Septembris – krāsainu notikumu virpulī

Pirmais jaunā mācību gada mēnesis Zvejniekciema vidusskolā paskrēja nemanot, jo domājām, kā organizēt mācību procesu un pasākumus, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus.

Atskatoties uz paveikto, nākas secināt, ka gluži kā rudenīgi krāsainās lapas griezās vējā, tā arī mēs dažādos pasākumos priecājāmies par atgriešanos skolā un kopā ar klasesbiedriem ļāvāmies septembra notikumu virpulim: 7.klases skolniece Zane Babrāne piedalījās Skaļās lasīšanas sacensībā, sportojām Olimpiskajā dienā 2020, atbalstījām akciju “Laimes koki”, 3.klase ciemojās pie  Džimbas Rīgā, 5. un 6. klase tikās ar jūrniekiem un zvejniekiem, pirmsskolas klase svinēja Miķeļdienu,  bet 1.-12.klase lasīja dzeju un vizualizēja dzejoļus, jo šogad Dzejas dienas sagaidījām, domājot, vai dzeja dziedē.

Dzejas dienas 2020 notika pa klasēm, bet 25.septembrī skolēni krāsainus plakātus par dzejā  uztverto un izjusto izvietoja  skolā, kur tos vērtēja  Zvejniekciema vidusskolas Jauniešu dome, veiksmīgāko plakātu autoriem  piešķirot pateicības par radošumu, oriģinalitāti, centību un sadarbību.

Kopā darbojās arī 1. un 12.klases skolēni, 18.septembrī pie skolas iestādot pīlādzi,  tādējādi atbalstot stādīšanas akciju “LAIMES KOKI”, kas tika rīkota Pasaules talkas ietvaros ar mērķi apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Mācību gadu uzsākām, aktīvi sportojot un priecājoties par to, jo īstenojām aicinājumu “Mēs esam #SPORTIŅĀ". Šogad  "Olimpiskā dienas 2020" vingrojumā  piedalījāmies  18. septembrī, taču sporta un veselību veicinošas aktivitātes notika visu septembri.

16. un 17. septembrī projekta “Vidzemes Zvejnieks” ietvaros, ko īsteno nodibinājums “Jūras Zeme” sadarbībā ar biedrību “Jūrkante”, notika 5. un 6. klašu skolēnu tikšanās ar zvejnieku  Edgaru Zviedri,  tālbraucēju kapteini Ingu Siliņu un kapteiņa vecāko palīgu Arnoldu Ekmani, pasākumus vadīja Dzintris Kolāts. Tie izraisīja skolēnu interesi un atsaucību, jo izrādās, ka mēs, dzīvojot Rīgas jūras līča piekrastē, diezgan maz zinām par zvejnieka arodu un jūrā iešanu.  Jācer, ka skolēnu interese nezudīs, domājot par tālāko karjeras izvēli, ko varbūt varētu saistīt ar jūru.

Toties 3.klase 28. septembrī devās ciemos pie drošuļa Džimbas uz “Centru Dardedze”, lai uzzinātu par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem.

29.septembrī pirmsskolas klase ar dejām, rotaļām, minot mīklas un dziedot dziesmas par rudeni, atzīmēja Miķeļdienu.

Īpašs paldies 7.klases skolniecei Zanei Babrānei, kura 9.septembrī pārstāvēja Saulkrastu novadu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Skaļās lasīšanas sacensībā. Zanei izdevās izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru (Ērina  Hantere “Klanu kaķi 1. Brīvībā”) skaļai lasīšanai un ieinteresēt klausītājus.

Mēs ļoti vēlamies, lai krāsainu notikumu virpulis turpinās visu mācību gadu!

 

Valda Tinkusa

Ko skolēni zina par zvejniekiem un jūrniekiem?

Lai atbildētu uz šo, šķiet, vienkāršo jautājumu, Zvejniekciema vidusskolā 16. un 17. septembrī notika semināri “Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”, kuros piedalījās 5. un 6.klašu skolēni un pedagogi.

Pasākumi notika projekta “Vidzemes Zvejnieks” ietvaros, ko īsteno nodibinājums “Jūras Zeme” sadarbībā ar biedrību “Jūrkante”, lai veicinātu jauniešu interesi par zvejniecību un jūrniecību.

Seminārus vadīja Dzintris Kolāts, uz viņa intervijas jautājumiem atbildēja piekrastes zvejnieks Edgars Zviedris, tālbraucējs kapteinis Ingus Siliņš un kapteiņa vecākais palīgs Arnolds Ekmanis. Tikšanās laikā arī skolēni varēja uzdot jautājumus par zvejnieka un jūrnieka profesijām, tajās nepieciešamajām prasmēm un izglītību, kā arī par dažādiem interesantiem atgadījumiem jūrā, piemēram, viļņu augstumu, vētru, pirātiem, atrašanos uz sēkļa, orientēšanos pēc zvaigznēm un citiem. Skolēni vingrinājās arī jūras mezglu siešanā.

Pasākumi abās dienās izraisīja lielu skolēnu interesi un atsaucību, jo izrādās, ka mēs, dzīvojot Rīgas jūras līča piekrastē, diezgan maz zinām par zvejnieka arodu un jūrā iešanu.  Jācer, ka skolēnu interese nezudīs, domājot par tālāko karjeras izvēli, ko varbūt varētu saistīt ar jūru.

Valda Tinkusa

Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība

Aizvadītajā mācību gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Skaļās lasīšanas sacensībai gatavojās vairāku klašu Zvejniekciema vidusskolas skolēni. Konkursa pirmās kārtas sacensības tika organizētas skolā, lai noskaidrotu, kurš ir lasīšanas čempions Zvejniekciema vidusskolā.

Skolas lasīšanas čempiona titulu ieguva 7. klases skolniece Zane Babrāne, tādēļ meitene 9.septembrī pārstāvēja Saulkrastu novadu Pierīgas  reģionālajā finālā Salaspils novada bibliotēkā.

Zane konkursam bija izvēlējusies lasīt  fragmentu no Ērinas  Hanteres grāmatas “Klanu kaķi 1. Brīvībā”.

Zanei izdevās izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai un ieinteresēt klausītājus.

Paldies Zanei par rūpīgu gatavošanos lasīšanas sacensībām un skolotājai Lāsmai Burbergai par sagatavošanu konkursam!

Dace Dulpiņa

Zvejniekciema vidusskola
 

​​​

© 2013 Zvejniekciema vidusskola. 

Telefons: 67954037

Fax : 67954037
e-pasts: zvskola@gmail.com

Adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161

 

Skolas jaunumi arī tviterī:

 

 

  • Twitter Metallic
DSC_0873-COLLAGE (1)