusta lappusē tika ievietots 6. kl. skolnieces Marijas Ķēniņas zīmējums „Gaismas pils”. M. Ķēniņas zīmējums ieguva arī īpašo UNESCO simpātiju balvu. Savukārt 6. kl. skolnieces Lauras Jermacānes darbs „Ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu” tika izmantots kā sveiciens Jaunajā gadā. Konkursam tika iesūtīti 238 zīmējumi no visas Latvijas skolām, no Zvejniekciema vidusskolas 4., 5., 6. klases - 14 skolēnu darbi.
Prieks, ka no Zvejniekciema vidusskolas kalendāra noformējumam tika izmantoti trīs zīmējumi.
Skolēni saņēma īpašas piemiņas balvas no konkursa organizētājiem, kā arī skolotājai par ieguldīto darbu tika piešķirtas trīs dāvanu kartes profesionālās pilnveides tālākizglītības kursiem. 

Santa Tinkusa, informātikas skolotāja

9. – 12. klases tikšanās ar Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Odiseju Kostandu

Šī gada 16. janvārī Zvejniekciema vidusskolas vecāko klašu skolēniem bija iespēja tikties ar Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri, 5. un 6. Saeimas deputātu, Augstākās Padomes aizsardzības štāba vadītāja vietnieku un ļoti spēcīgu personību Odiseju Kostandu.

Lai gan teju katrs latvietis ir informēts par Barikāžu laiku, bet liela daļa piedzīvojusi Trešo Atmodu un iesaistījusies barikāžu tapšanā, reti kuram par šo Latvijas vēsturē svarīgo lapaspusi būtu tik daudz atmiņu kā Odisejam Kostandam – viņš bijis viens no tiem cilvēkiem, kurš veidojis barikāžu izvietojuma plānu... Izmantojot vienkāršu Rīgas tūrisma karti! Liels bija jauniešu pārsteigums, klausoties O. Kostandas stāstījumu, jo, kā izrādās, visas 44 barikādes Rīgā bija izvietotas ārkārtīgi organizēti un pēc noteikta principa, ņemot vērā jau 1990. gada novembrī izstrādātu barikāžu veidošanas plānu.

Tikšanās laikā netrūka arī svarīgu akcentu un emocionālu atkāpju, piemēram, O. Kostandas atmiņas par cilvēku mirdzošajām acīm, kurās bija redzama tik nesalaužama pārliecība, tik neizmērojamas brīvības alkas, ka viņš tās atceras vēl šobaltdien. Sarunas laikā līdz galam izpratām arī Barikāžu laika īsto nozīmi – tas bijis laiks, kad katrs Latvijas iedzīvotājs sapratis, kurā pusē vēlas būt un kādu vēlas redzēt Latviju. Kā atzina pats O. Kostanda, beidzoties barikādēm, uzvarētāja nebija ne Latvija, ne PSRS, galvenā šajā notikumā bija cilvēku morālā nostāja un nacionālās identitātes apziņa.

Odisejs Kostanda ļāva katram jaunietim iepazīt Barikādes no cita skatupunkta. Šo skatījumu ne vienmēr ir iespējams iepazīt un izprast vēstures stundās, tā nozīmi līdz galam var aptvert, tikai ieklausoties laika biedru un iesaistīto cilvēku stāstījumā – un ir patiess prieks, ka O. Kostanda dalījās ar mums savās atmiņās.

Anete Kalniņa

"Novadu spēles 2014"

Šī gada 3. janvārī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē norisinājās ceturtās „Novadu spēles 2014”. Viena no šī gada debitantēm bija mūsu, Zvejniekciema vidusskolas, meiteņu komanda, kuras sastāvā bija Līga Vilcāne, Beate Barkāne, Linda Liliana Pūle un Anete Kalniņa.

„Novadu spēles” ir komandu spēle, kuras laikā katram vidusskolēnam tiek dota iespēja iepazīties ar citu Latvijas novadu jauniešiem, izvērtēt sava novada attīstības iespējas, salīdzināt tās ar citu novadu jauniešu redzējumu un kopīgi diskutēt par jauniešu iespējām un lomu sava reģiona un Latvijas nākotnes veidošanā. Šī gada „Novadu spēļu” tēma bija „Gudra un inovatīva attīstība manā novadā”.

Konkurss „Novadu spēles 2014 ” sastāv no divām daļām - pirmajā daļā ir jāveic mājas darbs, kurā jauniešiem ir jāizvērtē sava novada attīstības plāns, un, izskatot mājas darbus, tiek noskaidroti finālisti, otrā daļa jeb fināls norisinās klātienē, un katrai komandai ir jāsagatavo prezentācija par savu novadu, jāizveido savas komandas logo un jāizdomā komandas devīze, pēc tam jāpiedalās viktorīnā, atbildot uz jautājumiem mutiski un rakstveidā. Pēdējais posms, manuprāt, pats interesantākais -  jāsadarbojas ar kāda cita novada komandu un jāizveido prezentācija par konkrēto tēmu. Zvejniekciema vidusskolas komanda sadarbojās ar Valmieras Valsts ģimnāzijas komandu un kopīgi sagatavoja prezentāciju par inovāciju un radošuma iespējām Eiropas projektos.

2014. gada „Novadu spēļu” finālā piedalījās 8 skolu komandas - Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola; Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija; Sabiles vidusskola; Siguldas Valsts ģimnāzija; Talsu 2. vidusskola; Valmieras Valsts ģimnāzija; Vecpiebalgas vidusskola; Zvejniekciema vidusskola. Zvejniekciema vidusskolas komanda tika atzinīgi novērtēta, taču pirmo vietu ieguva Siguldas Valsts

ģimnāzijas komanda.

Domājams, ka šāda pieredze ir interesanta, jo liek mums, Latvijas jauniešiem, labāk iepazīties ar savu novadu un domāt par to, kas darāms, lai tieši mūsu novads kļūtu labāks un cilvēkiem tīkamāks. Ja plauks novadi, plauks arī Latvija!

Beate Barkāne

Eņģeļi pār Latviju

Neilgi pirms Ziemassvētkiem 8.b un 9. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu, Juglas Dzīvnieku patversmi „Labās mājas”, kā arī apmeklēja Mākslas muzeju „Rīgas Birža”. Mācību ekskursija bija ne tikai izglītojoša, bet arī interesanta. Pastāstīšu par redzēto „Labajās mājās”.

Dzīvnieku patversme „Labās mājas” atrodas Juglā un darbojas, tikai pateicoties ziedojumiem. Patversmē lielākā daļa personāla strādā brīvprātīgi. Suņi un kaķi patversmē nonāk, kad tie „nav vajadzīgi” saviem saimniekiem, proti, ja saimnieki ir miruši, maina dzīves vietu vai vairs negrib turēt savus mājdzīvniekus. Patversmē pieņem dzīvniekus, ja ir brīvas vietas. Rīgā darbojas 3 dzīvnieku patversmes, un tajās nevar pieņemt visus dzīvniekus, kuriem nav māju. Patversmē dzīvnieki tiek aprūpēti: pabaroti, ārstēti. Apstākļi patversmē tiešām ir ļoti labi. Ar suņiem 2 reizes dienā iet pastaigā, bet tomēr, kā uzskata patversmes darbiniece, tā ir vissliktākā vieta mājdzīvniekiem, jo viņi izjūt psiholoģisku diskomfortu. Skolēni to varēja sajust, kad gāja pastaigā ar suņiem. Katra grupa (3 skolēni)  veda pastaigā vienu suni.  Tas bija grūts darbs, reizēm nevarēja saprast- kurš kuru veda pastaigā. Suņi bija ļoti nemierīgi, rāva pavadu, skrēja, bet stingra roka, labie vārdi un pārliecība palīdzēja, un pastaigas nobeiguma gandarīti bija gan suņi, gan skolēni.  Kaķus varēja aplūkot caur logiem, jo šiem dzīvniekiem bija karantīna. Kaķi, izrādās, ir vēl jūtīgāki par suņiem, un stresa situācijā viņiem imunitāte pavājinās.

Dzīvniekiem patversmē tika saziedota ne tikai naudiņa, bet arī sagādātas dāvaniņas – profesionāla barība, siltas segas un rotaļlietas. Prieks par skolēniem, kuri atrada iespēju labdarībai, veltīja savu laiku un līdzekļus rūpēm par citiem. Viņus droši var saukt par eņģeļiem pār Latviju, jo daudzi no sirds izbaudīja prieku par to, ka spēj kādam palīdzēt.

Inga Sermule

Ziemassvētku gaidīšanas laikā

Pateicība no Valsts prezidenta kancelejas

Neilgi pirms Latvijas proklamēšanas 95.gadadienas Valsts prezidenta kanceleja aicināja skolēnus piedalīties konkursā „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā”.

Šajā konkursā piedalījās arī Zvejnieckiema vidusskolas skolnieces Līga Vilcāne un Anete Kalniņa. Par piedalīšanos konkursā jaunietes saņēma pateicības rakstus no Valsts prezidenta A. Bērziņa, kurš pēc iepazīšanas ar skolēnu darbiem bija atzinis, ka „visi iesniegtie darbi bija labi un ar savām oriģinālām domām”.

Valda Tinkusa 

Gada krāšņāko svētku gaidīšanas laiks Zvejniekciema vidusskolā sākās ar Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un viņu pedagogu sagatavoto Ziemassvētku ieskaņas koncertu sākumskolēniem. Pēc tam skolā bija jūtama kārdinošā piparkūku smarža, jo gan rokdarbu pulciņa dalībnieki, gan vairāki klašu kolektīvi skolotājas Gunas Lāčaunieces vadībā cepa šos saldos našķus. Daļa no tiem bija nopērkami arī skolas Ziemassvētku tirdziņā 16. decembrī kopā ar citiem pašgatavotiem izstrādājumiem.

Lai gan šajos Ziemassvētkos nebija sniega, īpaši gaišu svētku noskaņu radīja skolas rotājumi par Baltā kaķīša balto dzirnavu un Jaunā, Zirga, gada tēmu. Skolas telpu noformējums tapa skolotājas Māras Alenas vadībā un lieliski sasaucās ar Ziemassvētku teatralizēto uzvedumu „Kaķīša dzirnavas”, kas tika veidots pēc K. Skalbes pasakas motīviem. Uzveduma scenārija autore V. Skudra uzbūra brīnišķīgu  stāstu par ticību labajam, par nepadošanos un nepieciešamību saglabāt pozitīvu skatu uz dzīvi jebkurā situācijā, jo, tikai vairojot prieku, nevis lejot asaras, var sasniegt izvirzītos mērķus. Uzvedumu „Kaķīša dzirnavas” bagātināja tajā meistarīgi iekļautās Ziemassvētku dziesmas kora un individuālajā izpildījumā (skolotāja A. Deniškāne) un tautas dejas 1.-4.kl. kolektīvu sniegumā (skolotāja J. Krūmiņa).  „Kaķīša dzirnavas” tika rādītas arī Limbažu kultūras namā, kur izrādi noskatījās Limbažu sākumskolas kolektīvs.

Ziemassvētku pasākuma noslēgumā klātesošos uzrunāja direktora vietniece V. Velmere, sakot paldies skolēniem un māksliniecisko kolektīvu pedagogiem par ieguldīto darbu svētku koncerta sagatavošanā un vēlot visiem gaišus, sirsnīgus Ziemassvētkus, kā arī visa iecerētā piepildīšanos Jaunajā gadā.

Paldies Ziemassvētku vecītim SIA „Binders” par sarūpētajām  dāvanām visiem skolēniem!

Līdz ar skaistajiem Ziemassvētku pasākumiem beidzies arī pirmais šī mācību gada semestris, un skolēni saņēma liecības ar savu zināšanu novērtējumu.  Zvejniekciema vidusskolas administrācija lepojas ar visiem zinātkārajiem un centīgajiem 1.-3.kl. skolēniem un izsaka pateicību 4.-12. klases izglītojamajiem,  kuru sekmju vērtējums 1.semestrī ir 8 balles  un augstāk: Ingai Sermulei, Anetei Kalniņai, Unai Tirulei, Emīlam Kiseļevskim, Kārlim Taubem, Elīnai Kūliņai, Lienei Bernhardei, Elīnai Marī Maksimovai, Ričardam Sergejevam un Pēterim Osītim. Paldies šo skolēnu vecākiem par mērķtiecīgo un efektīvo darbu! Lai mums visiem daudz spēka un izturības 2. semestrī!

Valda Tinkusa

 

 

Zvejniekciema vidusskolas 6. klases sasniegumi 1. semestrī

Šogad Zvejniekciema vidusskolas 6. klases skolēni 1. semestrī sevi pierādījuši kā aktīvus un aizrautīgus jauniešus, piedaloties dažādos izglītojošos konkursos un iegūstot godalgotas vietas Latvijas mērogā.

Viens no konkursiem, kuros aktīvi piedalījās skolēni, bija interaktīvo zīmējumu konkurss „Darini kalendāru. Mana Rīga”. Šoreiz zīmējumi nebija jāzīmē ar krāsainajiem zīmuļiem uz papīra lapām, bet gan elektroniski pie interaktīvās tāfeles. Tā kā 2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, tad skolēniem bija iespēja attēlot zīmējumu veidā, cik mūsu galvaspilsēta ir skaista un unikāla. Šajā konkursā skatītāju simpātiju balva tika piešķirta Laurim Lecim, kura zīmējums „Vanšu tilts” rotās 2014. gada kalendāra vāku. Savukārt Lauras Jermacānes darbs „Ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu” tiks izmantots kā sveiciens Jaunajā gadā. Augusta mēnesī tiks publicēts Marijas Ķēniņas zīmējumu „Gaismas pils”. Konkursam bija iesūtīti 238 zīmējumi no visas Latvijas. Prieks, ka no Zvejniekciema vidusskolas tika nominēti trīs zīmējumi.

Decembrī noslēdzās arī „Eiropas balvas – labākais tiešsaistes saturs bērniem” konkurss, kurā skolēniem bija jāizveido interneta mājas lapa, iekļaujot tajā saturu, kas būtu saistošs un interesants vienaudžiem. Pavisam konkursā tika pieteikti 36 darbi, kurus bija izstrādājuši vairāk nekā 70 jauniešu no visas Latvijas.

Latvijas mērogā trešo visaugstāko novērtējumu ieguva arī meiteņu komanda no 6. klases ar izveidoto mājas lapu "Stay cool". Mājas lapu var apskatīt šajā adresē: http://staycool12.wix.com/staycool

Meiteņu komandā bija Marija Ķēniņa, Samanta Made Leimane un Samanta Briede. Meitenes izveidotajā mājas lapā atspoguļoja gan fizisko aktivitāšu nepieciešamību, gan modes tendences, gan arī, kā top skaistas frizūras. 

3. vieta Latvijas mērogā ir liels sasniegums, taču tas nav viss. Kompānija  inbox.lv atzina mājas lapu kā ļoti veiksmīgu projektu, tāpēc piešķīra tai arī simpātiju balvu.  Apsveicam meitenes: lai radošais gars un vēlme nepazūd apgūt informāciju tehnoloģijas! 

5. decembrī tika paziņoti rezultāti CSDD rīkotajā konkursā "Gribu būt mobils". Liels prieks un gandarījums par to, ka mūsu 4 meitenes - Lauma Krista Mežapuķe, Patrīcija Elīza Grīnberga, Kate Strupiša un Andžela Zusele - ir ieguvušas astoto augstāko vērtējumu elektroniskajā testā no 90 Rīgas un Pierīgas reģiona komandām. Tas nozīmē, ka 6. klases meitenēm būs iespēja pārstāvēt Zvejniekciema vidusskolu konkursa pusfināla kārtā, kas norisināsies Rīgā 2014. gada 15. janvārī.

Meitenēm būs cītīgi jāpiepūlas, jo labi jāiemācās visi ceļu satiksmes noteikumi, lai godam pārstāvētu sevi lielajā pusfinālā. Pusfinālā mūsu klases meitenēm būs jācīnās ar Ādažu, Mālpils, Baložu un Rīgas skolu komandām.

Arī Latvijas televīzijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks” pirmo atlases kārtu no visas Latvijas 6. klašu skolēniem ir izturējusi Marija Ķēniņa. 16. decembrī Latvijas Televīzijā notika konkursa 1.kārtas filmēšana, Marija sacentās ar citiem Latvijas sestklasniekiem un atbildēja uz dažādiem jautājumiem, diemžēl nākmajā kārtā neiekļuva. 10. janvārī konkursa ierakstu varēs noskatīties  LTV1 programmā.

Novēlu tikpat veiksmīgi turpināt piedalīties dažādās izglītojošās aktivitātes arī 2014. gadā!

6. klases audzinātāja un informātikas skolotāja Santa Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolas skolēni aktīvi iesaistās konkursā "Sveiks, Eiro!", gūstot labus rezultātus

Šā gada novembrī Latvijas Banka rīkoja konkursu skolēniem, kurā katrs varēja pārbaudīt savas zināšanas par mūsu jauno valūtu – eiro.

Šī konkursa mērķis bija paplašināt skolēnu zināšanas par eiro naudas zīmēm un pievērst uzmanību to pretviltošanas elementiem, sniegt būtiskāko informāciju, kas jāzina, mainot latus pret eiro, kā arī par naudas nozīmi ikdienā.

Katrs skolēns (6. – 8. un 9. – 12. klašu grupā) varēja kārtot testu interneta mājas lapā http://www.naudasskola.lv/content/konkurss-sveiks-eiro  vai klātienē interaktīvajā „Eiro izstādē” un atbildēt uz 20 jautājumiem par eiro. Šo uzdevumu bija veikuši 1088 Latvijas skolēni. No Zvejniekciema vidusskolas konkursā „Sveiks, eiro!” piedalījās vairāki skolēni, bet laureātos iekļuva 7. klases skolnieks Kārlis Taube, savukārt uzaicinājumu piedalīties konkursa noslēguma pasākumā saņēma arī 12.klases skolniece Anete Eglīte un viņas skolas biedrene Anete Lucāne.

Konkursa noslēgums notika 13. decembrī Dailes teātrī. Šeit konkursa laureāti iepazinās ar Eiropas Centrālās bankas ceļojošo "Eiro izstādi”. Šeit skolēni smēlās informāciju par eiro naudas zīmju izskatu, vēsturi, nominālvērtību, dažādu eiro zonas valstu vēsturisko naudu.

Dailes teātra Mazajā zālē  norisinājās pasākuma svarīgākā daļa – apbalvošana. Viesus  sveica Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes Monētu daļas vadītāja Maruta Brūkle un saksofonu kvartets „Next move”. 6. – 8. klašu grupas labākie (1.- 3. vieta) saņēma Emīlijas Adumānes  veidotā dizaina piemiņas monētu „Cūciņa”, kā arī jaunāko īpašo 1 lata apgrozības monētu un piemiņas balvas no Latvijas Bankas un Eiropas Centrālās bankas, bet 9. – 12. klašu grupas labākie lata jubilejas monētu „Sudraba lasis”. 4.– 6. vietas ieguvēji – jaunāko īpašo 1 lata apgrozības monētu un piemiņas balvas no Latvijas Bankas.

30 labāko rezultātu ieguvēji, t.sk. Anete Eglīte un Anete Lucāne,  saņēma piemiņas balvas no Latvijas Bankas, un visi laureāti noskatījās Dailes teātra izrādi „Pasaka par vērdiņu”. Uzskatu, ka katrs pasākuma dalībnieks, paplašināja savas zināšanas par jauno Latvijas valūtu un lietderīgi pavadīja laiku. 

Kārlis Taube

“Patriotisms ir pārliecība, ka tava valsts ir labāka par citām tāpēc, ka tieši tu tajā esi piedzimis.” (Bernhards Šovs)

Tuvojoties Valsts svētkiem, visā valstī un daudzos no mums uzvirmo patriotiskas jūtas, taču patriotismu varam iegūt un uzturēt vienīgi tad, ja zinām savas valsts vēsturi un pietiekami labi orientējamies tagadnē.

11.novembrī Zvejniekciema vidusskolas audzēkņi ar lielu entuziasmu un atsaucību piedalījās Lāčplēša dienai veltītajā svinīgajā lāpu gājienā no Pēterupes evaņģēliski luteriskās baznīcas uz karavīru atceres vietu Saulkrastu kapos. Pirms gājiena baznīcā notika svētbrīdis, kurā mācītāja runa rosināja pārdomas par sevi, ģimeni un savu valsti. Kopības sajūtu radīja lāpu gājiens, kura laikā katram bija laiks padomāt, ko daru un ko varu darīt savas dzimtenes labā. Spilgtākie 2.klases skolēnu iespaidi: „Visvairāk mums patika nest lāpas - uguntiņas, to daudzi darīja pirmo reizi. Skaisti izskatījās uguntiņas tumsā. Dziedātāji un orķestris radīja jauku noskaņu.” Arī 4.klases skolēniem patika nest lāpas, pārsteidza svētbrīdis baznīcā, sajūsmu izraisīja folkloras kopas priekšnesums un Dancīša kunga uzruna. Savukārt 6.klases skolēniem bez visa ierpiekšminētā patika kultūras darba vadītājas J. Krūmiņas un Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka N. Līča uzruna. Prieks, ka kopā ar skolēniem lāpu gājienā piedalījās arī vecāki un vecvecāki, kuri pēc sarīkojuma teica paldies skolas direktoram A. Dulpiņam  par īstenu patriotisma audzināšanas paraugstundu. 

14. novembrī kultūras namā „Zvejniekciems” notika Latvijas 95. gadadienai veltīts svinīgs pasākums „Tēvzemes etīdes”. Svinīgo pasākumu atklāja skolas direktors Andris Dulpiņš, sveicot klātesošos Latvijas dibināšanas dienā. Skolas direktors sacīja, ka viņš ir lepns par savu skolu, skolēniem un skolotājiem, kuru darbs ir godprātīgs un profesionāls,  jo Zvejniekciema vidusskolas vārds arvien biežāk izskan valsts mērogā kā pozitīvs piemērs, un tas ir apliecinājums mūsu varēšanai. Direktors par augstiem sasniegumiem profesionālajā darbībā 2012./2013.m.g. izteica pateicību skolotājai V. Skudrai, S. Grubei, J. Liniņai, G. Haritonei, V. Krasovskai.

Valsts svētku nedēļā notika konkurss 1.-12.klases skolēniem „Latvijai -95”, kurā bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Latviju. Svinīgajā pasākumā skolas direktors šī konkursa uzvarētājiem pasniedza diplomus. Diplomus saņēma A. Taube,Ā. Grīnbergs, A. Kurpinoviča,   V. Graubiņa, U. Tirule, S. M. Leimane, P.E. Grīnberga, T. Sergejevs, A. Zaķe, E. Rudzītis, E. M. Maksimova, D.D. Bērziņa, A. Kalniņa, K. B. Čerpakovska.

Latvijas 95.gadadienai veltītajā koncertā „Tēvzemes etīdes” klātesošajiem  bija iespēja skatīties skolēnu sagatavoto (teātra pulciņa, koru, tautisko deju kolektīvu) priekšnesumu, kurš pievērsa uzmanību svarīgākajiem  mūsu valsts vēstures faktiem, sākot  no 12.gadsimta līdz Latvijas Valsts Neatkarības deklarācijas pieņemšanai 1990.gada 4.maijā.

Pēc koncerta visās klasēs notika  klases stunda, kuras laikā skolēni kopā ar klašu audzinātājām vēlreiz pārrunāja Latvijas vēstures nozīmīgākos faktus, kā arī mielojās ar garšīgu torti, ko pēc svinīgā pasākuma pasniedza skolas direktors A. Dulpiņš, paužot pārliecību, ka mūsu nākotne ir drošās rokās, jo  valsts spožāko lappušu un lepnuma vērtu sasniegumu zināšana un panākumu gūšana  veido jaunā cilvēka  piederību dzimtenei. 

Valda Tinkusa

Latviešu valodas un literatūras skolotāju seminārs Zvejniekciema vidusskolā

Laiku, kad skolēni dodas brīvdienās, pedagogi izmanto zināšanu pilnveidei. Šoreiz iegūt jaunas zināšanas un papildināt pieredzi tika aicināti Pierīgas latviešu valodas un literatūras skolotāji, kuri 28.oktobrī kuplā skaitā ieradās Zvejniekciema vidusskolā, lai apgūtu pirmos soļus jaunāko informācijas tehnoloģiju jomā un ievingrinātu rokas darbam ar Activinspire programmatūru – gan veidojot šajā programmā vingrinājumus, testus un pārbaudes darbus skolēniem, gan izprotot Promethean balsošanas sistēmu darbību.

Patiesībā Promethean balsošanas sistēma ir vienkārša – tā ļauj skolēniem izvēlēties no skolotāja piedāvātajām atbildēm pareizo, darbojoties individuālā tempā, un savukārt pedagogam ir iespēja pārliecināties par to, kādu atbildi katrs skolēns izvēlējies. Šī ir lieliska, novatoriska zināšanu pārbaudes sistēma, kas turklāt ir ekonomiska – nav nepieciešams t.s. papīra formāts, vien datorprogramma un balsošanas ierīces. Pie tam skolēnus arvien vairāk aizrauj tieši viss jaunais un inovatīvais, tādēļ jācer, ka Promethean līdzēs skolēniem iegūt vairāk zināšanu interesantā un mūsdienīgā veidā.

Prieks, ka latviešu valodnieki bija tik atsaucīgi un tieši Zvejniekciema vidusskola bija starp tām skolām, kurās šīs iekārtas jau tiek izmantotas darbam stundās.

Semināra turpinājumā Pierīgas novadu skolu metodiskā darba vadītāja Valda Tinkusa dalījās savā pieredzē par IKT izmantošanu latviešu valodas un literatūras stundās,  kā arī iepazīstināja kolēģus ar valsts pārbaudes darbu rezultātiem valstī  2012./2013.m.g. un sniedza informāciju par paredzētajām izmaiņām valsts pārbaudes darbu saturā 2013./2014. m.g. Semināra noslēgumā skolotāji apmeklēja muzeju „Minhauzena pasaule”.

Semināru organizēja Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. 

Vija Skudra

Vecāku diena

Šā gada 11.oktobrī Zvejniekciema vidusskolā notika Vecāku diena, kurā  uz skolu tika aicināti audzēkņu vecāki un vecvecāki, lai piedalītos dažādos pasākumos, kas šajā mācību gadā  tika pakārtoti vienam no skolas galvenajiem  mērķiem – izpratnes veicināšanai par veselīgu uzturu.
Vecāki rīta pusē ar interesi apskatīja  košo un daudzveidīgo veselīgo  konservējumu izstādi „Rudens veltes burciņā”, kuras tapšanā paši ar entuziasmu bija iesaistījušies- atsūtot izstrādājuma recepti un nogādājot  konservējumu uz skolu.
Vecāku diena jau tradicionāli turpinājās ar atklātajām stundām. Piedalīties pirmajās trīs stundās  kopā ar saviem bērniem bija izvēlējušies 26 vecāki. Lielākā vecāku interese par mācību procesu bija vērojama sākumskolā, kaut gan daļa vecāku ir „izaugusi” līdzi saviem bērniem līdz pat vidusskolas posmam. Pēc  stundu vērošanas, malkojot kafiju,  vecāki labprāt izmantoja iespēju tikties  ar skolas direktoru A. Dulpiņu un direktora vietnieci izglītības jomā V. Bērziņu. Vecāki teica atzinīgus vārdus par pedagogu darbu gan atklātajās stundās, gan  visā mācību procesā kopumā. Vairāki vecāki izteica vēlmi vēlreiz mācīties skolā, jo atzina, ka dažādu informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā  padara to  ļoti mūsdienīgu un   interesantu.
Dienas otrajā pusē, kas bija ļoti silta un saulaina, skolēni, vecāki un  pedagogi pulcējās skolas pagalmā, lai vērotu Zaļā karoga pacelšanu. Zvejniekciema vidusskolai Zaļā karoga balva tika piešķirta pēc vairāku gada rūpīga un sistemātiska darba vides izpētē un saudzēšanā. Pasākuma atklāšanā klātesošos uzrunāja Zvejniekciema vidusskolas direktors A. Dulpiņš,  Latvijas ekoskolu koordinators Daniels Trukšāns un skolas ekodarba vadītāja un entuziaste S. Grube. Zaļo karogu pacēla 12.klases skolniece Jana Kohno- vairāku ar apkārtējās vides aizsardzību saistītu pētījumu un projektu autore.  Pasākumā tautas dziesmas par dabu dziedāja A. Deniškānes vadītā folkloras kopa.
Vecāku dienas  turpinājumā 5.-8.klašu skolēni un visi interesenti varēja piedalīties diskusijā par veselīgu uzturu „Ko mēs ēdam?”, ko vadīja uzturzinātnes speciāliste M. Rutkovska un L. Meldere. Toties skolas ēdamzālē sākās  īsta rosība, jo skolēni kopā ar vecākiem un pedagogiem gatavojās konkursam-izstādei „Veselīgi un garšīgi ēdieni”. Katras klases pārstāvji sagatavoja un estētiski izvietoja apskatei un degustācijai  ļoti dažādus veselīgus ēdienus, noformēja un  oriģināli reklamēja to receptes un pagatavošanas noslēpumus. Tad pie darba ķērās žūrija, kuras uzdevums bija degustēt pagatavotos ēdienus un veselīgākos ieteikt skolas kopgalda un kafejnīcas piedāvājuma paplašināšanai. Visi ēdieni bija ļoti garšīgi, bet žūrija skolas kopgaldam ieteica 4.klases „Ķirbju biezeņzupu”, 6.klases „Gārsu pesto”, 8.a klases „Burkānu un ķirbju salātus”  un 12.klases „Cēzara salātus ar skābo krējumu”.  Šis bija ļoti interesants pasākums, jo pēc žūrijas vērtējuma degustēt ēdienus tika aicināti visi klātesošie, uz ko neviens nebija skubināms.
Vecāku dienas noslēgumā notika  elektroniskās Zvejniekciema vidusskolas recepšu grāmatas  „Rudens veltes burciņā” atvēršana. Recepšu grāmatā S. Tinkusa bija apkopojusi vairāk nekā 70 vecāku un pedagogu iesūtītās receptes, kurās atklāts, kā pagatavot interesantus, veselīgus un garšīgus konservējumus no pašu dārzos izaudzētās ražas. Grāmatas vizuālajā noformējumā tika izmantoti izstādē „Rudens veltes burciņā” aplūkojamo  konservējumu fotoattēli.
Skolas direktors teica lielu paldies vecākiem par aktivitāti un ieinteresētību,  visām klasēm  balvās- diplomi par piedalīšanos veselīgo ēdienu izstādē. Pasākuma noslēgumā vecāki varēja iesaistīties tā novērtēšanā, izmantojot zaļās (man patika)  vai sarkanās (ne īpaši patika) „balsošanas” kartītes. Vecāku paceltās zaļās kartītes liecināja, ka Vecāku diena ir izdevusies un tiek vērtēta pozitīvi.
Paldies visiem mūsu  jaukajiem, atsaucīgajiem un  aktīvajiem vecākiem! 

Valda Tinkusa

Rīcības diena un ekoskolu tikšanās Zvejniekciema vidusskolā

25. oktobrī Zvejniekciema vidusskolā notika Globālā rīcības diena un ekoskolu pārstāvju tikšanās. Veselīgs uzturs – tāds šogad ir mūsu ekoskolas galvenais mērķis, tādēļ Rīcības dienā skolēni parādīja, ka ikdienā atbilstoši gadalaikam iespējams lietot vitamīniem bagātu un veselīgu uzturu.

23. novembrī skolā tika rīkota ābolu vākšanas zibakcija, kurā piedalījās skolēni un skolotāji, atnesot savos dārzos izaudzētos ābolus. Zibakcijā iesaistījās 53 skolēni un skolotājas, kopā savācot vairāk nekā 450 kilogramu ābolu, no kuriem tika izspiesta sula,  ko Rīcības dienā baudīja skolēni, skolotāji un ciemiņi no Olaines vidusskolas.  Skolēni pārliecinoši apgalvoja - sula, kas spiesta no sulīgajiem rudens āboliem, ir īpaši garda.

Tā kā viens no Rīcības dienas būtiskākajiem mērķiem ir veicināt darbošanos komandā, tad sakām paldies visiem, kuri  rīkojās: skolēniem, viņu vecākiem, pedagogiem, skolas direktora vietniekam saimniecības darbā A. Ščerbakovam, z/s „Jauneglītes” un I. Jurkevičai.

Dienas otrajā pusē Zvejniekciema vidusskolas eko padomes pārstāvji un Olaines 2. vidusskolas skolēni un pedagogi satikās vienā no Saulkrastu novada ainaviski skaistākajām vietām – Baltajā kāpā –, lai eko skolu sadraudzības projekta ietvaros dotos kopīgā ekskursijā, bet pēc tam dalītos  pieredzē par ekoideju popularizēšanas iespējām.  

Ekskursijas vadītāja Dagnija Gurtiņa pastāstīja par Saulkrastu novada kultūrvēsturiskajām vietām un citiem objektiem, piemēram,  Saules laukumu, Velosipēdu muzeju, pilsētas skolām un kultūras namu, sīkāk izklāstot viesiem gan to vēsturi, gan attīstības perspektīvas.  Ekskursijas turpinājumā kopīgi iepazinām Zvejniekciema zivju apstrādes ceha darbinieku ikdienu un uzzinājām informāciju par Skultes ostas vēsturi un darbību.

Tikšanās noslēdzās Zvejniekciema vidusskolā, kur Olaines 2.vidusskolas skolēni  pastāstīja par  piedalīšanos ekonometnē, projektu izstrādi un citu videi draudzīgu aktivitāšu īstenošanu ikdienā. Tika spēlētas vides spēles un notika cienāšanās ar veselīgiem „našķiem”.

Šajā Rīcības dienā  tika apvienota pieredzes un zināšanu apmaiņa un izklaidējoši izglītojoši pasākumi. Lieliski!

12. klses skolniece Jana Kohno

5.- 8. klašu tikšanās ar Latvijas Tautas frontes dibinātāju Daini Īvānu

Šā gada 24. oktobrī Zvejniekciema vidusskolas Mazajā zālē 5.-8.klašu skolēniem ļoti nozīmīgu ieskatu Atmodas laika Latvijas vēsturē sniedza Dainis Īvāns.

Dainis Īvāns ir Latvijas Tautas frontes dibinātājs un pirmais tās priekšsēdētājs. Dainis Īvāns sniedza plašu informāciju par Latvijas Tautas fronti, jo šajā gadā tai aprit 25 gadi. 1988. gadā tika izveidota Latvijas Tautas fronte, tā apvienoja tautu un ietekmēja ar savu  gara spēku, kas padomju funkcionāros iedvesa  bailes, ka tiks  celti gaismā padomju melīgās un negodīgās pagātnes notikumi, uz kuriem bija  balstīta PSRS.  Latvijas Tautas fronte - šis gara spēks tika radīts, balstoties uz cilvēku pašcieņu, gribasspēku un ticību brīvai Latvijai.

Dainis Īvāns ieinteresēja klausītājus, stāstot par nežēlīgo un vardarbīgo padomju režīma darbinieku izturēšanos pret tautu, minot, ka nebija atļauts lietot ne brīvās Latvijas vārdu, ne simbolus. Mūsu ciemiņš stāstīja dažādus notikumus no savas pieredzes, piemēram, līdz pat 33 gadu vecumam viņš nebija redzējis Latvijas karogu, nebija dzirdējis valsts himnu, viņam nebija informācijas par brīvu un suverēnu Latvijas valsti.

Latvijas Tautas frontes dibinātājs mudināja mūs cienīt un godāt Latviju, neaizmirst tās vēsturi un atcerēties, ka brīvā Latvija ir radusies, pateicoties diženiem, patriotiskiem un varonīgiem cilvēkiem. Viņi ticēja Latvijas neatkarībai, godināja Latviju, tāpēc tagad tas ir jādara arī mums.

7. klases skolnieks Kārlis Taube

9. - 12. klases skolēnu tikšanās ar Daini Īvānu

Šī gada 24. oktobrī par godu Latvijas Tautas Frontes 25. gadadienai Zvejniekciema vidusskolā viesojās bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns. Šogad aprit 25 gadi, kopš 1988. gada oktobrī tika dibināta latviešu tautas masu organizācija, Latvijas Tautas fronte jeb LTF. Pateicoties LTF darbībām, tika organizēti dažādu masu pasākumi, kas veicināja Latvijas neatkarības atjaunošanu, kā viens no uzskatāmākajiem pasākumiem ir akcija „Baltijas ceļš”, kuru pamanīja visa pasaule un kurš iedrošināja latviešiem cīnīties par savu brīvību.
Visiem skolēniem un skolotājiem bija iespēja atsvaidzināt un gūt jaunas zināšanas par šo Trešo Latvijas tautas atmodu un neatkarības atgūšanu. D. Īvāns dalījās ar saviem atmiņu stāstiem par PSRS impēriju un tās iekārtu, kā tajā laikā izskatījās Latvija, par savu bērnību, skolu, par saviem uzskatiem un atziņām, ko guvis. Dainis Īvāns paskaidroja, kā radās tautas fronte, kādi bija sākotnējie Latvijas Tautas Frontes mērķi un kā tie tika realizēti, kāds bija Barikāžu laiks (1991.), kas notika pirms un pēc šīm Barikādēm.
Lielu paldies sakām Dainim Īvānam par to, ka viņš atrada laiku atbraukt pie mums uz Zvejniekciema vidusskolu un dalīties savā pieredzē, sniegt mums zināšanas par Latvijas Tautas fronti un Trešo Atmodu. Šī diena Zvejniekciema vidusskolā sniedza  svētku sajūtu ikvienam. Atcerēsimies šo laiku kā vienu no visnozīmīgākajiem posmiem Latvijas vēsturē un sniegsim zināšanas cits citam!  

11. klases skolniece Beate Barkāne

10. un 11. klases ekskursija uz Ventspili
 

Divdesmit piektajā oktobrī, tieši pirms rudens brīvlaika sākuma, 10. un 11. klase kopīgi devās ilgi gaidītajā ekskursijā uz Ventspili. Ceļš it nemaz nebija viegls, jo nācās izbraukt jau pusseptiņos no rīta, lai laikā pagūtu ierasties Ventspilī un doties gides vadītajā pilsētas apskatē.
Ierodoties pilsētā, abas klases kopīgi iepazinās ar populārākajām Ventspils vietām un kultūrvēsturiskajiem objektiem, piemēram, vecpilsētu, slavenajām pilsētas govīm, Pārventas bibliotēku, kura 2010. gadā atzīta par ievērojamāko ēku Latvijā, tūristu iecienīto „Lemberga hūti” un Ventspils augstskolu, kuras piedāvātās studiju programmas un mājīgās telpas ieinteresēja ne vienu vien skolēnu. Īpaši piesaistoša bija vizīte augstskolas laboratorijās, jo, kā izrādās, augstskola šobrīd ir modernākā Latvijā.
Ekskursijas odziņa bija Ventspils Amatu mājas apmeklējums – mums, divdesmit pirmā gadsimta vidusskolēniem, bija iespēja piedzīvot vienu mācību stundu deviņpadsmitā gadsimta garā. Veikli mijoties latviešu un ventiņu mēlēm, tika pasniegta glītrakstīšana, matemātika un fizika. Beigu beigās visi nonācām pie viena secinājuma – būt par skolnieku pirms teju diviem gadsimtiem nav bijis viegli.
Savu dienu Ventspilī noslēdzām ar planetārija apmeklējumu, kur stundas laikā ne tikai guvām ieskatu par Visuma uzbūvi un Saules sistēmas planētām, bet arī noskatījāmies filmu par dzīvības rašanos uz Zemes. Pēcāk devāmies vējainā izbraucienā pa Ventu ar kuģīti „Hercogs Jēkabs”.
Ventspilī pavadītā diena bija gan izglītojoša, gan pozitīvām emocijām bagāta. Ne velti tiek teikts, ka Ventspils ir teju atsevišķa valsts – tās sakoptība un dažnedažādu interesantu objektu un celtņu pārpilnība nebeidza pārsteigt ne brīdi. Iesakām arī jums apmeklēt Ventspili – tā ir viena no Latvijas vietām, kurā noteikti ir vērts pabūt!

Anete Kalniņa

Zvejniekciema vidusskolas 6. klases skolēni piedalās projektā „Izzini mežu!”

Zvejniekciema vidusskolā viesojas māksliniece un rakstniece Indra Sproģe

17. oktobrī Zvejniekciema vidusskolas 6. klase devās uz Līgatnes Dabas parku. Septembrī un oktobrī visi klases skolēni, skolotāja un vecāki vāca ozolzīles, lai parūpētos par Līgatnes Dabas parka iemītniekiem. Ozolzīles ir lielākais gardums gan meža cūkām, gan aļņiem, gan arī citiem dzīvniekiem. Liels ir gandarījums par to, ka klase kopā salasīja ap 30 kg ozolzīļu. Aktivitāte tika veikta, jo skolēni ir  iesaistījušies  projektā „Izzini mežu!”
Ozolzīles tika atstātas informācijas centrā, bet klase devās pastaigā pa Līgatnes Dabas taku, vērojot lāčus, meža cūkas, vāveres, pūces un citus dzīvniekus. Tiesa gan, daudzi dzīvnieki bija jau paslēpušies savās migās. Pastaigas laikā skolēni uzkāpa skatu tornī, no kura pavērās ļoti skaists skats uz Līgatnes novadu.
Pēc pastaigas mūs sagaidīja garda ābolkūka, par kuru parūpējas Roberta Niklāva Muskara vecāki. Īpašs paldies par šo pasākumu 6. klases vecākiem – Krišjāņa Daneberga tētim, Pētera Vimbsona tētim, Laura Leča mammai, Roberta Niklāva Muskara vecākiem, Kates Strupišas mammai.
17. oktobra pēcpusdiena izvērtās par ļoti jauku pasākumu 6. klases skolēniem. Lai būtu vairāk šādu kopīgu brīžu!

6. klases skolniece Marija Ķēniņa

Pirmo reizi Latvijā 29. maijā norisinājās Lasīšanas diena un zibakcija „Latvija lasa”. Aktivitātes mērķis- atgādināt, ka  lasītprieks un lasīšana ir cieši  saistīta ar emocionālo inteliģenci.
Arī Zvejniekciema vidusskolas skolēni un skolotāji izvēlējās savu mīļāko grāmatu (un krāsainu lietussargu, jo sāka līt)  un piecpadsmit minūtes pie skolas to lasīja  kopīgi ar pārējiem Lasīšanas dienas dalībniekiem.
Zvejniekciema vidusskolēnu un pedagogu līdzdalība pirmajā Lasīšanas dienā Latvijā tika iemūžināta kopīgajā  fotogrāfijā!

 

Dace Indāre

Lasīšanas diena

Olimpiskā diena Zvejniekciema vidusskolā 

 

27.septembrī Zvejniekciema vidusskolā notika Olimpiskā diena, kurā piedalījās visi skolēni un pedagogi. Olimpiskā diena diena tiek organizēta, lai veicinātu jauniešu interesi par sportu un Olimpisko kustību.
Pasākums sākās ar Latvijas volejbola trenera R. Vildes un Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja E. Grāvīša uzrunu, pēc tam tika atskaņota Olimpiskā himna un mastā uzvilkts Olimpiskais karogs. Olimpisko karogu pacēla 8.a klases skolniece Milda Martinsone - pludmales volejbola vicečempione. 

Šogad Olimpiskajai dienai skolēni gatavojās jau iepriekš, iesniedzot savus radošos darbus konkursam “Esam sportiska ģimene”. Par labākajiem tika atzīti 11 darbi, kuru autori balvās saņēma biļetes «Dinamo» hokeja spēles apmeklējumam Rīgā 13. oktobrī. Hokeja spēli vēros U. Ozola, A.N. Umbraško, L. Bernharde, L. Strupiša, M. Baltais, E. Kiseļevskis, A. Kiseļevskis, E. Rumpis, R. Indārs, K. Makevica, A. Kalniņa.

Pēc apbalvošanas Zvejniekciema vidusskolas skolēni un skolotāji iesaistījās olimpiskajā rīta vingrošanā, kuras mērķis bija „pamodināt” Olimpiskās dienas dalībniekus un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm. Tas patiešām izdevās, jo gan skolēni, gan skolotāji atzina, ka rīta vingrošana būtu nepieciešama katru rītu. 

Valda Tinkusa

Drošības nedēļa Zvejniekciema vidusskolā

 

No 23. līdz 27. septembrim Zvejniekciema vidusskolā notika drošības nedēļa. Tās laikā skolēni tika aicināti īpašu uzmanību pievērst dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanai.

Skolēni kopā ar skolotājiem noskatījās videofilmu „Dzīvo droši!”, sākumskolēni atkārtoti pārrunāja ceļu satiksmes noteikumus, pamatskolēni piedalījās CSDD rīkotajā konkursā "Velobraucēja drošība", bet īsta „drošības” diena sākās 25.septembrī, kad jau no rīta, tērpušies gaismu atstarojošās vestēs, Zvejniekciema vidusskolas Skolas padomes vecāku pārstāvji  kopā ar Skolēnu līdzpārvaldi  rīkoja reidu pie skolas apkārtnē esošajām gājēju pārejām. Īpaša uzmanība tika pievērsta gājēju pārejai uz Tallinas ielas, jo šo ielas posmu šķērso daudz skolēnu. Tādēļ  Tallinas un Atpūtas ielas krustojumā dežūrēja arī  Saulkrastu Pašvaldības policijas ekipāža. Vecāki izteica priekšlikumu, ka Pašvaldības policijai būtu lietderīgi darba dienu rītos veikt reidus skolas apkārtnē.

Paralēli šīm dežūrām notika atstarotāju pārbaude skolā, kuras laikā skolēniem tika atgādināts, ka atstarotājs diennakts tumšajā laikā var glābt dzīvību. Skolēniem, kuriem nebija gaismu atstorojoša elementa, atstarotājs tika dāvināts. Cerams, ka tas tiks  piestiprināts redzamā vietā pie skolēna somas vai apģērba.

Diena turpinājās kā ierasts, bet pēkšņi darbu pārtrauca iedarbojusies signalizācija un trauksmes signāls. Izdzirdot trauksmes signālu, visi skolēni un skolas darbinieki evakuējās, bet pēc tam, uzzinot, ka bijusi mācību trauksme, atgriezās savās klasēs un darba vietās.

Ceram, ka dažādos ar drošību saistītos jautājumus skolēni pārrunāja mājās kopīgi ar vecākiem. Paldies atbalstu Skolas padomes vecāku pārstāvjiem  - V.Lastoveckim, J. Picalcelmai, A.Ābelītam, I.Kļaviņai, I. Feldmanei, D. Čerpakovskai-, kā arī Saulkrastu Pašvaldības policijai.

Atcerēsimies, ka drošības noteikumus ne tikai jāzina, bet arī jāievēro!

Valda Tinkusa

9. oktobrī Zvejniekciema vidusskolā viesojās māksliniece un rakstniece Indra Sproģe. Pirmsskolas un sākumskolas skolēniem bija iespēja tikties ar rakstnieci un uzzināt kā, izmantojot animācijas tehnikas daudzveidību, tapa grāmata par reizrēķinu „Māci mani, Degunlāci”. Kopā ar Indru Sproģi un Degunlāci bērni ar interesi skatījās grāmatas tapšanas fragmentus, kuros tika parādīts un pastāstīts, kā animācijas filmiņu tapšanā tika izmantota klasiskā zīmētā animācija, plastilīna animācija, leļļu animācija, sadzīves priekšmetu animācija, datoranimācija, brīvdabas sniega animācija un brīvdabas smilšu animācija.

Grāmata „Māci mani, Degunlāci”, kur katrai reizrēķina izteiksmei ir izveidota animācijas filmiņa un sacerēta dziesma, ir noderīgs mācību līdzeklis, ar kura palīdzību bērni interesantā un interaktīvā veidā var apgūt reizrēķinu.

Pēc kopīgās darbošanās skolēni nodziedāja  dziesmu „Degunlāča vienreizviens”. Pasākuma noslēgumā  Indra Sproģe sniedza autogrāfus un bērnu līdzpaņemtajās grāmatās ierakstīja novēlējumus.

Paldies Indrai Sproģei par atsaucību, sirsnīgumu un radošajām idejām!

Dace Indāre

Nordplus Junior projekta dalībnieku viesošanās Zviedrijā

28.aprīlī  7. un 9. klašu projekta  dalībnieki devās ar prāmi uz Stokholmu un pēc tam uz vienu no tālākajām Zviedrijas dienvidu pilsētām Trelleborgu, lai piedalītos projekta atbildes vizītē pie saviem projekta partneriem Liljeborgas skolā.
Projekta vizītes mērķis bija  tuvāk iepazīt savu vienaudžu dzīvi šajā zemē. Mūsu skolēniem bija iespēja pabūt skolā un apmeklēt mācību stundas. Jāatzīst, ka skolas dzīve Zviedrijā stipri atšķiras no mūsējās, jo šajā valstī darba stils skolā ir ļoti demokrātisks. Brīvība, pat mūsu skolēnu izpratnē,  reizēm robežojas ar visatļautību. Bet arī tāda pieredze ir vērtīga mūsu skolēniem, lai varētu novērtēt mūsu izglītības sistēmu.
30. aprīlī redzējām, kā zviedri svin Valpurģa nakti, simboliski sadedzinot ugunskuros aizejošo ziemu un sveicot pavasari. Interesants bija Vikingu muzeja apmeklējums, kurā uzzinājām  par vikingu dzīvesveidu un tradīcijām.
Staigājām arī gar Baltijas jūras otru krastu, pabijām Zviedrijas tālākajā dienvidu punktā, kur vēl saglabājušās senās kaļķu dedzinātavas un noliktavas, kas saglabājušās kā liecība  par zviedru tirdzniecības tradīcijām.
Pabijām Malmē, kura gatavojās uzņemt Eirovīzijas konkursa dalībniekus. Skolēni šīs piecas dienas pavadīja zviedru ģimenēs, un arī tā viņiem bija vērtīga dzīves pieredze. Mājupceļš uz  prāmja „Romantika” pagāja nemanot, jo bija laiks gan  padziedāt karaoki, gan arī pārdomāt iespaidus un, protams, novērtēt iespēju, ko dod piedalīšanās starptautiskā projektā, lai saprastu, cik līdzīgi un arī atšķirīgi  mēs esam, dzīvojot Baltijas jūras dažādos krastos.

 

Gaida Haritone

Mūsu skolas skolēni saņem Kembridžas sertifikātus

Pagājušā mācību gada beigās 11 skolēni izcili un teicami nokārtoja eksāmenu un saņēma savu pirmo Kembridžas sertifikātu. Tie bija Agita Nolle, Lāsma Liepiņa, Rihards Millers, Markuss Baltais, Elīna Kūliņa, Arta Zaķe, Inga Sermule, Lauris Lecis, Markus Medvedevs, Roberts Niklāvs Muskars, Krista Mirsepa.

Gaida Haritone