2020./2021.m.g. rezultāti

2019./2020.m.g. rezultāti

2018./2019.m.g. rezultāti

2017./2018.m.g. rezultāti

2017./2018.m.g. 1. semestra rezultāti

2016./2017. m.g. Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 

2016./2017.m.g. mācību darba rezultāti

2015./2016. m.g. mācību darbu rezultāti 

2014./2015. m.g. mācību darbu rezultāti 

2013./2014. m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti 

2013./2014. m.g. rezultāti

2013./2014. m.g. 1. semestra rezultāti

2012./2013. m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti