Vides izglītības projekts „Lielais lēciens  jeb Big Jump 2015”

Big Jump 2015 ir projektu cikls, kas  norisinājās no 2005. līdz 2015.gadiem. Projekta laikā  visi Big Jump projekta dalībnieki centās pievērst pēc iespējas vairāk cilvēku uzmanības upju ūdens tīrībai un šīs ekosistēmas aizsardzībai, jo vairāk nekā 400 projekta laikā notikušo aktivitāšu bija  saistīti ar upju ekosistēmu izpēti un tās kvalitātes uzlabošanu. Visi pasākumi notika 28 Eiropas valstīs, tajā skaitā, arī Latvijā.

Arī  Zvejniekciema vidusskolas 10.klases skolēni kopā ar skolotājām Svetlanu Grubi un Māru Alenu piedalījās vairākās projekta aktivitātēs. Mūsu mērķis, iesaistoties šajā projektā, bija izpētīt un izzināt upju ūdens kvalitāti, kā arī nodrošināt zivju resursu atjaunošanu.

2015.gada 14.aprīlī projekta ietvaros piedalījāmies 5000 taimiņu mazuļu ielaišanā Saulkrastu novada upēs. Taimiņu mazuļi tika  izaudzēti zivjaudzētavā ''Tome''.

 23.aprīlī piedalījāmies diskusijā ''Saulkrastu upju ūdens kvalitāte'', kas notika Saulkrastu bibliotēkā un kurā iesaistījās arī Saulkrastu novada ūdens apgādes un labiekārtošanas nodaļas vadītājs Bruno Veide un Vidzemes Zvejnieku biedrības pārstāvji: Valmieras reģionālās vides pārvaldes inspektors Jānis Brants un vides inspektors Imants Dambis.

Lai piedalītos Big Jump 2005-2015 cikla noslēguma projektā kopā ar dalībniekiem no 16 valstīm, Zvejniekciema vidusskolas 10.klases skolnieces Linda Ozola, Sabīne Alise Leimane un Elīna Marī Maksimova, līdzi ņemot ūdens paraugus no Aģes upes, no 8.līdz14.jūlijam devās uz Briseli, kur nedēļas laikā bija iespēja piedalīties dažādos semināros un  sesijās, kurās uzstājās ārvalstu dalībnieki. Iesaistījāmies grupu darbos, kur kopīgi veicām dažādus darbus ( krāsojām banerus, šuvām emblēmu, iestudējām teātra uzvedumu  u.c.).

Sevišķi interesanti bija internacionālie kultūras vakari, kā arī ekskursija uz Ostendi, kur apmeklējām izstādi par ūdens nozīmi (Good waters) un prezentējām savu veikumu projektā  Big Jump. Pēc prezentācijas mēs piedalījāmies tradicionālajā Big Jump lēcienā Ziemeļu jūrā Ostendes pludmalē. Lēcienā piedalījās visi projekta dalībnieki, lai gan laiks bija vējains un apmācies.

Par lēcienu, kas notika 12. jūlijā Ziemeļu jūrā, izveidoju video, kuru ir iespējams aplūkot interneta vietnē https://www.youtube.com/watch?v=YS0j7mDoJf0.

13.jūlijā viesojāmies arī Eiropas Parlamentā, kur prezentējām savu manifestu par upju aizsardzību un saglabāšanu.

Šajā projektā papildinājām savas zināšanas un ieguvām draugus no dažādām valstīm.  Vairāk informācijas par projekta norisi - mājas lapā www.bigjump.org.

Elīna Marī Maksimova

Zvejniekciema vidusskolas interešu izglītības kolektīvi piedalīsies XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

Pēc nopietnas gatavošanās un piedalīšanās dažādu konkursu un skašu vairākās atlases kārtās Zvejniekciema vidusskolas  septiņi interešu izglītības kolektīvi ir izvirzīti un gatavi pārstāvēt skolu un novadu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kas notiks Rīgā no 6. līdz 12. jūlijam.

Uz Dziesmu un deju svētkiem dosies Zvejniekciema vidusskolas 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs, kuru vada Judīte Krūmiņa. Svētkos piedalīsies arī 5.-9.klašu koris un  folkloras kopa. 

Par sistemātisko un grūto darbu, kas sniedzis milzīgu gandarījumu, stāsta šo kolektīvu vadītāja Antra Deniškāne, īpaši uzsverot izdarīto folkloras jomā: „Izvirzījām mērķi- mums jātiek uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem! Lai to sasniegtu,  strādājām, piedalījāmies skatēs gan reģionālā, gan valsts mērogā! Vidzemes novada skatē tika iegūta 1.pakāpe un mērķis sasniegts – mēs piedalīsimies svētkos, kuplinot to repertuāru folkloras programmā "Rotaļu raksti" pie Brīvības pieminekļa un Brīvdabas muzejā! Priecājos un esmu lepna par mūsu bērniem un viņu vecākiem, kuri ir atbalstījuši savas atvases ar folkloru saistītajās aktivitātēs- adot zeķes, pinot bizes  vai apjautājoties: „Kā veicas?” Īpašs paldies, Ievai Kiseļevskai un Artai Dēdelei par sadarbību!”

Svētku repertuārā ir iekļautas ne tikai dejas un dziesmas,  bet arī vizuālās mākslas konkursa „Rakstu darbi” uzvarētāju darbi, ko vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki demonstrēs pasākuma norises dienās Rīgā, Vērmanes dārzā, piedāvājot svētku apmeklētājiem un citiem interesentiem veidot radošus darbus, izmantojot dabas materiālus, kas saistīti ar jūru un kāpām. Pulciņa vadītāja Māra Alena.  

Vērmanes dārzā uzstāsies arī jaunās vides pētnieces, 6.klases skolnieces  Laura Mihailova un Undīne Strupiša,  demonstrējot eksperimentu ar intriģējošu nosaukumu  „Kā nokrāsot sauso ledu?”, bet vides izziņas spēlē  „Zaļā cepure” piedalīties aicinās 2. klases skolniece Estere Appena un 7. klases skolnieks Armands Grūbe. Vides pulciņa vadītāja Svetlana Grube.

Arī Zvejniekciema vidusskolas rokdarbu pulciņa „Adatiņa” dalībnieču veidotā tērpu kolekcija „Ar saulīti rotājos” tiks demonstrēta noslēguma skatē, Rīgas Latviešu biedrības namā un Vērmanes dārzā.

 Par tērpu kolekcijas veidošanas ideju un tās īstenošanu stāsta „Adatiņas” vadītāja Guna Lāčauniece: „Par iedrošināšanu piedalīties un atbalstu paldies jāsaka skolas direktoram Andrim Dulpiņam.  Dalībnieces izvēlējos, iepriekš veicot aptauju un  uzzinot, kuras no pulciņa meitenēm vēlas darināt tērpus un pilnveidot savas prasmes lietišķās mākslas jomā.  Interesentes bija vairākas, bet tērpu, aksesuāru un priekšnesuma  sagatavošana prasīja daudz pūļu, tāpēc Dziesmu un deju svētkos piedalīsies viscentīgākās dalībnieces Liene Bernharde, Ariana Kurpinoviča, Aiva Bērziņa, Viktorija Rajevska, Marija Ķēniņa un Kate Strupiša. Gatavošanās sākām decembrī: meitenes darināja kleitas un somiņas, izšuva piespraudes. Kleitas rotājām madarošanas jeb tekstilapdrukas tehnikā ar latviešu rakstu zīmēm. Galvenais rotājums visiem tērpiem ir saules zīme, tāpēc tērpu kolekcijai devām nosaukumu „Ar saulīti rotājos”, kas  sasaucas ar mūsu novada nosaukumu. Pašreiz gatavojamies svētkiem, nedaudz mainām muzikālos akcentus priekšnesumā. Paldies kolēģēm, kuras mums palīdzēja, veidojot vizuālo un muzikālo ietērpu!”

Priecājamies par Zvejniekciema vidusskolas kolektīvu panākumiem un vēlam daudz patīkamu pārdzīvojumu, piedaloties svētkos!   

Vairāk  informācijas  par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem : http://dziedundejo.lv/Uploads/2015/03/11/1426102729_0166.pdf

Valda Tinkusa 

Jautrās stafetes „Mežs”

Zvejniekciema vidusskolas kā  ekoskolas šī gada tēma ir „Mežs”. 19. maijā notika   jautrās stafetes, kurās veicamie uzdevumi bija saistīti ar tematu „Mežs.”

Konkursā piedalījās 1.-5. klases 10 skolēnu komandas.  Komandām stafetes laikā bija jāreģistrējas septiņās „stacijās”, cenšoties tajās precīzi veikt uzdevumus, ko jau iepriekš bija sagatavojuši skolotāji kopā ar vecāko klašu audzēkņiem. Skolēni  palīdzēja arī konkursa organizēšanā.

Vienā no stafetes stacijām - „Meža laboratorija”, ko vadīja skolotāja Svetlana Grube, skolēni apskatīja koku zaru izstādi un degustēja meža lokus jeb lakšus, vēroja sūnu hloroplastus, skujkoku lapu destilāciju un smaržūdens iegūšanu, kā arī eksperimentus ar aktīvo ogli un kukurūzas nūjiņām, koku skaidām un dabiskajiem indikatoriem.

Meža spēles „stacijā” skolēni iejutās  koka saknes, lapas, lūksnes lomā, iesaistoties lomu spēlē „Dzīvais koks”, kā arī veidojas dažādas barošanās ķēdes.

Stacijā „Aprēķini mežā” skolēni nosauca koka vecumu, skaitot gadskārtas, un iemācījās noteikt koka augstumu.

Stacijā  „Džungļi, pēdas, balsis, spalvās” skolotāja Māra Alena dalībniekus sagaidīja meža pļaviņā. Īpašu meža gaisotni  radīja paštaisītas zili zaļas lampas, čiekuri uz grīdas, smilšu kaudze un papjē-mašē tehnikā veidots putns, kā arī atbilstoša mūzika. Skolēniem ļoti patika ūdens strūklu skandas.  

Stacijā „Meža dziesma” pie skolotājas Antras Deniškānes skolēni atpazina mūzikas  instrumentus un vērtēja, kuru instrumentu skanējums atgādina dažādas mežā dzirdamas skaņas. Komandas piedalījās rotaļās un spēlēs par mežu.

Dabas pētnieki bibliotēkā skolotājas Daces Indāres vadībā atpazina dzīvniekus: meklēja dzīvnieku nosaukumus un salika puzles.

Ļoti „garšīgo” uzdevumu skolēniem bija sagatavojusi  skolotāja Aina Jermacāne, piedāvājot degustēt sulas. Skolēni nogaršoja un noteica 7 augļu sulu veidus.

Meža augu tēju degustācija notika mājturības kabinetā, puzles tika liktas ģeogrāfijas klasē, vēl bija literatūras uzdevumi saistībā ar mežu… Jautrās stafetes bija gan aizraujošas, gan izzinošas. Skolēni tajās piedalījās ar lielu interesi un aizrautību.

Kā jau konkursā, tika saskaitīti stafetes stacijās iegūtie punkti un noteikti uzvarētāji. 1. vietu ieguva 2. klases komanda „Skaistā daba”,  arī pirmklasnieku  abas komandas „Pērkons” un „Daugava” ieguva godalgotās vietas.

Uzskatu, ka „Jautro stafešu” laikā tika atgādināts, ka mežs ir mūsu dabas unikālā bagātība, pret ko jāizturas saudzīgi.

Svetlana Grube

Jauno satiksmes dalībnieku tikšanās forumā

22.maijā Rīgā notika Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīkotais (CSDD)  Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku forums 2015. Zvejniekciema vidusskolu tajā  pārstāvēja 3.klases komanda: Elizabete Anna Brodele, Elza Strupiša,Lāsma Strupiša,Kristers Karlsons, Aivis Voilaks un Adrians Zaķis.

Gatavojoties forumam, skolēni mācījās ceļu satiksmes noteikumus, iepazinās ar velosipēda tehnisko uzbūvi, apguva pirmās palīdzības sniegšanas pamatus. Šajā mācību procesā tika iesaistīti visi trešās klases skolēni.

Tikai foruma  norises dienā skolēni uzzināja, ka ir vienīgā 3.klases komanda, kas piedalās šajā pasākumā. Citi dalībnieki bija par gadu vai pat diviem vecāki.

 Prieks, ka mūsu skolas skolēni ļoti labi zināja ceļu satiksmes noteikumus un citus teorētiskos jautājumus, toties visgrūtāk jaunajiem censoņiem veicās velobraucienos dažādas sarežģītības pakāpes  trasēs.

Komanda un līdzjutēji ir gandarīti par piedalīšanos forumā, tajā gūtajām zināšanām un praktiskajām iemaņām velobraukšanā, bet vislielākais prieks ir  par CSDD Atzinības rakstu skolai un dāvanām.  Skolēni domā, ka arī nākamajā gadā varētu piedalīties Jauno satiksmes dalībnieku forumā.

Tuvojas vasaras brīvlaiks, un es aicinu skolēnus mācīties vai atkārtot ceļu satiksmes noteikumus, lai veloprieks sniedz tikai pozitīvas emocijas! 

                                                                                 Aina Strupiša, 3.klases audzinātāja 

Mātes dienai veltītais svētku sarīkojums

14.maijā Zvejniekciema vidusskolā notika Mātes dienai veltīts svētku sarīkojums, kas rosināja pārdomāt, cik nozīmīgas katram ir mājas, ģimenes pavards un tā sargātāja sieviete -māte.

Sirsnīgu noskaņu radīja teatralizētais uzvedums „Sprīdītis”: lai gan tā sižets visiem ir zināms, lugas tēli  jaunu un prasmīgu aktieru atveidojumā spēj ieinteresēt mūsu vistuvākos cilvēkus: māmiņas, vecmāmiņas, vecvecmāmiņas, krustmātes. Priecēja arī uzveduma skatuviskais noformējums, kas rosināja skatītāju iztēli un domās kopā ar Sprīdīti aizveda viņus uz Meža mātes pasakaino valstību. 

Īpaši svinīgu noskaņu radīja dziedātāji, kas uzvedumu bagātināja ar skaistām un skanīgām dziesmām, bet dejotāji pārsteidza māmiņas ar raitu dejas soli,  savukārt folkloras kopa visus aicināja piedalīties tematiskās rotaļās.

Mātes dienas pasākuma  apmeklētāji  atzina, ka koncerts bija patiesi sirsnīgs un skaists. Par to paldies pedagogiem un skolēniem, kuri pasākumu bija meistarīgi sagatavojuši!

Mēs visi māmiņām, vecmāmiņām, vecvecmāmiņām, krustmātēm vēlam:

„Māmulīt, saņem nu atkal šo dienu,
Lielu un jauku-gadā tik vienu,
Saņem ziediņus,kurus tev nesam,
Nākam ar sveicieniem tādi kā esam!”

Annija Dzērve, 10.klase

Uzvara eTwinning dzimšanas dienas konkursā

eTwinning ir Eiropas skolu kopiena, kura šī gada 7. maijā svinēja savu 10. dzimšanas dienu.

Eiropas valstu skolas, kuras ir iesaistījušās starptautiskos projektos saistībā ar  eTwinning, atzīmēja šīs apvienības dzimšanas dienu. Starptautiskajā projektā iesaistītie skolēni un skolotāji no visas Eiropas piedalījās dažādās eTwinning dzimšanas dienas aktivitātēs, piemēram, zīmēja „Dzīvo eTwinning logo”, kā arī fotografējās ar baloniem, uz kuriem  bija attēlots  eTwinning simbols.

eTwinning Nacionālais dienests Latvijā saistībā ar jubilejas aktivitātēm izsludināja konkursu par interesantāko un atraktīvāko eTwinning dienas fotogrāfiju. Dažādus foto konkursam iesūtīja 56 Latvijas izglītības iestādes – arī Zvejniekciema vidusskola. 7. klases skolēni izveidoja „Dzīvo eTwinning logo”, septītklasnieki aktīvi piedalījās arī citos starptautiskajos projektos. Šajā mācību gadā tika realizēti trīs eTwinning projekti”: „Silent night”, „Teddy bears travels” un „Nice to meet EU”.

Liels prieks, ka eTwinning dzimšanas dienas konkursā 7. klases skolēnu veidotais logo ir viens no uzvarētājiem!

Lai arī nākamais gads ir piepildīts ar jauniem, interesantiem un veiksmīgiem projektiem!

Santa Tinkusa 

Eiropas diena

Katru gadu 9. maijā visā Eiropā, tajā skaitā arī Latvijā, norisinās dažādi informatīvi pasākumi, kuros valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, Eiropas Savienības (ES) institūcijas, kā arī ES valstu vēstniecības informē par ES un Latvijas dalību tajās, iepazīstina ar aktuālajiem jautājumiem, prezentē kultūru un valodas dažādību ES, Latvijas iedzīvotāju iespējas ES.

Arī 7. klases skolēni svinēja Eiropas dienu Zvejniekciema vidusskolā, uzzīmējot skolas pagalmā Eiropas karti. Katras Eiropas valsts kontūrā tika atainots attiecīgās valsts karogs un iztulkots vārds „Labdien” visās Eiropas Savienības valstu valodās.  

Lai parādītu, kā Eiropas dienu atzīmē Latvijā, Zvejniekciema vidusskolas 7. klases skolēni iesaistījās starptautiskajā eTwinning projektā „Nice to meet EU”, kur projekta dalībvalstis attēloja, kā svinības noris viņu skolās visā Eiropā.

Santa Tinkusa

Meža olimpiādē - 3. vieta 

Ar bērnu un jauniešu smiekliem un dziesmām sportiskā sacensību garā 24. aprīlī tika aizvadīts ikgadējais Meža olimpiādes fināls, kurš vienkopus pulcēja audzēkņus no sešām Latvijas skolām.

Ceļš līdz finālam nebija viegls. Šogad skolu konkurence bija necerēti liela – no 109 izglītības iestādēm tika iesūtīti 316 mācību stundu apraksti par meža tēmu.  Stundu konspekti tika ņemti vērā, nosakot 70 labākās klases, kas piedalījās interneta spēlē „Mežotājs”, lai pēc tās rezultātiem noteiktu tās sešas skolas, kuras kvalificēsies finālā. Liels paldies 7. klases labākajam Mežotājam  Laurim Lecim, kurš paveica lielu darbu, tādējādi gūstot zināšanas un  palīdzot komandai nokļūt Meža olimpiādes finālā.

Zvejniekciema vidusskolu  Meža olimpiādē pārstāvēja 7. klases komanda: Andris Ivanovs, Lauris Lecis, Pēteris Vimbsons, Kate Strupiša, Anna Ērenfrīde, Beāte Adelīna Odīte, Marija Ķēniņa, Samanta Made Leimane, Samanta Briede un Laura Jermacāne. 

Tērvetes dabas parkā, kur noritēja pasākums, notika aktīva rosība –krāsaini karodziņi tika izvietoti stafetes „Mammadaba dēkas” 30 kontrolpunktos, kuros dalībniekiem bija jāpilda gan veiklības, gan prāta un izturības uzdevumi, piemēram, jāatbild pareizi uz jautājumiem par mežsaimniecību un meža dzīvniekiem, ejot pa virvi, jādemonstrē  pramse noturēt  līdzsvaru.

Pēc orientēšanās, gardām pusdienām svaigā gaisā un sagatavotā mājas darba prezentācijas, žūrija vērtēja katras komandas sniegumu.

Kā jau sacensībās pienākas – neizpalika bija arī pārsteigumi: konkursa dalībniekus un viņu pedagogus ar nelielu koncertu sveica dziedātājs Valters Frīdenbergs, kurš ne vien dziedāja iemīļotas Mārtiņa Freimaņa komponētās dziesmas, bet arī iesaistīja skolēnus dažādās aktivitātēs.

Liels gandarījums, ka Meža olimpiādē 7. klases skolēni ieguva 3. vietu,  īpašas piemiņas medaļas no dendrolight materiāla, kā arī bezmaksas ekskursiju uz Tērvetes dabas parku visai klasei. 

Santa Tinkusa

ZAAO izglītības projekta "Cilvēks vidē" noslēguma pasākums

6. maijā norisinājās ZAAO izglītības projekta "Cilvēks vidē" noslēguma pasākums, kurā sumināja aktīvākās izglītības iestādes un skolēnus, kuri bija iesaistījušies PET pudeļu un makulatūras vākšanā. Projekta galvenais mērķis bija izglītot dažāda vecuma bērnus un rosināt viņus uz līdzdalību videi draudzīgā atkritumu apsaimniekošanā. 

Tā kā Zvejniekciema vidusskolas 7. klase šajā mācību gadā skolā organizēja PET pudeļu vākšanas akciju, tad apbalvošanas pasākumā piedalījās klases pārstāves - Beāte Adelīna Odīte, Kate Strupiša un Samanta Briede. 

Pasākuma laikā bērniem bija iespēja noskatīties Limbažu 3. vidusskolas teātra pulciņa dalībnieku uzstāšanos, bet apbalvošanas ceremonijā piedalījās Kašers un Jogita. 

Zvejniekciema vidusskolas skolēni, vecāki un skolotāji šajā mācību gadā  bija ļoti aktīvi plastmasas pudeļu šķirotāji. Kopā mācību gada laikā tika sašķiroti 569 kg PET pudeļu. Paldies visiem, kuri iesaistījās, bet īpaša pateicība 1.klases skolēniem, viņu vecākiem un audzinātājai Jolantai Liniņai, kura šim, ar dabas vides saudzēšanu saistītajam pasākumam, iedvesmoja ne tikai skolēnus, bet arī  vietējo sabiedrību!

Domāsim zaļi arī turpmāk! 

Santa Tinkusa

No Mazās laupītājas līdz pilngadībai

Katrs dižens stāsts sākas ar nejaušību, sīkumu – bieži pietiek ar vienu ideju, pāris teikumiem... Un tad lavīnu vairs nevar apturēt. Tieši tāds ir Zvejniekciemā bāzētās deju grupas “Fractus” stāsts, kura šogad atzīmē savu pilngadību, 18 raženi nodejotas sezonas, kuras deju grupa vēlreiz izdzīvos jubilejas koncertā „Pa dzīves baltajiem taustiņiem” k/n Zvejniekciems jau 9. maijā.

Ar ko sākās „Fractus”? Izrādās – ar Ziemassvētku uzvedumu Zvejniekciema vidusskolā vēl pagājušā gadsimta 90. gados. “Mazās laupītājas loma tika ļoti aktīvai meitenei Ievai Treijai, bet kā tad Mazā laupītāja bez savas komandas! Tā ar vidusskolas zēniem sagatavojām attiecīgu deju, tas bija ļoti skaisti! Vēlāk puiši ierosināja deju nodarbības turpināt. Un tā turpinām jau astoņpadsmit gadu, bet diemžēl jau bez breikeriem,” stāsta deju grupas vadītāja Sandra Ozola-Ozoliņa. Arī nosaukumam ir liela nozīme. “Fractus (latīniski – lauzts) pirmsākumos dejoja breakdance. Tā kā old school breakdance ir daudz lauztu kustību, radās nosaukums,” skaidro skolotāja Sandra.

Deju grupa tapusi, nosaukumu atradusi... Ko tālāk? Turpinājumam, likumsakarīgi, koncerti, deju skates un konkursi. Aizvadīts jau ne mazums – Pierīgas un Vidzemes novadu „Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss”, starptautiskajai dejas dienai veltītais Mūsdienu deju festivāls „Dejas spēle”, “Modernā renesanse: Maija Grāfa svētki” festivāls – konkurss Rīgā, starptautiskais skatuves mākslas festivāls “Art Masters – 2014”, Latvian Open Dance Competition „BEST SHOW 2015”, neskaitāmi pilsētu svētki, bet turpinājumam – XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lielkoncerts „Te mēs es@m” jau šovasar!

Sintija Rumpe, kura deju grupā dejojusi 9 gadu, atceras: “Tolaik, kad sāku dejot “Fractus”, bija jāiztur atlase. Es mācījos 4. klasē, bet dejotājus uzņēma tikai no 5. klases. Man paveicās ar 2 vecākām draudzenēm, kuras gribēja iet pamēģināt, un sauca mani līdzi. Lai piedalītos atlasē, bija pašām jāizdomā viena deja, esošie dejotāji un Sandra mūs vērtēja. Dejas izdomāšana sākumā šķita ļoti sarežģīta. Par laimi, draudzenes bija jau noskatījušās dažus deju soļus, tā nu likām kopā savu pirmo deju. Ar smaidu atceros mūsu sarunu – viņas teica, ka Sandrai baigi patīkot “vilnīši” (viļņveida kustība, kuru veic ar visu ķermeni), tāpēc nolēmām, ka tos horeogrāfijā iekļausim vairākkārt (lai gan jāatzīst, ka tolaik, manuprāt, to visu darījām ļoti “kokaini” un nepareizi).”

“Fractus” dejotājiem un vadītājai deja ir kaislība, pat dzīvesveids. Monta Saksone, kura patstāvīgi dejojusi 4 gadus, atzīst, ka gandrīz vienmēr uz dejošanas mēģinājumiem gājusi ar enerģiju, prieku un degsmi – pat tajās reizēs, kad uz mēģinājumu ieradusies ne īpaši labā garastāvoklī, deja viņu uzlādējusi. Taču, kaut arī “Fractus” dalībnieces deju uztver nopietni, netrūkst arī kuriozu gadījumu. “Visamizantākais atgadījums, kuru drīkst publiski apspriest, notika pavisam nesen, konkursā "Cālis", kurš norisinājās tepat, k/n "Zvejniekciems". Mums bija jādejo žūrijas apspriešanās laikā, kad nu bija tas īstais brīdis pienācis, kāpām uz skatuves. Viss šķita labi...līdz brīdim, kad, sākušas dejot, sapratām, ka tas taču nav īstais disks! Tā nu improvizējām uz nebēdu, cenšoties pavisam profesionāli un mierīgi izkulties no šīs ķezas. Lieki piebilst, ka mūsu vadītājas seja, brīdī, kad arī viņa pamanīja kļūmi, bija neaprakstāmi smieklīga,” stāsta Līga Vilcāne, kura ir “Fractus” dejotāja jau sesto gadu. Sintija atceras, ka arī citu kuriozu uz skatuves, tostarp saplīsušu bikšu, atsējušos tērpu augšdaļu un krītošu rekvizītu, neesot trūcis.

Kas vislabāk raksturo “Fractus” dejotājus? Lai gan, kā min S. Ozola-Ozoliņa, deju grupa iesākumā dejoja breakdance, tālāk – showdance, bet tagad dejo mūsdienu laikmetīgo deju, “Fractus” dalībnieku svarīgākās rakstura iezīmes un vērtību sistēma ceļā līdz pilngadībai nav būtiski mainījusies. Vadītāja saka: “Mums “Fractus” jau ir dzīvesveids. Visi dejotāji ir sabiedriski aktīvi cilvēki, personības; skatuve, mūzika un deja ir palīdzējusi daudziem sevi atrast.” Arī kopības sajūta un mērķtiecība raksturo deju grupu. “Atceros, ka manā laikā mēs braucām uz konkursiem arī tad, ja bija temperatūra. Ne jau tāpēc, ka mums kāds liktu, vienkārši šķita, ka tur ir jābūt, ka nedrīkst pievilt pārējos. Gribējās parādīt, ko esi iemācījies, uzvilkt tērpu un justies ļoti īpaši tad, kad esi uz skatuves,” atminas Sintija. Savukārt Beatei Barkānei, kura deju grupā dejojusi piecus gadus, visspilgtāk atmiņā palicis laiks, kad „Fractus” strādājuši pie dejas „Sweet dreams”, kuras tapšanas gaitā bez ierastajiem mēģinājumiem tika organizēti arī pikniki un deju vakari. Tomēr visprecīzāk jau pa dejas taku noieto ceļu ar retorisku jautājumu ilustrē Sandra: “Ja kopā būt ir interesanti un labi, vai tad gadus skaitām?”

Aiz katras ārēji spožas un skaistas fasādes slēpjas tonnās, ne kilogramos mērāms ieguldītā darba, rūpju un mīlestības apjoms. Visas dejotājas vienbalsīgi apgalvo - “Fractus” ir viņu otrā ģimene, bet Sandra Ozola-Ozoliņa – otrā mamma, kura allaž parūpējas, lai mēģinājumos nevienam nebūtu „skāba seja”, un spēj uzmundrināt ar savu enerģiju un dzīvesprieku. Krista Petrošina, kura „Fractus” dejojusi 3 gadus, salīdzina deju grupas vadītāju ar viesuļvētru, kuras idejas vienmēr piesaista un „paķer” līdz. “Sandra ir kā savvaļas zirgs. Viņa ir aktīva, ir gandrīz neiespējami viņu apstādināt no iecerētā mērķa realizēšanas,” saka Monta. Līga papildina: “Domāju, ka viņa ir viens no tiem retajiem cilvēkiem, kuri burtiski izstaro enerģiju un dzīvesprieku, kurš tik tiešām ir "lipīgs". Īsumā, viņa tik tiešām ir SuperSandra.” Pati “Fractus” vadītāja atzīst – nav domājusi, kas notiks pēc pieciem vai desmit gadiem. Galvenais bijis pilnveides process, jaunā apguve un deju grupas būšana uz viena viļņa. Uz iedvesmas, sviedru, asaru un laimes viļņa, kas aiznesis līdz pilngadībai.

Neviļus nākas jautāt – ko tagad, pēc pilngadības? Likumsakarīgi – jādodas vēl nopietnākā dzīvē! „Galvenais lai ideju un jauno dejotāju netrūkst, tad arī vēlme visiem būs strādāt! Tagad tiekamies uz 18, tad pēc tam jau gaidām otro pilngadību - 21!” novēl Krista. Beate „Fractus” laba vēlējumu ceļa somā liek tikpat panākumu, cik gadu, bet Monta – neizsīkstošu mīlestību pret deju. Sintija novēl nezaudēt tradīcijas: „Ceru, ka vēl joprojām saglabāta tradīcija tieši pirms uzstāšanās, stāvot aizskatuvē, salikt rokas kopā un iekliegties “Fractus!”. Ja nav saglabāta, novēlu to atjaunot! Šis skaļais sauciens izraisa superīgu emociju vilni!”  Un, mācoties no Sandras Ozolas-Ozoliņas, kas bijusi bāka katra dejotāja pilnveidē un deju grupas attīstībā, skrupulozi neplānosim to, kas notiks, jo, šķiet, tieši tā ir bijusi „Fractus” panākumu atslēga – sapratne, spēja darīt no visas sirds, ieguldīt enerģiju mirklī... Jeb kā I. Ziedonis rakstījis:

„Ilgāk par mirkli — nekas nespēj būt,

Un vairāk par mirkli — mums neiegūt. ”

Anete Kalniņa

Zvejniekciema vidusskolas skolēni – uzvarētāji jauno vides reportieru konkursā 

Martā un aprīlī Vides izglītības fonds aicināja visus aktīvos, radošos, sirdī un darbos zaļos jauniešus piedalīties programmas „Jaunie vides reportieri” (JVR) nacionālā mēroga konkursā. Konkursam tika iesniegti  16 darbi visās kategorijās - raksts, foto un video-, kuri tika vērtēti vecuma grupās no 11 līdz 14 gadiem un no 15 līdz 18 gadiem. No Zvejniekciema vidusskolas konkursam  tika iesniegti 4 darbi: trīs raksti- „Atkritumu daudzuma samazināšanās mežos”,  „Vai Saulkrastu novadā ir nepieciešama dzīvnieku patversme?”  „Vai Skultes osta ir videi draudzīgs uzņēmums?”un viens video „Pievērs uzmanību gaismas piesārņojumam arī Tu”.  

Prieks,  ka Latvijas mērogā ir uzvarējuši divi Zvejniekciema vidusskolas skolēnu darbi. Laureātos 11-14 gadu vecuma grupā ir Armanda Grūbes  (skolotāja konsultane S.Grube) raksts „Atkritumu daudzuma samazināšanās mežos”, kā arī Samantas Mades Leimanes un Marijas Ķēniņas (skolotāja konsultante S.Tinkusa) video „Pievērs uzmanību gaismas piesārņojumam arī Tu”.  
Labāko materiālu autori – rakstu, foto un video kategorijās – tiek izvirzīti uz nākamo kārtu - starptautisko konkursu, kur darbus vērtēs eksperti no FEE (Foundation for Environmental education) valdes, UNEP, UNESCO un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Labāko darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku atzinību un doties pieredzes apmaiņas braucienos uz ārvalstīm.

Vēlam veiksmi un gaidām rezultātus!

Santa Tinkusa

Godalgotas vietas konkursā "Ūdens un ilgtspējīga attīstība"

Šī gada martā uzņēmums "Aco Nordic" aicināja skolēnus piedalīties video konkursā "Ūdens un ilgtspējīga attīstība". Konkursa mērķis ir iesaistīt skolēnus pasākuma Pasaules ūdens dienas 2015 aktivitātēs, pievēršot uzmanību ūdens apsaimniekošanas jautājumiem un veicinot  izpratni par dzeramā ūdens problēmām pasaulē.

Konkursā piedalījās divas komandas no Zvejniekciema vidusskolas 7. un 8. klases. 7.klases skolnieces Marija Ķēniņa un Samanta Made Leimane, kuras konsultēja  skolotāja Santa Tinkusa,  savā izveidotajā video materiālā  attēloja, cik Saulkrasti ir bagāti ar ūdenstilpēm, kā arī atklāja to nozīmi kopējā ekosistēmā.  7.klases skolnieks Armands Grūbe kopā ar 8. klases skolnieku Rūdolfu Grēvi (skolotāja konsultante S.Grube) veica pētījumu par Aģes HES vēsturi un tās darbību.

Konkursā Pasaules ūdens dienas 2015 mūsu skolēni Marija Ķēniņa un Samanta Made Leimane  pēc žūrijas vērtējuma ieguva 2. vietu, bet Armands Grūbe un Rūdolfs Grēve -  4. vietu.

Santa Tinkusa

Meža olimpiāde 6. un 7. klasei

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts meži” un „Mammadaba” katru gadu aicina skolotājus mācību procesā iekļaut tēmas un uzdevumus, kas saistīti ar dabu un mežu apsaimniekošanu Latvijā. 6. un 7.klase arī šajā mācību gadā piedalās „Mammadaba” meistarklasē, veicot dažādas meža ekosistēmu  izzinošas aktivitātes – gatavojot putnu būrīšus, stādot mežu un piedaloties Meža olimpiādē.

Lai 6. un 7. klases skolēni varētu pārliecināties par savām zināšanām par mežu un tā saudzēšanu, skolā tika organizēta Meža olimpiāde. Pavisam olimpiādē piedalījās deviņas komandas. Skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, piemēram, jānosaka dzīvnieku pēdas, jāzina mežu tipi, kā arī jāatmin krustvārdu mīklas par meža nozari. Visvairāk punktu ieguva 6. klases komanda „Mežcirtēji” (A.Skrīvelis, U.Tirule, E.Kiseļevskis, S.Pastare, L.Neimane, D.E.Virse). Savukārt otro un trešo vietu izcīnīja  7. klases komandas „Mušmires” (A.Ivanovs, K.Strupiša, P.Zaicevs, L.K.Mežapuķe, L.Lecis) un „Lāči” (V.Rajevskis, R.Ābelīts, E.Tauriņš, R.N.Muskars, J.Antonovs).

Domāju, ka arī turpmāk skolēni papildinās savas zināšanas par mežu.

7. klases audzinātāja Santa Tinkusa 

Plašā Apvāršņa konkurss

Atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. jubileju, Latvijas Nacionālā bibliotēka rīko „Plašā Apvāršņa konkursu” jaunajiem lasītājiem.  Konkursa 1. kārta Zvejniekciema vidusskolā tika sarīkota martā, un šajā lasīšanas veicināšanas konkursā iesaistījās 1.-9. klašu skolēni, kuri rakstīja pārdomas par Raiņa un Aspazijas darbiem, veidoja dzejoļu ilustrācijas, komiksus un gatavoja Raiņa un Aspazijas karogus. Konkursa darbus vērtēja sākumskolas un latviešu valodas skolotāji un bibliotekāre. Kopumā no visiem Latvijas novadiem pirmajā kārtā piedalījās ap sešiem tūkstošiem skolēnu.  

Šā gada 7. aprīlī Salaspilī notika pirmais no pieciem „Plašā  Apvāršņa” reģionālajiem konkursiem, uz kuru prezentēt izveidotos karogus devās Zvejniekciema vidusskolas 1. kārtas uzvarētāji Viktorija Graubiņa un Kārlis Taube. Pasākuma laikā konkursa dalībnieki veica dažādus atjautības uzdevumus par Raini un Aspaziju, tikās ar rakstniecēm Ingu Gaili un Inesi Zanderi un mākslinieku Reini Pētersonu. Otrajā kārtā no 60 dalībniekiem tika noskaidroti pirmie 12 "Plašā Apvāršņa konkursa" finālisti no Rīgas un Pierīgas, kuru skaitā iekļuva arī Zvejniekciema vidusskolas 8. klases skolnieks Kārlis Taube.

Konkursa fināls norisināsies maijā, tajā tiks noskaidroti uzvarētāji, kuri piedalīsies nedēļu ilgā vasaras nometnē Raiņa un Aspazijas iemīļotajā pilsētā Jūrmalā.

Paldies visiem čaklajiem pirmās kārtas dalībniekiem un apsveicam finālistu Kārli Taubi!

Dace Indāre

Atnāca Lieldiena dziedādama

Vai Lieldienu olas dēj vista, gailis, varbūt zaķis? Minot šo un vēl citas mīklas, kā arī atceroties dažādus ticējumus, dziedot tradicionālās latviešu tautas dziesmas un ejot rotaļās, 2.aprīlī Zvejniekciema vidusskolas pirmsskolēni un sākumskolēni  kopā ar folkloras kopas dalīniekiem ieskandināja Lieldienu gaidīšanas pasākumu.

Lieldienu pasākumā visi mazie dalībnieki saņēma 3.klases skolēnu darinātās olas, kuras bija ne tikai izrotātas, bet uz  tām bija uzrakstīti vēlējumi svētkos. Toties pirmklasnieki olas šorīt jau bija nokrāsojuši ļoti košās krāsās, sakārtojuši tās groziņā un Lieldienu zaķim atlika vien uzcienāt visus klātesošos. Tikmēr 1.klases audzinātāja Jolanta Liniņa stāstīja leģendu, kāpēc Lieldienās zaķis dēj olas.

Pasākumā noslēgumā skolotāja Antra Deniškāne kopā ar folkloras kopas dalībniekiem Undīni Strupišu un Emīlu Kiseļevski novēlēja visiem priecīgas Lieldienas, svētku prieku rodot, piedaloties un iesaistoties dažādās svētku aktivitātēs.

Saulainas, priecīgas, jaukas Lieldienas!

Valda Tinkusa 

Zvejniekciema vidusskolas interešu izglītības kolektīvi gatavi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie, nozīmīgākie un senākie skolu jaunatnes tautas mākslas kolektīvu svētki Latvijā. Piedalīšanās tajos ir kā balva par neatlaidīgu  darbu 5 gadu garumā.

Arī Zvejniekciema vidusskolas interešu izglītības kolektīvi ir sagatavojušies  šim nozīmīgajam kultūras dzīves notikumam, domonstrējot augstu meistarību vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Rakstu darbi”, piedaloties tautisko deju, koru un folkloras kopu skatēs.  

Zvejniekciema vidusskolas folkloras kopa skolotājas A. Deniškānes vadībā 28. martā kultūras namā „Zvejniekciems” piedalījās  konkursa „Vedam danci” pusfinālā, iegūstot iespēju piedalīties finālā. Konkursā jaunie folkloristi dziedāja, spēlēja un dejoja, popularizējot Piejūras novada tradicionālās tautas dejas, tautas dziesmas un  tautas instrumentu spēli.

Tautas deju kolektīvi skolotājas Judītes Krūmiņas vadībā ar lielu atbildību gatavojās Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu atlases skatei, lai žūrijai rādītu kvalitatīvus priekšnesumus. Atlases skate notika 11.martā kultūras namā „Zvejniekciems”. Tajā piedalījās 1.-2., 3.-4. un 5.-6.klašu tautas deju kolektīvi. Visi Zvejniekciema vidusskolas  kolektīvi ieguva 1.pakāpi.

20.martā Ropažu kultūras centrā notika Pierīgas novadu skolu vizuālās mākslas konkurss „Rakstu darbi”, kura tēma ir „Viss atstāj nospiedumus un ēdas”, kuras ietvaros skolēni pētīja Saulkrastu novada zīmes, rakstus, ornamentus un atveidoja tos radošos, oriģinālos vides objektos un tērpos. Savukārt radošo spēļu darbnīcu konkursa tēma bija „Burts. Raksts. Ornaments” – kā simbols, elements, informācijas nesējs un enerģijas izteiksmes veids. Zvejniekciema vidusskolas vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki skolotājas Māras Alenas vadībā  šajā konkursā piedalījās ar dekoratīvām vides instalācijām, kurās tika atveidoti saules un jūras motīvi,  un vairākām radošām darbnīcām, tajās dalībniekiem ir iespēja darboties, izmantojot dabas mateirālus, kas saistīti ar jūru un kāpām.

Savukārt rokdarbu pulciņa „Adatiņa” (vadītāja Guna Lāčauniece) dalībnieces 13. martā Zvejniekciema vidusskolā žūrijai demonstrēja tērpu kolekciju  „Ar saulīti rotājos”, uzsverot  Saules zīmes saikni ar Saulkrastu novada nosaukumu un ģerboni un oriģināli atklājot šo simbolu demonstrētajos tērpos, kas tika darināti madarošanas  tehnikā. Tērpu kolekcijas muzikālo pavadījumu sagatavoja skolotāja Antra Deniškāne un folkloras pulciņš.

Visi vizuālās mākslas darbi un tērpu kolekcija tika  izvirzīta dalībai 2. kārtā,  kurā tiks noskaidroti izvirzītie vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izstādei Rīgā, kas notiks no 2015.gada 6.jūlija līdz 12.jūlijam. Tāpat šajā pasākumā tiks noskaidroti radošo darbnīcu pārstāvji, kuri iegūs tiesības piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumā Vērmanes dārzā, kā arī tērpu kolekcijas, kuras tiks demonstrētas noslēguma skatē, Rīgas Latviešu biedrības namā.

Vairāk  informācijas  par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem : http://dziedundejo.lv/Uploads/2015/03/11/1426102729_0166.pdf

Valda Tinkusa 

Zvejniekciema vidusskolas audzēkņu plakātu izstāde Saulkrastu bibliotēkā

Saulkrastu bibliotēkā skatāma Zvejniekciema vidusskolas audzēkņu plakātu izstāde.

31. martā  Saulkrastu bibliotēkā tika atklāta Zvejniekciema vidusskolas skolēnu plakātu izstāde, kas tapa projekta „Piekrastes kāpas un pludmale kā atslēga uz novada ilgtspējīgu attīstību” ietvaros.

Projektu īstenoja Zvejniekciema vidusskola sadarbībā ar Saulkrastu novada domi no 2014.gada 21.jūlija līdz 31. decembrim. Projekts tika realizēts ar mērķi veicināt iedzīvotāju izpratni par novada teritorijā esošajām dabas vērtībām – piekrastes kāpām un pludmali.

Projekta ietvaros Zvejniekciema vidusskolas skolēni piedalījās kampaņā „Mana jūra”, novērtējot, cik tīra ir Saulkrastu pludmale, tika organizētas arī radošās darbnīcas, kurās tapa izglītojoši un sabiedrību informējoši plakāti par kāpu un pludmales unikalitāti un iespējām tās saglabāt nākamajām paaudzēm.

Skolēni ar lielu interesi un aizrautību zīmēja plakātus, aicinot rūpēties, lai pludmale un piekrastes kāpas netiktu piegružotas vai postītas.

Oriģinālākie plakāti skatāmi izstādē.

Aicinām apmeklēt izstādi Saulkrastu bibliotēkā!

Valda Tinkusa 

Veiksmīga dalība vizuālās mākslas konkursā „Cits eksperiments”

Cits eksperiments? Ko noskaidrosim šajā eksperimentā? Atbilde ir pavisam vienkārša – eksperimentēsim, domājot un plānojot, cik dažādi, lietderīgi, radoši un interesanti  iespējams pavadīt brīvo laiku, jo  Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļa 2014. gada nogalē visā Latvijā izsludināja vizuālās mākslas konkursu “Cits eksperiments”. Konkursā piedalījās skolēni no 5. līdz 12. klasei.

Lai piedalītos konkursā, skolēniem bija jāizveido plakāts, kurā radoši jāataino, kā pavadīt brīvo laiku, gūstot pozitīvas emocijas un pozitīvu pieredzi, neizmantojot apreibinošas un atkarību izraisošas vielas.

Arī Zvejniekciema vidusskolas 7.klases skolēni klases stundā dalījās pieredzē, kā iespējams interesanti pavadīt laiku bez apreibinošām un narkotiskām vielām, nenodarot kaitējumu savai veselībai. Skolēni ieteica sportot, spēlēt dažādas intelektuālās spēles, arī lasīt grāmatas un skatīties filmas.  Pēc tam tika zīmēti plakāti, kuros šīs idejas atainotas.

Konkurss ir beidzies, uzzināti tā rezultāti.  Pavisam tajā tika pieteikti 588 skolēnu darbi no visas Latvijas. Priecājos, ka 1. vietu ieguva Kate Strupiša. Kate savā plakātā uzzīmēja, kā jauniešiem pavadīt brīvo laiku, piemēram, sportojot, mācoties un atpūšoties kopā ar ģimeni. 2. vietu ieguva Andris Ivanovs. Andris plakātā aicināja jauniešus doties ekskursijās, makšķerēt un mājās gatavot gardas maltītes. Savukārt Samanta Made Leimane konkursā ieguva 3. vietu, plakātā attēlojot, ka jauniešiem vajadzētu vairāk apmeklēt ārpusklases nodarbības.    

7.klases audzinātāja Santa Tinkusa

Zvejniekciema vidusskola aktīvākā skola konkursā „Izglītojies e-prasmīgi”

No 23. līdz 27. martam Latvijā norisinās E-prasmju nedēļa 2015, kurā iesaistījās arī Zvejniekciema vidusskolas skolēni. E-prasmju nedēļas noslēgumā, 27. martā, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajā konkursā „Izglītojies E-prasmīgi” tika apbalvoti labākie infografiku autori. Lai motivētu jauniešus laikus domāt par savas nākotnes profesijas izvēli, veicinātu jauniešu digitālās prasmes un rosinātu jaunu iemaņu apgūšanu, IZM konkursu rīkoja sadarbībā ar datu vizualizācijas uzņēmumu Infogr.am.

Konkursa dalībniekiem ar infografiku palīdzību bija jāveido stāsts par izglītības iespējām Latvijā. Konkursam tika iesniegtas 122 infografikas no visas Latvijas.

No Zvejniekciema vidusskolas konkursā piedalījās 7., 10., 11. un 12. klases skolēni. Liels prieks, ka no Zvejniekciema vidusskolas godalgoto 3. vietu ieguva 12. klases skolnieks Oskars Aišpurs, kurš izveidoja infografiku par izglītības iespējām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē. Oskara Aišpura izveidoto infografiku var aplūkot šeit: https://infogr.am/izglitiba_latvijas_lauksaimniecibas_universitates_meza_fakultate

Zvejniekciema vidusskola tika nominēta arī kā viena no aktīvākajām skolām konkursā „Izglītojies e-prasmīgi”.

Informātikas skolotāja Santa Tinkusa

Konkurss “Erudīts - 2015”

9. martā jau trešo gadu  pēc kārtas Zvejniekciema vidusskolā tikās  Pierīgas skolu 3. klašu komandas, lai apliecinātu savas zināšanas, prasmes, radošumu un veiklību konkursā „Erudīts- 2015” . Šogad spēkiem mērojās septiņu skolu komandas.

Zvejniekciema vidusskolā skolēnu komandas un viņu pedagogus ar nelielu koncertprogrammu sveica 8. klases skolnieks, Latvijas Televīzijas 1 spēles „Gudrs, vēl gudrāks” uzvarētājs Kārlis Taube. Klātesošos uzrunāja un laba vēlējumus visiem teica pasākuma vadītāja, sākumskolas skolotāja Jolanta Liniņa.

Gatavojoties konkursam “Erudīts 2015”, skolotāji kopā ar skolēniem izveidoja video prezentācijas. Video materiālos bija redzams, ka konkursa dalībnieki ir lepni pārstāvēt  savu skolu konkursā, viņi ne tikai labi mācās, bet arī pilnveido savu personību, apmeklējot dažādas interešu izglītības nodarbības.

Konkurss sākās ar klausīšanās uzdevumu, kura saturs bija  atbilstošs 2015.- Kazas gadam. Skolēniem bija jāklausās audio ieraksts un darba lapā jāieraksta nepieciešamā informācija. Šo uzdevumu komandas veica ļoti labi. Dažādus video jautājumus  uzdeva gan Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (PIKSP) galvenā speciāliste Vija Tomiņa, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, Zvejniekciema vidusskolas sporta skolotāja Dzidra Dulpiņa, gan arī  skolēni  - Kārlis Taube un Inga Sermule. Jautājumu uzdošanā iesaistījās arī “meļi”, cenšoties samulsināt trešklasniekus, jo konkursantiem bija jānoklausās vairāki apgalvojumi un jāpasaka, kurš “melis” – nemeloja! 

Jautājumi komandu kapteiņiem tika sagatavoti, izmantojot datorprogrammu “ActivInspire”, tādēļ uz jautājumiem viņiem bija jāatbild, darbojoties ar balsošanas ierīcēm (pirms šī uzdevuma veikšanas notika īss apmācību kurss, lai skolēni saprastu, kā strādāt ar balsošanas ierīcēm). Konkursa gaitā tika pārbaudītas dalībnieku zināšanas par Latviju, skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem  par sportu, mūziku, veselīgu dzīvesveidu, kā arī jārisina “’āķīgi” matemātikas uzdevumi.

Konkursantu veikumu vērtēja žūrija: skolotāja Valda Tinkusa, bibliotekāre Dace Indāre, 12 klases skolnieces  Beate Barkāne un  Anete  Kalniņa.

Piedaloties konkursā “Erudīts – 2015”, savas zināšanas papildināja  visi dalībnieki, viņi, kā arī pirmo trīs vietu ieguvēji,  saņēma pateicības vai diplomus un dažādas balvas. Sīvā konkurencē 3. vietu ieguva Ulbrokas vidusskolas komanda, 2. vieta- Zvejniekciema vidusskolas 3.klases komandai, bet  galvenā balva- gudrā pūce  un 1. vieta- Ādažu vidusskolas trešklasniekiem.

Paldies Zvejniekciema vidusskolas direktoram, administrācijai un PIKSP par atbalstu pasākuma organizēšanā!

                  Sākumskolas un pirmsskolas metodiskās komisijas vadītāja Jolanta Liniņa

Jauna pieredze biznesa spēlēs

4.martā Cēsīs, Vidzemes koncertzālē, sapulcējās 15 radošas un atraktīvas jauniešu komandas no visas Vidzemes, lai piedalītos Latvijas skolu programmas „Esi Līderis” rīkotajā biznesa spēļu konkursā. Šogad arī Zvejniekciema vidusskolas 10.klase ir iesaistījusies programmas „Esi Līderis” aktivitātēs, lai apgūtu 7 komerczinību mācību priekšmetus un gūtu jaunas zināšanas. Tādēļ biznesa spēļu konkursā piedalījās arī divas Zvejniekciema vidusskolas 10.klases komandas, kuru sastāvā bija Krista Makevica, Edgars Kalniņš un Arturs Muskars, Linda Ozola, Sabīne-Alise Leimane un Annija Dzērve.

Jauniešiem spēles gaitā ne vien bija iespēja iejusties kravas mašīnas vadītāja ādā, bet arī gūt pieredzi labas biznesa stratēģijas plānošanā, kā arī ekskursijas laikā uzzināt vairāk informācijas  par Vidzemes koncertzāli.

Kaut gan spēles rezultātā cerējām uz augstāku vērtējumu, tomēr jaunieši ir apmierināti ar šajā konkursā iegūto pieredzi, kura noteikti noderēs, gan turpinot mācības projektā „Esi Līderis” un ekonomikas stundās, gan turpmākajā dzīvē.

Par iespēju piedalīties biznesa spēļu konkursā jaunieši ir pateicīgi visiem programmas „Esi Līderis” organizatoriem gan valstī, gan Zvejniekciema vidusskolā.

Annija Dzērve, 10.klases skolniece 

Datorika no 1. klases - pieredzes apmaiņa

Izglītības un zinātnes ministrija ir paziņojusi, ka no 2015. gada 1.septembra paredzēts piedāvāt skolām aprobācijai piecu datorikas apguves mācību programmu pilotprojektu, kas ir priekšnoteikums jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, kurā īpaši tiek akcentēta datorikas jautājumu apguve. Mācību priekšmeta “Datorika” programmas paraugu izstrādei un aprobācijas nodrošināšanai  Vispārējās izglītības satura centrs ir izveidojis darba grupu (darba grupas vadītājs VISC vecākais referents Viesturs Vēzis), kurā ir iesaistījušies informātikas un programmēšanas skolotāji, kā arī skolu administrācijas pārstāvji.  Šajā darba grupā strādā Zvejniekciema vidusskolas informātikas un programmēšanas skolotāja Santa Tinkusa, kā arī Valmieras sākumskolas direktors Artūrs Skrastiņš.

Tā kā Zvejniekciema vidusskolā datorikas pamatus pēc skolotājas izstrādātas mācību programmas skolēni sāka apgūt 2013./2014.m.g.  un šajā mācību gadā šī priekšmeta apguve fakultatīvi veiksmīgi tiek turpināta 1.klasē, skolotāja Santa Tinkusa labprāt dalījās pieredzē ar Valmieras sākumskolas kolēģiem, kuri vēroja datorikas stundu 1. klasē, kurā skolēniem tika attīstīta algoritmiskā un loģiskā domāšana: skolēniem, kombinējot darbību zīmes un skaitļus, bija jāiegūst skolotājas norādītais izteiksmes rezultāts. Valmieras sākumskolas kolēģi  labprāt savā pedagoģiskajā darbā ievieš dažādas inovācijas, tai skaitā arī informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas, tādēļ pēc vērotās stundas, kā pastāstīja Santa Tinkusa, izvērtās efektīva diskusija par datorikas ieviešanas pozitīvajiem aspektiem un trūkumiem  jeb vairākiem lielajiem nezināmajiem pirms šī mācību priekšmeta programmas aprobācijas. Diskusijā kolēģi vienojās, ka šajā procesā ļoti svarīga ir informātikas un sākumskolas skolotāju sadarbība pēc iespējas labāka rezultāta sasniegšanai.

Pēc stundas vērošanas Artūrs Skrastiņš par datorikas standarta prasību realizācijai  nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un citiem jautājumiem sarunājās ar Zvejniekciema vidusskolas direktoru Andri Dulpiņu.  Tikšanās noslēgumā ciemiņi devās ekskursijā pa skolu, apskatot skolas bibliotēku, sporta halli un mācību kabinetus.

Domājam, ka šāda pieredzes apmaiņa ir ļoti noderīga, jo sarunu un diskusiju rezultātā ir iespējams labāk izprast jautājumus, kas saistīti ar jauninājumiem mācību procesā,   un rast tiem atbilstošāko risinājumu.

Priecājamies, ka varam dalīties savstarpējā pieredzē par dažādiem ar pedagoģisko procesu saistītiem jautājumiem ar saviem kolēģiem no Valmieras sākumskolas. Noteikti  izmantosim valmieriešu uzaicinājumu apmainīties pieredzē Valmieras sākumskolā.

Valda Tinkusa 

Video konkursā „Kāpēc jāšķiro atkritumi?” 7. klasei 1.vieta 

Šā gada janvārī CleanR Ekoskola un uzņēmums „Zaļā josta” aicināja klašu kolektīvus piedalīties video konkursā. Konkursa galvenais uzdevums-  klasēm bija jāizveido trīs minūšu ilgs video, kura saturā interesanti, radoši un atraktīvi vajadzēja demonstrēt atbildes uz jautājumiem - kāpēc mēs šķirojam atkritumus un kāpēc tas ir jādara?

Zvejniekciema vidusskolas 7. klase konkursā ieguva godpilno 1. vietu, jo nodemonstrēja radošu pieeju un akcentēja mūsdienīgu izpratni par atkritumu šķirošanu, iekļaujot video pilnu atkritumu pārstrādes cikla attēlojumu. Video pieejams šeit: https://www.powtoon.com/show/di020VsD0Au/kapec-jaskiro-atkritumi/#/

Uzvarētājklasei uzņēmums „Zaļā josta” bija sagatavojis ekspertu lekciju par dabas resursu taupīšanu, videi draudzīgu dzīvesveidu un atkritumu šķirošanas nozīmi ikdienas dzīvē. Balvā septītās klases skolēni saņēma somu, kurā bija izglītojoši bukleti un citas noderīgas lietas. 

7. klases audzinātaja Santa Tinkusa

Pierīgas Mūsdienu deju konkurss

Februāra nogalē Mālpilī satikās Pierīgas novadu mūsdienu deju spēcīgākās grupas, lai pierādītu savu prasmi deju konkursā. Saulkrastu novadu šogad pārstāvēja Saulkrastu kultūras un sporta centra mūsdienu deju grupas “Šokolāde”, “Šokolādīte”, kā arī mūsdienu deju grupa “Fractus” visās vecuma kategorijās.

Pierīgas konkursu atklāja XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lielkoncerta dalībnieki („Fractus” un „Šokolāde”) ar šova deju „Miega bumbas” (E. Ābeltiņas horeogrāfija). Ar lepnumu jāatzīst, ka XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lielkoncertā Pierīgas novadu pārstāvēs tikai Saulkrastu novada mūsdienu deju grupas.

Konkursā 1.- 4. klašu grupā  „Šokolādīte” ar šova deju „Nakts leļļu veikalā” (vad. Ivetta Tamane) un  „Fractus” ar deju  „Sniegavīru zumba” ieguva III pakāpes.

„Fractus” 5.-7. klašu grupas laikmetīgā deja “Aiz tumsas” saņēma I pakāpi un žūrijas atzinību par latviešu mūzikas ieviešanu Mūsdienu dejās (t. dz. „Tumša nakte, zaļa zāle” Kr. Krievkalna apd.). Augsti tika novērtēts „Fractus” dejotaja Ričarda Sergējeva sniegums, kas palīdzēja grupai nopelnīt augsto vērtējumu.

Arī „Fractus” jauktā vecuma grupa ar deju “The heart of the jungle” ieguva I pakāpi. Šajā dejā meitenes ielika visu savu enerģiju un “spridzināja” skatuvi, ko atzinīgi novērtēja arī žūrija.

Dejotāji izsaka lielu paldies Saulkrastu kultūras un sporta centra direktorei Judītei Krūmiņai par atbalstu gan tērpu iegādē, gan transporta nodrošinājumā. Bet vislielākais un mīļākais paldies ir mūsu grupu “Šokolāde”, “Šokolādīte” un „Fractus” vadītājām Ivettai Tamanei un Sandrai Ozolai – Ozoliņai un mūsu fotogrāfei Elīnai Marī Maksimovai.

Sabīne Alise Leimane

Projektu dienas skolā 

Aizvadītas un izvērtētas projektu dienas  mūsu skolā, kas notika no 9. līdz 11.februārim. Projektu darbu tēmas varēja izvēlēties skolēni kopā ar saviem skolotājiem.

Šajā mācību gadā Zvejniekciema vidusskola kā ekoskola ir izvēlējusies tēmu „Mežs”, ko  skolēni izzina visa mācību gada laikā. Tādēļ arī visvairāk klašu izvēlējās izstrādāt projektus, kas saistīti ar šo tēmu.

1.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Namdara darbnīcu Garkalnē, kur uzzināja, cik atšķirīgi izskatās, skan, smaržo un kalpo dažādu sugu koki. Pēc tam skolēni veidoja projektu „Mūsu vērtība- koks”.

2. un 3. klases audzēkņi pētīja meža dzīvnieku dzīves ciklu dažādos gadalaikos, meklējot informāciju gan uzziņu literatūrā, gan internetā. 2.klases skolēni par meža dzīvniekiem bija  apkopojuši mīklas, ko projekta prezentācijā nācās minēt visiem sākumskolēniem. Savukārt 3.klases zēni un meitenes  vairāk materiālu bija sameklējuši par Latvijas mežos mītošajiem aizsargājamiem dzīvniekiem, par tiem bija izveidoti zināšanu pārbaudes uzdevumi, uz kuriem atbildes nedevās tik vienkārši rokā.

4. klase ar lepnumu rādīja putnu būrīšus, kas tika pagatavoti zinošu speciālistu vadībā, jo ceturtklasnieku projektu temats – „Mežs un putni”. Skolēni projekta tapšanu bija uzfilmējuši, videomateriāls  tika demonstrēts projektu dienu noslēgumā.

5. klase  devās ekskursijā  uz Līgatnes Papīrfabrikas pilsētiņu un papīra darināšanas darbnīcu, jo piektklasnieki veidoja  projektu „Papīra ceļš”. Papīra ceļu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām skolēni atainoja teatralizētā uzvedumā.

6.klase pētīja  bērzus un bebrus, kā arī apmeklēja koncertciklu  „Mūzika tev!” Rīgā.

7.klases skolēni projektu dienās nolēma izveidot torņus no makaroniem un piedalīties "RTU Torņu spēlēs".  Vēl septīklasnieki zīmēja plakātus, ar kuru palīdzību pievērsa uzmanību  drošībai internetā, kā arī veidoja vides spēles. Projekta dienās paveiktais tika parādīts videomontāžā.

8.klases izglītojamie apkopoja informāciju par četriem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem un ar tiem saistīto ievērojamu cilvēku dzīvi un darbību. Skolēni prezentēja plašu un interesantu materiālu, uzsverot katra novada savdabību.

9.a klases skolēnu vecāki  (vai viens no vecākiem) ir Zvejniekciema vidusskolas absolventi, tādēļ  jaunieši izveidoja projektu „Mani vecāki – Zvejniekciema vidusskolas absolventi”, kas tiks prezentēts arī Zvejniekciema vidusskolas 50. gadadienā.

9.b klases skolniece Daina Ekmane iepazīstināja ar izveidoto vides spēli, bet viņas klases biedrene Dina Eglīte izstrādāja projektu „Zaļais uzņēmums”.

10. un 11.klases skolēni projektu dienu laikā priekšaizstāvēja un aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus, bet 12.klases jaunieši gatavojās Žetonu vakaram.

Projektu norises gaita, prezentācijas, klašu audzinātāju izvērtējumi liecina, ka projektu dienām izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti: tika attīstītas skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un īstenošanā, apgūta radošā un praktiskā darba pieredze,  attīstītas skolēnu sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un pieaugušajiem, veidojot atbildības sajūtu un prasmi strādāt komandā.

Valda Tinkusa 

12. klases Žetonvakars

13. februārī, piektdienā, k/n „Zvejniekciems” mazajā zālē siltā un humora pilnā atmosfērā notika žetonu pasniegšana Zvejniekciema vidusskolas 12. klasei.

Vakars, neko ļaunu nevēstot, iesākās ar Dona dziesmu „Pēdējā vēstule” un skolēnu bērnības fotoattēlu demonstrēšanu, taču turpmākais bija pārsteigums visiem sanākušajiem. Pasākuma nolūkos izlaiduma klase bija iejutusies citādā ampluā – 3 vidusskolas gadi tika pārdēvēti par trim gadiem šovā „ZV Zvaigzne”. Vēl vairāk – pasākums kļuva par šova noslēguma ceremoniju.

Žetonvakara pirmajā pusē ģimenes locekļi, skolotāji un draugi iepazinās ar video no „šova” atlases, fotogrāfijām ar spilgtākajiem kopā pavadītajiem brīžiem un aizkulisēm, kā arī 12. klases skolēnu jeb šova dalībnieku attēliem no visdažādākajiem posmiem divpadsmit gadus ilgajā ceļojumā, kuri tika demonstrēti, saņemot Zvejniekciema vidusskolas žetonus.

Protams, neizpalika arī īsteni šova elementi – 12. klase bija piešķīrusi skolas vadībai un skolotājiem (jeb šova žūrijas locekļiem) īpašas nominācijas, kuras visprecīzāk atspoguļo pedagogu rakstura īpašības, intereses vai mācītos priekšmetus. „Šova žūrija” nepalika atbildi parādā – tika demonstrēts arī ar klases audzinātājas Sandras Ozolas-Ozoliņas gādību stingrā slepenībā veidotais skolotāju video ar novēlējumiem mums, pēc kura noskatīšanās vēlreiz atgādinājām sev, ka „visu var apgūt miegā”, taču „guļus stāvoklī dzīvē neko nevar sasniegt”.

Paldies ikvienam, kurš palīdzēja pasākuma tapšanā un piedalījās mūsu īpašajā vakarā!

Anete Kalniņa 

Kā kļūt veiksmīgam?

Šā gada 10. februārī projekta „Esi Līderis” ietvaros Zvejniekciema vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties lekcijā „Kā kļūt veiksmīgam”.

Vieslekciju vadīja projekta „Esi Līderis” vadītāja un Biznesa Vadības koledžas direktore Ilze Beļinska.  Lektore dalījās gan savā personīgajā pieredzē, gan izmantoja pasaulē veiksmīgu cilvēku pieredzes stāstus un atziņas, kas lika aizdomāties par katra personīgās pilnveidošanās iespējām, karjeras un studiju virzienu izvēli. Diskusijas veidā tika pārrunāti jautājumi, kas dzīvē ir vissvarīgākais, ko nozīmē būt veiksmīgam un laimīgam. Klausoties lektorē, skolēni guva interesantas un iedvesmojošas atziņas personīgajai izaugsmei.

Lekcija pozitīvi motivēja skolēnus, mudinot viņus domāt par savām iespējām nākotnē.

Dace Indāre,

projekta „Esi Līders” koordinatore Zvejniekciema vidusskolā

 

Seminārs Pierīgas novadu skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā Zvejniekciema vidusskolā

Š. g. 21. janvārī Zvejniekciema vidusskolā notika kupli apmeklēts pieredzes apmaiņas seminārs Pierīgas novadu skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā. 

Seminārs Zvejniekciema vidusskolā notika pēc direktoru vietnieku ierosinājuma gūt pieredzi skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanā, jo nominācijā „Augstākie rezultāti centralizētajos eksāmenos” 2013./2014.mācību gadā Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (PIKSP) Zvejniekciema vidusskolai piešķīra 1. vietu,  2. vieta tika iegūta par  sasniegumiem pamatizglītībā un mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī  par  sasniegumiem skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā.  Jāatzīmē, ka „Cēsu Draudzīgā aicinājuma balvas” reitingā  valsts mērogā Zvejniekciema vidusskolai lauku skolu grupā tika piešķirta 6. vieta, kas ir ļoti augsts novērtējums.

Zvejniekciema vidusskolas kolektīvam ir, ar ko dalīties pieredzē, jo mācību darbs notiek modernos un labiekārtotos kabinetos, bet iesaistīšanās dažādos vietējos un starptautiskajos projektos, līdzdalība vides sakārtošanā un veselīga dzīves veida popularizēšanā, kā arī dažādās citās aktivitātēs padara mācību procesu daudz interesantāku un  saistošāku, kas ir viens no nosacījumiem, lai skolēnu sasniegumi būtu augsti.  

Semināra ievaddaļā lektors J. Rijnieks iepazīstināja ar „Veiksmīgas sarunas pamatnosacījumiem”, kas rosināja padomāt, cik saruna ir kvalitatīva, vai tā nav neinteresanta un ko darīt, lai izraisītu klausītāju interesi.

Pēc tam savā pedagoģiskā darba pieredzē, kā mācību procesu padarīt efektīvu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus visos izglītības posmos, dalījās Zvejniekciema vidusskolas bibliotekāre D. Indāre, atklājot skolas bibliotēkas kā veiksmīga pedagoģiskā  komponenta darbības virzienus un pastāstot par tematisko bibliotekāro stundu vadīšanu, skolēnu iesaistīšanu radošos konkursos un Bērnu /jauniešu žūrijā, kā iepazīstinot ar citiem veiksmīgi realizētiem projektiem. Par sākumskolas vecumposma nozīmi izglītojamā turpmākajā attīstībā, demonstrējot arī  jaunāko IKT pielietojumu savā darbā ar skolēniem un vecākiem, pastāstīja 1.klases audzinātāja,  Sākumskolas un pirmsskolas metodiskās komisijas vadītāja J. Liniņa. Kādas ir iespējas integrēt tādus mākslas jomas mācību priekšmetus kā literatūra un mūzika, par to īsi informēja latviešu valodas un literatūras skolotāja V. Tinkusa, piedāvājot direktoru vietniekiem nelielu ieskatu dzejas noslēguma stundas priekšnesumā, ko demonstrēja 8.klases skolnieks K. Taube, spēlējot ģitāras pavadījumu un nodziedot dziesmu „Svētkvakars”, kuras vārdu autors ir I. Ziedonis. Pēc šī priekšnesuma, ko vizuāli papildināja prezentācija, K. Taube dzejoli veiksmīgi interpretēja, atklājot patiesu patriotismu un mīlestību pret savu dzimto vietu un Latviju. „Vai matemātika skolā var būt interesanta?”- uz šo jautājumu, izmantojot dažādus interaktīvus paņēmienus, skolēnu darbu paraugus un teorētiskās atziņas, atbildi sniedza matemātikas skolotāja A. Ivanova.

Semināra noslēgumā par dažādiem jautājumiem runāja Mārupes vidusskolas direktora vietniece un PIKSP galvenā speciāliste A. Kadiķe, kura uzsvēra semināra teicamo organizēšanu, proti, saturisko un darba formu daudzveidību, jo direktoru vietnieki  ne tikai klausījās lektora un skolotāju stāstījumu, bet devās arī  ekskursijā pa skolu, aplūkojot mācību kabinetus, bibliotēku, sporta halli, skolotāju istabu, ko viena no kolēģēm novērtēja: „Ja manā skolā būtu tik gaumīgi un funkcionāli atbilstoši iekārtota telpa, es nemaz mājās neietu.”

Zvejniekciema vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā V. Bērziņa ir gandarīta, ka izdevās viss šajā dienā ieplānotais: „Semināra norisi vērtēju kā ļoti labu. Skolotāju uzstāšanās bija pārdomātas, sagatavotas. Semināra dalībnieki guva jaunu pieredzi. Savstarpējās kafijas paužu sarunās varēja konstatēt, ka gūtās atziņas tiks izmantotas turpmākajā darbībā. Man ir prieks, ka mūsu skolā strādā cilvēki, uz kuriem var paļauties, vēlreiz pārliecinājos, ka mums ir, ar ko dalīties pieredzē ar citiem, jo esam skola, kurā domājam par izaugsmi un attīstību visos izglītības posmos, sākot ar pirmsskolu un beidzot ar 12.klasi. Gandarījumu sagādāja prieks par labi paveikto darbu, kā arī daudz labu pateicīgu vārdu no semināra dalībniekiem par mūsu pedagogu sniegumu. Ļoti patīkami, ka semināra dalībnieki nebija velti pavadījuši laiku.”

Valda Tinkusa 

Zvejniekciema vidusskolas skolēni ir mobili!

13.janvārī Rīgā, Biķernieku sporta kompleksā, notika pirmais no septiņiem konkursa „Gribu būt mobils!”pusfināliem, kurā, izturot konkurenci neklātienes kārtā starp 120 Rīgas un Pierīgas izglītības iestāžu komandām, piedalījās 2 mūsu skolas komandas: 6.klases komanda „SERUM” – Samanta Pastare, Emīls Kiseļevskis, Ričards Sergejevs un Una Tirule (skolotāja A.Ivanova) un 7.klases komanda „M.A.R.S.” – Marija Ķēniņa, Andris Ivanovs, Roberts Ābelīts un Samanta Made Leimane (skolotāja S.Tinkusa).

Pusfināla dalībnieki parādīja savas zināšanas testa uzdevumos pie datora,  kā arī iemaņas un zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un satiksmes drošību, pilnveidojot ceļu satiksmes shēmas. Komandām bija jāprezentē mājas darbs, kā popularizēt CSDD mājas lapu bērniem.csdd.lv un kāda informācija nepieciešama tās satura papildināšanai.

Konkursa rezultātā 7. klases komanda ierindojās 7. vietā, iegūstot 52,25 punktus no 90. Priecājamies par 6.klases komandu, kura pārliecinoši ieņēma godpilno 2. vietu, iegūstot 64 punktus! Zināšanas un prasmi sadarboties komandā parādīja Emīls, Samanta, Ričards un Una testa uzdevumos, par kuru precīzu izpildi izcīnīja vietu starp 10 pusfināla komandām.

Par piedalīšanos šajā konkursā  skolēni saņēma CSDD sagatavotu pārsteiguma balvu.

Konkurss „Gribu būt mobils!” notiek jau no 2006./2007.mācību gada, tā mērķis ir paaugstināt skolēnu zināšanas un prasmes par satiksmes drošību, kā arī pilnveidot personīgās drošības garantēšanas iespējas. Skolēnu interese katru gadu palielinās – šajā sezonā sasniegts dalībnieku rekordskaits, jo bija pieteikušās gandrīz 500 komandas.

6.klases audzinātāja Aleksandra Ivanova 

Zvejniekciema vidusskolas skolēnu panākumi „Darini kalendāru” konkursā

Atzīmējot Latvijas dzejas dižgaru Raiņa un Aspazijas 150. gadadienas, kas iekļautas arī UNESCO svinamo dienu kalendārā, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un izglītības uzņēmums “Lielvārds” sadarbībā ar datu vizualizācijas uzņēmumu Infogr.am un Latvijas Nacionālo bibliotēku aicināja skolēnus darināt abiem literātiem veltītas infografikas. Tās apkopotas īpašā 2015. gada kalendārā. 13. janvārī tika apbalvoti skolēni – jau trešā konkursa “Darini kalendāru” dalībnieki –, kuru darbu fragmenti apkopoti 2015. gada kalendārā, kas pieejams limitētā tirāžā. 

Konkursa dalībnieku uzdevums bija izpētīt abu literātu daiļradi un apkopoto informāciju attēlot ar mūsdienīgu izglītības tehnoloģiju palīdzību – veidojot tematiskas infografikas.

No Zvejniekciema vidusskolas konkursam tika pieteikti 7. klases skolnieču Samantas Briedes, Marijas Ķēniņas, Samantas Mades Leimanes un Lauras Jermacānes vizuālie darbi, kuri tika veidoti  ar interaktīvajām  tāfelēm.

Žūrija, izvērtējot visus pieteiktos darbus, par vienu no labākajiem atzina Samantas Briedes infografiku, kura iekļauta kalendāra jūnija mēnesī. Samanta saņēma īpašas balvas un diplomu no UNESCO un uzņēmuma "Lielvārds" par uzvaru konkursā. 

Pateicības rakstus un organizētāju sarūpētas dāvanas saņēma arī Laura, Marija un Samanta Made par veiksmīgu dalību "Darini kalendāru 2015" konkursā. 

7. klases audzinātāja Santa Tinkusa

Gudram būt ir stilīgi! jeb Zvejniekciema vidusskolas astotklasnieks Kārlis Taube – visgudrākais valstī

 „Latvijas Televīzija" arī šajā sezonā rīko televīzijas spēli „Gudrs, vēl gudrāks"  6.-12.klašu skolēniem ar  mērķi- atrast gudrāko, spējīgāko bērnu visās vecuma grupās, veicināt izglītību, attīstīt jauniešos izpratni, ka zināšanas ir svarīgas nākotnes mērķu īstenošanā. Spēles jautājumus un uzdevumus  sagatavo kompetenti savas jomas eksperti, kā arī sabiedrībā zināmi cilvēki  katrai dalībnieku vecuma grupai.  Jautājumi aptver mācību vielu un sabiedriski aktuālus jautājumus mūzikā, mākslā, vēsturē, politikā un citās jomās.

Spēle tiek organizēta 2.kārtās, lai tajā piedalītos, ir jāaizsūta pieteikuma anketa. No Zvejniekciema vidusskolas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks” veiksmīgi piedalījās 8.klases skolnieks Kārlis Taube, kurš uzvarēja konkursa finālā, iegūstot gudrākā astotklasnieka titulu valstī un sagādājot prieku un pozitīvas emocijas klases biedriem un pedagogiem.

Par to, kā tika pieņemts lēmums piedalīties šajā spēlē, par ieguvumiem, piedaloties tajā, un atziņām, kad gūta uzvara, stāsta  Kārlis, viņa vecāki Marika Taube, Māris Taube  un  klases audzinātāja Velta Velmere.

Velta Velmere:

„2014.gada novembrī Zvejniekciema vidusskolas 8. klases skolnieks Kārlis Taube tika izvirzīts TV spēlei "Gudrs vēl gudrāks". Kārlim bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas, gūt jaunu pieredzi, esot filmēšanas kameru ielenkumā, kā arī iepazīties ar citu skolu jauniešiem. Klasesbiedri bija aktīvi līdzjutēji.

Kārlis ļoti veiksmīgi spēja atbildēt uz  jautājumiem un izcīnīja uzvaru konkursa pusfinālā, iegūstot 1.vietu 12 spēles dalībnieku vidū. Uzvara pusfinālā deva iespēju Kārlim mēroties zināšanām konkursa finālā, cīnoties par galveno balvu. 2. decembrī norisinājās fināla sagatavošanas darbi Zvejniekciema vidusskolā- videomateriālu par Kārli  filmēšana, intervijas ar klases biedriem un klases audzinātāju, tika filmētas arī ārpusklases nodarbības, kurās Kārlis pilnveido savu personību - volejbola treniņi, mūzikas nodarbības skolā un Vidzemes Jūrmalas mūzikas skolā. 10. decembrī notika TV spēles fināls, kurā Kārlis sacentās sešu astoto klašu skolēnu grupā un izcīnīja spēles galveno balvu planšetdatoru. Pusfinālā un finālā Kārli atbalstīja ne tikai  klasesbiedri, audzinātāja, bet arī Kārļa vecāki un brālis.       Kārli vēl gaida tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu. Paldies Kārlim par mūsu, Zvejniekciema vidusskolas, popularizēšanu valstī!”

Kārlis Taube:

„Nemaz nebiju domājis pieteikties LTV spēlei “Gudrs, vēl gudrāks”, bet iedrošināja pedagogi un vairāki klases biedri.  Tas mani iedvesmoja.   Rakstot pieteikuma anketu, nedomāju, ka tā varētu izraisīt žūrijas interesi, bet,  kad mani uzaicināja piedalīties spēlē, pirmā doma bija: ”Kur es esmu iepinies?”- bet,  saprotot, cik ļoti visi mani atbalsta, man radās gandarījums, prieks un vēlme savus atbalstītājus nepievilt!

Es šo spēli uztvēru kā savu zināšanu pārbaudi, jo iepriekš nebiju īpaši gatavojies (tikai nedaudz), bet rezultāts ir lielisks! Varu apgalvot, ka guvu jaunas zināšanas un atsāku ticēt veiksmei un brīnumiem! Manuprāt, katram ik dienu būtu jāuzzina kas jauns,  fakti jāsaglabā „savā cietajā diskā”, un attiecīgajā brīdi tas jāatver. Šoreiz ieguldītais darbs ar veiksmi, manuprāt, gāja roku rokā!

Es ieteiktu arī citiem izvērtēt savas zināšanas un pamēģināt piedalīties kādā konkursā. Svarīgi gan, lai pašam par to būtu interese, jo pēc tam noteikti būs gandarījums par paveikto!” 

Marika Taube, Māris Taube:

“Kārlis piezvanīja uz darbu un pateica, ka aizpilda anketu, lai piedalītos TV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”. Šo lēmumu viņš  kādu laiku apsvēra, bet, kad bija izlēmis, pats pieteicās. 

Pēc konkursa bija ļoti patīkamas emocijas, pirms tam bija šaubas un satraukums, jo spēli rāda televīzijā, tāpēc pret to nevar izturēties pēc principa “Gan jau kaut kā…”. Iespējams, ka skolā ir radies priekšstats, ka Kārlim viss padodas viegli, bet tikai mēs, mājinieki, redzam, cik daudz laika un pūļu viņš iegulda visā, ko dara. Lai gan konkurss ir arī laimes spēle, jo, kādi būs jautājumi, nezina neviens, un neviens arī nevar zināt itin visu.

Arī īpaši gatavoties nebija laika, tomēr mēs pārrunājām aktuālus jautājumus, kas, mūsuprāt, varētu tikt iekļauti spēlē. Mums par pārsteigumu, ar dažiem bijām trāpījuši desmitniekā, piemēram, finālspēlē bija jautājums par Latvijas egli  Briselē, kā arī par 6.deklinācijas izņēmumvārdu  “ļaudis”, kas pieder pie 6.deklinācijas. Kārlis vienīgais zināja atbildi uz šo jautājumu.

Pēc konkursa  Kārlis no saviem vecākiem saņēma pelnītas uzslavas: “Tu nebeidz mani pārsteigt!”(mamma); "Apsveicu, malacis," lepni teica tētis un paspieda dēla roku.

Arī jaunākais brālis Artūrs, kurš mācās 2.klasē, cenšas visu izzināt, atsevišķos jautājumos pat pārspēj Kārli. Finālspēlē bija vismaz viens jautājums, uz kuru Artūrs zināja atbildi, bet Kārlis ne. Kārļa sasniegums vēl vairāk liks viņam mācīties, "konkurēt" ar brāli. Artūra iemīļotākā lasāmviela ir dažādas enciklopēdijas, tādēl gaidīsim patīkamus  pārsteigumus arī no jaunākā brāļa.

Kopumā „Gudrs, vēl gudrāks” ir ļoti pozitīva spēle, kas jauniešiem  parāda, ka ir „stilīgi” būt gudram. Lai gan mums bija cerības, ka Kārlis "neizgāzīsies", uztraukums bija pamatīgs. Patīkami, ka mūsu dēlu atbalstīja klasesbiedri, domājams, ka šī spēle pat nedaudz  saliedēja klasi. Priecājamies, ka mūsu bērni jau agri saprot, ka atmaksājas mācīties un būt gudriem - gan īstermiņā, proti, saņemot balvas,  gan ilgtermiņā - iegūstot labu izglītību un darbu.

Vēlamies teikt paldies Kārļa klasesbiedriem – vispirms jau par viņa iedrošināšanu pieteikties spēlei, kā arī par uzmundrinājumu un aktīvo līdzjušanu. Tāpat sirsnīgs paldies pedagogiem, kas viņu “eksaminēja” un atbalstīja, gatavojoties spēlei. Paldies Zvejniekciema vidusskolas administrācijai un direktoram A. Dulpiņam, kā   arī visiem, kas vēlēja veiksmi un apsveica ar uzvaru!

Raidījuma ierakstu var noskatīties šeit: http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.12.2014-gudrs-vel-gudraks.id41316/

 

Valda Tinkusa 

eTwinning projektā „Silent Night” iegūts Kvalitātes sertifikāts

Eiropas skolu kopienas elektroniskā vide eTwinning arī šajā mācību gadā piedāvā skolēniem un skolotājiem iesaistīties dažādos projektos.

eTwinning projektā "Silent Night" piedalījās skolas no Polijas, Grieķijas, Vācijas, Francijas, Itālijas, Igaunijas, Turcijas, Horvātijas, Čehijas un Latvijas. Arī   Zvejniekciema vidusskolas 7.klases skolēni  A. Lucāne, A. Ērenfrīde, P.E.Grīnberga, L.K.Mežapuķe, M.Ķēniņa, D. I. Saukuma, P.Vimbsons, P.Zaicevs., S.M.Leimane, K.Mārtiņa un S.Briede iesaistījās šajā projektā, mācoties dziesmu „Klusa nakts, svēta nakts” un kopā ar klases audzinātāju un mūzikas skolotāju A. Deniškāni sagatavojot tai atbilstošu priekšnesumu. Paldies skolotājai A.Deniškānei par atbalstu projekta realizēšanā!

 "Silent Night” mērķis bija radīt projektā iesaistītajiem dalībniekiem un citiem interesentiem Ziemassvētku noskaņu, katras skolas skolas skolēniem nodziedot dziesmu "Klusa nakts, svēta nakts" savā dzimtajā valodā. Pēc tam no visu projektā iesaistīto  dalībvalstu skolu ierakstītajiem videorullīšiem tika izveidota videomontāža, kas priecē ar  Ziemassvētku dziesmas izpildījumu un pievērš uzmanību dažādu tautu valodas skanīgumam, kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm. Projekta videomontāža  skatāma  šeit: https://www.youtube.com/watch?v=ENDA_DABsoY

Prieks, ka Zvejniekciema vidusskolas 7.klases skolēnu iesaistīšanās eTwinning projektā „Silent Night” ir novērtēta valstī un projekts ieguvis Nacionālo kvalitātes sertifikātu. Kvalitātes sertifikāts ir  apliecinājums labi paveiktam darbam, tas skolēnus iedvesmo piedalīties arvien jaunos projektos. Projektā iesaistītajām skolām Kvalitātes sertifikāts apliecina ieguldītā darba kvalitāti un atvērtību Eiropas sadarbības projektiem.

 

7. klases audzinātāja Santa Tinkusa

Laimīgākā klase

2014.gada  decembrī 7. klases skolēni piedalījās žurnāla „Sīrups” rīkotajā konkursā „Laimīgākās klases selfijs”, aizsūtot savas klases fotogrāfiju un cenšoties parādīt, ka klases kolektīvā var jautri un interesanti pavadīt laiku mācoties, piedaloties dažādos projektos un tādēļ visiem ir labs noskaņojums un gribas pasmaidīt.

Mūsu skolas 7. klases fotogrāfiju žūrijas komisija novērtēja atzinīgi, tādēļ 20. decembrī skolēni devās uz Rīgu, lai piedalītos žurnāla "Sīrups" rīkotā konkursa "Laimīgākās klases selfijs" noslēguma pasākumā. Mūsu skolēnus un  uzvarētājklases no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un Bauskas Valsts ģimnāzijas laipni sagaidīja laikraksta "Rīgas Viļņi" redakcijas darbinieki. Pasākuma izglītojošajā daļā jauniešiem bija iespēja noklausīties lekciju par zobu higiēnu, kuru vadīja topošie zobārsti. Pēc lekcijas skolēni piedalījās konkursā, atbildot uz jautājumiem par dzirdēto tajā. Tā kā  P.Vimbsons un A. Ivanovs bija uzmanīgi klausījušies, viņi pareizi atbildēja uz jautājumiem un saņēma pārsteiguma balvas. 

Pasākuma izklaidējošajā daļā skolēni tikās ar jauniešu mūzikas grupu "PER", modes blogeri Denisu Ševeļovu un RīgaTV24 raidījumu vadītāju Leldi Lietavieti. Jaunieši  mūziķiem, modes tendenču komentētājam un L. Lietavietei uzdeva dažādus jautājumus, pēc tam  kopā ar viņiem fotografējās.

Pasākuma noslēgums bija „salds”, jo žurnāla "Sīrups" galvenā redaktore cienāja visus dalībniekus un viesus ar gardu klinģeri, mandarīniem un citiem našķiem, aicinot klases kopīgi un laimīgi svinēt Ziemas saulgriežus.

 

7.klases audzinātāja Santa Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolas skolēni - aktīvi Starptautiskās programmēšanas nedēļas dalībnieki 

No 2014. gada 8. līdz 14. decembrim visā pasaulē jau otro reizi notika Starptautiskā kampaņa „Hour of Code” jeb „Programmēšanas stundas” pasākumi, kuru laikā skolēni iemācījās spert pirmos soļus programmēšanas pasaulē. Arī Zvejniekciema vidusskolas skolēni aktīvi iesaistījās šajā pasākumā.

„Hour of Code” mērķis ir veicināt interesi par programmēšanu, kliedējot mītus, ka tā ir garlaicīga un nesaprotama. Skolēniem bija iespēja iemācīties rakstīt pirmās koda rindiņas spēļu veidā, attīstot algoritmisko un loģisko domāšanu. Programmēšana notika ar vizuālo bloku palīdzību.

 Bērni rakstīja programmas kodu populāriem multiplikāciju filmu „Ledus sirds”, „Piktie putni”, „Ledus laikmets” varoņiem, jo šādi organizēts programmēšanas process ir skolēniem   interesantāks un saistošāks. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka skolēni uzreiz varēja vērot savas uzprogrammētās spēles darbību, tā novērtējot, vai kods ir uzrakstīts pareizi vai nepareizi. Šajā mācību gadā Zvejniekciema vidusskolas skolēni ar lielu ieinteresētību un aizrautību  iesaistījās pasākumā „Hour of Code”, jo bija vēlme pārliecināties par savām zināšanām, kā arī uzzināt jaunu informāciju par šo reizē tik saistošo, bet arī  šķietami grūto nodarbi - programmēšanu.

No Zvejniekciema vidusskolas programmēšanas nedēļā piedalījās 115  4. - 12. klases skolēni. Bērni atzina, ka programmēšanas stundas bijušas aizraujošas un interesantas. Skolēni, kuri piedalījās „Hour of Code” kampaņā, saņēma īpašu sertifikātu kā apliecinājumu dalībai programmēšanas nedēļā. Jāteic, ka programmēšanas stundas bija interesantas ne tikai skolēniem. Arī man kā skolotājai bija liels prieks vērot skolēnu azartu un vēlmi atrisināt uzdevumus ar programmēšanas palīdzību. Vislielāko gandarījumu manī radīja 7. klases meitenes teiktais: ”Šī bija visinteresantākā stunda, kāda jebkad ir bijusi!”

„Hour of Code” kampaņa ir veiksmīgi beigusies, bet es vēlos, lai programmēšanas prasmes skolēni tikpat cītīgi attīstītu arī turpmāk!

Santa Tinkusa

Pateicības no Valsts prezidenta

Turpinot iepriekšējos gados  aizsākto tradīciju, arī šī gada novembra sākumā  Valsts prezidenta kanceleja izsludināja radošo darbu konkursu 5. – 12. klašu skolēniem „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā”. Konkursa galvenais mērķis bija skolēnos vairot patriotiskās jūtas pret mūsu zemi. Kopā konkursam tika iesūtīts vairāk nekā 200 radošo darbu – uzrunas tekstu ar daudziem laba vēlējumiem mūsu valstij dzimšanas dienā.

Šajā konkursā piedalījās arī Zvejniekciema vidusskolas 7. klases skolēni K. Strupiša, M. Ķēniņa un A. Ivanovs. Par piedalīšanos konkursā skolēni saņēma īpašus pateicības rakstus un svētku uzrunu no Valsts prezidenta A. Bērziņa.  

Skolēni atzina, ka saņemt vēstuli no Valsts prezidenta ir liels pagodinājums un konkursā piedalīsies arī nākamajā mācību gadā!

Santa Tinkusa

 „Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā... ”(M. Zālīte.)

Šī gada 14.novembrī Zvejniekciema vidusskolas skolēni un skolotāji vienojās kopīgā svētku koncertā par godu Latvijas 96. dzimšanas dienai, lai atskatītos uz paveikto, jo skaidrs ir viens - 'ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek!” (Rainis.)

Svinīgajā koncertā, līdzdarbojoties korim, deju kolektīviem un dramatiskajam pulciņam, skolēni izstāstīja savu patriotisma stāstu. Paldies tika teikts tiem Zvejniekciema vidusskolas darbiniekiem, kuru artava skolas labā bijusi īpaši spilgta – angļu valodas skolotājai Daigai Zandei, informātikas un programmēšanas skolotājai Santai Tinkusai un skolas saimniecības daļas vadītājam Aināram Ščerbakovam.

Tāpat direktors svinīgajā uzrunā pavēstīja, ka Zvejniekciema vidusskola šogad saņēmusi Saulkrastu novada domes balvu nominācijā „Izglītība”, kā arī bijusi viena no aktīvākajām un sasniegumiem bagātākajām skolām valstī, tāpēc tūlīt pēc koncerta devās saņemt godam nopelnīto balvu uz Cēsīm.

Neizpalika arī pārsteigumi – beidzoties skolotāju un skolēnu veidotajam koncertam, uz kultūras nama skatuves kāpa folkloras kopa „Vilkači”, kuri iededza īpašu svētku liesmiņu katra koncerta dalībnieka un skatītāja sirdīs.

Paldies visiem, kuri līdzdarbojās koncerta tapšanā, kā arī tiem, kuri pēdējā gada laikā iesaistījušies skolas izaugsmē! Neapstāsimies pie sasniegtā un celsim latiņu vēl augstāk!

Anete Kalniņa

Nu atbrauca Mārtiņdiena deviņiem kumeļiem

Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu.

Mārtiņi ir zemnieka saimnieciskā gada noslēguma svētki, kuri iezīmējas ar maskošanās laiku visas ziemas garumā, uzreiz pēc klusā Veļu laika.

Šogad Mārtiņdiena skolā izvērtās par kārtīgu maskošanos gan pirmskolas, gan sākumskolas klasēs un turpinājās folkloras kopas dalībnieku pašgatavotajās maskās, kuras bija tapušas pat masku darināšanas meistarklasēs. Patiesībā  maskošanās ir  grūtāks uzdevums  nekā tikai sarūpēt masku un uzvilkt to. Ir  jāiejūtas izvēlētajā  tēlā un attiecīgi jādarbojas. Šogad tas brīnišķīgi izdevās visām maskām, jo vajadzēja kustēties  gan atbilstošās rotaļās, gan dejās, bija jāizpilda Mārtiņdienai veltītās dziesmas, kuras izskanēja visos skolas gaiteņos, radot svētku noskaņu  kā dalībniekos, tā skatītājos  un izvilinot gaiteņos arī „Lielo Mārtiņu” - skolas direktoru.

Bet kas par Mārtiņdienu bez slavenā, ikgadējā Mārtiņdienas tirdziņa!

Jaunākie skolas vecuma bērni un viņu vecāki bija centīgi gatavojušies, lai tirgošanās ietu no rokas- uz tirgus galdiem tika celtas pašceptās kūkas, cepumi, arī  košas rotas, apsveikuma kartiņas, mīkstās rotaļlietas un citas preces.

Īpašs satraukums bija 1. klases skolēniem , jo bija jāprot ne tikai „pievilināt” pircējus, bet arī skaitīt, rēķināt, proti, rīkoties ar naudu.

Pasākuma laikā valdīja pozitīvs noskaņojums. Gandarīti bija gan pircēji, gan pārdevēji.

Mārtiņdienas pasākums ir lieliska iespēja skolēniem atgādināt, kā svinami svētki, ievērojot latviskās tradīcijas.

Deniškāne, J. Liniņa

Apmeklējam teātri!

6. novembrī Zvejniekciema vidusskolas 1. un 4. klases skolēniem tika dota iespēja bez maksas apmeklēt Rīgas Leļļu teātra izrādi „Emīls un Berlīnes zēni”.

5. novembrī šo izrādi noskatījās arī  2. klases un 5. klases skolēni.

Ēriha Kestnera uzrakstītais darbs "Emīls un Berlīnes zēni" ir brīnišķīga iespēja atgriezties pasaulē, kurā joprojām viss ir iespējams. Pasaulē, kurā pieaugušajiem nemaz nav droši uzticēt visus noslēpumus. Pasaulē, kurā valda citi, nerakstīti likumi. Likumi, kuru pamatā ir īsta draudzība, godīgums, uzticēšanās un drosme, bet nav vietas ļaunprātīgai viltībai, nodevībai, vājumam un ļaunumam.

Izrādes radošā komanda radījusi mūsdienīgu, muzikālu izrādi „dzīvā” komiksa stilā, kurā gan maziem, gan lieliem skatītājiem bija iespēja dzīvot līdzi slavenā zēna Emīla Tišbeina dēkām lielpilsētā. Cenšoties atgūt nozagto naudu, mazais ceļotājs Berlīnē iepazīstas ar Gustavu un viņa draugiem. Kā tieši viņi satikās un kas notika ar svešo vīru katliņcepurē - visai neierastā inscenējumā skolēni varēja  uzzināt jaunajā izrādē.

Izrāde skolēniem ļoti patika!

Pirms izrādes 1. klases skolēni Rīgā apmeklēja Dabas muzeju, kurā gida pavadībā iepazinās ar muzeja ekspozīcijām ( Latvijas putni, kukaiņi u.c. ), savukārt 4. klasei bija nodarbība „Mežs- mājvieta”.

Liels paldies par piedāvāto iespēju   skolas soc. pedagoģei Baibai Cīrulei, Saulkrastu bērnu un jauniešu dienas centram „Saulespuķe”.   Leļļu teātra apmkelējumu  finansēja LR Kultūras ministrija ar mērķi - dot iespēju bērniem apmeklēt profesionālu leļļu teātri, kas daudziem pašreizējos ekonomiskajos apstākļos citādi nebūtu sasniedzams.

Sākumskolas MK vadītāja J. Liniņa

Zvejniekciema vidusskolas absolvente Anete Eglīte - Latvijas Universitātes Fonda mecenātu stipendiāte 

28. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā notika LU Fonda mecenātu stipendiātu sveikšanas ceremonija, kurā  Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju pirmā kursa studentiem ar labām un izcilām sekmēm saņēma Zvejniekciema vidusskolas absolvente Anete Eglīte.

Lai iegūtu LU Fonda mecenātu stipendiju, skolēnam ir teicami jāmācās un jāpilnveido sava personība, iesaistoties skolas un ārpusskolas sabiedriskajā dzīvē. Zvejniekciema vidusskolas absolvente A. Eglīte, kura ir uzsākusi studijas  LU Sociālo zinātņu fakultātē, programmā „Komunikācijas zinātne”, ir pārliecināta, ka skolā visos mācību priekšmetos un interešu pulciņos iegūtās zināšanas ir noderīgas, un pateicas visiem pedagogiem par pašaizliedzīgo darbu, bet par veiksmīgo studiju virziena izvēli jauniete piebilst: „Izvēli par komunikācijas zinātnes studēšanu izdarīju, kad ar draudzeni kopīgi izstrādājām zinātniski pētniecisko darbu, kas bija saistīts ar reklāmu. Informācija un pieredze, ko ieguvu, rakstot darbu, lika saprast, ka šī joma mani interesē un vēlos par to uzzināt vēl vairāk. Stipendijas iegūšana ir apliecinājums tam, ka smags darbs un uzdrīkstēšanās agri vai vēlu vainagojas ar panākumiem.”

Svinīgajā pasākumā stipendiātus, viņu pedagogus un vecākus savā uzrunā sveica LU rektors I. Lācis, uzsverot lasīšanas milzīgo ietekmi uz personības pilnveidošanos un rosinot izvirzīt mērķi – ar katru nākamo dienu lasīt par vienu minūti ilgāk, kā arī censties uzvert iegūtās informācijas jēgu, pārdomājot vai pārrunājot izlasīto  ar saviem līdzcilvēkiem.  Rektors rosināja stipendiātus pēc veiksmīgā starta LU, izmantojot iegūto stipendiju, būt vēl aktīvākiem sabiedriskajā darbā un realizēt savus sapņus un ieceres jēgpilnā studiju procesā.

Pasākuma laikā bija iespēja  baudīt klavierspēli un čellu, savus stipendiātus sveica arī mecenāti vai to oficiālie pārstāvji.

Valda Tinkusa 

7. klase saņem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas diplomu

Turpinot tradīciju, Vides zinātnes un izglītības padome (VZIP) oktobrī izsludināja pieteikšanos konkursam „Vides zinātnes balva”. Konkurss „Vides zinātnes balva” tiek organizēts ar mērķi veicināt vides zinātnes un izglītības pilnveidošanu Latvijā.

Konkursam „Vides zinātnes balva 2014” var izvirzīt pretendentus četrās nominācijās, bet Zvejniekciema vidusskolas 7.klase tika pieteikta nominācijā „Vides aktīvistu grupa”, jo 2013./2014. mācību gadā šīs klases skolēni piedalījās vairākos ar vides zinātni saistītos projektos un konkursos, proti, „Mammadaba” konkursā iegūts Meistaru diploms, PET pudeļu šķirošanas akcijā - 2.vieta, ar lielu ieinteresētību skolēni startēja Meža olimpiādē, iesaistījās starptautiskajā projektā „RecyclingMan”, kā arī stādīja kokus un piedalījās vēl citos ar vides attīstību un ilgtspēju saistītos projektos.

Liels pārsteigums un arī prieks 7.klases skolēniem bija par VZIP  uzaicinājumu piedalīties konkursa laureātu apbalvošanas ceremonijā šā gada 24. oktobrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā. Šajā pasākumā piedalījās klases pārstāvji:  Andris Ivanovs, Katrīna Mārtiņa, Samanta Made Leimane un Samanta Briede. 7. klases skolēnu veikums vides jomā ir atzinīgi novērtēts, jo tika saņemts Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas diploms par ieguldījumu vides zinātnes un izglītības attīstībā, kā arī dāvanu karte no  Jāņa Rozes grāmatnīcas.

Skolēni atzina, ka ir liels prieks saņemt apbalvojumu, tā ir motivācija arī šogad piedalīties ar vidi saistītos pētījumos un aktivitātēs, jo videi draudzīga rīcība mūsdienās ir ļoti nepieciešama un aktuāla, lai saglabātu pēc iespējas dabiskāku un nepiesārņotu vidi nākamajām paaudzēm.

7. klases audzinātāja Santa Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolas skolēnu labie darbi 

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau sesto gadu organizēja akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.
Labo darbu nedēļas laikā gan bērni, gan pieaugušie varēja sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, kā arī dzīvniekiem un popularizēt palīdzēšanas kultūru Latvijā.

Arī Zvejniekciema vidusskolas skolēni aktīvi piedalījās „Labo darbu nedēļā”. Tika saziedotas dažādas nepieciešamas mantas bērnu namiem, sniegta palīdzība un sagādāti patīkami pārsteigumi klases un skolas biedriem, tika padomāts arī par dzīvniekiem. Pavisam kopā tika paveikti un reģistrēti 15 labie darbi.

1.klases skolēni kopā ar audzinātāju J. Liniņu mācīja  pirmsskolas bērniem rotaļas, lai brīvajos brīžos visi kopā varētu jautri pavadīt laiku. 2. klases bērni un audzinātāja V. Krasovska  gan uzasināja klasē esošos zīmuļus, gan devās savākt atkritumus kāpu zonā. Trešklanieki, savas audzinātājas A. Strupišas rosināti,  saziedoja rotaļlietietas Umurgas bērnu namam. 4. klase (audzinātāja A. Uzkalna) palīdzēja pirmklasniekiem starpbrīžos, kopā pavadot laiku un organizējot ekskursiju pa skolu. 5. klase un audzinātāja A. Deniškāne  Talsu krīzes centram sagatavoja [alīdzības paku ar  mazlietotiem apģērbiem un apaviem. Savukārt 7. klase kopā ar audzinātāju S. Tinkusu  palīdzēja sētniecei sagrābt lapas skolas skolas apkārtnē, iepriecināja 1. klases skolēnus ar gardumiem, saziedoja dažādus sadzīves priekšmetus  Juglas Dzīvnieku patversmei, pēc pusdienām palīdzēja pavārēm novākt traukus, kā arī salasīja  98 kg ozolzīļu, ar ko var mieloties Rīgas Zooloģisko dārza iemītnieki. Jāpiebilst, ka uz Zooloģisko dārzu  tika aizvesti vēl 136 kg ozolzīļu, ko savāca arī citu klašu skolēni. 8., 9.b klases skolēni un viņu skolotājas V. Bērziņa, S.Grube  iepriecināja skolotājus un skolas biedrus ar pašizceptiem našķiem. Bet 10. klases skolēni (audzinātāja M. Alena) papildināja pārtikas krājumus  klases biedrenes vecākiem  piederošajiem zirgiem.

Paldies visiem, kuri piedalījās „Labo darbu nedēļā”! Būsim aktīvi un labos darbus veiksim ik dienu, iepriecinot  sevi un citus!

Santa Tinkusa 

1. klases "iesvētības"

16. oktobrī Zvejniekciema vidusskolā tradicionāli tika rīkotas 1. klases „iesvētības”.

Mazie skolēni šo pasākumu gaidīja ar lielu interesi.

Pasākums sākās ar nelielu koncertu 2.- 4. klases kora izpildījumā. Pēc tam deju grupa „Fractus”  dejoja Zumbu, aicinot iesaistīties  arī sākumskolas skolotājas.

Taču 1. klases skolēniem „iesvētībās” bija jāveic dažādi uzdevumi. 2. klases skolēni bija sagatavojuši pārbaudījumu – salikt no figūrām dažādus attēlus. Par labi paveiktu darbu 2. klases skolēni mazākajiem skolasbiedriem uzdāvināja pašgatavotu spēli.

Arī  4. klases skolēni bija sagatavojuši pārbaudījumu-  no zilbēm bija jāizveido skolas nosaukums. 1. klasei tas grūtības nesagādāja, un par veikto uzdevumu viņiem tika piešķirts „Gudrākā pirmklasnieka tituls”.

Savukārt 3. klases zēni un meitenes  pārbaudīja, vai 1. klases bērni ir savstarpēji draudzīgi un prot sadarboties ar klasesbiedriem. Katrs pirmklasnieks  saņēma glāzīti, kurā bija dažāds skaits konfekšu. Savstarpēji komunicējot, dažiem skolēniem savas konfektes bija jāatdot klasesbiedriem, lai uzdevuma nobeigumā katram būtu  četras konfektes.

1. klases skolēni bija ne tikai savstarpēji draudzīgi un devīgi, bet pacienāja ar konfektēm visus skolēnus.

Pasākuma nobeigumā skolēni dziedāja „Draudzības dziesmu”. Tas nozīmē, ka 1. klase tika uzņemta sākumskolas pulkā.

Paldies skolotājām un skolēniem par radošajiem uzdevumiem un koncertu!

1.klases audzinātāja  J. Liniņa

9.b klases mācību ekskursija uz Tērvetes Dabas parku 

9. oktobrī 9. b klase devās mācību ekskursijā  uz Tērvetes Dabas parku, kas ir viens no projekta „Mammadaba” mācību  objektiem. Tērvetes Dabas parkā var  ne tikai lieliski atpūsties  un aktīvi pavadīt laiku, bet  arī piedalīties izzinošā mācību ekskursijā pa mežu. Gida pavadījumā mēs dabas parkā  mācījāmies pazīt  kokus pēc to šķērsgriezuma, rēķinājām koksnes masu un noteicām augstumu, mērījām malkas daudzumu kubikmetros un steros, salīdzinājām koku sēklas, pēc gadskārtām noteicām koka vecumu. Izstādē par koksnes izmantošanas iespējām iepazināmies ar moderniem materiāliem koka māju būvniecībai. Šiem materiāliem piemīt gan izturīgums, gan vieglums un, kas ir ļoti svarīgi, siltumizolācija. Tērvetē mēs uzzinājām, ka koka sēdekļus sporta mašīnām „Porsche” izgatavo akciju sabiedrība „Latvijas Finieris”, un arī informāciju, ar ko  industriālie koka skaidu granulas atšķiras no granulām mājsaimniecībai.

Dabas parkā viesojāmies  pie Rūķa – koka apstrādes speciālista. Rūķis stāstīja par amatnieku darbu, jo  neviena ierīce nevar aizstāt čaklas meistara rokas. Piemēram, slīmestam- darba rīkam koka mizas noņemšanai – joprojām nav elektriskās versijas.  Vārds  „slīmests”, kas bieži tiek izmantots, lai raksturotu slinku cilvēku, ir cēlies no vācu vārda „Sliedmeister” (slīdmeistars).

Pabijām pie Raganas,  dzērām dziru ar mušmirēm, kas  garšoja pēc raudenes tējas, kā arī ‘’uzbūrām’’ savu nākotnes profesiju. Uzzinājām, ka Pēteris būs restorāna īpašnieks, bet Rūdolfs - galvenais šefpavārs viņa restorānā. Dina kļūs par kuģa kapteini, bet Rebeka vadīs taksometru un vizinās cilvēkus uz ostu.  

Tērvetē apmeklējām arī zirgu audzētavu. Apbrīnojām staltos zirgus, noklausījāmies stāstu par zirgu audzēšanu, pabarojām dzīvniekus ar līdzi paņemtajiem  āboliem un burkāniem (paldies Dinai un Uģim). Ekskursija bija interesanta.

Svetlana Grube 

Zaļais karogs Zvejniekciema vidusskolai arī šogad  

1.oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā uz Ekoskolu apbalvošanas pasākumu pulcējās ap 400 izglītības iestāžu pārstāvji, lai gūtu apliecinājumu savam darbam vides izglītības un ilgtspējas veicināšanā, kā arī vienotos kopīgā draudzības akcijā. Arī Zvejniekciema vidusskolas pārstāvji aktīvi piedalījās draudzības akcijā, atceroties labos darbus, kas saistībā ar vidi tika veikti 2013./2014.mācību gadā.

Ekoskolu apbalvošanas pasākums šajā gadā  sastāvēja no divām daļām.

Pasākuma pirmajā daļā notika Ekoskolu programmas starptautiskā Zaļā karoga balvas pasniegšana.  Zvejniekciema vidusskola saņēma diplomu, kas apliecina, ka mēs esam saglabājuši Ekoskolas statusu, aktīvi darbojoties vides jomā gan skolā, gan ārpus tās.

Pasākuma gaitā mums bija iespēja iepazīties ar Ekoskolu labās prakses piemēriem un smelties idejas turpmakajām aktivitātēm, kas saistītas ar vidi.

Otrā pasākuma daļa bija veltīta Ekoskolu „Atbildīga dzīvesveida” kampaņai. Tajā tika sniegta informācija par  Rīcības dienām, kas šogad arī Zvejniekciema vidusskolā notiks no 13.līdz 19.oktobrim. Rīcības dienās atbilstoši  tēmai „Mežs” skolēni kopā ar vecākiem aicināti vākt ozlozīles, kas tiks nogādātas Rīgas Zooloģiskā dārza un Līgatnes Dabas parka dzīvniekiem.

Pasākuma turpinājumā Ekoskolu pārstāvji pulcējās pie Latvijas Universitātes, lai dotos kopīgā gājienā pa Vecrīgu, popularizējot „Atbildīgu dzīvesveidu”, kādu iespējams īstenot jebkurā skolā. Skolu pārstāvji cienāja garāmgājējus ar veselīgām rudens veltēm un gardumiem, aicinot cilvēkus dzīvot veselīgi un izmantot pārtikā vietējos un bioloģiski audzētos produktus. Mēs, Zvejniekciema vidusskolas pārstāvji, cienājām garāmgājējus ar vīnogām un paskaidrojām,  ka tās augušas tepat, Ziemeļvidzemē. Garāmgājēji notiekošajā bija ieinteresēti: tātad galvenais mērķis tika sasniegts- mēs pievērsām sabiedrības uzmanību.

Akcijas noslēgums notika Doma laukumā, kur Ekoskolu pārstāvji piedalījās kopīga foto veidošanā, izmantojot dažādus ar vidi saistītus simbolus. Tādā veidā mēs centāmies ne tikai uzrunāt sabiedrību rīkoties videi draudzīgi, bet arī iedvesmot klātesošos.

Aizvadītajā gadā paveikto  Ekoskolu programmā komentēja tās koordinators Daniels Trukšāns: “Ekoskolu programmā ir izveidojušies trīs spēcīgi virzieni, kas palīdz izprast cilvēka un vides sasvstarpējo saikni un mudina rīkoties no bērna kājas līdz pat brīdim, kad jādodas lielajā dzīvē. Ekoskolas kļuvušas daudz aktīvākas, pateicoties Rīcības dienām, uzlabojusies sabiedrības iesaiste, pilnveidojušies un vairāk tiek rīkoti kopīgi pasākumi, veicinot sadarbību un saliedējot Ekoskolas. Tā vairs nav vienkārši programma, bet liela ģimene, kuru vieno kopējs mērķis - dzīvot atbildīgi šodien, bet ar domu un rūpēm par rītdienu.” Latvijā Ekoskolu programmā darbojas izglītības iestādes,  sākot ar pirmsskolām līdz pat augstākās izglītības mācību iestādēm.

Ekoskolu programmā liela nozīme ir jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā, lai ilgtspējas jautājumus apzinātu visas skolas ietvaros. Tas savukārt veicina izpratni par demokrātiju, spēju vienoties un izklāstīt savu ideju, kā arī rosina apziņu, ka pārmaiņas ir atkarīgas no ikviena rīcības un iesaistīšanās. Katru gadu jauniešiem un pedagogiem tiek piedāvātas iespējas iegūt padziļinātas zināšanas Ekoskolu forumos un kampaņās. Šobrīd programmā iesaistījušās jau 180 izglītības iestādes.

Zvejniekciema vidusskolas skolēni pasākumā guva jaunas idejas, kuras iespējams izmantot mūsu skolā, satika jauniešus no citām Latvijas skolām, ar kuriem iepazinās  jau vasaras Eko forumā, un pats galvenais- mēs ieguvām pozitīvas emocijas un vēlmi darboties videi draudzīgi arī turpmāk!

Inga Sermule, Svetlana Grube

Ražas svētki 

Miķeļi jeb Apjumības ir rudens saulgriežu svētki, kurus atzīmē 29. septembrī. Miķeļi ir diena, kad visai ražai ir jābūt novāktai un novietotai šķūņos un klētīs. Laikā  ap Miķeļiem  rudens krāsu burvis iekrāso koku lapotnes dažādos košos toņos, bet daba sāk gatavoties miera periodam, jo naktis kļūst garākas, bet dienas aizvien sarūk. Latvisko  tradīciju ievērošanai un svētku  svinēšanai Zvejniekciema vidusskolā tiek pievērsta liela uzmanība, lai skolēni  izprastu to nozīmi un vērtību.

Šajā mācību gadā ar vecāku atbalstu Miķeļdienā skolā tika  izveidota rudens dārzeņu un augļu izstāde, kuru apskatot bērni varēja iepazīties ar tām rudens veltēm, kuras izaug mūsu dārzos. Prieks par  vecāku radošumu, izveidojot no  dārzeņiem, augļiem, ogām, lapām, zīlēm un citiem dabas materiāliem visdažādākās kompozīcijas – lidmašīnas, laivas un  krokodilus no kabačiem, bruņurupučus no patisoniem, dzīvnieciņus no burkāniem, pingvīnu no baklažāna, astoņkājus un citus brīnumus. Daži autori ieraudzījuši dārzeņu veidojumos cilvēcisku būtņu siluetus, citi likuši kopā visu iespējamo, kas dārzos izaudzis, lai taptu pašu izdomāta būtne.

Ražas svētki  sākumskolēniem noslēdzās  ar Miķeļdienas koncertu ( paldies skolotājai A. Deniškānei). Tajā dziedājām latviešu tautas dziesmas, gājām rotaļās, skatījāmies „Pasaku par rāceni”un minējām mīklas.

Katra klase saņēma pateicību par piedalīšanos rudens svētkos- Miķeļos.

Pirmsskolas un sākumskolas MK vadītāja J. Liniņa

Iespēja topošajiem biznesa cilvēkiem – „Jauno uzņēmēju skola” Limbažos

23. septembrī 8 aktīvi Zvejniekciema vidusskolas jaunieši, pateicoties A. Alsbergas ierosinājumam, devās uz Junior Achievement Latvia organizēto „Jauno uzņēmēju skolu” Limbažos, kuras laikā iepazina savu iespējamo nākotnes darbības jomu – uzņēmējdarbību – gan no teorētiskās, gan praktiskās puses.

Limbažu 3. vidusskolā bija pulcējušies jaunieši no pilsētai tuvākajām skolām – kopumā apmēram simts interesentu vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Seminārs iesākās ar lekcijām, kurās daudzpusīgi tika apskatīta novada ekonomiskā situācija, uzņēmējdarbības specifika un Junior Achievement Latvia darbība. Spilgti atmiņā palikusi Banku Augstskolas lektores Dzintras Atstājas uzstāšanās un Limbažu uzņēmēja (maiznīcas „Lielezers” īpašnieka) Normunda Bomja ieteikumi uzņēmējiem. Svarīgākie no tiem: nekad neaizdot naudu un nedarīt to, ko neproti.

Pēc socializēšanās kafijas pauzē jauniešiem bija iespēja darboties praktiski – viena no darba grupām devās uz radošo darbnīcu, kurā 15 minūšu laikā, izmantojot  izlozēto priekšmetu attēlus (piemēram, galdu, maku vai riteņu novietni) un dažādas naudas summas, bija jāizveido biznesa plāns, kuru bija jāspēj aizstāvēt vien 1 minūtes laikā, bet otra grupa mēģināja iejusties biznesmeņu ādā, spēlējot biznesa simulācijas spēli TITAN.

Žēl, ka lektoriem nebija iespējas uzstāties ilgāk, plašāk iepazīstinot ar sevi un savu pieredzi – turpmāk jaunajiem uzņēmējiem jātiekas uz vismaz divas dienas ilgu semināru. Tomēr prieks, ka Junior Achievement Latvia ļauj izpausties ne tikai jauniešiem un jaunajiem uzņēmējiem Rīgā, bet arī reģionu centros, dodot iespēju piedalīties visiem jaunajiem censoņiem, kurus interesē uzņēmējdarbība.

Uz tikšanos  organizācijas Junior Achievement Latvia rīkotajās Ēnu dienās februārī!

Anete Kalniņa

Zinātnieku nakts - iespēja izzināt nezināmo 

26.septembrī jau devīto gadu pēc kārtas Rīgā un citās Latvijas pilsētās notika ikgadējais Zinātnieku nakts pasākums par tēmu „Kristāli". Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā bija saistītas ar kristālu tematiku, dodot ieskatu kristālu daudzveidībā, to esamībā dabā un pielietojamībā.

No Zvejniekciema vidusskolas kristālus izzzināt devās 9 dažādu vecumu skolēni, kā arī skolotāja S. Grube un A. Jermacāne.

Latvijas Universitātes (LU)  Atomfizikas un spektroskopijas institūtā skolēni ar lielu interesi  novēroja fluorescenci kristālos, klausījās lekciju par dimantu audzēšanu un uzzināja, ka, vielai kristalizējoties, izdalās siltums, un šo fizikālo lielumu var izmantot, piemēram, ražojot termoforus. 

LU  Bioloģijas fakultātē  bija vērojami  kristāli augu orgānos, piemēram, sīpola zvīņā, ananasa mīkstumā, rabarbera lapas kātā.  Skolēni uzzināja un ieraudzīja, ka kartupelī, burkānā, saldajā kartupelī rezerves viela ir ciete, bet topinambūrā – insulīns, kas ir probiotiķis jeb viela, kas nodrošina  mūsu organismam labvēlīgas zarnu baktērijas.

Pabijām arī valsts akciju sabiedrībā  „Latvijas Valsts ceļi”. Autoceļu kompetences centrā uzzinājām, kā tiek kontrolēta ceļu kvalitāte, kāpēc asfalts ir melns, vai nākotnē „gudrie ceļi” spēs ražot enerģiju.

S. Grube 

Olimpiskā diena 2014

26.septembra rīts Zvejniekciema vidusskolā sākās ar rīta vingrošanu, kuras mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.

Šim notikumam skolēni gatavojās jau iepriekš – mācoties vingrojumu kompleksu, rakstot domrakstus un zīmējot zīmējumus, kas atspoguļo aktīvu un sportisku dzīvesveidu.

Olimpiskā diena ir vienīgais pasākums pasaulē, ko katru gadu organizē  Olimpiskā kustība ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu un pievērst cilvēku uzmanību olimpiskajām vērtībām: izcilībai, draudzībai, cieņai.

Prieks, ka Olimpiskajā dienā mūsu skolas skolēni un skolotāji kopā ar 95 000 dalībnieku visā Latvijā iesāka dienu ar kopīgu rīta vingrošanu.

Dzidra Dulpiņa 

Drošības nedēļa

No šā gada 22.septembra līdz 26.septembrim  visās izglītības iestādēs notika Drošības nedēļa, šogad tās devīze „Esi drošs ceļā!”

Zvejniekciema vidusskolā Drošības nedēļa iesākās ar akciju „Esi redzams!” Akcijas laikā Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji kopā ar skolotāju V. Tinkusu ne tikai pārbaudīja, vai sākumskolēni ir uzvilkuši skolā izsniegtās gaismu atstarojošās vestes, vai lielākajiem skolēniem pie apģērba ir gaismu atstarojoši elementi, bet arī paskaidroja, ka sliktas redzamības apstākļos un iestājoties diennakts tumšajam laikam, atstarotāji var glābt dzīvību. Arī vecākiem ir jāapzinās, ka viņi ir vistiešākais piemērs saviem bērniem, rādot, kā šos noteikumus ievērot ikdienā.

Tā kā Zvejniekciema vidusskola jau otro gadu pēc kārtas ir ieguvusi Zaļā karoga balvu, tad skolēni, domājot par veselīgu dzīvesveidu, izmanto iespēju braukt uz skolu ar velosipēdu. To drīkst darīt, ja šis transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā, bet tā vadītājam ir pilni 10 gadi un iegūta velosipēda vadītāja apliecība. Zvejniekciema vidusskolā katru gadu vairāki desmiti bērnu iegūst tiesības vadīt velosipēdu, nokārtojot eksāmenu.  Šogad Drošības nedēļas laikā velosipēda vadītāja eksāmenu nokārtoja 20 skolēni, visvairāk bērnu no 4.klases. Rīgas Motormuzeja pedagoģe Laimdota Lase, kas pieņēma eksāmena atbildes, bija gandarīta, ka jaunākie skolēni labi zina ceļu satiksmes noteikumus.

Drošības nedēļā klases stundās audzinātājas kopā ar skolēniem pārrunāja dažādus ar drošību saistītus jautājumus, kā arī noskatījās mācību filmu „Lai dzīvo bērni 2014!”

Valda Tinkusa

Mēs – par mieru!

22. septembrī visā pasaulē atzīmēja Miera dienu, un Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācija (UNESCO) aicina pasaules sabiedrību novērtēt mieru kā tiesiskas valsts, harmoniskas līdzāspastāvēšanas un stabilu starptautisko attiecību pamatu.

Šajā dienā  ikviens iedzīvotājs tika aicināts iedēstīt koka sēkliņu vai stādiņu, par ko  rūpēties, lai tas izaugtu liels un stieptu savas zaru rokas pretī saulei un pasaulei, vēstot, ka tajā nav vietas aizspriedumiem, diskriminācijai un vardarbībai.

Arī Zvejniekciema vidusskolas 6. un 7. klases skolēni pie skolas iestādīja liepiņas. Skolēni kopā ar klases audzinātāju A. Ivanovu un S. Tinkusu veica šo darbu ar lielu atbildības izjūtu, jo abu klašu audzēkņi pēc kopīgi padarītā darba pārdomāja, vai viņu mazajā kolektīvā visi bērni jūtas mierīgi un labi?

Par piedalīšanos Starptautiskajā miera dienā 6. un 7.klase saņēma Starptautiskā vides fonda sertifikātu, bet skolēni bija gandarīti par padarīto darbu, jo kopš 22.septembra pie mūsu skolas ir par diviem kociņiem vairāk.

Santa Tinkusa 

Tikšanās ar dzejnieku un atdzejotāju Guntaru Godiņu - Dzejas dienās

18. septembrī vecāko klašu skolēni un skolotāji tikās ar Latvijas Trešajā atmodā popularitāti iemantojušo dzejnieku un spilgtu personību Guntaru Godiņu. Godiņa kungs skolēnus iepazīstināja ar savu dzeju, atdzejojumiem un īsumā pastāstīja par nozīmīgākajiem pieturas punktiem savā karjerā.

Tikšanos īpašu padarīja niansētie un humora pilnie dzejnieka stāsti par tulkošanas procesu. Skolēni bija pārsteigti par igauņu valodas īpatnībām, piemēram, par to, ka ir iespējams mūsu kaimiņu mēlē pateikt teikumu, neizmantojot nevienu līdzskani, kā arī to, ka tautasdziesmas rakstītas specifiskā, melodiskā ritmā, tāpēc to tulkošana prasa daudz zināšanu.

Guntars Godiņš īsumā ieskicēja arī savu radošo darbību padomju laikā. Tolaik, kopā ar Klāvu Elsbergu un Māri Melgalvu, Godiņš piederējis pie astoņdesmito gadu „jaunās, dusmīgās paaudzes”. Dzejnieks atzina, ka varējis rakstīt pilnvērtīgi tikai tad, kad Latvija jau bija atguvusi savu neatkarību – pirms tam nācies samierināties ar cenzūru. Žēl, ka G. Godiņš smalkāk neiepazīstināja ar savām sajūtām konkrētu dzejas krājumu tapšanas laikā.

Jāatzīst, ka Dzejas dienu pasākumam atvēlētās 40 minūtes bija pārāk īss laika sprīdis, lai Guntars Godiņš spētu pavēstīt svarīgāko – laiks paskrēja vēja spārniem, bet dzejnieks vēl bija tikai iesācis stāstīt par interesantāko, piemēram, mūsdienu igauņu dzejniekiem, kuri ir G. Godiņa labi draugi, vai tūri pa ziemeļvalstu augstskolām.

Atmiņā vislabāk palika G. Godiņa atziņa, ka dzejā izmantot sarunvalodu un žargonu ir ne vien pieļaujami, bet pat nepieciešami, lai spilgtāk iezīmētu savas sajūtas, atspoguļotu sabiedrību un laikmetu kopumā.

Prieks, ka šī gada Dzejas dienas tika pavadītas, tiekoties ar iedvesmojošu personību, kura atvēlēja laiku ne tikai, lai uzrunātu mūs, skolēnus, bet arī ar interesi atbildēja uz sagatavotajiem jautājumiem. Cerams, šī nav pēdējā reize, kad dzejnieks viesosies mūsu skolā!

Anete Kalniņa 

Vai jūs zināt, kā draudzīgāk veidot attiecības? Cik tauku ir cepumu paciņā? Kā pareizi un veselīgi ēst? Kā rūpēties par savu ķermeni?

Uz visiem šiem jautājumiem tagad droši varēs atbildēt Zvejniekciema vidusskolas 6.-7.klases skolēni, kuri šī mācību gada sākumā (3.un 4.septembrī) piedalījās veselības stacijās „Es augu vesels”.

Biedrība „Papardes zieds” sadarbībā ar akciju sabiedrību „Grindeks” izstrādāja mūsdienīgu, vecuma grupai atbilstošu metodisko materiālu „Veselības stacijas”. Metodiskajā  līdzeklī  iekļauto teoriju, , dažādos uzdevumus un spēles skolēniem Zvejniekciema vidusskolā mācīja  skolotājas Anita Uzkalna, Santa Tinkusa, Valda Krasovska un Aleksandra Ivanova. Skolēniem bija lieliska iespēja „izkāpt ārpus ikdienas klasiskā stundu rāmja” un mācīties par veselību radoši, interesanti un vienkārši, dodot iespēju viņiem pašiem rast atbildes uz jautājumiem. Nodarbības tika organizētas četru moduļu veidā, aptverot būtiskākos un allaž ļoti aktuālos fiziskās un garīgās veselības veicināšanas jautājumus: ķermenis un veselība, uzturs, savstarpējās attiecības, atkarību izraisošās vielas (smēķēšana) un fiziskā aktivitāte.

Skolēni radoši atkārtoja un papildināja savas zināšanas par uztura piramīdu, šķiedrvielām, higiēnas jautājumiem, smēķēšanas sekām. Darbojoties grupās, tika uzklausīts  vienaudžu viedoklis par riska situācijām, konfliktiem. Sadarbojoties pusaudži nonāca pie kopīgiem secinājumiem par labo un slikto draugu.

Ikvienai mammai, tētim, vecmāmiņai, vectētiņam un visiem citiem tuviniekiem sava un savu bērnu veselība ir pati lielākā vērtība. Mēs taču visi zinām veco, labo teicienu par to, ka tikai veselā miesā mājo vesels gars, tādēļ skolēniem būs jāturpina izglītoties.

Projekts tiks turpināts, skolotājiem apgūstot jaunu moduļu saturu.

Plānojam, ka turpmāk darbošanās veselības stacijās būs mācību gada sākuma tradīcija.

Aleksandra Ivanova

Karnevāla gājiens „Gribu iet uz bibliotēku!”

Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros 8. septembrī, Starptautiskajā rakstpratības dienā, norisinājās karnevāla gājiens „Gribu iet uz bibliotēku!”. Karnevāla gājienā uz Gaismas pili devās domrakstu konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti?” veiksmīgāko darbu autori, demonstrējot savu izveidoto karnevāla tērpu-„Manas mīļākās grāmatas varonis”. Krāšņos karnevāla tērpus bērni veidoja vasarā, strādājot radošajā darbnīcā skolas bibliotēkā. Elīza Marta Burberga iejutās raganiņas Tvigijas lomā no Annas Deilas grāmatas „Raganu čuksti”, Kate Strupiša izveidoja Malvīnes tērpu, Beāte Adelīna Odīte iejutās Pepijas Garzeķes lomā, par Vinniju Pūku kļuva Armands Grūbe, Karlsona tērpu demonstrēja Ričards Sergejevs, bet Emīls Kiseļevskis atveidoja kara dievu no Rika Riordana grāmatas „Zibens zaglis”. Karnevāla  dalībniekiem bija iespēja vērot cirka priekšnesumus, iepazīties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, satikt latviešu rakstniekus, piedalīties radošajās darbnīcās un klausīties Dzelzs vilka jauno Jāņu orķestra koncertu.

Pasākuma ietvaros tika prezentēta grāmata „Atmodināt Saulcerīti”, kurā no 259 iesūtītajiem darbiem apkopoti 72 oriģinālākie konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti?” domraksti par Stikla kalnu, Gaismas pili, Saulcerīti, Antiņu, viņa brāļiem un citiem Raiņa lugas „Zelta zirgs” tēliem. Publicēšanai grāmatā tika izraudzīts arī Zvejniekciema vidusskolas skolnieka Armanda Grūbes domraksts „Atmodināt sevi”. Dāvanā karnevāla gājiena dalībnieki saņēma grāmatu „Atmodināt Saulcerīti” .

Paldies karnevāla gājiena dalībniekiem un apsveicam domrakstu konkursa uzvarētāju Armandu Grūbi!

Dace Indāre