Zvejniekciema vidusskolas matemātiķiem 1.vieta

24.janvārī Zvejniekciema vidusskolas pamatskolas un vidusskolas skolēnu komandas piedalījās Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes profesora Edvīna Ģinguļa piemiņai veltītajā matemātikas konkursā, kas  Liepājas Universitātē notiek kopš 2005. gada, un tā galvenais mērķis ir paaugstināt jaunatnes interesi par matemātiku.

Konkursā no Zvejniekciema vidusskolas  piedalījās divas komandas katra  četru dalībnieku sastāvā. Algebras un ģeometrijas uzdevumu saturs atbilst izglītības standartam un neprasa papildus zināšanas. Panākumus olimpiādē nosaka uzdevumu risināšanas ātrums un sadarbība starp komandas locekļiem. Sacensības notiek divās kārtās – individuālā (30 minūtes, 16 uzdevumi) un komandas (60 minūtes, 20 uzdevumi). Kopējais komandas rezultāts veidojas, summējot  komandu un individuālajās sacensībās iegūtos punktus.

Šogad sacensībās piedalījās sešpadsmit 8.–9. klašu skolēnu komandas un septiņpadsmit vidusskolēnu komandas – pavisam sacensībās piedalījās 132 skolēni. Tradicionāli labākajām komandām 8.–9. klašu grupā un vidusskolas grupā tiek piešķirtas ceļojošās balvas. Lepojamies ar 8. un 9.klases skolēnu komandu Elzu Strupišu, Tomu Eizānu, Artūru Kiseļevski un Nikitu Laviginu,  kuri šajā konkursā izcīnīja 1.vietu pamatskolu komandu grupā un  ieguva E. Ģinguļa ceļojošo balvu. Ir gandarījums par skolēnu augsto rezultātu, sasniegts, pateicoties sistemātiskam ikdienas darbam un savstarpējai sadarbībai.

Lepojamies ar 9.klases skolnieku Nikitu Laviginu, kas individuālajā kārtā 9.klašu grupā ar pārliecinoši rezultātu ieguva 1.vietu.

Pateicība par piedalīšanos arī Zvejniekciema vidusskolas 11.-12.klašu komandai - Katrīnai Suitiņai, Artūram Baltgalvim, Katei Strupišai un Markum Vilcānam.

Paldies skolēniem par uzticēšanos un darbu, paldies skolēnu vecākiem par ieguldīto mīlestību un atbalstu!

 

Aleksandra Ivanova,

Zvejniekciema vidusskolas

matemātikas skolotāja

Pelnrušķīte  rīko balli Zvejniekciema  vidusskolā

Pirmssvētku laikā teju ikviena novada iestāde steidza rotāt un rotāties, lai sveiktu visus – gan tos, kuri apmeklēs šo iestādi, gan tos, kuri vienkārši dosies garām ikdienas gaitās. Arī Zvejniekciema vidusskola ietērpās skaistā svētku rotā – ik logu rotāja spožas kurpītes un pils torņu kontūras. Garāmgājējiem varēja likties, ka skola top par pili, un tā tas arī bija.

Par skaistu tradīciju Zvejniekciema vidusskolā ir kļuvuši Ziemassvētku muzikāli teatralizētie uzvedumi, kuriem gatavojas teju visa skola. Šogad skolēni nolēma iestudēt izrādi „Pelnrušķīte” pēc Šarla Perro pasakas motīviem. Iestudējumā galvenā tēma bija darba tikums, ko lieliski parādīja Pelnrušķītes attieksme pret ikvienu viņai uzticēto uzdevumu. Lai uzburtu patiešām pilij līdzīgu noskaņu, skolas teātra sporta un drāmas pulciņa dalībniekiem pievienojās vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki, kuri skolu pārvērta par pili – ar brīnišķīgām gaismiņām, ar pils logu ailēm, ar spožām kurpītēm, ar zelta vizuļu atspīdumiem un košu Pelnrušķītes karieti. Kad pēcpusdienās skolas gaiteņos skanēja kora un ansambļa dziedātās Ziemassvētku dziesmas, kad no mājturības kabineta plūda piparkūku smarža, bija skaidri saprotams – svētki būs pavisam drīz!

20.decembrī skolas sporta halle bija pārvērtusies par Ziemassvētku pili, un, kā pils ballei pienākas, šurp plūda vecāki un vecvecāki, lai piedalītos  brīnišķīgajā notikumā. Mazo aktieru sniegums mijās ar kora un ansambļa melodijām un deju kolektīva „Murdiņš” īpaši iestudētajām dejām. Bija patiess prieks, jo visi uzveduma dalībnieki šo notikumu gaidīja un atbildīgi veica uzticētos pienākumus.

Pēc vairākiem mēģinājumiem paši topošie mākslinieki atzina – ir tik patīkami saņemt apbrīnas un prieka aplausus pēc izrādes, un nav tik svarīgi, vai esam dziedātāji, dejotāji vai aktieri.

Savukārt skolas interešu izglītības pulciņu vadītājas – Māra Alena, Judīte Krūmiņa, Vija Skudra, Antra Deniškāne saka paldies skolēnu vecākiem  par atbalstu, par tērpiem un pacietību, mazos māksliniekus lolojot!

Pelnrušķītes stāsts veiksmīgi pastāstīts, bet skolā vēl tik daudz stāstu un pasaku, ko stāstīt un rādīt jaunajā - 2020. gadā!

Vija Skudra

Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkurss  skolu jaunatnei

Jau trešo gadu pēc kārtas Zvejniekciema vidusskolas skolēni piedalās R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursā, rakstot radošus darbus par kādu no tematiem, kas saistīti ar mūsu dižā klasiķa dzīvi un daiļradi.

Šogad konkursā piedalījās 164 skolēni. Konkursam darbus no Zvejniekciema vidusskolas aizsūtīja trīs skolēni, no kuriem divi tika uzaicināti uz Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkursa noslēguma pasākumu, kas notika 7.decembrī Ērgļos- rakstnieka dzimtajā novadā. Uz pasākumu devās 12.klases skolēni Marija Ķēniņa, Markus Vilcāns un skolotāja Valda Tinkusa. Abi jaunieši saņēma atzinības un veicināšanas balvas.

Markus Vilcāns, rakstot savas pārdomas par tematu “Bez darba vārdi “cīnīties”, “censties” paliek tukšas skaņas” norāda, ka dzīvē nepieciešami sapņi un mērķi, kurus sasniegt, bet “ceļā uz saviem mērķiem vajag arī apstāties, izveidot savu pieturu, mājvietu, kurā var atgriezties, ja kļūst grūti un šķiet, ka nav spēka sapņot un sapņus īstenot. R. Blaumanim šādas mīļās mājas bija “Braki”, bet man – bērnības atmiņu mājas Latgales pusē”. Marija Ķēniņa par šo pašu tematu rakstīja vēstuli “Braku” muzeja vadītājai Zintai Saulītei. Jauniete savus izvirzītos mērķus salīdzina ar zvaigznēm: “Rakstot vēstuli, es gan mācījos (strādāju), gan centos, gan cīnījos, lai zvaigžņotajās debesīs iemirdzētos vēl viena mana izpildītā mērķa zvaigznīte.” Liels bija Marijas prieks, kad Z. Saulīte noslēguma pasākumā citēja viņas vēstules fragmentu un pasniedza savu atbildes vēstuli, aicinot arī turpmāk meklēt atbildes uz jautājumiem par jaunieša vietu sabiedrībā un  dzīves vērtību skalu.

Pasākumu Ērgļu saieta namā vadīja Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Brūveris, pastāstot par savu skolas gadu “pieredzi” ar R. Blaumani, kā arī citējot fragmentus no “Skroderdienām Silmačos”, “Velniņiem”, “Īsas pamācības mīlēšanā”, “Indrāniem” un citiem Blaumaņa darbiem.

Par to, ka R. Blaumaņa darbus mūsdienu jaunieši lasa, liecina lielā konkursa popularitāte. Tātad caur gadu simtiem šajā literatūras klasikā viņi var atrast dzīvesgudras un patiesas vērtības.

Valda Tinkusa

Nākotnei labākai kļūt!

Novembris Zvejniekciema vidusskolā bija notikumiem bagāts mēnesis, jo Rakstniecības un mūzikas muzeja pārstāvji 4.-12.klases skolēniem 12. un 13. novembrī interaktīvā stundā izstāstīja “Himnas stāstu”, vidusskolēni tikās ar rakstnieci Noru Ikstenu, 12.klases skolēni atmiņās par Latvijas valsts dibināšanu kavējās Rīgas Brāļu kapos un apmeklējot Brīvības pieminekli. Šie pasākumi norisinājās projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros.

Taču 11.novembrī, Lāčplēša dienas pēcpusdienā, Zvejniekciema vidusskolas skolēni piedalījās lāpu gājienā, kas notika Saulkrastos. Ejot gājienā plecu pie pleca ar klases biedriem un skolotājiem, bija iespējams sajust to kopības spēku, kāds bija mūsu tautas varoņiem, kas cīnījās pret ienaidniekiem, lai nosargātu tikko dibinātās Latvijas Republikas (LR) neatkarību. Par godu 18. Novembrim,  LR proklamēšanas 101. gadadienai, Zvejniekciema vidusskolas zālē notika svinīgs sarīkojums “Nākotnei labākai kļūt!” Pasākumu ar svinīgo uzrunu atklāja skolas direktors Andris Dulpiņš un 13.Saeimas deputāts, Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dombrava. Abi runātāji uzsvēra, ka mums jābūt lepniem par savu valsti,  kā arī  jāizmanto visas iespējas savai izaugsmei, lai nostiprinātu esošās un radītu paliekošas vērtības nākotnei.

Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri nav vienaldzīgi cits pret citu, kuri prot klausīties, sadzirdēt un palīdzēt, ja tas nepieciešams – tāds bija šī gada skolas pasākuma “Nākotnei labākai kļūt!” vēstījums, kuru klātesošajiem “izstāstīja” koru, deju kolektīvu un dramatiskā pulciņa dalībnieki. Paldies visiem, kuri iesaistījās koncerta tapšanā!

Valda Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolā viesojās rakstniece Nora Ikstena

Zvejniekciema vidusskolā 13. novembrī notika saruna ar vienu no pazīstamākajām latviešu rakstniecēm Noru Ikstenu.

Par savu pieredzi rakstniecībā Nora Ikstena sarunājās ar 11. un 12. klases skolēniem. Gan rakstniece, gan skolēni dalījās pārdomās par romānu “Mātes piens”, kurš pirms dažiem gadiem iznācis apgāda “Dienas Grāmata” vēstures romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Rakstniece atzina, ka godīgums un neslēpšanas arī ir grāmatas “Mātes piens”  fenomens. Rakstījusi grāmatu atklāti par savu ģimenes stāstu. Rakstniece atzina, ka romāna „Mātes piens” fenomens ir autores godīgā, atklātā attieksme pret sevi un pagātni.

Interesants likās arī Noras Ikstenas skatījums uz Londonas grāmatu gadatirgu, kas ir viens no populārākajiem grāmatai veltītajiem notikumiem pasaulē. Rakstniece šajā notikumā piedalījās, iepazīstinot starptautisko publiku ar romānu „Mātes piens” (angļu valodā „Soviet milk”). Viņa ir pārliecināta, ka tieši tautas sāpīgā pagātne un vēsturiskais mantojums ir tas, kas latviešu literatūru padara unikālu un absolūti neatkārtojamu.  

Runājot par Noras Ikstenas un Vilipsōna sarakstīto grāmatu “Suņa dzīve”, kurā ir 11 stāsti par suņiem un viņu saimniekiem, skolēni padalījās ar savu suņu vārdiem un uzzināja stāstu  par  rakstnieces suni Pērkonu, kuram vēl ir divas māsas – Saule un Daugava.

Pasākumā 11. klases skolēni uzzināja, ka pasaules latviešu valodas diktāta teksta autore šogad ir Nora Ikstena, un kopā ar skolotāju apņēmās pārbaudīt savas zināšanas, uzrakstot pasaules diktātu latviešu valodā.

Sarunā loģisks likās jautājums – kādēļ rakstniece pievērsusies prozai, nevis dzejai. Varbūt tāpēc, gluži kā atklāsmi, tikšanās nobeigumā skolēni noklausījās Noras Ikstenas vienīgo uzrakstīto dzejoli “Mīlestības jūra”, kurš izskanējis Ventspils koncertzāles “Latvija” atklāšanā. Mūziku dzejolim komponējis komponists Raimonds Tiguls.

Rakstniece uzsvēra, ka katrai grāmatai ir sava mērķauditorija, un otrādi, kā arī to, ka lasīšanas process cilvēkam ir svarīgs. Dialogam ar grāmatu jābūt kā dialogam ar tuvu cilvēku.

Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu Zvejniekciema vidusskolā  notika  projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros.  Tikšanos vadīja Rakstniecības un mūzikas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja Liega Piešiņa.

Dace Dulpiņa

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa “Svētki Ziemeļvalstīs”

Valsts svētku nedēļā, kad gatavojāmies Latvijas dzimšanas dienai, Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā no 11. līdz 15. novembrim noritēja Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumi, kuros piedalījās 4.a un 4.b klase.

Pirmdienā, 11. novembrī, tika atzīmēta “Lielā priekšā lasīšanas diena”, kad visās publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Šogad tā ir zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes “Grāmata par Pepiju Garzeķi”, jo pasākuma  temats - “Svētki Ziemeļvalstīs” šogad tika izvēlēts par godu Ziemeļvalstu biedrības “Norden”  simtgadei Dānijā, Norvēģijā un Zviedrijā.

Atbilstoši šai tēmai skolēni lasīja fragmentu no Astridas Lindgrēnes grāmatas “Pepija svin dzimšanas dienu”. Pievēršot uzmanību lasīšanai skaļi, brīvprātīgie no klases nolasīja teksta fragmentu klasesbiedriem.

Pirms teksta fragmenta lasīšanas skolēni iepazinās ar zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes biogrāfiju, sarakstītajām grāmatām un to tēliem- Karlsonu, Mio, Ronju, Madikenu, Emīlu, Pepiju Garzeķi, kurus lasītāji ir iemīļojuši jau vairākās paaudzēs. Nākamajā gadā Astridas Lindgrēnes radītajam Pepijas Garzeķes tēlam apritēs 75 gadu jubileja.

Lasot Ziemeļvalstu autoru darbus, tiek pievērsta uzmanība Ziemeļvalstu literatūrai un kultūrai.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē biedrības “Norden” asociācija, bet Latvijā – Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru.

Dace Dulpiņa

Nordplus Junior projekts “Choices2020”

Zvejniekciema vidusskolas divpadsmit 9.klases skolēni no 6. līdz 12.oktobrim  devās uz nelielu Somijas pilsētu Porvoo, lai uzsāktu dalību Nordplus Junior projektā “Choices2020”, kura laikā 2019./2020. m. g. paredzētas trīs skolēnu tikšanās visās projekta dalībvalstīs – Somijā, Latvijā un Dānijā. Šajā projektā iesaistījusies Pääskytie vidusskola no Somijas, Humlehøj skola no Dānijas un Zvejniekciema vidusskola no Latvijas. Trīspusējās vizītes laikā Zvejniekciema vidusskolas skolēni tika uzņemti somu viesģimenēs.

Projekta koordinatore ir Somijas pilsētas Porvoo Pääskytie skola. Izmantojot iepazīšanās spēles, Somijas skolēni pilsētas jauniešu centrā iepazinās ar projekta dalībniekiem no Latvijas un Dānijas skolām. Skolēni apskatīja Pääskytie skolu un iepazinās ar projekta mērķiem.

Šī projekta mērķis ir izpētīt, kā reklāmas ietekmē dažādas kultūras un kādu iespaidu tās atstāj uz jauniešu ģērbšanās stilu un apģērba izvēli, kas viņiem  šajā vecumā ir aktuāli. Skolēni no trim valstīm centīsies izzināt, kā mūsdienās masu mediji un mobilās lietotnes, izmantojot algoritmus, ietekmē mūsu izvēli, iegādājoties vajadzīgās lietas.

Viens no pirmajiem uzdevumiem grupām bija salīdzināt nacionālos tautas tērpus, tad 70-to gadu modi un to, kas bija modē skolēna piedzimšanas gadā, meklējot kopīgo un atšķirīgo.

Tālāk skolēni pastāstīja par savu ikdienas apģērbu- kur tas ražots, kāda ir cena, kurā veikalā pirkts u.t.t., secinot, ka lielākā daļa skolēnu izvēlas līdzīgus apģērbus, nevēloties atšķirties no citiem.

Noskatoties video par mūsdienu reklāmdevēju izmantotajām metodēm, skolēni turpinās pētīt un apkopot savu personīgo pieredzi par apģērbu izvēli, lai ar pētījuma rezultātiem iepazīstinātu  projektā “Choices2020” iesaistīto skolu komandas nākamajā tikšanās reizē Zvejniekciema vidusskolā. Projekta “Choices2020” vizītē Somijā skolēni ne tikai iepazinās un sadraudzējās un kopīgi darbojās grupās, bet arī devās pārgājienā, iepazina pilsētu Porvoo un iesaistījās orientēšanās spēlē, kuras laikā veica interesantus uzdevumus, kā arī piedalījās ekskursijā uz Somijas galvaspilsētu Helsinkiem.

Gaida Haritone

Septembris dzejas un grāmatu zīmē

Rudens ir lasīšanas laiks. Klāt ne tikai jaunais mācību gads, bet arī Dzejas dienas un Bērnu žūrijas 2019 grāmatu atvēršanas svētki, kas Zvejniekciema vidusskolas 1.-3.klasei notika 12., bet 4.-12.klasei - 26.septembrī.

Uzminiet, kas ir vecis, kurš iet pa dārzu ar pankūkām bārdā? Kas ir maza, plakana mājiņa ar vienu pašu lodziņu?   Šogad Dzejas dienu noslēguma pasākumam 1.-3.klašu skolēni bija sagatavojuši mīklu dzejoļus no Ievas Samauskas mīklu dzejoļiem “Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā”.   Mīklu atminējumus bērni bija sagatavojuši tēlu veidā.  4.-5.klašu skolēni uzbūra ainas no Ulda Ausekļa dzejoļu krājuma “Četras otas” un bija izgatavojuši  paši savas Ulda Ausekļa dzejoļu izlases ar anotāciju un grāmatas reklāmu. Šīs Ievas Samauskas un Ulda Ausekļa grāmatas iekļautas Bērnu žūrijas 2019 kolekcijā. 6.-7. klašu skolēni Dzejas dienās  bija sagatavojuši priekšnesumus par dzejnieka Vika dzeju “Viks mūzikā” un izpildīja dzejoļus repa veidā.

Vecāko klašu skolēni noslēdza Dzejas dienas Ojāra Vācieša zīmē, jo viņa dzejoļu krājums “Uz putnu lielceļa” ir iekļauts Jauniešu žūrijas 2019 kolekcijā. 8.-9.klašu skolēni bija sagatavojuši video, kurā atainoja O. Vācieša dzejas motīvus. 11. klases skolēni lasīja O. Vācieša dzeju, radīja un rādīja performanci par to. 12.klases  performancē “Mūsu Ojārs Vācietis” bija  iekļauts video, kurā tika atveidots Ojārs Vācietis, lasot savu dzejoli. Pēc tam skolēni parādīja, ka, laikam ritot, O. Vācieša dzeja ir saglabājusi savu aktualitāti un klātbūtni. Priekšnesumā iesaistījās arī 12.klases audzinātāja un literatūras skolotāja.

Gatavojoties Dzejas dienām, 10.septembrī 9., 11. un 12.klases skolēni apmeklēja O. Vācieša muzeju un Dzejas dienu lasījumu “Atvērt nevar aizvērt”.

Pēc priekšnesumiem skolēni mācījās novērtēt citu klašu priekšnesumus, izteikt atzinības un paslavēt par paveikto.

Ar Dzejas dienām Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā aizsācies arī lasīšanas maratons “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”.  Visu klašu skolēni iepazinās ar Bērnu žūrijas grāmatu kolekciju un tika aicināti noslēgt lasīšanas līgumus skolas bibliotēkā.  

Lai izdodas saglabāt lasītprieku ne tikai  rudens un ziemas mēnešos, bet visa gada garumā!

Dace Dulpiņa

Zvejniekciema vidusskola
 

​​​

© 2013 Zvejniekciema vidusskola. 

Telefons: 67954037

Fax : 67954037
e-pasts: zvskola@gmail.com

Adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161

 

Skolas jaunumi arī tviterī:

 

 

  • Twitter Metallic