Ko atradām dzejtakā?

1/1

Skultes, Zvejniekciema un Saulkrastu apkaimes izzinošais pasākums notika š.g. 8.maijā, izraisot lielu interesi un atsaucību. Skolēni kopā ar ģimeni tika aicināti doties atrast vismaz 12 ielas, kuru nosaukumi bija jāsameklē dzejolī:

 "Pavasaros saplaukst vizbuļi koši, 

Vītolu paēnā zils vizbuļu palags. 

Drīz Zvejniekciema ielā uzziedēs mežrožu krūms! 

Kā komēta mums tuvojas vasara, 

Kad visi varēsim atpūtā doties, 

Liegi šalks bērzi alejā un birzī, 

Ikviens varēs par laimes celtnieku kļūt. 

Bīriņu virzienā ceļo dzejnieks Rainis, 

Viņš sapņo par vasaru Pērses krastos...

Un selgā dodas zvejnieki droši!

Lieliski, ka dzejolī, uzmanīgi meklējot, skolēni atrada vairāk ielu nosaukumu, un tās arī sameklēja, ejot kājām vai braucot ar velosipēdu vai auto! 

Paldies par atsaucību un fotogrāfijām! Paldies visiem par piedalīšanos "Dzejtakā"! 

"Dzejtakas" fotokolāža pieejama šeit.

Valda Tinkusa

Atklājumi Virtakas klasē

Papīra_diazins.jpg

30.aprīlī Zvejniekciema vidusskolas 2.klase piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) “Virtakas klases” tiešsaistes nodarbībā  “Grāmatu ilustrācijas cauri gadsimtiem”,  “Papīra dizaina darbnīcā” un “Kaligrāfijas darbnīcā”. 

“Kaligrāfijas darbnīcā” skolēni  pētīja manuskriptu un rokrakstu paraugus no LNB un “Europeana” digitālajiem resursiem, uzzinot par kaligrāfijas nozīmi senāk un mūsdienās. Nodarbības praktiskajā daļā otrklasnieki apguva kaligrāfijas pamatprincipus, veicot vienkāršus iesildīšanās vingrinājumus un rakstot savu vārdu ar otu. 

“Papīra dizaina darbnīcā”  bērni pētīja  mājas bibliotēkā pieejamās mūsdienu grāmatas, kā arī senākas grāmatas no LNB digitālās kolekcijas, izdarot secinājumus par dizaina risinājumiem, gaumi un tehnoloģiskajām iespējām dažādos gadsimtos. Iedvesmojoties no senāk grāmatu iesiešanā izmantotajiem raibpapīriem, skolēni veidoja paši savu papīra dizainu.

Paldies pedagoģei Zanei Siliņai! Skolēni ar lielu interesi piedalījās nodarbībās, ieguva daudz jaunu zināšanu un varēja praktiski darboties!  

Everita Levina

Izskanējis 12.klases pēdējais zvans uz stundu

Attachment1 (8).jpg

Šis mācību gads pagājis citādi, atšķirīgi! Un arī mācību gada noslēgums nav tāds kā citus gadus! Taču tradīcija – aicināt 12.klases skolēnus uz pēdējo mācību stundu - Zvejniekciema  vidusskolā tiek saglabāta.

Nākamos absolventus sveica direktora vietniece Valda Tinkusa,  iesakot  būt vērīgiem, klausīties un dzirdēto izvērtēt kritiski, runāt, ja ir fakti, ko izmantot, bet reizēm varbūt paklusēt, nevis kult tukšus salmus. Skolotāja vēlēja jauniešiem sasniegt visaugstākos rezultātus eksāmenos un stipru veselību, iesakot to stiprināt ar mazajām dāvanām no skolas, bet spēku smelties pirmklasnieku vēlējumos.  

Skolas kolektīva vēlējums 12.klases skolēniem: “Ejiet dzīvē un piepildiet savus sapņus, bet neaizmirstiet savu skolu – Zvejniekciema vidusskolu, klases biedrus un skolotājus!

Valda Tinkusa

“Tā sauktie inženieri” iekļūst pusfinālā

download.png

Šogad notiekošajā attālinātajā mācību procesā akciju sabiedrības "Latvenergo" rīkotajam erudīcijas konkursam “FIZMIX Eksperiments” bija pieteikusies 131 komanda.

Konkursā par uzvaru sacentās 655 8. un 9. klašu skolēni no 97 Latvijas skolām. No Rīgas reģiona piedalījās 24 komandas, starp kurām arī  Zvejniekciema vidusskolas 9.klases komanda “Tā sauktie inženieri”: Daniela Bīlmane, Sibilla Ērkšķe, Elizabete Levina, Ģirts Nolle, Elza Strupiša.

No 1. līdz 29. martam skolēni atlases neklātienes kārtā veica uzdevumus par zaļās fizikas tematiku un krāja punktus, lai iekļūtu konkursa pusfinālā un vēlāk arī finālā.

“Tā sauktie inženieri” godam iekļuva pusfinālā, dalot astoto vietu vēl ar divām Rīgas reģiona komandām. Pusfināls neklātienē notiks 13.aprīlī, kad 60 Latvijas komandas cīnīsies par ceļazīmi uz finālu. Lai izdodas!

Vairāk informācijas skatīt šeit: https://www.fizmix.lv/eksperiments/ https://www.fizmix.lv/eksperiments/jaunums/noskaidroti-konkursa-fizmix-eksperiments-26-sezonas-pusfinalisti

Aleksandra Ivanova

Kultūras diena Zvejniekciema vidusskolā

Linda4
Linda4

Linda4
Linda4

1/1

Neilgi pirms pavasara brīvdienām Zvejniekciema vidusskolas skolēni paspēja iesaistīties vērienīgā skolas pasākumā Kultūras diena, kas tapa projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. Kultūras dienā iesaistījās visas klases.

Skolēni noskatījās vairākas Latvijas Nacionālā teātra izrādes: 1.-5.klase dzīvoja līdzi Sarkangalvītei izrādē “Sarkangalvīte un vilks”, 6.-8.klase iepazinās ar Billi izrādē “Bille”, bet 9.-12.klase ciemojās Cīrulīšu mājās izrādē “Cīrulīši”.

Kultūras diena guva pat neparedzēti lielu atsaucību. Mērķis tika sasniegts, un gandarījuma sajūta vēl kādu laiku sildīs sirdis, par ko liecina saņemtie pateicības  vārdi gan no skolēniem, gan no viņu vecākiem.

Pēc izrāžu noskatīšanās tika zīmēts, līmēts, pārrunāts, meklētas atziņas un domu graudi. 3.klases skolēni bija izrādi noskatījušies pat 3 reizes, arī kopā ar vecākiem, 4.b klases audzinātāja izveidoja viktorīnu vietnē “Kahoot”, bet 9.klases galvenā atziņa: “Ļoti patīk šāda veida teātra apmeklējums, esam noilgojušies pēc nopietnām lietām un kultūras.”

Tika saņemts arī daudz pozitīvu atsauksmju no vecākiem, 5.a klase raksta: “Paldies par lielisko iespēju noskatīties teātra izrādi, izmantojām iespēju, un visa ģimene noskatījāmies kopā. Pat pabrīnījos, ka bērni nosēdēja bez starpbrīžiem.”

Esam gandarīti, ka Kultūras diena bija izdevusies un skolēni kopā ar ģimenēm attālināti varēja noskatīties Latvijas Nacionālā teātra izrādes.

 

Sigita Kliedere, Zvejniekciema vidusskolas sociālais pedagoģe

Mācāmies dzīvei, nevis skolai

4.b klases projekts
4.b klases projekts

4.a klases projekts
4.a klases projekts

4.b klases projekts
4.b klases projekts

1/2

2.semestrī, turpinoties attālinātajam mācību procesam, Zvejniekciema vidusskolas pedagogi vairāk uzmanības pievērš mācību procesa daudzveidībai, kas sekmē skolēnu pašvadīto mācīšanos, digitālo pratību, arī sadarbību ar klasesbiedriem un skolotājiem. Pedagogi jau mācību gada sākumā vienojās, ka 2020. /2022. mācību veidos starppriekšmetu projektus, kas ļautu skolēniem radoši darboties, integrējot iegūtās zināšanas praktiskā darbībā.

2.klases bērni  ar lielu aizrautību iesaistījās projektā “Sniegavīri”, kura, izmantojot dabas materiālus, skolēni vēla, cēla, rotāja, tādēļ radošā procesa rezultātā tapa ne tikai sniegavīri, bet arī citi interesanti darbi, piemēram, dažādi dzīvnieki un sniega labirints. Darbi tika nofotografēti, un par tiem otrklasnieki rakstīja stāstījumus.

Savukārt 4. klašu skolēniem janvārī tika piedāvāts projekts „Gadalaiki”, kurā izglītojamie, mācoties 5 dažādus mācību priekšmetus, pilnveidoja savas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas projekta “Gadalaiki” izveidei. Skolēni tika iepazīstināti ar projektā sasniedzamo rezultātu, darba gaitas aprakstu un divas nedēļas darbojās, konsultējoties ar atsevišķu priekšmetu skolotājām un mērķtiecīgi gatavojot noslēguma darbu: patstāvīgi radītu un vizuāli noformētu literāro pasaku, kuras galvenā varoņa monologu demonstrēja kā muzikāli literāru priekšnesumu.

Projekta darbs latviešu valodā, literatūrā, vizuālajā mākslā, mūzikā un teātra mākslā skolēniem ļāva iedziļināties pasakas veidošanas principos, izprast monologa un dialoga būtību, apgūt tekstveidi un izprast gadalaiku toņkārtas gan krāsās, gan mūzikā, kā arī parādīt savas aktiermākslas prasmes.

Skolēni par paveikto ir gandarīti, to apliecina arī pašvērtējums, tomēr vairāk par iegūto projekta veidošanā pasaka skolēnu neformālais vērtējums: „Bija forši!”, „Beidzot interesants darbs!”, “Nedomāju, ka viss izdosies tik skaisti!, “Man ļoti patīk piedalīties projektos” un tamlīdzīgi.  

Skolotājas, analizējot projekta darbu, teic, ka galvenais ieguvums ir skolēnu spēja pašvadīti darboties un iedziļināties uzdotajā, kas apliecina: skolēni ir stipri un lieliski tiek galā ar dzīves mestajiem izaicinājumiem, kas dažiem skolēniem sagādāja arī grūtības, ko nācās pārvarēt.

5.klašu skolēni latviešu valodas tēmas „Funkcionālie stili” ietvaros veica apjomīgu projekta darbu, jo viņiem nācās pašiem gan definēt valodas stilu pazīmes, gan tīmeklī atrast piemērus katram stilam, gan norādīt interneta vietņu adreses. Darbs bija jāiesniedz elektroniski, ievērojot e-pasta saziņas etiķeti. Ar prieku var konstatēt, ka skolēnos pieaug prasmes jēgpilni izmantot viedierīces un spēja sasniegt rezultātu pašvadīti – jautāt pedagogiem, meklēt atbildes mācību literatūrā.

„Šādi projekti sniedz gandarījumu, jo redzams, ka skolēni darbojas ar interesi un patiesi ir apguvuši jaunas zināšanas un prasmes, tas nenotiek formāli!” tā par projekta rezultātiem saka skolotāja Vija Skudra. Arī skolotāja Valda Tinkusa ir pārliecināta, ka projekti veido izpratni par to, ka vairākos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas un prasmes nostiprina izglītojamo spēju tās izmantot patstāvīgi un visdažādākajās situācijās, tātad skolēni mācās dzīvei, nevis skolai.

Vija Skudra

Iespēja piedalīties iedvesmo!

Zvejniekciema vidusskolas 7. klases skolniece Zane Babrāne ir iesaistījusies  programmā “Future Heroes”, kas ir jauna līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programma 13 - 17 gadus vecām meitenēm no visas Latvijas.

Es uzskatu, ka šis darbs programmā  dos pieredzi, kas noderēs nākotnē, jo tiks pilnveidota prasme sadarboties, izteikt un pamatot savu viedokli un radīt radošus darbus interneta medijiem.

“Future Heroes” programmas galvenais mērķis ir izglītot jaunietes - nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas-, stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību. Programmas ietvaros  50 jaunietes no dažādiem Latvijas reģioniem piedalās 10 tematiskajās darbnīcās, piemēram, “Līderība un risinājumu rašana”, “Tehnoloģijas un uzņēmējdarbība”, “Digitālā komunikācija un medijpratība”. Programmas lielākais atbalstītājs ir “British Council”, tāpēc darbs pārsvarā notiek angļu valodā. Vairāk informācijas var uzzināt mājaslapā https://futureheroes.lv/.

Programmas “Future Heroes” ietvaros  es komandā ar četrām  meitenēm no visas Latvijas veidosim projektu ‘’Blossom Through’’, kas pētīs vai darbavietā notiek sieviešu diskriminācija. Mēs, jaunietes skolas vecumā, uztraucamies par savu nākotni darba tirgū, tāpēc vēlamies vairāk uzzināt par šo tēmu.

Mūsu mērķis ir izveidot mājaslapu, kur ievietosim apkopotu informāciju par dažāda veida diskrimināciju darbavietās. Mēs plānojam arī skolā rīkot tikšanās, kurās iepazīstināsim meitenes ar saviem secinājumiem.

Mūsu projekts ir tikai sākuma stadijā, bet, ja jūs šis temats ieinteresēja, varat sekot līdzi mūsu darbam: Instagram @blossom.through.

 

Zane Babrāne, 7.klases skolniece

Sniega izaicinājums

dd.jpg

Sniega - ledus dekors (darba un foto autore Loreta Bajinska)

Gada sākumā visus pārsteidza un iepriecināja bagātīga sniega sega, tādēļ Zvejniekciema vidusskolas 5. a un 5. b klases audzinātājas Vija Skudra un Aina Strupiša nolēma mest izaicinājumu saviem audzēkņiem. Skolotājas aicināja veidot sniegavīrus, sniega eņģeļus un ļaut vaļu brīvai fantāzijai. „Izaicinājuma mērķis ir pavisam vienkāršs – mēs ikdienā labi redzam, ka skolēniem nav viegli pielāgoties attālinātajam mācību procesam un bērniem trūkst tik ierastās komunikācijas. Tādēļ nolēmām izvilināt savus audzēkņus laukā no istabām,” saka 5.b klases audzinātāja Aina Strupiša.

Skolēni ar prieku atsaucās aicinājumam, un pavisam drīz pie audzinātājām nonāca gan foto, gan video. Tie apliecināja – Zvejniekciema vidusskolas 5. klašu skolēni prot baudīt ziemu un sniegu! Gan būvējot visneiedomājamākās sniega būves un skulptūras, gan eksperimentējot ar gaisā sasalstošo ūdeni, gan traucoties no kāpas ar ragavām, gan izmēģinot veidot sniega dekorus un ledus svečturus, gan vingrojot un izaicinot pārējos ar peldi sniegā pēc pirts, gan brienot sniegā kopā ar mīluļiem – trušiem un suņiem!

Kopumā izaicinājumā piedalījās 16 5. klašu skolēni, un visiem tika nogādātas klašu audzinātāju sarūpētas dāvaniņas un pateicības raksti.

Cerams, ka skolēniem šī ziema paliks atmiņās kā balts un brīnumaina sniega skaistuma pilns laiks!

Vija Skudra

Decembris svētku mirdzumā

DSC_1225.jpg
DSC_0060.JPG
DSC_1320.JPG

Šogad Ziemassvētku gaidīšanas laiks Zvejniekciema vidusskolā aizsākās decembra pirmajā nedēļā ar skolas vestibilā izvietoto mirdzošo vainagu, kas bija izveidots no lielākām un mazākām dāvaniņām.

Ziemassvētku laikā dāvanas Bērnu klīniskās universitātes Onkoloģijas nodaļas mazajiem pacientiem sarūpēja un nosūtīja 5.b klases skolēni, vecāki un klases audzinātāja Aina Strupiša, vēlot  bērniem drīzu izveseļošanos!

Aizvadītais gads bija diezgan sarežģīts, jo visiem nācās ievērot dažādus  ierobežojumus  Covid-19 saslimstības mazināšanai. Tādēļ 1.semestra noslēgumu 18.decembrī skolā sagaidīja pirmsskolas un 1.-4.klašu skolēni. Taču Ziemassvētku klases stundas attālināti notika arī 5.-12.klašu audzēkņiem, kuri kopā ar audzinātājām tiešsaistē izvērtēja paveikto, kā arī padomāja, kas katram ir vissvarīgākais.

1.-4.klašu skolēni Ziemassvētku klases stundā programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros noskatījās mūziklu “Ziemassvētki apkārt pasaulei”, kurā tika stāstīts par interesantākajām Ziemassvētku tradīcijām dažādās valstīs un kontinentos, bet populārākās dziesmas bērni varēja dziedāt kopā ar māksliniekiem.

Skolas vestibilā pie izrotātas eglītes pirmsskolēnus un sākumskolēnus, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus,  sagaidīja Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu. Mazākie bērni ar sajūsmu stāstīja vecītim, cik centīgi lasījuši, rakstījuši, dziedājuši, sportojuši, un izteiksmīgi norunāja tautasdziesmas un dzejoļus, ko bija iemācījušies. Galeriju skatīt šeit.

Ziemassvētki ir laiks, kad cits citam sakām sirsnīgus un mīļus vārdus, tādēļ skolēni izveidoja un nosūtīja klases video sveicienu citai klasei, bet skolotāji sagatavoja video apsveikumu skolēniem un viņu ģimenēm, novēlot: ”Gaišus Ziemassvētkus un veselīgu Jauno gadu!” Šie sveicieni darīja klases stundu norisi  jautrāku un interesantāku.

Taču gada noslēgumā analizējām, cik centīgi esam mācījušies 1.semestrī. 2.-12.klašu skolēnu mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 7,4, kas ir labs rezultāts, bet visaugstākais vidējais vērtējums ir 5.b klasei – 8,46. Labas un teicamas (7 balles un augstāk) sekmes mācībās ir 83 audzēkņiem. Skolēni izvērtēja arī katrs savu individuālo izaugsmi un izdarīja secinājumus, kā pilnveidot sasniegumus, piemēram,  rūpīgāk plānot savu laiku, apmeklēt konsultācijas, ievērot dienas režīmu, rūpēties par savu veselību un tamlīdzīgi. Apkopoto info skatīt šeit.

9. un 12.klases jaunieši piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs, iegūstot godalgotas vietas Pierīgā: 9.klases skolniece Sibilla Ērkšķe bioloģijas olimpiādē izcīnīja 1. vietu un piedalīsies šīs olimpiādes valsts kārtā, bet vēstures olimpiādē meitene ieguva 2.vietu; vēstures olimpiādē 12.klases skolēniem Artūram Baltgalvim un Undīnei Strupišai attiecīgi 3.vieta un atzinība. Paldies skolotājām Ilonai Trezūnei un Diānai Glaudānei! Sasniegumus skatīt šeit.

Decembrī noslēdzās arī Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss "Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!". Šajā konkursā iepriekšējā mācību gadā varēja piedalīties Pierīgas novadu apvienības skolu pedagogu komandas, komisijai  atbilstoši kompetenču pieejai demonstrējot trīs mācību stundas. No Zvejniekciema vidusskolas piedalījās divas skolotāju komandas: 5.klasei latviešu valodas, sociālo zinību un mūzikas stundu “Es novadā, novads manī” vadīja Vija Skudra, Anda Alsberga, Antra Deniškāne, bet 12.klasei latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas stundu  “Ko es gribu, varu un ko man vajag?” vadīja Valda Tinkusa, Aleksandra Ivanova, Rūta Vosa. 

Skolotāju komanda, kas vadīja trīs stundas 12.klasei, ieguva 2.vietu, bet kolēģes, kas stundas vadīja 5.klasei – 4.vietu. Balvas un diplomus bija ieradušies pasniegt Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājs Oļģerts Lejnieks un galvenā speciāliste izglītības jautājumos Erita Rutkovska.  Oļģerts Lejnieks savā apsveikuma runā uzvēra, ka ir gandarīts par Zvejniekciema vidusskolas pedagogu profesionālo meistarību, uzdrīkstēšanos, inovatīvām idejām un spēju uzticēties saviem skolēniem. Galeriju skatīt šeit.

Priecājamies, ka šajā diezgan sarežģītajā laikā Zvejniekciema vidusskola mirdz svētku rotā un ir gandarījums par kopīgi paveikto. Paldies skolēniem un vecākiem par sadarbību,  ierosinājumiem, spēku un izturību! Jūsu atsaucība mums ļoti palīdz! Mēs vēlamies, lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem!

           

Valda Tinkusa

Desmit gados - trīs Mazās Pūces

Viens no Draudzīgā Aicinājuma fonda darbības mērķiem ir paaugstināt izglītības prestižu, stimulējot skolēnu un skolotāju konkurētspējīgu intelektuālā potenciāla paaugstināšanu. Veidojot Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitingu, tiek izmantoti centralizēto eksāmenu rezultāti.

Šogad Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingam - 10 gadi, tādēļ ir izveidots apbalvoto skolu kopsavilkums, kurā apkopota informācija par šajā laika periodā apbalvotajām skolām tādās nominācijās kā izaugsme, kopvērtējums un mācību priekšmeti, kuros vidusskolas beidzēji kārto centralizētos eksāmenus.

Zvejniekciema vidusskola apbalvoto skolu kopsavilkumā ir ierindota 33.vietā no visām 194 apkopojumā iekļautajām izglītības iestādēm. Augsto novērtējumu un balvā trīs Mazās Pūces skola ieguvusi, izcīnot 1.vietu vēsturē 2015. un 2018.gadā, šajā gadā arī apbalvojums nominācijā “Izaugsme vēsturē”, bet 2014. gadā kopvērtējumā  skola ieguvusi 6. vietu lauku vidusskolu grupā, par ko saņemta grāmata un diploms.

Plašāka informācija šeit: https://www.konkurss.lv/da_eks/kopa.php .

Arī 2019./2020.mācību gadā  Zvejniekciema vidusskolas absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos bija augsti, tādēļ mūsu skola ir iekļauta 2020. gadā apbalvošanai nominēto mācību iestāžu skaitā. Apbalvošanas pasākums, kurā tiks paziņoti  nominēto skolu rezultāti,  saistībā ar epidemioloģisko situāciju tiek plānots pēc tam, kad  valstī būs beigusies  ārkārtējā situācija. 

Vairāk informācijas šeit: https://www.konkurss.lv/da_eks/index.php?g=2020&b=0 .

Lepojamies ar Zvejniekciema vidusskolas absolventu un pedagogu kopīgi sasniegto! Paldies!

Valda Tinkusa

 

Zvejniekciema vidusskolas pedagogi uzdrīkstas, iedvesmojas un dara!

DSC_1320.JPG

2020. gada decembrī noslēdzas Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss "Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!".

Šajā konkursā iepriekšējā mācību gadā varēja piedalīties Pierīgas novadu apvienības skolu pedagogu komandas, komisijai  demonstrējot trīs mācību stundas, kurās atbilstoši kompetenču pieejai  tika īstenota starppriekšmetu saikne, sekmējot tādu caurviju prasmju kā kritiskā domāšana, pilsoniskā līdzdalība, sadarbība un digitālā pratība pilnveidi, tādējādi veicinot jaunu zināšanu sasaisti ar skolēnu personisko pieredzi.

Konkursā "Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!" no Zvejniekciema vidusskolas piedalījās 2 skolotāju komandas: 5.klasei latviešu valodas, sociālo zinību un mūzikas stundu “Es novadā, novads manī” vadīja Vija Skudra, Anda Alsberga, Antra Deniškāne, bet 12.klasei latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas stundu  “Ko es gribu, varu un ko man vajag?” vadīja Valda Tinkusa, Aleksandra Ivanova, Rūta Vosa. Stundas vēroja un atbilstoši mūsdienīga mācību procesa vērtēšanas kritērijiem novērtēja profesionāla žūrija – Pierīgas skolu metodisko jomu un Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (PIKSP) pārstāvji.

Pedagogu apbalvošanas pasākums atbilstoši valstī noteiktajai epidemioloģiskajai situācijai notika 14.decembrī pie Zvejniekciema vidusskolas centrālās ieejas.  Prieks bija par žūrijas komisijas augsto vērtējumu, jo skolotāju komanda, kas vadīja trīs stundas 12.klasei, ieguva 2.vietu, bet kolēģes, kas stundas vadīja 5.klasei – 4.vietu. Balvas un diplomus bija ieradušies pasniegt PIKSP vadītājs Oļģerts Lejnieks un galvenā speciāliste izglītības jautājumos Erita Rutkovska.  Oļģerts Lejnieks savā apsveikuma runā uzvēra, ka ir gandarīts par Zvejniekciema vidusskolas pedagogu profesionālo meistarību, uzdrīkstēšanos, inovatīvām idejām un spēju uzticēties saviem skolēniem, kuri bija ieinteresēti un atsaucīgi.

Paldies kolēģēm par vērtīgo stundu plānošanas procesu, kurā  dalījāmies pieredzē, diskutējām un guvām lielisku savstarpējās sadarbības pieredzi! Paldies mūsu skolēniem – 6.klasei un 12.tajiem- mūsu absolventiem!

 

Valda Tinkusa

 

Atskats uz paveikto novembrī

3F061683-1216-4A15-954A-4E2F2ADDFCB9.jpe

Šogad aizvadījām rudenīgu novembri, kas ne tikai Latvijas valsts svētku dienās, bet visa patriotiskā mēneša laikā vedināja  pārdomāt, kas mūs vieno: vēsture, valoda, zeme?  Bet varbūt kopīgi paveiktais?

Zvejniekciema vidusskolas skolēnu sagatavotais videosveiciens “102 vārdi Latvijai”. Skatīt šeit. 

Ineses Vaideres rīkotā vidusskolēnu konkursa “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki” laureātu vidū Zvejniekciema vidusskolas absolventu  izveidotais videostāsts “Veltījums Zvejniekciema vidusskolai”. Skatīt šeit.

Draudzīgā Aicinājuma balvas reitingā par sasniegumiem valstī olimpiādēs un zinātnisko darbu lasījumos Zvejniekciema vidusskola ir ierindota 12.vietā. Skatīt šeit.

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingā 2020 Zvejniekciema vidusskola par augstiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos ir iekļauta apbalvošanai starp 20 labākajām lauku skolām. Skatīt šeit.

Mūsdienīgs mācību process saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī. Foto galeriju skatīt šeit.

Plašāk par visu lasīt šeit.

 

Zvejniekciema vidusskolas absolventi - konkursa “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki” laureāti

126966712_215429833264322_21965873519249

20. novembrī tiešsaistes platformā “ZOOM” notika trešā Eiropas Parlamenta (EP) deputātes, profesores Ineses Vaideres rīkotā vidusskolēnu konkursa “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki” noslēguma pasākums, kurā piedalījās Zvejniekciema vidusskolas absolventi Katrīna Mārtiņa, Beāte Adelīna Odīte, Markus Vilcāns un skolotāja Valda Tinkusa.

Šajā pasākumā Inese Vaidere pastāstīja par izmaiņām EP darbā, kas jau kopš pavasara, kad tika noteikta ārkārtas situācija saistībā ar COVID 19 pandēmiju,  notiek attālināti.  Deputāte atzina, ka strādāt attālināti ir sarežģītāk un prasa vairāk laika.

Taču Vaideres kundze ir gandarīta par vidusskolēnu lielo atsaucību, piedaloties viņas rīkotajā konkursā “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”, jo trīs gadu laikā konkursā piedalījušies 105 skolēni no visas Latvijas, arī šajā gadā jaunieši iesūtīja 13 vērtīgus darbus, kuros stāsta par savu dzimto novadu, tā cilvēkiem un  vēsturiskām vietām. Kā savā uzrunā uzsvēra Inese Vaidere, Latvijas vēsture jau ir uzrakstīta, bet mazo stāstu dokumentācija ir svarīga, jo tā ir noderīga ne tikai pašiem jauniešiem, lai apzinātu savas saknes un dzimto pusi, bet arī vietējai sabiedrībai.

Piederību savam novadam un skolai akcentēja arī Katrīna Mārtiņa, Beāte Adelīna Odīte un Markus Vilcāns, izveidojot videostāstu “Veltījums Zvejniekciema vidusskolai”.  Jaunieši izpētīja skolas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, ietverot būtisku  informāciju par skolēnu un skolotāju skaita izmaiņām, katram laika periodam raksturīgāko notikumu fotogrāfijas un videomateriālus no Zvejniekciema  vidusskolas un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, kā arī intervijas ar pensionētajiem skolotājiem un jauniešu ģimenēm.  Videostāsts tika veltīts skolas 55 gadu jubilejai, tas pieejams vietnē https://www.youtube.com/watch?v=7wdohmVcx48.

Bijušo Zvejniekciema vidusskolas audzēkņu izveidotais videostāsts bija ne tikai interesants, bet arī personisks, tādēļ konkursā “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”  iekļuva laureātu vidū, par ko jaunieši un skolotāja saņēma vērtīgas balvas, kā  arī uzaicinājumu doties divu dienu izzinošā ekskursijā uz Briseli, kad tas būs iespējams,  pēc pandēmijas mazināšanās.  

Noslēguma pasākuma nobeigumā Inese Vaidere izteica pateicību visiem konkursa dalībniekiem un viņu pedagogiem, kā arī pauda  pārliecību - jāturpina konkursu rīkot arī nākotnē.

Valda Tinkusa
 

Lepojamies ar skolēnu sasniegumiem valsts līmenī

Cēsu Draudzīgā aicinājuma (DA) fonds ir dibināts ar mērķi celt Latvijas izglītības prestižu. Arī  Draudzīgā Aicinājuma balva tiek pasniegta vispārizglītojošām skolām pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos.

Izglītības iestādes DA reitingā tiek sakārtotas trīs grupās: republikāniskās pilsētu skolas, pilsētu skolas un lauku skolas.    

2019./2020.m.g. Zvejniekciema vidusskolas skolēni krievu valodas kā svešvalodas 23.valsts olimpiādē izcīnīja  1.vietu, par ko reitingā tiek piešķirti 5 punkti, bet Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē ieguva 2.vietu, par ko tiek nopelnīti 3 punkti. Kopējam punktu skaitam (8) tiek piemērots reitinga daudzpusības koeficients 0.75, kā arī ņemts vērā skolēnu skaits 5.-12.klasē.  Draudzīgā Aicinājuma balvas reitingā - 2020, kas tiek aprēķināts pēc Draudzīgā Aicinājuma balvas metodikas,  lauku skolu grupā Zvejniekciema vidusskola ir ierindota 12.vietā no 64 skolām, kas ieguvušas punktus un ir iekļautas reitingā.

Plašāka informācija pieejama vietnē: https://www.konkurss.lv/da_balva/r_da_balva_vietas.php?ID_Skola=537&Gads=2020

Šis ir  ļoti augsts rezultāts, un tas liecina par izcilu un iniciatīvas bagātu  pedagogu darbu, kas, neskaitot darba stundas, veiksmīgi pamana un sadarbojas ar talantīgiem un centīgiem skolēniem, izmantojot skolas labākos materiāltehniskos resursus un akadēmiskajās datu bāzēs pieejamos materiālus. 

 

Valda Tinkusa

Septembris – krāsainu notikumu virpulī

DSC_0873-COLLAGE (1)
DSC_0873-COLLAGE (1)

DSC_0873-COLLAGE (1)
DSC_0873-COLLAGE (1)

1/1

Pirmais jaunā mācību gada mēnesis Zvejniekciema vidusskolā paskrēja nemanot, jo domājām, kā organizēt mācību procesu un pasākumus, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus.

Atskatoties uz paveikto, nākas secināt, ka gluži kā rudenīgi krāsainās lapas griezās vējā, tā arī mēs dažādos pasākumos priecājāmies par atgriešanos skolā un kopā ar klasesbiedriem ļāvāmies septembra notikumu virpulim: 7.klases skolniece Zane Babrāne piedalījās Skaļās lasīšanas sacensībā, sportojām Olimpiskajā dienā 2020, atbalstījām akciju “Laimes koki”, 3.klase ciemojās pie  Džimbas Rīgā, 5. un 6. klase tikās ar jūrniekiem un zvejniekiem, pirmsskolas klase svinēja Miķeļdienu,  bet 1.-12.klase lasīja dzeju un vizualizēja dzejoļus, jo šogad Dzejas dienas sagaidījām, domājot, vai dzeja dziedē.

Dzejas dienas 2020 notika pa klasēm, bet 25.septembrī skolēni krāsainus plakātus par dzejā  uztverto un izjusto izvietoja  skolā, kur tos vērtēja  Zvejniekciema vidusskolas Jauniešu dome, veiksmīgāko plakātu autoriem  piešķirot pateicības par radošumu, oriģinalitāti, centību un sadarbību.

Kopā darbojās arī 1. un 12.klases skolēni, 18.septembrī pie skolas iestādot pīlādzi,  tādējādi atbalstot stādīšanas akciju “LAIMES KOKI”, kas tika rīkota Pasaules talkas ietvaros ar mērķi apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Mācību gadu uzsākām, aktīvi sportojot un priecājoties par to, jo īstenojām aicinājumu “Mēs esam #SPORTIŅĀ". Šogad  "Olimpiskā dienas 2020" vingrojumā  piedalījāmies  18. septembrī, taču sporta un veselību veicinošas aktivitātes notika visu septembri.

16. un 17. septembrī projekta “Vidzemes Zvejnieks” ietvaros, ko īsteno nodibinājums “Jūras Zeme” sadarbībā ar biedrību “Jūrkante”, notika 5. un 6. klašu skolēnu tikšanās ar zvejnieku  Edgaru Zviedri,  tālbraucēju kapteini Ingu Siliņu un kapteiņa vecāko palīgu Arnoldu Ekmani, pasākumus vadīja Dzintris Kolāts. Tie izraisīja skolēnu interesi un atsaucību, jo izrādās, ka mēs, dzīvojot Rīgas jūras līča piekrastē, diezgan maz zinām par zvejnieka arodu un jūrā iešanu.  Jācer, ka skolēnu interese nezudīs, domājot par tālāko karjeras izvēli, ko varbūt varētu saistīt ar jūru.

Toties 3.klase 28. septembrī devās ciemos pie drošuļa Džimbas uz “Centru Dardedze”, lai uzzinātu par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem.

29.septembrī pirmsskolas klase ar dejām, rotaļām, minot mīklas un dziedot dziesmas par rudeni, atzīmēja Miķeļdienu.

Īpašs paldies 7.klases skolniecei Zanei Babrānei, kura 9.septembrī pārstāvēja Saulkrastu novadu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Skaļās lasīšanas sacensībā. Zanei izdevās izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru (Ērina  Hantere “Klanu kaķi 1. Brīvībā”) skaļai lasīšanai un ieinteresēt klausītājus.

Mēs ļoti vēlamies, lai krāsainu notikumu virpulis turpinās visu mācību gadu!

 

Valda Tinkusa

Ko skolēni zina par zvejniekiem un jūrniekiem?

DSC_0895.JPG

Lai atbildētu uz šo, šķiet, vienkāršo jautājumu, Zvejniekciema vidusskolā 16. un 17. septembrī notika semināri “Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”, kuros piedalījās 5. un 6.klašu skolēni un pedagogi.

Pasākumi notika projekta “Vidzemes Zvejnieks” ietvaros, ko īsteno nodibinājums “Jūras Zeme” sadarbībā ar biedrību “Jūrkante”, lai veicinātu jauniešu interesi par zvejniecību un jūrniecību.

Seminārus vadīja Dzintris Kolāts, uz viņa intervijas jautājumiem atbildēja piekrastes zvejnieks Edgars Zviedris, tālbraucējs kapteinis Ingus Siliņš un kapteiņa vecākais palīgs Arnolds Ekmanis. Tikšanās laikā arī skolēni varēja uzdot jautājumus par zvejnieka un jūrnieka profesijām, tajās nepieciešamajām prasmēm un izglītību, kā arī par dažādiem interesantiem atgadījumiem jūrā, piemēram, viļņu augstumu, vētru, pirātiem, atrašanos uz sēkļa, orientēšanos pēc zvaigznēm un citiem. Skolēni vingrinājās arī jūras mezglu siešanā.

Pasākumi abās dienās izraisīja lielu skolēnu interesi un atsaucību, jo izrādās, ka mēs, dzīvojot Rīgas jūras līča piekrastē, diezgan maz zinām par zvejnieka arodu un jūrā iešanu.  Jācer, ka skolēnu interese nezudīs, domājot par tālāko karjeras izvēli, ko varbūt varētu saistīt ar jūru.

Valda Tinkusa

Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība

DSC_0873.JPG

Aizvadītajā mācību gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Skaļās lasīšanas sacensībai gatavojās vairāku klašu Zvejniekciema vidusskolas skolēni. Konkursa pirmās kārtas sacensības tika organizētas skolā, lai noskaidrotu, kurš ir lasīšanas čempions Zvejniekciema vidusskolā.

Skolas lasīšanas čempiona titulu ieguva 7. klases skolniece Zane Babrāne, tādēļ meitene 9.septembrī pārstāvēja Saulkrastu novadu Pierīgas  reģionālajā finālā Salaspils novada bibliotēkā.

Zane konkursam bija izvēlējusies lasīt  fragmentu no Ērinas  Hanteres grāmatas “Klanu kaķi 1. Brīvībā”.

Zanei izdevās izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai un ieinteresēt klausītājus.

Paldies Zanei par rūpīgu gatavošanos lasīšanas sacensībām un skolotājai Lāsmai Burbergai par sagatavošanu konkursam!

Dace Dulpiņa