1. Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 0101 11 11); licences Nr.V-3630;

2. Pamatizglītības programma (programmas kods 2101 11 11); licences Nr.V-2384;

3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 3101 10 11); licences Nr.V-1491

Skola piedāvā trīs izglītības programmas: