Skaistais izlaidumu laiks

Laukā reibinoši smaržo jasmīni, skan putnu dziesmas, klāt vasara un izlaidumu laiks, arī jaunu izvēļu un izaicinājumu laiks Zvejniekciema vidusskolas 9.un 12.klases absolventiem. 9.klases izlaidums kultūras namā „Zvejniekciems” notika 10.jūnijā, bet topošajiem 12.klases  absolventiem  atvadas no skolas bija 11.jūnijā. Šogad notika 50. Zvejniekciema vidusskolas 12.klases izlaidums.

Pasākumus ar svinīgu uzrunu atklāja skolas direktors Andris Dulpiņš,   absolventus sveica arī Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis un priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis, kā arī Skultes pagasta pārvaldes vadītājs Artis Ārgalis.

2015./2016.mācību gadā  Zvejniekciema vidusskolas 9.klasi absolvēja 17 izglītojamie (klases audzinātāja Velta Velmere), bet 12.klases atestātus 30.jūnijā saņems 13  skolēni (klases audzinātāja Aina Jermacāne).

Priecājamies par Lindu Vitniju Vētru, Agitu Kristu Nolli un Kārli Taubi, kuru pamatskolas beigšanas apliecībās ir tikai labi un teicami vērtējumi. Savukārt vidusskolu ar labām teicamām sekmēm pabeidza  Līga Vilcāne, Linda Veide un Ēriks Teteris.

Saviem skolas absolventiem vēlam: „Lai jums prieks par paveikto, veiksmīgs turpmākais izglītības un karjeras ceļš un pārdomātas izvēles!”

Valda Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolā veiksmīgi aizvadīts mācību gads

30. maijā Zvejniekciema vidusskolā, tāpat kā visā valstī, beidzās kārtējais mācību gads. Skolas pagalmā notika svinīgs pasākums, uz kuru saulainajā rītā pulcējās 1.-11. klases skolēni, pirmsskolas klases bērni, pedagogi, darbinieki un vecāki, toties 9. un 12. klases jaunieši gatavojās eksāmeniem, jo viņiem pašlaik vēl ir pats karstākais darba cēliens.  

Mācību gada noslēguma pasākumā uzstājās folkloras kopa un skolas ansamblis, bet paldies par paveikto pedagogiem un sasniegumiem mācībās skolēniem teica skolas direktors Andris Dulpiņš.

Pabeidzot 2015./2016.m.g., atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās saņēma 33% (75) skolēnu, bet 3,5% (8) izglītojamo šogad ir teicamas (9) un izcilas (10) balles. Tikai deviņnieki un desmitnieki liecībās ir 2. klases skolēniem Zanei Babrānei un Aleksandram Gekam, trešklasniekiem Emīlam Vimbsonam, Evai Bukovskai, Alisei Luīzei Kreitenbergai un piektklasniekam Uģim Rambam. Taču īpaši lepojamies ar skolēniem, kuru vidējais vērtējums ir visaugstākais skolā, un tie ir 3.klases skolnieks Artūrs Taube (vidējā atzīme -10) un 5.klases skolnieks Artūrs Kiseļevskis ( vid. atz.- 9,7). Visvairāk gudrinieku mācās 2.,3.,4.,5.,7. un 11. klasē, bet visas klases skolēnu vidējie vērtējumi visaugstākie ir 4. un 5. klasei. Paldies 4. klases audzinātājai Everitai Levinai un 5. klases audzinātājai Ainai Strupišai par pedagoģisko meistarību, motivējot izglītojamos sasniegt vislabākos rezultātus.

Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, pasākuma noslēgumā katra klase saņēma Bemberu kliņģeri.

Pateicamies vecākiem par sadarbību un vēlam visiem - interesantiem piedzīvojumiem un emocionāli pozitīvi piesātinātiem pārdzīvojumiem bagātu vasaru! 

Skolas absolventiem vēlam veiksmi valsts pārbaudes darbos!

Uz redzēšanos atkal 1. septembrī!

Valda Tinkusa

Valsts svētku gaidīšanas laiks

Svētki mūsu ikdienā ir ļoti dažādi, bet nozīmīgi ir Latvijas valsts svētki, kurus atzīmējam vienā skaistākajiem gada mēnešiem – maijā. 1.Maijs ir  Darba svētki un Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. 1920. gada 1. maijā uz savu pirmo sēdi sanāca Latvijas Satversmes sapulce. Satversmes sapulcē vispārējās vēlēšanās demokrātiski tika ievēlēti deputāti, kuri pārstāvēja dažādas politiskās partijas. Savukārt 4.Maijs ir Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, jo 1990. gada 4. maijā tika pieņemta Deklarācija par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, un šī diena tiek uzskatīta par Latvijas Valsts otro dzimšanas dienu.

Sagaidot šos valsts svētkus un gatavojoties Latvijas simtgadei, Zvejniekciema vidusskolā 29. aprīlī notika 8.-12. klases skolēnu un pedagogu tikšanās ar Latvijas politiķi un Saulkrastu novada patriotu Jāni Dombravu, kurš šobrīd ir ievēlēts 12. Saeimā, bet viņš bijis arī divu iepriekšējo Saeimu deputāts. Politiķis uzsvēra, ka galvenais ir izvirzīt mērķi un censties to sasniegt, netērējot laiku mazsvarīgām nodarbēm

2. maijā skolā viesojās bijušais Valsts prezidents Guntis Ulmanis. Tikšanās sākās ar kopīgi dziedāto Latvijas Republikas valsts himnu un Zvejniekciema vidusskolas vokāli instrumentālā ansambļa priekšnesumu skolotājas Antras Deniškānes vadībā.

Guntis Ulmanis savā uzstāšanās runā uzsvēra, ka jūtas priecīgs, laimīgs un lepns, dziedot valsts himnu, un viņa pārliecība ir tāda, ka ikvienam latvietim ir jābūt laimīgam, izpildot šo Baumaņu Kārļa lūgsnu. Pirmais atjaunotās Latvijas Valsts prezidents uzsvēra, ka vajag pieņemt izaicinājumus un darboties, nebaidoties no grūtībām un iespējamajām neveiksmēm. G. Ulmanis dalījās atmiņās par laiku, kad viņš tika ievēlēts par atjaunotās valsts prezidentu bez nepieciešamajām zināšanām, bet mācoties un gūstot pieredzi, un, šobrīd atskatoties uz prezidenta amatā aizvadītajiem gadiem, viņam ir gandarījums par paveikto un par tolaik izdarīto izvēli par labu šim augstajam amatam.

Vēl, svinot Latvijas Valsts neatkarības dienu un sagaidot Latvijas simtgadi, Zvejniekciema vidusskolā notika Baltā galdauta svētki. Baltā galdauta svētki iesākās ar skaista katras klases galda saklāšanu un rotāšanu, pēc tam uzstājās folkloras kopas dalībnieki, bet svētku turpinājumā - direktora vietnieces Valentīnas Bērziņas uzruna, kurā klātesošie tika aicināti atcerēties, kā 1990. gada 4. maijā cilvēki ar nepacietību gaidīja Latvijas Republikas Augstākās padomes balsojumu, kurā tika pateikts: „PAR neatkarīgai Latvijai.” Pēc tam skolēni un pedagogi ieturēja svētku maltīti. Tas bija ļoti svinīgs brīdis! Mums visiem kopā izdevās svinīgi valsts svētki un Baltā galdauta svētki!

Lai sirsnīgi un atmiņu stāstiem bagāti valsts svētki katrā ģimenē!

Valda Tinkusa

Skolēni apgūst veselīga dzīvesveida nosacījumus

Starptautiskajā veselības dienā, 7. aprīlī, turpinot iepriekšējā gadā iesākto darbu, Zvejniekciema vidusskolas 5. un 6. klases skolēni papildināja savas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu skolu projektā „Veselības stacija: Es augu vesels”.

Biedrība „Papardes zieds” sadarbībā ar akciju sabiedrību „Grindeks” izstrādāja mūsdienīgu, vecumposmam atbilstošu metodisko materiālu, lai skolēni, darbojoties kopā ar saviem skolotājiem, interaktīvā veidā apgūtu zināšanas par četrām būtiskām tēmām – cilvēka ķermeni, pareizu uzturu, savstarpējām attiecībām, kā arī atkarībām un smēķēšanu. Zvejniekciema vidusskolā skolēnus šajā interesantajā projektā ievadīja skolotāja Anita Uzkalna, Valda Krasovska un Aina Strupiša.

5.klases skolniece Viktorija Graubiņa pastāstīja, ka skolotāju Anitas Uzkalnas un Ainas Strupišas vadītā nodarbība bijusi ļoti interesanta: „Bija jautri un izzinoši veidot plakātus, zīmēt un vēlreiz atcerēties, ko zinām par mūsu veselību. Mums bija jārunā par savstarpējām attiecībām, kā arī par citiem jautājumiem. Mūsu klases audzinātāja (A. Strupiša) bija patīkami pārsteigta, cik atklāti un brīvi spējam runāt par pārmaiņām mūsu ķermenī pusaudžu gados. Viens no interesantākajiem uzdevumiem bija uzrakstīt ieteikumus, kā skolēni un pieaugušie var uzlabot savu veselību, vai tieši pretēji - sagandēt to. Bijām priecīgi par lietderīgi pavadītajām stundām, ne tikai tādēļ, ka uzdevumi bija interesanti un tos veicām ar lielu atbildību, bet arī tādēļ, ka varējām izteikt savu viedokli un uzklausīt vienaudžu domas!”

Sadarbojoties un diskutējot pusaudži nonāca pie kopīgiem secinājumiem par pozitīvajiem un negatīvajiem ieradumiem, kas ietekmē veselību.

Paldies par atbalstu staciju darbā skolas sociālajai pedagoģei Sigitai Kliederei un psiholoģei  Lienei Sarmai.

Aleksandra Ivanova

Kas kopīgs matemātikai un Ķenguram?

Teātrasporta saspēle un meistarklases Iecavā

Matemātika un ķengurs – kas tiem ir kopīgs? Austrālijas dzīvnieks un nopietns mācību priekšmets. Miljoniem skolēnu daudzās pasaules valstīs var atbildēt uz šo jautājumu. „Ķengurs” – tas ir starptautiskais matemātikas konkurss ar devīzi „Matemātika visiem!” Konkursa mērķis ir parādīt matemātiku kā aizraujošu zinātni bērniem un jauniešiem, ieinteresēt viņus un sniegt iespēju izjust prieku par intelektuālo piepūli.

ХХ gadsimta 80. gadu sākumā Pīters Hollorans (1931 - 1994), matemātikas profesors un pasniedzējs no Austrālijas, izdomāja divus ļoti svarīgus jauninājumus, kuri tika ieviesti tradicionālo skolas olimpiāžu norisē un organizēšanā. Viņš sadalīja visus olimpiādes uzdevumus trīs sarežģītības pakāpēs, turklāt ar nosacījumu, ka ar visvienkāršākajiem uzdevumiem jātiek galā ikvienam skolēnam. Vienkārši, bet interesanti uzdevumi nodrošina visplašāko interesi par konkursu, bet datorpārbaude ļauj operatīvi apstrādāt lielo darbu skaitu. Jaunā sacensību forma izrādījās tik efektīva, ka pagājušā gadsimta 80. gadu beigās tajās piedalījās ap 500 tūkstošiem Austrālijas skolēnu. 1991. gadā franču matemātiķu grupa nolēma ieviest šo spēli Francijā, dodot tai nosaukumu „Ķengurs” par godu saviem Austrālijas draugiem. Lai uzsvērtu, ka, pildot uzdevumus, skolēni arī sacenšas, spēli nosauca par konkursu. Ik gadu „Ķengura” dalībnieku skaits gan Latvijā, gan visā pasaulē pieaug. Par šī konkursa atklājējiem Rīgā 2006. gadā kļuva Informācijas sistēmu menedžmenta privātās vidusskolas „Premjers” skolēni, bet Daugavpilī - Krievu licejs. 2014. gadā Latvija kļuva par asociācijas „Ķengurs bez robežām” (Le Kangouron sans fronties) pilnvērtīgu dalībnieci. Pašlaik tajā iesaistījušās aptuveni 69 Eiropas, Āzijas un Amerikas valstis.

Jautājumi šajā konkursā ir ļoti interesanti. Lai izvēlētos labākos uzdevumus konkursam, asociācija "Ķengurs bez robežām" organizē ikgadējās konferences. Šogad par tās norises vietu izvēlējās Gēteborgu, kur no 14. līdz 18. oktobrim norisinājās 23. starptautiskā konference, kuras dalībnieki bija skolotāji un pasniedzēji, nacionālo skolu sistēmu un augstskolu matemātikas zinātnes pārstāvji, speciālisti darbā ar apdāvinātiem bērniem, kā arī olimpiāžu, konkursu un skolēnu turnīru rīkotāji. Konferences dalībnieki sešu darba grupu sastāvā nodarbojās ar uzdevumu atlasi konkursam "Ķengurs-2016". Lai konkurss norisinātos veiksmīgi un iepriecinātu dalībniekus, kas aizraujas ar matemātiku, ir nepieciešams ieguldīt daudz darba. No 200 katrai vecuma grupai iesniegtajiem uzdevumiem konkursā tika iekļauti tikai 30 atbilstošākie. Tā tika izveidots konkursa  "Ķengurs-2016" uzdevumu komplekts, kas tika tulkots visu dalībvalstu valodā un adaptēts, ņemot vērā vietējās mācību programmas un tradīcijas.

Latvijā "Ķengurs 2016" notika šā gada 24. martā. Konkursā no 220 Latvijas skolām piedalījās 19 286 skolēni, tai skaitā jau otro gadu arī skolēni no Zvejniekciema vidusskolas. 47 skolēni no 2. līdz 12. klasei 1 stundu un 15 minūtes risināja uzdevumus, pielietojot apgūtās matemātiskās prasmes nestandarta situācijās. Jāteic, ka mūsu skolas audzēkņi ieguva labus rezultātus. Prieks par 5. klases skolnieku Artūru Kiseļevski, kas Latvijas mērogā ieguva 9.vietu, un Raivi Vītolu, viņam valstī 17.vieta. Vieta tika piešķirta katram skolēnam, kurš piedalījās „Ķengurā 2016”, bet 1.vietu savā klasē ieguva Haralds Kūliņš-Priede (2.), Alise Luīze Kreitenberga (3.), Artūrs Taube (3.), Elza Strupiša (4.), Artūrs Kiseļevskis (5.), Liene Bernharde (6.), Markuss Baltais (7.), Monta Čaša (8.), Kate Strupiša (8.), Elīza Marta Burberga (10.), Sabīne Alise Leimane (11.), Raivis Vītols (12.).

Šie skolēni 16. aprīlī devās uz Kongresu namu Rīgā, kur notika svinīgā apbalvošanas ceremonija. Apbalvošanas pasākumā skolēniem bija iespēja tikties ar konkursa organizatoriem, viņi saņēma diplomus un balvas, devās ekskursijā un klausījās koncertu. 

Šis konkurss veicina skolēnu interesi par matemātiku un popularizē šo eksakto mācību priekšmetu. Nākamajā gadā, turpinot iesākto tradīciju, atkal piedalīsimies konkursā- spēlē „Ķengurs”.

 

Aleksandra Ivanova

Šī gada 24.martā Iecavas vidusskolas teātrasporta cienītāji  laipni uzņēma Zvejniekciema vidusskolas audzēkņus, lai kopīgi  padziļinātu zināšanas par teātrasporta spēlēm. Šoreiz izpalika gan žūrija, gan parasti tik svarīgais skatītāju vērtējums Šoreiz abu  vidusskolu skolēni  izspēlēja dažādas teātrasporta spēles, kā arī iemācījās sen aizmirstas un jaunas spēles jeb tehnikas.

No Zvejniekciema vidusskolas turnīrā piedalījās gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēni. Pavisam kopā uz turnīru devās divdesmit divi skolēni skolotājas Vijas Skudras pavadībā. Lai sadarbība un mācības rotētu raitāk, jaunāko klašu skolēni devās uz atsevišķu telpu, kur kopā ar Iecavas teātrasporta treneri Valdu Karnīti izspēlēja tieši viņiem paredzētās tehnikas. Vecāko klašu skolēni vienojās izspēlēt savas iecienītākās spēles. Šāda iespēja tika sniegta arī jaunākajiem teātra sporta spēļu turnīra dalībniekiem. Lai gan šoreiz neviena komanda necīnījās par godalgām, tomēr spēles prieku un uztraukumu izjuta ikviens. Jautras un , izrādās, pietiekami smagas bija arī t.s. iesildīšanās tehnikas.

Laiks pagāja nemanot, un ,šķita, pārāk ātri ir jāškiras. Tomēr vienojāmies ar jauniegūtajiem draugiem drīzumā satikties, lai izspēlētu citas sporta spēles un varbūt arī nopietni sacenstos. Tādēļ aicinām ikvienu atnākt uz teātrasporta un drāmas pulciņa nodarbībām un iepazīties ar šo tik interesanto un sarežģīto sporta veidu – teātrasportu!

Annija Dzērve, Zvejniekciema vidusskola, 11. klase

Erudīts 2016 jau ceturto gadu Zvejniekciema vidusskolā

Šā gada 22.martā, saulainā un siltā pavasara dienā, Zvejniekciema vidusskolā  sirsnīgi tika sagaidīti priecīgie, bet reizē arī nedaudz satrauktie  konkursa Erudīts 2016 dalībnieki –Pierīgas novadu izglītības iestāžu 3.klases skolēnu komandas no Saulkrastu, Ādažu, Krimuldas, Mālpils novada vidusskolas, kā arī no Jaunmārupes, Zaķumuižas, Lēdurgas, Sējas, Inčukalna pamatskolas. Zvejniekciema vidusskolu  konkursā pārstāvēja 3.klases komanda: Alise Luīze Kreitenberga, Eva Bukovska, Estere Appena un komandas kapteinis Artūrs Taube.

Šogad konkurss Erudīts 2016 Zvejniekciema vidusskolā notika jau ceturto gadu, un par tā organizēšanu liels paldies sākumskolas metodiskās komisijas vadītājai Jolantai Liniņai. Ievadā skolotāja J. Liniņa teica uzrunu pasākuma dalībniekiem un deva vārdu folkloras kopai, kuras skanīgo balsu pārvaldnieki ne tikai dziedāja un gāja rotaļās, bet visus klātesošos nopēra ar pūpoliem un vēlēja veselību un veiksmi.

 Pirms konkursa tā dalībniekiem bija jāveic mājas darbs- jāizveido un jāatsūta videosveiciens, kurā skolēni ar lielu aizrautību stāstīja par savu novadu, skolu, mācībām un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Pēc videomateriāla noskatīšanās katras skolas komanda Latvijas kartē piestiprināja karodziņu, parādot klātesošajiem, no kurienes viņi ir ieradušies.

Konkursa laikā trešklasnieki klausījās pasaku par pērtiķi un veica uzdevumus darba lapās, pēc tam skatījās videofragmentus no Rīgas kinostudijas mākslas filmām, klausījās latviešu autoru skaņdarbu audioierakstus un centās saprast, kurš melis tomēr nav melis, jo vienīgais no atbilžu variantu teicēju trijotnes ir  paudis patiesību, proti, pareizo atbildi.  Šogad skolēniem bija jāveic arī uzdevumi mājturībā- jāpiešuj poga, jāsašķiro zirņi un pupiņas, jāzīmē stilizēts pērtiķa attēls un jāuzraksta atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar mājturības tēmu. Ar lielu aizrautību mazie sacensību dalībnieki atbildēja uz jautājumiem par ūdeni, izmantojot balsošanas ierīces jeb pultis. Šīs ierīces ir tik vienkārši izmantojamas, ka skolēni, kuri ar tām darbojās pirmo reizi, ļoti apguva to lietošanu.

Konkursa laikā savu darbu veica žūrijas komisija: skolotāja Guna Lāčauniece, Aina Strupiša, skolas bibliotekāre Dace Dulpiņa un skolotāja Valda Tinkusa, kuras atbildībā bija darbs ar  tehnoloģijām un konkursa rezultātu apkopojums.

Rezultātā tika noskaidrots, ka konkursa Erudīts 2016 1.vietas ieguvēja ir Jaunmārupes pamatskolas komanda, bet otro vietu jau ceturto gadu pēc kārtas ieguvusi Zvejniekciema vidusskolas komanda, trešajā vietā- Mālpils  novada vidusskolas komanda. Uzvarētājiem un visiem konkursa dalībniekiem tika diplomi un balvas. Pārsteiguma balva – simbolisks izdzīvošanas komplekts - tika arī  trešklasnieku pedagogiem, lai viņiem nepietrūktu spēka, entuziasma un izturības darbā ar skolēniem.

Pasākuma noslēgumā vēl kopīgs fotomirklis visiem konkursa dalībniekiem un daži jautājumi Zvejniekciema vidusskolas 3.klases komandai, kuru kapteinis Artūrs Taube apgalvoja: „Īpaši negatavojāmies konkursam, jo uzskatām, ka galvenais sacensībās ir laba komandas sadarbība. Šodien mēs ļoti labi pratām sadarboties.” Savukārt Estere Appena apgalvoja, ka visinteresantākais bija uzdevums, kur atbilžu variantus pēc iespējas pārliecinošāk centās paust „meļi”, bet viņas komandas biedrene Eva Bukovksa bija sajūsmā par mājturības uzdevumu.  Bet vai zināt, ko visa komanda vēlēja mūsu skolas nākamā gada erudītiem? Nu, protams, iegūt 1.vietu!

Paldies visiem dalībniekiem, viņu pedagogiem un  konkursa rīkotājiem!

Valda Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolā svin Raimonda Paula dzimšanas dienu

Šogad Latvijā plaši tiek atzīmēta komponista Raimonda Paula 80. dzimšanas diena. To svinēja arī Zvejniekciema vidusskolas skolēni, klausoties maestro bagātīgo skaņdarbu klāstu, izvēloties savas mīļākās dziesmas un iejūtoties to izpildītāju lomā. Īsāk sakot, šogad Zvejniekciema vidusskolas ikgadējā muzikālā pasākuma Popiela 2016 tēma „Raimonda Paula jaunās un vecās dziesmas”.

Gatavojoties konkursam, katra klase izvēlējās sirdij tuvāko dziesmu, lai pēc iespējas precīzāk atainotu tās izpildītājus. Pasākums tika pieteikts ar kopīgu karaokes dziedāšanu starpbrīžos. Pēc lielo un mazo balsu iesildīšanas skolēni, gatavojoties performancei, „pārtapa” tādos māksliniekos kā grupas „ PeR” un „Lady`s Sweet”, kā arī Paula klasiķos – Norā Bumbierē, Viktorā Lapčenokā un bērnu ansambļa „Dzeguzīte” dzīvespriecīgajos dalībniekos.

Tika iestudētas tādas dziesmas kā „Palaid puķīti pa dambi”, „Mafija”, „Nepareizā dziesma” un „Laikam laika nav”. Vecāko klašu skolēni izpaudās kreatīvi, iestudējot filmas  „Dāvana vientuļai sievietei” fragmentu un Raimonda Paula dziesmu popūriju.

Pēc izciliem, ļoti centīgi sagatavotiem priekšnesumiem un sīvas dziesmu cīņas konkursa dalībnieku rezultāti bija ļoti līdzīgi. Žūrijai bija krietni jāpūlas, lai sadalītu vietas un piešķirtu īpašās nominācijas.

1.-4. klases grupā 1. vieta - 4. klases skolēniem par dziesmu „Mafija”, bet diplomu nominācijā „Labākais noformējums” ieguva 1. klase par dziesmu „Par zaļu, pat vēl zaļāks”. 5.– 8. klases grupā 1. vietu ieguva 5. klase par  dziesmas „Ne silts, ne auksts” izpildījumu. Toties 9.-12. klases grupā 1./2. vietu sadalīja 9. un 11. klase, jo  Raimonda Paula  dziesmu popūriju un „Dziesmiņu par auto” šie jaunieši izpildīja ļoti izteiksmīgi.

Muzikālā konkursa Popiela 2016 repertuārs gan dalībniekos, gan skatītājos radīja daudz pozitīvu emociju: kopīgi atcerējāmies Raimonda Paula vecās, bet mūžam jaunās dziesmas un lieliski pavadījām laiku.  Paldies visiem!

Elīza Marta Burberga, 10.klase

Ekselences balva - izcilākajiem pedagogiem

Izglītības un zinātnes ministrijā vairākus gadus tiek spriests, ka samazinās skolēnu zināšanu līmenis dabaszinātņu mācību priekšmetos un matemātikā, kā arī tiek meklēti šīs problēmas risinājumi, piemēram, obligātā centralizētā eksāmena ieviešana fizikā un ķīmijā. Tas, ka dabaszinātņu un matemātikas mācīšana skolās jāveicina un jāstiprina, šaubas nerada, bet ieinteresēt, motivēt, rādīt zināšanu saikni ar reālo situāciju dzīvē, līdz ar to iedvesmojot skolēnus iesaistīties mācību procesā, ir izcila pedagoga profesionālais izaicinājums un misija.

Tādēļ jau piekto gadu Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, lai sabiedrībā popularizētu izcilāko dabaszinātņu un matemātikas skolotāju pieredzi un profesionālo meistarību, piešķir īpašu „Ekselences balvu” pašiem progresīvākajiem pedagogiem. „Ekselences balvas” piešķiršanā sadarbojas Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Latvijas Universitātes Fonds, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs, uzņēmēji un uzņēmēju asociācijas. „Ekselences balvas” tiek piešķirtas bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājiem, kuri vada mūsdienīgas un aizraujošas mācību stundas un ir gatavi aizvien jauniem izaicinājumiem.

Zvejniekciema vidusskolā viena no šādām pedagoģēm ir Aleksandra Ivanova, kuras darba meistarību novērtēja 12. klases skolēni, piesakot savu matemātikas skolotāju „Ekselences balvai 2015”.

Par konkursa norisi, sasniegto profesijā un turpmākajām iecerēm saruna ar Zvejniekciema vidusskolas 6.-12. klases matemātikas skolotāju Aleksandru Ivanovu.

Kā Tu uzzināji, ka esi pieteikta „Ekselences balvai 2015”? Kādas bija pirmās emocijas?

12. klases skolniece Līga Vilcāne mobilās ziņapmaiņas rīkā WhatsApp  atsūtīja informāciju: „Esam jūs pieteikuši! Turam īkšķus par gaidāmo rezultātu!” Kad uzzināju, emocijas bija pretrunīgas: vispirms gandarījums, ka skolēni novērtē manu darbu, pēc tam pārsteigums, ka pieteikumu aizpildīja divpadsmitie, un visbeidzot atbildība, jo konkursa nosaukums ļoti pagodinošs.

Lai iekļūtu konkursa finālā, kur no 100 pretendentiem tika izvirzīti pieci labākie katra mācību priekšmeta pasniedzēji, bija jāiztur sīva konkurence. Kas, Tavuprāt, CV, motivācijas vēstulē, skolas administrācijas rekomendācijā vai pieteikumā piesaistīja vērtētāju uzmanību?

Manuprāt, žūrijas uzmanību piesaistīja skolēnu pieteikums, kā arī skolas administrācijas rekomendācija.

Zvejniekciema vidusskolā Tev aizrit trešais darba gads, bet kopējais darba stāžs ir krietni lielāks – 2016. gada 1. septembrī būs pilni 24 gadi.

Lūdzu, pastāsti, kā izvēlējies matemātikas skolotājas profesiju?

Es jau bērnībā zināju, ka būšu skolotāja. Ar māsu esam skolotājas trešajā paaudzē. Mana mamma Daiga Aurmane bija pirmā skolotāja, no kuras es mācījos. Mammu ļoti cienīja un mīlēja skolēni par viņas profesionalitāti, stingrību, sapratni, godīgumu. Esmu mammai ļoti pateicīga. Vēl joprojām ar viņu konsultējos. Ka studēšu matemātiku, izlēmu 5.klasē, kad mūsu klasei matemātiku sāka mācīt skolas direktors Henriks Bindars – matemātiķis, kurš līdz 9.klasei interesanti un  saprotami atklāja matemātikas skaistumu.

Zvejniekciema vidusskolā Tu ar entuziasmu un izmantojot mūsdienīgas mācību metodes māci matemātiku gan pamatskolēniem, gan vidusskolēniem. Diemžēl centralizēto eksāmenu rezultāti rāda, ka daudziem jauniešiem ir ļoti viduvējas zināšanas matemātikā.

Jā, rezultāti nav iepriecinoši. Manuprāt, skolotājs var ļoti censties un motivēt skolēnus mācīties, bet ja sabiedrībā atbalsta nav, tad grūti ir sasniegt mērķi.

Trīs gadus piedalos arī centralizētā eksāmena darbu labošanā, tie ir ļoti dažādi. Ir atrisinājumi, kuri iepriecina ar savu vienkāršību un ir saprotami. Ir ļoti labi, radoši darbi, no kuriem es gūstu idejas. Diemžēl ir arī darbi, kas liek padomāt, kāpēc, iegūstot vidējo izglītību, jaunietis nespēj izpildīt gandrīz nevienu uzdevumu.  Uzskatu, ka matemātikas centralizētajam eksāmenam  nav jābūt obligātam. Tad būtu vieglāk strādāt ar visiem skolēniem atbilstoši viņu zināšanu un varēšanas līmenim. Ja matemātikā atkal tiktu ieviests izvēles eksāmens, tas būtu „matemātiskāks”. Uzskatu, ka valsts līmenī jāpārdomā matemātikas mācību satura apjoms un tā apguvei paredzētais stundu skaits.

Kā Tu motivē skolēnus mācīties? Vai izdodas?

Pirmkārt, ar savu piemēru, jo skolēniem mācīšanās ir viņu darbs, es cenšos savu darbu darīt labi: sagatavoties stundām, visu izdarīt laikā, kvalitatīvi vadīt stundas, iesaistīties ārpus stundu aktivitātēs. Otrkārt, cenšos iepazīt katras klases skolēnus, lai izvēlētos atbilstošas mācību metodes. Cik iespējams, parādu, kā matemātikas zināšanas var noderēt dzīvē.

Diemžēl ne vienmēr viss izdodas, kā iecerēts. Neveiksmes pārdomāju, saņemos un turpinu strādāt.

Piedaloties konkursa „Ekselences balva 2015” finālā, Tu vadīji matemātikas stundu Mārupes vidusskolas 8. klases skolēniem. Tavu darbu vēroja un vērtēja kolēģi (konkurenti), žūrija (IZM pārstāvji, jomas un metodikas eksperti) un skolēni. 

Paldies Mārupes vidusskolas vadībai par sirsnīgo uzņemšanu un atbalstu. Īpašs paldies Mārupes vidusskolas 8. klases skolēniem, kuri aktīvi iesaistījās stundas norisē.

Konkursa finālā mēs, piecas matemātiķes, katra vadījām saīsināto, 20 minūšu,  mācību stundu, kurā skolēni mācījās, kas ir līdzīgie trijstūri. Stundas bija dažādas: interesantas, profesionāli strukturētas. Pēc darba ar skolēniem mēs ar kolēģēm dalījāmies ar idejām par darbu klasē un analizējām vērotās mācību situācijas.

Manu darbu vērtēja komisija, kolēģes un skolēni.

Lai gan šogad nesaņēmi galveno balvu, kāds bija ieguvums, piedaloties konkursā?

Prasme koncentrēties, jo uztraukums bija ļoti liels. Pieredze, jo, vērojot kolēģu stundas un pārrunājot tajās redzēto, guvu jaunas idejas darbam. Guvu pārliecību,  ka strādāju labi.

Fantastisks bija arī skolēnu atbalsts, jo  divpadsmitie pirms fināla iedvesmoja, deva padomus, turēja īkšķus. Ar prieku sagaidīja pēc fināla.

Gandarījumu sniedza skolas kolektīva apsveikums.

Kas pedagoga darbā ir skaistākais, kas sniedz vislielāko gandarījumu?

Skaistākais ir skolēnu acis, kurās redzu, ka mācību viela ir izprasta. Gandarījums ir, kad saprotu, ka skolēnu dzīve veidojas veiksmīgi. Tie ir pateicības vārdi no absolventiem, kuri skolu pabeidza pirms vairākiem gadiem.

Vai piekrīti apgalvojumam, ka pedagoģija ir divvirzienu kustība? Ko pa šiem skolā nostrādātajiem gadiem esi mācījusies no skolēniem?

Noteikti pedagoģija ir divvirzienu kustība! Es no pirmā darba gada esmu no skolēniem mācījusies sadarboties, saprast viņu dzīves uztveri, izmantot jaunākās tehnoloģijas, iepazīt jaunus modes un mūzikas stilus. Es skolēniem saku, ka viņus cienu, jo jaunieši ir ļoti talantīgi, centīgi, atsaucīgi. Skolotājas darbs man ir sirds lieta, tāpēc vēl esmu skolā.

 

Ar Zvejniekciema vidusskolas matemātikas skolotāju sarunājās Valda Tinkusa

"Ceļš uz bagātību"- biznesa spēļu konkurss vidusskolēniem

Pirmdien, 22. februārī, Latvijas mēroga projekta “Esi Līderis!” ietvaros otro gadu pēc kārtas Zvejniekciema vidusskolas skolēni piedalījās biznesa spēļu konkursā “Ceļš uz bagātību”. Konkurss noritēja Vidzemes Augstskolā, kurā 21 Vidzemes reģiona skolēnu komanda pierādīja savu erudīciju, izspēlējot dažādas uzņēmējdarbības situācijas. Saulkrastu novadu šajā konkursā pārstāvēja Zvejniekciema vidusskolas komandas “Nakts tauriņi” – Krista Makevica, Sabīne Alise Leimane, Linda Ozola un “Mahinatori”- Annija Dzērve, Elīna Marī Maksimova un Arturs Muskars.

Piedaloties pusfināla sacensībās, jauniešiem bija iespēja iejusties karpu audzētāju lomā, iegūstot jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas. Veiksmīgs biznesa plāns un izvēlētā darbības stratēģija izrādījās Zvejniekciema vidusskolas  komandai “Mahinatori”, kura kopvērtējumā ieguva 3. vietu un iespēju piedalīties finālsacensībās Rīgā 1.aprīlī.
Projekta “Esi Līderis!” ietvaros vidusskolēni apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akreditēta, un par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

Programmas „Esi Līderis!” koordinatore Dace Dulpiņa

Projektu dienas Zvejniekciema vidusskolā

Zvejniekciema vidusskolas skolēni "ēno''

Ēnu diena ir populārs karjeras izglītības pasākums, Latvijā šogad tas norisinājās 10. februārī. Arī Zvejniekciema vidusskolas skolēni bija izvēlējušies kādu iestādi vai konkrētu cilvēku, ar kura darbu iepazinās visas dienas garumā. Šogad ēnošanā aktīvi iesaistījās 7. un 9. klases skolēni, viņi arī pastāstīja par uzzināto Ēnu dienā.

9. klases skolnieks Kārlis Taube „ēnoja” savu tēvu Māri Taubi- psihiatru, Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas ambulatorā centra "Veldre" vadītāju: „Ēnoju savu tēvu, jo viņš kā ārsts vēlas un būtu ļoti priecīgs, ja es turpinātu  dzimtas tradīciju,  saistot savu nākotni ar medicīnu.  Pārliecinājos, ka pacientu konsultēšana nav tik vienkāršs darbs,  kā es līdz šim domāju. Redzēju, cik ļoti cilvēki ciena tēta darbu, kas, manuprāt, ārsta profesijā ir vissvarīgākais. Sapratu, ka darbā ar pacientiem nepieciešama krievu valoda, sevišķi Rīgā. Pavadot dienu kopā ar savu tēti viņa darba vietā, pārliecinājos, ka tomēr maz zināju par ārsta-psihiatra darba specifiku, bet, uzzinot vairāk un vērojot savu tēti darbā, jāsaka - man radās interese par medicīnu un ārsta profesiju.”

7. klases skolnieki Ričards Sergejevs un Markuss Baltais interesējas par tehnoloģiju izmantošanu informācijas iegūšanai, glabāšanai un apmaiņai, tādēļ „ēnošanai’ izvēlējās attiecīgi telekomunikāciju uzņēmumu „Latvijas Mobilais telefons” (LMT) un informācijas tehnoloģiju (IT) firmu „Aurum”. 

Ričards Sergejevs: „Es telekomunikāciju uzņēmumā LMT ēnoju datortīklu sistēmu arhitektu. Lai pieteiktos „ēnošanai”, izvēlētajam ēnu devējam aizsūtīju savu motivācijas vēstuli, kurā centos pamatot, kāpēc mani ieinteresējis darbs ar IT, un vēlos redzēt, kā tās darbojas LMT. Uzzināju, ka darbs IT jomā nav no vienkāršajiem, tāpēc 37% no visiem 500 LMT darbiniekiem ir vecāki par 30 gadiem, jo nepieciešama augstākā izglītība, ko ieguvis 81% darbinieku. Es nākotnē gribētu strādāt šajā uzņēmumā, jo darbs notiek ļoti modernās telpās, un, kā teica darbinieks, kuru „ēnojām”, darbinieki ir draudzīgi.”

Markuss Baltais savu „ēnas” devēju sameklējis, piesakoties interneta vietnē www.enudiena.lv : „Ēnoju” Web jeb mājas lapu dizaineri IT firmā „Aurum”. „Ēnojot” uzzināju, kādi ir mājaslapu dizaina veidotāju pienākumi, kādas programmas tiek izmantotas un kā ar tām strādā. Ļoti patika piedalīties Ēnu dienā, esmu pārliecinājies, ka nākotnē gribētu izstrādāt skaistas un interesantas mājaslapas, iespējams, nākamgad atkal pieteikšos „ēnot” šajā firmā, jo būs radušies jautājumi, uz kuriem centīšos saņemt atbildes.”

Savukārt 7. klases skolnieci Moniku Luīzi Kļaviņu interesē humanitārās zinātnes, tāpēc meitene izvēlējās „ēnot” juristu Latvijā plaši pazīstamā telekomunikāciju firmā ,,Bite": „Es gribēju uzzināt, kādi ir jurista pienākumi. Pieteicos, aizsūtot kompānijai savu motivācijas vēstuli. „Ēnojot” uzzināju par kompānijas „Bite” galvenajiem darba virzieniem, kā arī guvu ieskatu, kādus jautājumus ikdienā risina firmas juristi. Mums tika stāstīts, cik daudz un ilgi ir jāstudē, lai iegūtu jurista izglītību un varētu strādāt šādā kompānijā.  Pēc Ēnu dienas es nopietni pārdomāju, vai tiešām savu nākotni vēlos saistīt ar jurisprudenci. Noteikti nākamgad atkal piedalīšos Ēnu dienā.”

Ēnu diena ir lieliska iespēja jauniešiem klātienē pārliecināties, kā viņu nākotnes profesijas pārstāvjiem aizrit ikdiena, cik daudz un kādas zināšanas jāapgūst, lai kvalitatīvi varētu veikt darba pienākumus. Arī Zvejniekciema vidusskolas skolēniem pēc „ēnošanas” ir vairāk informācijas pārdomām.

Valda Tinkusa

Skatuves runas konkurss

25. janvārī  Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā pulcējās 12 skolēni, lai piedalītos skatuves runas konkursā. Konkursa mērķis – izvirzīt labākos dalībniekus Pierīgas skolu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa I atlases kārtai, kas notiks 5. februārī Ropažos.

Lai piedalītos skatuves runas konkursā, skolēniem bija jāizvēlas un jāiemācās viens dzejolis un prozas darbs vai tā fragments, kurā,  izmantojot vārda mākslas spēku, bija jāatklāj tēma par  valodu, ģimeni, dzimto novadu, brīvību un  Tēvzemi.

Zvejniekciema vidusskolā konkursa dalībnieku sniegums  tika vērtēts četrās grupās: 1.klases, 2.,3.klases, 4.- 6.klases un 7.- 9.klases grupā. Konkursa žūrija noklausījās ļoti emocionālus, pārliecinošus, interesantus skolēnu priekšnesumus, bet 1.atlases kārtai tika izvirzīta Kate Eglīte (1.kl.), Šarlote Firsta (2.kl.), Viktorija Graubiņa (5.kl.) un Kārlis Taube (9.kl.).

Paldies visiem skatuves konkursa dalībniekiem, viņi balvā  saņēma diplomus. Paldies skolotājiem un vecākiem par skolēnu sagatavošanu konkursam! Lai veiksmīgs starts Pierīgas skolu skatuves runas konkursā!

Valda Tinkusa

Janvāra barikāžu aizstāvju atceres  laiks Zvejniekciema vidusskolā

Šogad  janvārī  Zvejniekciema vidusskolā uzmanība tika pievērsta izglītojamo patriotisma un valstiskās identitātes apziņas stiprināšanai, jo izglītības iestādē notika 1991.gada barikāžu aizstāvju atcerei veltīti pasākumi.

Vēstures, klases stundās un citos sarīkojumos skolēni atcerējās notikumus pirms 25 gadiem, 1991. gada 13.janvārī, kad Latvijas Tautas fronte (LTF) iedzīvotājus aicināja sargāt Rīgu, jo politiskā situācija Padomju Savienībā bija sasniegusi augstāko saspīlējumu, militārā tehnika pārvietojās pa Viļņas ielām, arī Rīgā bija jūtama militāristu klātbūtne, tādēļ LTF organizēja barikāžu izveidi. Tajā piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem. Barikādes bija unikāls nevardarbīgās pretošanās paraugs.  Kopš 1997.gada 20.janvāris ir noteikts par Barikāžu aizstāvju atceres dienu.

Atcerēties janvāra notikumus pirms 25 gadiem aicināja Latvijas Tautas frontes bijušais  priekšsēdētājs Romualds Ražuks, kurš tikšanās laikā Zvejniekciema vidusskolā 8. -12.klases skolēniem skaidroja gan  1991. gadā izveidojušos vēsturisko situāciju, gan stāstīja par iedzīvotāju atsaucību, organizētību, drosmi un pašaizliedzību, lai nosargātu Latvijas,  savas tēvzemes, tikko  atgūto neatkarību.

Lai izjustu barikāžu laika gaisotni, 1.-12.klases skolēni apmeklēja Barikāžu muzeja autobusu Ikarus, kas 26. janvārī tika novietots pie Zvejniekciema vidusskolas. Šajā muzeobusā ir iekārtota ekspozīcija. To aplūkojot un klausoties gidu stāstījumā, kas tika ilustrēts ar  dažādiem video un audio ierakstiem,  skolēniem bija iespēja vēlreiz atcerēties galvenos barikāžu laika notikumus. Muzeobusā varēja aplūkot barikāžu izvietošanas maketu, barikādēs izmantotos priekšmetus – termosus, rācijas, plakātus, videokameras, gāzmaskas un citus eksponātus, kā arī īpaši atlasītas fotogrāfijas. Barikāžu muzeja autobusā   skolēniem bija  iespējams sajust reālo tā leģendārā laikmeta elpu.

Par barikāžu trauksmaino laiku un tā atceres 25.gadadienu atgādināja arī skolas vestibilā izvietotās instalācijas – simbolisks ugunskurs, kura fonā redzami tumši cilvēku silueti. 

Barikāžu atceres laiks pagājis, bet tajā uzzinātais un piedzīvotais atbalsosies Zvejniekciema vidusskolas skolēnu domās, jo, piedaloties Barikāžu aizstāvju atceres dienu pasākumos, manuprāt, katrs sev pajautāja: „Ko man nozīmē mana Latvija?” Atbilde ir ...

Valda Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolas skolēni piedalās Pasaules sniega dienā

Pasaules sniega diena jau ir kļuvusi par tradīciju daudzās vietās Latvijā, un tā norit janvāra trešajā svētdienā. Šogad sniega diena tika organizēta piekto reizi, un, tā kā ziema gada pirmajā mēnesī mūs lutināja gan ar salu, gan ar bagātīgu sniega segu, tad šī gada 17.janvārī arī Zvejniekciema vidusskolas 1.-9.klases skolēni piedalījās dažādās stafetēs, ko ar prieku veica šajā saulainajā, bet tomēr dzestrajā ziemas dienā.

Gatavojoties Pasaules sniega dienai, Zvejniekciema vidusskolas sporta skolotāji Dzidra Dulpiņa un Gunārs Lācis bija sagatavojuši visdažādākās aktivitātes – distanču slēpošanu, stafetes ar hokeja spēles atribūtiem, ragaviņām, lielajām bumbām un citas. Pasākuma mērķis- dot bērniem iespēju iepazīt un izmēģināt visdažādākās aktivitātes ziemā, sniegā – tika īstenots, jo gan skolēni, gan pedagogi guva prieku un patīkamas emocijas, kā arī iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm brīvajos brīžos.

Pasaules sniega dienas pasākuma noslēgumā dalībnieki saņēma  Latvijas Slēpošanas savienības (pasākuma iniciators) diplomus un karodziņus.

Skolā pavāres bija uzvārījušas karstu zāļu tēju, kas radīja īstenu ziemas pēcpusdienas gaisotni, jo, baudot karsto dzērienu, tika pārrunāts, cik veselīgi un patīkami ir pavadīt kaut nedaudz laika svaigā gaisā, sportojot kopā ar klases biedriem.

Valda Tinkusa

 

Par Ziemassvētku tuvošanos  2015. gada nogalē Zvejniekciema vidusskolā vispirms vēstīja piparkūku smarža, jo skolēni mājturības skolotājas Gunas Lāčaunieces vadībā darināja garšīgos našķus, lai iepriecinātu savus draugus, vecākus un skolotājus.

10. decembrī skolā notika Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kurā uzstājās   Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, radot  klausītājos svētku brīnuma tuvošanās  izjūtas.

No 14. līdz 16. decembrim skolā darbojās Ziemassvētku pasts. Rūķi cītīgi strādāja, šķiroja un nogādāja norādītajiem adresātiem ne tikai vēstules, bet arī citus patīkamus pārsteigumus.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā skola tika rotāta ar dažādiem dekoriem, bet, protams,  goda vietu ieņēma meža zaļā princese – eglīte.

Skolas Mazajā zālē pie izgreznotās eglītes 18. decembrī notika svētku sarīkojums „Ziemassvētku dziesma”, kas tika veidots pēc angļu rakstnieka Čārlza Dikensa  tāda paša nosaukuma (A Christmas Carol) darba motīviem. Galvenajā, skopā Ebenīzera Skrūdža, lomā iejutās Kārlis Taube, kurš  ar emocionālo tēlojumu lika noticēt brīnumam, uz ko mēs visi ceram un kam ticam, - jebkurš no mums spēj atzīt savas kļūdas,  prot lūgt piedošanu  un mainīties. Teatralizētajā uzvedumā tika dziedātas Ziemassvētku dziesmas, un deju kolektīva dalībnieki iejutās sniegpārsliņu lomā.

Paldies skolēniem par piedalīšanos pasākumā un  vecākiem par atbalstu svētku sarīkojuma tapšanā! Paldies pedagogiem par  skaisto uzvedumu Ziemassvētku gaidīšanas laikā!

Lai Jaunais gads mums visiem darbīgs, veiksmīgs un laimīgs!

Valda Tinkusa

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Zvejniekciema vidusskolā

Esi redzams!

Oktobris, novembris, decembris ir gada vistumšākie mēneši, tādēļ Zvejniekciema vidusskolā šajā laikā vairāk uzmanības tiek pievērsts tam, vai skolēni ir uzvilkuši  gaismu atstarojošās vestes un tumšajā diennakts laikā ir pamanāmi.

Arī 2015./2016. mācību gadā, tāpat kā iepriekšējos gados,   pirmsskolas un 1.klases skolēniem gaismu atstarojošās vestītes skolā tika dāvinātas.  Klases stundās audzinātājas kopā ar skolēniem pārrunāja dažādus ar  ceļu satiksmes drošību saistītus jautājumus, īpaši pievēršot uzmanību tam, ka tumsā gājēji bez gaismu atstarojošām vestēm un citiem gaismu atstarojošiem elementiem nav redzami. Skolēnu uzmanība tika pievērsta Ceļu satiksmes drošības direkcijas organizētajai kampaņai „Esi gaismas vest-nesis!”, kā arī citiem informatīvajiem materiāliem par drošību uz ceļa tumšajā diennakts laikā. Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji izgatavoja maketu – cilvēka siluetu, kas ietērpts gaismu atstarojošā vestītē un rokā tur aicinājumu būt redzamiem. Šis „cilvēciņš” ir novietots pie skolas ārdurvīm un ir labi saskatāms, ierodoties skolā.

Bet vai skolēni ir redzami un izmanto gaismu atstarojošus elementus, par to Skolas padomes vecāku pārstāvji un Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji pārliecinājās 1.decembrī organizētajā reidā. Lai gan skolā tiek veikts izglītojošais darbs, reida rezultāti nav iepriecinoši, jo 22,8% skolēnu ne pie apģērba, ne pie somas nebija neviena gaismu atstarojoša elementa. Bet 10 sākumskolas bērni ieradās skolā bez gaismu atstarojošās vestes. Reida dalībnieki ne tikai vēlreiz stāstīja par atstarotāja nepieciešamību, bet „neredzamajiem” skolēniem  atstarotājs tika dāvināts.

Paldies par atsaucību un sadarbību Skolas padomes priekšsēdētājam Verneram Lastoveckim, vecāku pārstāvēm Janai Picalcelmai un Maijai Siliņai, kā arī skolēnu līdzpārvaldes pārstāvjiem Nikitam Laviginam, Dinai Eglītei, Annijai Dzērvei un Kārlim Taubem.

Vecāki, lūdzu pārliecinieties, ka jūsu bērns uz ceļa ir pamanāms, jo ir uzvilcis gaismu atstarojošo vesti, nevis ielicis to somā!

Valda Tinkusa

Konkurss “Latvijas atbildība COP 21” – iespēja izteikt viedokli par klimata pārmaiņām

Oktobrī skolu jauniešiem bija iespēja piedalīties konkursā „Latvijas atbildība COP 21”,sagatavojot uzrunu Latvijas delegācijas pārstāvjiem par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz apkārtējo vidi.„COP21” ir ikgadējā konference, kurā satiekas pasaules valstu pārstāvji, lai diskutētu par jautājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām.Šogad, 30.novembrī,konference notikajau 21.reizi Parīzē.

Tā kā Zvejniekciema vidusskola ir Eko skola, tad arī mūsu skolas skolēni Armands Grūbe, Līga Vilcāne un Kārlis Taube kopā ar Leonu Bernhardu sagatavoja uzrunas, kurāstika pievērsta uzmanība klimata pārmaiņām, kas pēdējo gadu laikā ir kļuvušas par aktuālu problēmu visā pasaulē, bet ko varētu novērst, ja tiktu izmantoti tādi dabas resursi kā saule, vējš, kā arī vairāk uzmanības tiktu pievērsts ekoloģiskam dzīvesveidam.

Pavisam konkursam tika iesūtīti 50 darbi, bet visas mūsu skolas skolēnu uzrunas tika atzītas par ļoti vērtīgām, tādēļ mēs 27.novembrī kopā ar skolotāju Svetlanu Grubi piedalījāmies konkursa “Latvijas atbildība COP21” noslēguma pasākumā Rīgā.Visas mūsu uzrunas tika iekļautas 15 labāko darbu sarakstā, taču Līgas Vilcānes darbsbija guvis konkursa žūrijasīpašu ievērību, tādēļ viņa un vēl divas autores savas uzrunas teica Latvijas delegācijas pārstāvjiem konkursā klātienē. Latvijas delegācijas pārstāvji uzsvēra, ka jauniešu domas un idejas gan viņiem, gan atbildīgajām amatpersonām ir ļoti nepieciešamas, lai izprastu sekas, kādas rodas, janetiek novērsti klimata pārmaiņu cēloņi.

Starpbrīdī konkursa dalībnieki cienājās artēju, kafiju, kēksiņiem un ekoloģiskajiem burgeriem. Pasākuma nobeigumā notika režisora Avi Lūisa dokumentālās filmas “This changes everything”, jeb “Tas maina visu” pirmizrāde Latvijā. Filmā tiek rādītiseptiņi stāsti par klimata pārmaiņu radītajām problēmām dažādās vietās pasaulē. Filmas sižets rosina padomāt,kā mēs varam apturēt klimata pārmaiņas un nepieļautkrīzi dabā.

Līdzdalība konkursa “Latvijas atbildība COP21” noslēgumābija ļoti vērtīga, jo  tajā gūtās zināšanas motivē mūs domāt par klimata jautājumiem arī turpmāk. Mūsu dzīves kvalitāte ir atkarīga no mūsu vēlmēm un to saprātīgas īstenošanas saskaņā ar dabas likumiem. Šādi pasākumi pievērš arī atbildīgo amatpersonu uzmanību ekoloģiskajām problēmām un dabas resursu saudzīgai izmantošanai, jo kā savā runā teica Līga Vilcāne: „Mums ir paveicies, esam pieredzējuši laiku, kad ziemas bija aukstas un sniegotas, pavasari- ar tikko kūstošu sniegu un silto sauli, vasaras, kurās nebija jābaidās no draudīgās saules radiācijas, un rudeņus, kuros lietus lija un veldzēja zemi...Bet mūsu bērniem un bērnu bērniem šādu atmiņu, visticamāk, nebūs...”

Bet mums, jauniešiem, jādara viss iespējamais, lai nākamajām paaudzēm saglabātu katram reģionam unikālo klimatu.

Kārlis Taube

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa  2015 - Draudzība Ziemeļos

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisinājās jau 19. reizi, bet Latvijā  - 18. reizi.

Zvejniekciema vidusskolā Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa notika no 9. līdz 15. novembrim, kuras galvenais uzdevums bija iepazīstināt lasītājus ar Ziemeļvalstu literatūru un kultūru. Bibliotēku nedēļā 4. un 5. klašu skolēniem noritēja Rīta literatūras stundas bibliotēkā par tēmu „Draudzība Ziemeļos”. Kopīgi tika pārrunāta šī tēma, kas ir draudzība, kas var būt draugs, kādam ir jābūt draugam, lai citi ar tevi draudzētos.

Šajā nedēļā tika iepazīta populārā zviedru bērnu grāmatu rakstniece Astrīda Lindgrēne, kuras sarakstītās grāmatas novembra mēnesī bija aplūkojamas bibliotēkas lasītavā izveidotajā izstādē.  Skolēni iepazinās arī ar Astrīdas Lindgrēnes radītajiem grāmatu varoņiem – Karlsonu un Brālīti, Ronju, Mio, Pepiju, brāļiem Lauvassirdīm un daudziem citiem. Īpaši tika godināts Pepijas Garzeķes tēls, kuram šogad apritēja 70 gadu. Skolēni stāstīja par Astrīdas Lindgrēnes patstāvīgi izlasītajām grāmatām, kurās ir stāstīts par draudzību, un lasīja grāmatu fragmentus. Rīta literatūras stundas veicina Ziemeļvalstu literatūras lasīšanas popularitāti skolēnu vidū.

Paldies viesiem, kuri iesaistījās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā, iepazīstot Ziemeļvalstu literatūru!

Dace Dulpiņa

Pasākumi patriotu mēnesī

Novembris Latvijā ir patriotu mēnesis, kad piemin un godina tautas varoņus, kas aizstāvēja Latvijas valsti Brīvības cīņās.

Arī Zvejniekciema vidusskolā 11.novembrī tika atzīmēta Lāčplēša diena. Šajā atceres dienā skolā viesojās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Ādažu garnizona karavīri, kuri skolēniem rādīja savu ekipējumu un stāstīja par dienestu bruņotajos spēkos. Skolēniem bija iespēja turēt rokās īstu šauteni, uzzināt, kā darbojas granātmetējs un noskaidrot vēl citus jautājumus.

Vakarā Zvejnieckiema vidusskolas skolēni piedalījās lāpu gājienā, kas notika Saulkrastos. Tumšā novakare un lāpu gaismas radīja mazliet noslēpumainu, tomēr pacilājošu noskaņu, jo, ejot gājienā plecu pie pleca ar klases biedriem un skolotājiem, ir iespējams sajust to kopības spēku, kāds bija tiem mūsu tautas varoņiem, kas cīnījās pret ienaidniekiem.

Starp visiem svētkiem un atceres dienām īpaša vieta ir 18. Novembrim – Latvijas Republikas (LR) proklamēšanas dienai, kam par godu kultūras namā „Zvejniekciems” 17.novembrī notika Zvejniekciema vidusskolas LR proklamēšanas 97.gadadienai veltītais sarīkojums „Pirmā strēlnieka stāsts”.

Pasākumu ar svinīgo uzrunu atklāja skolas direktors Andris Dulpiņš un Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis. Skolas direktors izteica pateicību skolotājiem, kuri ar savu pašaizliedzīgo darbu iedvesmoja skolēnus iesaistīties un sasniegt augstus rezultātus interešu izglītības pulciņos, lai piedalītos XI Latvijas  skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kas notika 2015.gada 6.-12.jūlijā. Pateicības rakstu saņēma kora, ansambļa un folkloras kopas vadītāja Antra Deniškāne, tautas deju kolektīva vadītāja  Judīte Krūmiņa, rokdarbu pulciņa „Adatiņa” vadītāja Guna Lāčauniece, glezniecības un grafikas pulciņa vadītāja Māra Alena, mūsdienu deju grupas „Fractus” vadītāja Sandra Ozola-Ozoliņa, vides pulciņa vadītāja Svetlana Grube.

Skolas direktors izsniedza pateicības rakstu no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 7.klases skolniekam Markusam Baltajam, kurš piedalījās konkursā „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā” un uzrakstīja svinīgu novēlējumu savai valstij.

Sarīkojuma gaitā, piedaloties korim, individuālajiem skaņdarbu izpildītājiem un tautas deju kolektīviem,  tika izstāstīts pirmā strēlnieka stāsts, kas pasākuma dalībniekiem atgādināja mūsu valsts veidošanās vēsturi, kā arī patriotismu, ar kādu cilvēki bija gatavi aizstāvēt savu dzimteni, savu tēvzemi.  Dzejnieks un skolotājs Vilis Plūdonis ir teicis: 

„Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu,

Un mūsu šī Baltijas jūra mūždien:

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lietas,

Viss, viss pie šīs zemes simts saitēm mūs sien.”

Arī pēc atceres pasākumiem mēs katrs patriotisma un  piederības izjūtu savai valstij saglabāsim domās, centīsimies strādāt, mācīties un dzīvot tā, lai paveiktais kā lāpu un svecīšu gaišais mirdzums izgaismo ceļu mums – mūsu Latvijā.

Valda Tinkusa

Veiksmīgi noslēdzies projekts „Eiropas pēdas Latvijā. 2015”

Lepojamies!

Šā gada 5. novembrī noslēdzās Latbijas Kultūras ministrijas atbalstītais projekts skolēniem „Eiropas pēdas Latvijā. 2015”. Projekta „Eiropas pēdas Latvijā. 2015” mērķis bija sekmēt skolēnu pašiniciatīvu un sadarbības prasmes, iepazīstot un popularizējot Eiropas kultūras mantojumu Latvijā, kā arī veicināt sabiedrībā apziņu par Latviju kā vēsturisku Eiropas sastāvdaļu. Projektā piedalījās vairāk nekā 300 skolēnu no visas Latvijas, pavisam kopā izliekot  99 slēpņus. 

Lai piedalītos projektā „Eiropas pēdas Latvijā. 2015”,  Zvejniekciema vidusskolas 8.klases skolēni no šā gada maija līdz septembrim iesaistījās slēpņošanas spēlē (geocaching). Slēpņošana ir izzinoša spēle, kas attīsta tās dalībnieku prasmi strādāt ar informāciju, kā arī  radošumu, jo „slēpņotājiem” ir jāuzraksta slēpņa un tā atrašanās vietas apraksts. Skolēni profesionāļu vadībā, izmantojot kartes, apguva koordinātu noteikšanu dabā un, aizrautīgi darbojoties dabā, izjuta īstu piedzīvojumu garšu.

No Zvejniekciema vidusskolas „Slēpņošanā” piedalījās četras 8. klases skolēnu komandas. Katras komandas dalīnieki izdomāja savas komandas nosaukumu: Anna Ērenfrīde, Andris Ivanovs, Beāte Adelīna Odīte, Armands Babulis apvienojās komandā  „Dzērvenītes”, komandā „Odziņas” darbojās Kate Strupiša, Lauma Krista Mežpuķe, Monta Čaša, Laura Jermacāne, komandā „Mellenītes” iesaistījās Marija Ķēniņa, Samanta Briede, Katrīna Mārtiņa, bet nosaukumu „LPA” savai komandai izdomāja  Markus Medvedevs, Pēteris Vimbsons, Lauris Lecis, Armands Grūbe, Pēteris Zaicevs.

Šā gada septembrī visu komandu dalībnieki tikās ar šī projekta vadītājiem un slēpņošanas profesionāļiem,  lai   Saulkrastu novadā kopīgi izliktu 8 slēpņus dažādos kultūrvēsturiskos objektos. Oktobrī tika dots starts pēddziņu maratonam, kura laikā (no 01.10 līdz 31.10) skolēniem bija jāatrod pēc iespējas vairāk izlikto slēpņu. Zvejniekciema vidusskolas komandas slēpņus meklēja Rīgā, Bauskā, Mežotnē un pat Liepājā. Skolēni, piedaloties šajā projektā, iepazina  arī interesantākos apskates objektus Latvijā. Kopā tika atrasti 47 izliktie slēpņi un iegūta 3. vieta projektā „Eiropas pēdas Latvijā. 2015”.

Projekta noslēguma pasākums notika pludmales sporta centrā „Brazīlija”, un tas norisinājās atraktīvā un sportiskā formātā. Tā kā projekts bija balstīts uz komandas darbu un aktīvu līdzdarbošanos, arī noslēguma pasākumā skolēniem bija iespēja apliecināt sevi, kopā ar Aleksandru Samoilovu un Jāni Šmēdiņu piedaloties pludmales volejbola turnīrā. No mūsu skolas savu sportisko sniegumu izcili parādīja Marija Ķēniņa, Beāte Adelīna Odīte un Anna Ērenfrīde, saņemot balvās volejbolistu dāvinātos T-kreklus un grāmatu par sporta vēsturi Latvijā.

Skolēni balvā saņēma ceļojumu uz Stokholmu un iespēju apmeklēt vairākus kultūras un izklaidējošus pasākumus, bet skolai - Latvijas Republikas Kultūras ministres Daces Melbārdes pateicības rakstu par aktīvu dalību projektā.

Priecājos par skolēnu izdomu, pacietību un entuziasmu, ar kādu viņi iesaistījās projektā „Eiropas pēdas Latvijā. 2015”, jo tika gūta vērtīga pieredze, kopīgi darbojoties,  kā arī prieks un gandarījums par paveikto.

Santa Tinkusa

Patriotiskās nedēļas laikā (9. novembrī) Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā notika LU Fonda mecenātu stipendiātu sveikšanas ceremonija, kurā  „Ceļamaizes” stipendiju ar mecenātes Annas Justīnes Čakste – Rollins atbalstu saņēma Zvejniekciema vidusskolas absolvente Anete Kalniņa.

Šogad ar LU Fonda mecenātu atbalstu ir izveidotas 30 dažāda veida stipendijas, kuras ieguvuši 110 kandidāti, t.sk. stipendijas vidusskolu absolventiem, kuri uzsāk studijas LU, stipendijas izcilniekiem, kā arī jaunajiem pētniekiem sociālajās, humanitārajās un eksaktajās zinātnēs, un labākajiem novadu abiturientiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām.

Latvijas Universitātes Fonda stipendija „Ceļamaize” tiek piešķirta 12. klases absolventiem, kuriem ir izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās sabiedriskās aktivitātēs ārpus mācību darba. Zvejniekciema vidusskolas absolvente Anete Kalniņa, tagad LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātnes” 1. kursa studente un jaunā partijas „Vienotība” Jaunatnes organizācijas valdes locekle, atzīst: „Esmu ieinteresēta cilvēktiesību jautājumos, socioloģijā un vēsturē, tāpēc vēlējos iegūt dziļāku izpratni par šīm jomām. Stipendijas iegūšana stiprina pārliecību par to, ka man uzticas un manī saskata potenciālu, tomēr tajā pašā laikā stipendija rada atbildības sajūtu – tā motivē sasniegt izvirzītos mērķus un nepārstāt izziņas procesu. Ne velti vados pēc principa, ka lielākos sapņus realizēt var vienīgi ar milzīgu daudzumu darba. Studiju laikā vēlos maksimāli īstenot ieceres, attaisnot līdzcilvēku cerības un to uzticības kredītu, ko man sniedzis LU Fonds. Tomēr, manuprāt, pats svarīgākais ir nezaudēt interesi, uzņēmību un iekšējo dzirksteli. Kā teicis Alberts Einšteins: “Svarīgākais ir nekad nepārstāt uzdot jautājumus.”"

Svinīgajā pasākumā stipendiātus, viņu vecākus un pedagogus savā uzrunā sveica LU rektors I. Lācis, liekot aizdomāties, ko mums, latviešiem, nozīmē zeme, tauta un Latvija.  Rektors rosināja jaunos stipendiātus būt vēl aktīvākiem sabiedriskajā darbā un realizēt savus sapņus, lai Latvijas vārds skanētu tālu aiz tās robežām.

Sandra Ozola-Ozoliņa

Zvejniekciema vidusskola – „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015”

30.oktobrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi piešķīra statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015" un pasniedza apliecinājuma plāksnes 9 izglītības iestādēm, kuru vadītāji – darba devēji – piedalījās arodbiedrības rīkotajā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus.

Arī Zvejniekciema vidusskolai tika piešķirts šis godpilnais statuss un pasniegta apliecinājuma plāksnīte, kas tiks izvietota skolas vestibilā, informējot skolēnus, skolas darbiniekus un apmeklētājus, ka skolā ir nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša pedagogu profesionālā darbība un apmierinātas sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

LIZDA konkursā piedalījās 23 izglītības iestādes, kurās viesojās žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu. Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide.

Pirms žūrijas viesošanās skolā mums bija jāveic mājas darbs, proti, jāaizpilda pieteikuma anketa, jāiesniedz skolas darba pašnovērtējums un prezentācija par skolas labās prakses piemēriem dažādu aktivitāšu organizēšanā.

Zvejniekciema vidusskolas kolektīvs lepojas, ka mērķtiecīga un plānveidīga darba rezultātā ir sakārtota vide un nodrošināti visi nepieciešamie materiāli pedagoģiskā procesa vadīšanai. Par to kolektīva paldies skolas direktoram Andrim Dulpiņam, kā arī skolēnu vecākiem, kuru izteiktie priekšlikumi  ir vērsti uz skolas attīstību.

Valda Tinkusa

Labo darbu nedēļa - 2015

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau septīto gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad īpaši aktīvi darām labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus. „Labo darbu nedēļa 2015”, kas notika no  12.līdz 18.oktobrim, ievadīja gatavošanos Latvijas valsts simtgadei, tajā  pastiprināta uzmanība tika pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. 

Arī Zvejniekciema vidusskolas skolēni paveica daudz labo darbu. 4.klase trīs dienas ēdamzālē pēc pusdienām novāca  traukus no savas klases galda, bet  divas dienas palīdzēja virtuves darbiniecēm sakārtot  visu  ēdamzāli.

5.klases skolēni ar aizrautību veidoja izglītojošas didaktiskās spēles pirmsskolas grupas bērniem. Tika izveidotas dažādas puzles un matemātiskās spēles: loto, „Lielā saliekamā ābece”, mīklu minēšanas spēle un citas. Lai spēles kalpotu ilgāk, tās tika ielaminētas. Spēles tika dāvinātas pirmsskolas klases audzēkņiem, tās kopīgi tika arī spēlētas. Liels paldies no pirmsskolas skolotājas I. Spundes.

6.klase  „Labo darbu nedēļā” saziedoja pusaudžu drēbes, kā arī sašķiroja, izmazgāja un iztīrīja mūsu skolas  audzēkņu iepriekšējā mācību gadā atstāto apģērbu un apavus. Skolēni un klases audzinātāja visu saziedoto savietoja kastēs un aizsūtīja Talsu Sieviešu un bērnu krīžu centram.

8. klase demonstrēja burvju mākslinieku cienīgus priekšnesumus pirmsskolai, par  ko paši mazākie skolēni ļoti priecājās.

9.klase palīdzēja sētniecei skolas apkārtnē grābt lapas un cienāja skolotājus ar pašceptiem kēksiņiem, bet 11.klase cienāja pedagogus ar pašu gatavotiem saldējuma kokteiļiem.

Par labi paveiktajiem darbiem hokeja klubs „Dinamo Rīga” dāvina biļetes uz hokeja spēlēm Latvijā.

Labo darbu nedēļa ir beigusies, bet būtu lieliski, ja mēs arī ikdienā cits citu spētu iepriecināt, izdarot kādu labu darbu vai pasakot uzmundrinošus vārdus brīžos, kad tas nepieciešams.

Valda Tinkusa

Kārtojam eksāmenu un droši braucam ar velosipēdu

Zvejniekciema vidusskolai jau trešo gadu pēc kārtas ir piešķirta Zaļā karoga balva, un daudzi skolēni, cenšoties pārvietoties videi draudzīgā veidā, brauc uz  skolu ar velosipēdu. Skolēni drīkst braukt ar velosipēdu, ja viņiem ir vismaz 10 gadi un iegūta velosipēda vadītāja apliecība.

Zvejniekciema vidusskolā 23.oktobrī eksāmenu velosipēda vadītāja apliecības saņemšanai nokārtoja 19 skolēni. Vairākums eksāmena kārtotāju bija no 4.klases, bet prieks bija par trešklasnieku, kurš eksāmenā pareizi atbildēja uz visiem 10 jautājumiem. Šogad pirmo reizi mūsu skolēni velosipēda vadītāja eksāmenu kārtoja elektroniski. Pirms zināšanu pārbaudes skolēni centīgi mācījās ceļu satiksmes noteikumus, kā arī vingrinājās, pildot uzdevumus Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas lapā. Eksāmenu vadīja Rīgas Motormuzeja pedagoģe Laimdota Lase, kura pirms pārbaudījuma skolēniem atgādināja, ka uzmanīgi jāizlasa jautājums un visi atbilžu varianti, kā arī jāpadomā, pirms izvēlas atbildi. Eksāmena izpildei atvēlētais laiks – 10 minūtes, bet skolēni uz jautājumiem atbildes izvēlējās vidēji 3 minūtes. Eksāmens ir nokārtots, ja pareizi atbildēts vismaz uz 8 jautājumiem.

Šogad par nokārtoto velosipēda vadītāja eksāmenu skolēni pauda neviltotu prieku un sajūsmu  un apgalvoja, ka ir cītīgi gatavojušies. Atliek visiem apzinīgajiem velobraucējiem novēlēt: „Laimīgu ceļu!”

Valda Tinkusa

Uz Briseli kā Eko tūristi

Vides izziņas spēļu konkursā „Vide un ceļošana”, kas notika šā gada 24. aprīlī,  1.vietu valstī ieguva  spēle „Zaļā cepure”, kuru izveidoja  Estere Appena un Armands Grūbe.  Spēlējot šo spēli, var uzzināt par Eiropas Savienības dalībvalstu vēsturi, ģeogrāfiju un ekonomiku, kā arī apgūt ekotūrisma pamatprincipus. Balvā tika piešķirts ceļojums uz Briseli, kurā no 20. līdz 22. oktobrim kā ekotūristi devās Estere, Armands un skolotāja Svetlana Grube.   

Briseles lidostā mūs  sagaidīja Eiropas Savienības (ES) deputāta Roberta Zīles sekretāre Guna Zaķe - Baltā. Devāmies  ekskursijā  uz ES Parlamentu, kur tikāmies ar Robertu Zīli, noklausījāmies lekciju par ES vēsturi, politiku mūsdienās, vides aizsardzību un citiem aktuāliem jautājumiem.  

Dzīvojām videi draudzīgā viesnīcā. Bija patīkams pārsteigums, ka viesnīcas kafejnīcā visi produkti bija ar FAIRTRADE marķējumu, un piedāvājumā bija arī veģetārie ēdieni. Viesnīcā, kā arī visā pilsētā, ir pieejami šķiroto atkritumu konteineri. Patika tas, ka tiek šķirots ne tikai papīrs, metāls un PET, bet arī plastikāta trauki, piemēram, jogurta glāzītes, kuras Latvijā vēl nesavāc un nepārstrādā, šķiroti tiek arī organiskie atkritumi. Viesnīcā ir izvietoti plakāti, kuru galvenais tēls -Zaļais Eko cilvēciņš- atgādina tūristiem par videi draudzīgo dzīves veidu. Mēs pozitīvi vērtējām to, ka viesnīcas istabās nebija ziepju, bet dvieļus varēja mainīt, papildus samaksājot. Tas mudina taupīt resursus un rīkoties eko-loģiski. Gandarījumu radīja tas, ka redzējām, kā  eko tūrisma pamatprincipi ir  ieviesti sadzīvē.  

Devāmies ekskursijā pa pilsētu,  apskatījām Grand Place laukumu – Briseles vēsturisko centru, Karaļa pili un dārzus, Tiesu pili, kā arī citus kultūrvēsturiskus objektus.  

Apmeklējām arī Atomium, kas ir 9 dzelzs atomu simbols, tas simbolizē atoma gadsimtu un tika izveidots 1958. gadā.  Atomium  sver 24 000 tonnas. Deviņas „atomu” bumbas simboliski attēlo deviņus Beļģijas reģionus.

Netālu no  Atomium atrodas Eiropas celtņu un pieminekļu parks „Mini Eiropa”. Visu trīs Baltijas valstu modeļiem parkā atvēlēta kopīga vieta, kur atrodas Viļņas Universitātes ēkas modelis, Tallinas pilsētas mūra modelis, Latvijas Brīvības pieminekļa modelis, ko savieno Baltijas ceļa dalībnieku modelīši. Pēc „Mini Eiropas” parka apmeklējuma  mēs varam teikt, ka apceļojām Eiropu tā, kā to bijām iecerējuši mūsu izveidotajā spēlē.

Briselē nobaudījām French fries, ceptos kartupelīšos, un beļģu vafeles, kuras ir garšīgas, bet tajās ir daudz kaloriju.

Briseli, mūsuprāt, var nosaukt par Eko pilsētu. Interesanti bija uzzināt, ka visā Beļģijā jau vairākus gadus 16. februārī, Kioto protokola gadadienā, rīko akciju – Silto džemperu dienu. Šajā dienā skolās notiek dažādas aktivitātes saistībā ar klimata pārmaiņām. Mācību iestādēs par vienu grādu tiek samazināta gaisa temperatūra telpās, tāpēc skolēni nāk uz skolu, tērpušies siltos džemperos.

Trīs ceļojuma dienas pagāja nemanot, guvām daudz jaunu priekšstatu un  zināšanu par ES un Briseli.   Paldies Robertam Zīlem un VISC interešu izglītības vecākajai referentei Inesei Liepiņai. Pēc ES Parlamenta apmeklējuma guvām pārliecību, ka šī gada vides aizsardzības svarīgākajā notikumā – ANO klimata pārmaiņu konferencē - ar Latvijas deputātu līdzdalību  tiks pieņemti atbildīgi lēmumi, bet mēs veidosim vides spēles, pievēršot  uzmanību  klimata izmaiņām.

Svetlana Grube

Zvejniekciema vidusskolas jubilejas pasākums “50 – tas ir zelts”

Starptautiskais pieredzes apmaiņas seminārs Somijā

Pagājuši pieci gadi kopš iepriekšējās tikšanās Zvejniekciema vidusskolas salidojumā. Šogad mūsu skolai jau 50! 

Ir atkal rudens, septembris – mūsu tradicionālais tikšanās laiks.  Šogad – skolas zelta jubilejas reizē – uz salidojumu bija ieradušies  vairāk nekā 500 viesu. Salidojuma dalībnieki vispirms pulcējās skolā, kur satikās ar klases biedriem un pedagogiem, lai kopā tītu atmiņu kamolu, kura dzīpari par skolā pavadītajiem gadiem ir tikpat daudzkrāsaini kā turpmākais ceļš dzīvē. Absolventi un pedagogi devās ekskursijā pa skolu, ar interesi apskatīja izstādi un prezentāciju par svarīgākajiem notikumiem skolas vēsturē. Pēc tam skolas zvans visus aicināja pulcēties svētku gājienam pie skolas, lai kopīgi dotos uz kultūras namu “Zvejniekciems”, kur notika skolas jubilejai veltītais svētku sarīkojums “50-tas ir zelts”.

Zālē - pirmajās rindās bijušie un tagadējie Zvejniekciema vidusskolas skolotāji. Uz skatuves – talantīgākie dziedātāji, bet fonā prezentācija, kurā video, audio un fotostāstu formātā atainoti svarīgākie notikumi skolas pastāvēšanas 50 gados, tādēļ priekšnesumi ir krāsaini  kā krītošās rudens lapas šajā, 26.septembra, vakarā. Pasākuma scenārijs, kuru veidoja skolotāja Vija Skudra, - saistošs un pārdomāts. Lieliski vakara vadītāji: bijušā skolas direktora Jāņa Vilcāna mazbērni,  skolas absolvents Dāvis Vilcāns un 12. klases skolniece Līga Vilcāne. 

Vidusskolas pastāvēšanas laikā ir bijuši 49 izlaidumi. Emocionāli bija brīži, kad vakara vadītāji stāstīja par tādiem notikumiem izglītības iestādes vēsturē kā ārzemju delegāciju viesošanās skolā, darbs Zilajā un Zaļajā patruļā, makulatūras vākšanas kampaņa ar devīzi “Nenocērt egli!”, sporta sacensības, konkurss “Vai tu mīli jūru?”, kopīgās “līnijas”, pārgājieni, mājas darbu norakstīšana un citiem. Skolā padomju laikā bija arī stingri kārtības noteikumi, ko uzraudzīja Tautas kontrole, par tās efektīvo darbu liecina ieraksti protokolos. Sirsnīgā noskaņā izskanēja “Mana dziesma”, ko  izpildīja  Zvejniekciema vidusskolas skolotāji, no kuriem daudzi  ir arī skolas absolventi.

Šajos 50 gados no mums aizgājuši mūžībā skolotāji un skolasbiedri, arī skolas darbinieki, tādēļ klātesošie godināja viņu piemiņu ar klusuma brīdi.

Vakara gaitā tika teikti daudzi labi vārdi par skolu un skolotājiem, jo tāds ir pedagoga darbs – uzklausīt, saprast, mācīt un mācīties dzīvi dzīvot. Emocionāli un svinīgi izskanēja skolas direktora Andra Dulpiņa apsveikums, kurā tika akcentēts, ka skolas dvēsele ir skolotāji, bet skolotāji un skola nebūs stipra, ja nebūtu skolēnu, vecāku un sabiedrības atbalsta, ko mēs saņemam.

Tādēļ svētku reizē paldies par atbalstu Saulkrastu novada domei, Limbažu novada Skultes pagasta pārvaldei, ceļu būves firmai „Binders”, SIA „Krasts A”,  SIA „Maiznīca Bemberi”,  skolas vecāku padomes vadītājam Verneram Lastoveckim, Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai, Saulkrastu novada pašvaldības aģentūrai "Saulkrastu kultūras un sporta centrs"”, Zvejniekciema vidusskolas kolektīvam, bet  īpašs paldies koncerta dalīniekiem, mākslinieciskā vadītāja Antra   Deniškāne, koncertmeistars Andis Bahmanis.

Mums bija liels prieks un gods uzņemt  visus pasākumā un radīt skolā jubilejas svētku gaisotni.  Mūsu skolas absolventu salidojums ir pagājis. Paldies visiem, kas ieradās! Uz tikšanos pēc pieciem gadiem!

Valda Tinkusa

Zvejniekciema vidusskola piedalās Vislatvijas skolu projektā “Esi Līderis!”, kas dod iespēju vidusskolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā 3 gadu garumā. Projekta ietvaros skolēni apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akreditēta un par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

Šī projekta ietvaros Zvejniekciema vidusskolas projekta “Esi Līderis!” koordinatorei Dacei Dulpiņai bija iespēja apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus  “Nākotnes skola sākas šodien”. Starptautiskā mācību semināra laikā tika izzinātas šādas tēmas: bērnu mācīšanās motivācija, domāšana kā prasme rezultatīvai darbībai, izziņas darbības aktualizācija un mācīšanās prasmju attīstīšana dabas un kultūrvēsturiskā vidē, digitālā laikmetā – digitālas pieejas. Semināra laikā varēja iepazīties ar Somijas izglītības metodiskās sistēmas pieejām, mācību procesa organizēšanu Tampere Vocation College Tredu izglītības iestādē. Semināru noslēdza izzinoša mācību ekskursija Helsinkos uzņēmumā “Fazer”.

Projekta “Esi līderis!” koordinatore Dace Dulpiņa