Zvejniekciema vidusskola ir viena no desmit skolām, kura ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" un realizē karjeras izglītību skolā. Darbu veic pedagogs - karjeras konsultans. Projekts uzsācies 20. martā, un pašlaik notiek karjeras izglītības pasākumi skolēniem - profesiju izziņas meistarklases, darba pasaules iepazīšana, izglītības un savu iespēju izpēte.

Karjeras konsultante Marina Skļara 

 

Darba laiks: atbilstoši skolēnu pieprasījumam

 

Individuālām konsultācijām iespējams pieteikties pa tālr.29139229 vai rakstot uz e-pastu marina.sklara@gmail.com

 

Zvejniekciema vidusskola ir viena no tām 16 skolām, kurā veiksmīgi un profesionāli kopš 2017.gada marta strādā pedagogs – karjeras konsultants. Konsultanta darba rezultātā ir notikuši daudzi interesanti un skolēniem noderīgi karjeras izglītības pasākumi.

Arī 2019./2020.mācību gadā pakalpojumu dažādu profesijas izzināšanu meistarklašu, izglītojošo lekciju un nodarbību veidā saņēma gandrīz katrs skolēns, kopumā 283 izglītojamie. Tie skolēni, kuri COVID-19 pandēmijas krīzes dēļ pakalpojumu nesaņēma, cerams, to saņems nākamajā mācību gadā.

No decembra skolēni varēja saņemt arī pedagoga - karjeras konsultanta individuālās konsultācijas, jo projekta ietvaros Zvejniekciema vidusskolas  pedagogs karjeras konsultants, cītīgi mācoties, ieguva papildus sertifikātu par tiesībām veikt individuālo konsultēšanu vispārējā un profesionālā izglītībā. 

Šajā mācību gadā skolēni ne tikai iepazinās ar konkrētās profesijas specifiku, bet apguva arī dažādas sociālās un komunikācijas iemaņas, mācījās sadraudzēties un pieņemt situācijas. Tā kā projekts ilgst jau 3 gadus, tad pedagogs karjeras konsultants ir noteicis darba pamatprincipus karjeras izglītībā skolā katram gadam: pirmajā gadā uzsvars tika likts uz dažādu profesiju iepazīšanu izbraukuma nodarbībās, otrajā gadā – uz pašvērtējuma veikšanu un sevis iepazīšanu, trešajā gadā – uz profesijas iepazīšanu nodarbībās skolā uz vietas, pieaicinot attiecīgo profesiju pārstāvjus. Tomēr ir pasākumi, kas aktuāli katru gadu, piemēram, atvērto durvju dienu apmeklējumi profesionālajās un augstākajās mācību iestādēs.

2019./2022.m.g. 1., 2. un 3.klases piedalījās karjeras pasākumā  “Profesiju daudzveidība Latvijā”, iepazīstoties ar gaisa satiksmes pakalpojumu, aviācijas speciālistu un lidostas darbinieku profesijām, apmeklējot Starptautisko lidostu “Rīga”.

5.,6.,7.klašu skolēni piedalījās karjeras pasākumā “Darba pasaules iepazīšana. Iepazīsti profesijas animācijā”, kur katrs izgatavoja savu animācijas filmiņu un iepazinās ar plašo profesiju klāstu, kuras ir nepieciešamas, lai izveidotu multiplikācijas filmu.

12.klases skolēni karjeras pasākuma “Darba pasaules iepazīšana. Es – viesmīlības jomas darbinieks”, apciemoja Mārtiņa Sirmā restorānu “3 pavāru restorāns”, kur iepazinās ar profesijām, kas nepieciešamas, strādājot viesmīlības un tūrisma jomas struktūrā. Meistarklases laikā jaunieši uzklausīja motivējošu karjeras stāstu, uzzināja, ko nozīmē atvērt un uzturēt savu restorānu, uzzināja par aktualitātēm un viesmīlības modes tendencēm, kā arī izglītības iespējām. Vairāki skolēni aktivitātes “Izglītības iespēju izpēte. Informāciju dienas profesionālās un augstākās mācību iestādēs” ietvaros apmeklēja arī atvērto durvju dienas Rīgas Stradiņa universitātē un Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras dienas Ķīpsalas izstāžu centrā.

8., 9., 11., 12.klašu izglītojamajiem Ventspils Augsto tehnoloģiju parks piedāvāja interaktīvās karjeras nodarbības „Radošo un tehnisko profesiju darbnīca”, kuru laikā jaunieši, praktiski darbojoties, guva priekšstatu par informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozari, tās darbības virzieniem, attīstības un veiksmīgākajiem praktiskajiem piemēriem, uzzināja, kādas ir nākotnes mācību, studiju un karjeras izveides iespējas, izvēloties darboties informācijas tehnoloģiju nozarē.

4.klasēm bija paredzēts iepazīties ar teātru darbinieku profesijām Latvijas Nacionālajā operas un baleta teātrī. Savukārt 8.,9.,11.klasēm izpalika Ogres Valsts tehnikuma, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Latvijas Aizsardzības akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas atvērto durvju dienu apmeklējums, kā arī aktivitāte „Es – nākamais students” - skolēnu tikšanās ar nozaru speciālistiem un studentiem, kuri informē par studiju iespējām, studentu dzīvi, lēmumu pieņemšanu, studentu sadarbību ar pasniedzējiem un uzņēmējiem

Balstoties uz „Saulkrastu novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam”, 2019./2020.mācību gadā tika noteikti  karjeras izglītības attīstības atbalsta prioritārie virzieni, proti, profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana; darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana; viesu uzņemšanas industrijas un kūrorta attīstība; kvalitatīva izglītība, daudzpusīga kultūra un sports kā galvenie cilvēkvides veidotāji novadā.

Nākamajā mācību gadā ir paredzētas lielas izmaiņas projekta norisē – tiek samazināta tā mērķgrupa, kas turpmāk būs 7.-12.klases skolēni.  Galvenais darbības virziens-  individuālās konsultācijas, nevis profesiju iepazīšana.

Uz tikšanos karjeras dienās vai citos karjeras pasākumos! Ja ir idejas un domas, kā un kur iepazīt profesijas un veicināt skolēnu izpratni par veiksmīgu karjeru, priecāsimies par sadarbību!

Visi karjeras izglītības pasākumi skolēniem ir bez maksas, viss tiek apmaksāts no  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra un koordinē Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. Visas izmaksas par sabiedrisko transportu un profesijas iepazīšanas pasākumiem tiek segtas no minētā projekta līdzekļiem, netērējot ne vecāku, ne skolas budžetu.

           

 

Sigita Kliedere, Zvejniekciema vidusskolas pedagogs karjeras konsultants    

Uz šo jautājumu atbildi varētu sniegt Zvejniekciema vidusskolas 12.klases skolēni, jo gandrīz puse no viņiem jau ir nodrošinājusi sev budžeta vietas dažādās Latvijas augstskolās.

Katra klase skolas laikā veido savas mācību tradīcijas, kas ir nozīmīgas katra skolēna personības izaugsmē. Šī mācību gada topošie absolventi pierādījuši sevi, piedaloties dažādos konkursos un vidusskolas gados rakstot zinātniskās pētniecības darbus par tēmām, kas nozīmīgas pašiem jauniešiem un aktuālas sabiedrībā. Tātad Zvejniekciema vidusskolas 12. klases jauniešu spēks ir gudrība un mērķtiecība, jo viņi, neatlaidīgi strādājot, ir nodrošinājuši  sev drošības spilvenu (kredītpunktus un budžeta vietas) studijām augstskolā.  

Apmeklējot Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) atvērto durvju dienas, kuru laikā bija iespēja kārtot eksāmenu, jauniešiem bija jāatbild uz jautājumiem, kas pārbaudīja viņu erudīciju  un prasmi zināšanas  pielietot nestandarta situācijās. Teicamu rezultātu  testā  demonstrēja Andžela Zusele un Pēteris Vimbsons, nodrošinot  sev budžeta vietu LLA  Vides un būvzinātņu fakultātē, Arhitektūras un būvniecības studiju programmā.

Īpašas uzslavas vērtas ir tās budžeta vietas, kas iegūtas mērķtiecīgā un saspringtā darbā, papildus ikdienas mācību procesam izstrādājot zinātniskās pētniecības darbus (ZPD), kas vainagojušies ar izciliem rezultātiem.

Katrīna Mārtiņa un  Kate Strupiša izstrādāja ZPD ekonomikā un uzņēmējdarbībā “Tūrisms kā Saulkrastu novada sociāli ekonomiskās attīstības veicinātājs”, iegūstot 2.pakāpi valsts līmenī un 75 kredītpunktus, stājoties Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē. Arī Samanta Made Leimane ar ZPD socioloģijā “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā” valstī ieguva 2. pakāpi un 75 kredītpunktus, stājoties LU Sociālo zinātņu fakultātē.

Visvairāk, 100 papildus  kredītpunktu, ir  ieguvusi Beāte Adelīna Odīte un Marija  Ķēniņa par  ZPD “Skolēnu un skolotāju komunikācija pedagoģiskajā procesā”, izcīnot 1.vietu un  nodrošinot sev budžeta vietu studijām LU Sociālo zinātņu fakultātē, Komunikācijas zinātnes programmā.

Pašlaik, ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un neziņu, kā skolēni kārtos eksāmenus, šie septiņi jaunieši jau ir sev nodrošinājuši budžeta vietas studiju programmās, pierādot savu mērķtiecību, uzņēmību, zināšanas un prasmes.

Protams, šādi rezultāti nav iespējami bez skolēnu ģimeņu un skolotāju cītīgā atbalsta un sadarbības. Liels ieguldījums skolēnu sasniegumos ir visa pedagoģiskā kolektīva darbs, bet īpašs paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Valdai Tinkusai un skolas direktoram Andrim Dulpiņam, kuri vienmēr ir veicinājuši un nodrošināuši ikviena centīga skolēnu iniciatīvu.

Karjeras izglītības pasākumi skolēniem notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.

Lai jauniešiem veiksmīgs mācību gada noslēgums un daudz jaunu izaicinājumu studijās!

Sigita Kliedere

Arī šajā mācību gadā Zvejniekciema vidusskolā visu klašu grupu skolēniem būs pieejama karjeras izglītība, kas tiek īstenota jau kopš 2017.gada marta. Skolā strādā pedagogs-karjeras konsultants, kurš koordinē un nodrošina skolēniem meistarklases, izglītojošās lekcijas un nodarbības, lai iepazīstinātu ar profesiju daudzveidību.  

Šajā mācību gadā plānots, ka skolēni ne tikai tiksies ar dažādu profesiju pārstāvjiem un apmeklēs uzņēmumus, bet piedalīsies arī personības izaugsmes treniņos, izzinās savas spējas sekmīgai virzībai karjeras izvēlē, kā arī apmeklēs izstādi “Skola 2019” un atvērto durvju dienas profesionālajās un augstākajās mācību iestādēs. 

Visi karjeras izglītības pasākumi skolēniem ir bez maksas, jo Zvejniekciema vidusskola ir viena no 12 Pierīgas skolām, kas iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra un koordinē Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. Visas izmaksas par sabiedrisko transportu un profesijas iepazīšanas pasākumiem tiek segtas no minētā projekta līdzekļiem, netērējot ne vecāku, ne skolas budžetu. 12.oktobrī arī Zvejniekciema vidusskolas pedagogs-karjeras konsultants piedalījās konferencē “Mērķtiecīga karjeras attīstības atbalsta pilnveide izglītības iestādēs”.

Atskatoties uz paveikto, 2017./2018. mācību gadā pakalpojumu saņēma 278 izglītojamie. Kaŗjeras plānošana tika veikta atbilstoši tematiem “Darba pasaules iepazīšana - “Ražots Latvijā”” vai “Mana profesija Latvijai”.

1.a, 1.b, 6., 7., 8. un 10. klase apmeklēja ražotni “Ādažu čipsi” un uzzināja vairāk par pārtikas tehnologa un uztura speciālista profesijām.

2.a un 2.b klase iepazinās ar astronoma, ķīmijas un fizikas speciālista profesijām, piedaloties profesiju meistardarbnīcās Baldones observatorijā.

3.klase piedalījās vairākās aktivitātēs: Valmiermuižas zirgu stallī bija sajūsmā par jātnieka un zirgkopības speciālista profesijām, apmeklēja Latvijas Ugunsdzēsības muzeju, kas atbilst tematam “Mana karjera glābējprofesijā” kā arī iepazinās ar fizikas speciālista profesiju bērnu zinātnes centrā  “Tehnoannas pagrabi”.

4.klase apmeklēja radošo darbnīcu “Cepļi”, kur iemēģināja roku keramiķa un podnieka profesijas noslēpumos.

5.klase piedalījās meistarklasē ceptuvē “ Lāči”, iepazīstot konditora un maiznieka profesiju.

9.klase apmeklēja A. Čaka memoriālo muzeju, uzzinot vairāk informācijas par literātu, žurnālistu un muzeja darbinieku profesijām.           

10.klase iepazinās ar bankas darbinieku profesijām, iesaistoties Latvijas Bankas programmā “Naudas pasaule”, pabija Starptautiskajā  lidostā “Rīga”, kur bija daudz nezināmas informācijas par lidostā strādājošo darbinieku profesiju daudzveidību.

Papildus minētajām meistarklasēm un profesiju iepazīšanas nodarbībām 8.-12.klašu audzēķņi Rīgā apmeklēja izglītības izstādi “Skola 2018” un nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu “Skills Latvia 2018”.

Projekts turpināsies līdz 2020.gada 31.decembrim, dodot iespēju arvien lielākam skolēnu skaitam jau skolas laikā iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iepazīt profesijas meistardarbnīcās, apmeklēt dažādu iestāžu atvērto durvju dienas vai citus kreatīvus profesiju iepazīšanas pasākumus. Karjeras projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Sigita Kliedere

Ēnu dienas 2018 pasākumi šogad notika 14. februārī, kad sešpadsmit  Zvejniekciema vidusskolas skolēni apmeklēja kādu darba vietu un vairāku  stundu garumā vēroja interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas programma sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā.

Ar Ēnu dienā gūto pieredzi dalījās 9.klases skolniece Monika Luīze Kļaviņa:

“''Ēnu diena'' šogad notika jau sešpadsmito reizi. Šajā ''Junior Achievment- Young Enterprise'' organizētajā izglītības pasākumā piedalos jau trešo gadu. Šogad es ''ēnoju'' Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesnesi Ivetu Vīganti. Izvēlējos ''ēnot'' tiesnesi, jo savu nākotni vēlos saistīt ar jurista profesiju. Man šķiet, ka tiesneša darbs ir interesants un daudzveidīgs (neparedzams). Katrā lietā ir jāiedziļinās un tā jāizprot.

''Ēnu dienā'' visas “ēnas” pulcējās Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijā, lai kopīgi iepazītos un noskatītos videomateriālu par tiesas sistēmu Latvijā. Pēc tam notika videokonference ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģiju. Šajā videokonferencē mēs uzzinājām,  kā norit tiesas sēdes un klausījāmies atgadījumus no tiesnešu darba pieredzes, bijām pārsteigti, ka vienā tiesas sēdes sējumā var būt 250 lapas.

Pēc tam mēs devāmies ekskursijā pa tiesas ēku un iepazināmies ar darbiniekiem. Pēc ekskursijas sākām ēnot savu izvēlēto darbinieku. Es ''ēnoju''  tiesnesi Ivetu Vīganti tiesas sēdē, kurā par narkotiku iegādāšanos un realizēšanu tika apsūdzēts kāds vīrietis. Apsūdzētais apgalvoja, ka neesot paspējis atrast sev advokātu, jo par tiesas sēdi uzzinājis tikai iepriekšējās dienas vakarā cietumā, tādēļ nācās atlikt tiesas sēdi. Pēc likuma apsūdzētajam pienākas sevis vai tiesas nolīgts aizstāvis.

Nākamajā tiesas sēdē tika skatīta lieta par autoavāriju, kurā apsūdzētā persona ar automobili notrieca bērnu, radot viņam vidējus miesas bojājumus. Apsūdzētā atzina savu vainu un atvainojās cietušās personas pārstāvim, kurš bija ieradies uz tiesas sēdi cietušās personas vietā. Apsūdzētajai piesprieda trīs mēnešus piespiedu darbu.

Pēc tiesas sēdēm sapulcējāmies kopā, lai  pārrunātu uzzināto un kopīgi pateicāmies tiesas darbiniekiem par mums veltīto laiku.

Es uzskatu, ka karam jaunietim, kuram rūp sava nākotne, vajadzētu iesaistīties   ''Ēnu dienas'' programmā, jo tā ir iespēja uzzināt un redzēt, ar ko nodarbojas konkrētās profesijas pārstāvis.”

Par ēnošanu pastāstīja arī 10.klases skolniece Marija Ķēniņa:

“Mēs ar klases biedreni Samantu Madi Leimani  ēnojām IT servisa vadītāju Baibu Paukšti  a/s Swdebank centrālajā ēkā.

IT servisa  vadītāja atbild par dažādu izmaiņu ieviešanu un  problēmsituāciju risināšanu bankā, kā arī nodrošina sadarbību starp dažādu jomu pārstāvjiem. Kopā ar Baibu Paukšti pavadot dienu, sapratām, ka IT servisa vadītājas darbs ir sarežģīts un atbildīgs, tā veikšanai nepieciešamas  labas zināšanas gan programmēšanā, gan biznesa jomā. IT servisa vadītāja darba dienu pavada pie datora kopā ar saviem kolēģiem. Mūs pārsteidza draudzīgais kolektīvs. Mūsuprāt, spēja sadarboties un nokļūt draudzīgā, uz izaugsmi vērstā kolektīvā ir viens no galvenajiem nosacījumiem nākamās profesijas izvēlē.

Dienas noslēgumā secinājām, ka šis darbs IT servisā ir piemērots cilvēkiem, kuriem patīk strādāt ar informācijas tehnoloģijām, jo darba uzdevumus nav iespējams paveikt bez datora.

Baiba augstskolā ir studējusi komunikācijas zinātni, bet tagad strādā a/s Swedbank IT jomā, kas mūs ļoti pārsteidza, jo tās ir divas dažādas zinātņu jomas. Tas pierāda, ka nekad nevari precīzi zināt, kur strādāsi pēc augstskolas beigšanas, jo Ēnu dienas noslēgumā arī Baiba Paukšte ir ieteikusi, ka mūsdienās jādomā, kā mācīties visa mūža garumā, jo  nākotnē var nebūt tādu profesiju, kuras  pašlaik ir pieprasītas darba tirgū.”

Katru gadu Ēnu dienā skolēniem ir iespējams iepazīties ar  dažādu profesiju un nozaru prasībām, kā arī vērot reālu darba dienu, “ēnojot” interesējošas profesijas pārstāvi, kas  palīdz jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

 

Valda Tinkusa

Arī šajā mācību gadā Zvejniekciema vidusskolā skolēniem būs pieejama karjeras izglītība, kas tiek īstenota jau kopš 2017.gada marta. Skolā strādā pedagogs karjeras konsultants, un 2016./2017.mācību gadā pakalpojumu dažādu profesijas izzināšanu meistaklašu, izglītojošo lekciju un nodarbību veidā saņēma katrs skolēns, kopumā 277 izglītojamie.

Projekta laikā skolēni ne tikai iepazinās ar konkrētās profesijas specifiku, bet apguva arī dažādas sociālās un komunikācijas iemaņas, mācījās sadraudzēties un pieņemt situāciju, kuru nevar izmainīt, piemēram, divi skolēni bija aizmirsuši mājās pasi, līdz ar to viņi nevarēja pilnībā iepazīt lidostas darbinieku profesijas, jo netika ielaisti lidostas muitas zonā, tomēr, lai nokļūtu plkst 8.00 lidostā visa klase kopā ar skolotājiem no Zvejniekciema ar vilcienu izbrauca jau 4.30 – tas nebija skolotāju lēmums, paši skolēni to izdomāja, vienojās un realizēja!

1.a klase iepazinās ar pārtikas tehnologa un uztura speciālista profesiju, apmeklējot ražotni “ Ādažu čipsi”, 1.b klase iepazinās ar zvēru kopēja un vetārsta profesiju, apmeklējot Rīgas Zoodārzu, kā arī abas klases uzzināja vairāk informācijas par automodelisma, autobūves un fiziķa profesijām, apmeklējot Rīgas Motormuzeja eskopzīciju un profesijas darbnīcu.

3.klase izzināja saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķa profesiju un galdnieka profesiju, apmeklējot SIA “Skrīveru saldumi”, kā arī izziņas un eksperimentu centru “Lielvārde”.

5. un 7. klase iepazinās ar gaisa satiksmes un lidostas darbinieku profesijām, apmeklējot starptautisko lidostu “ Rīga” un Aviācijas muzeju.

9.klase apmeklēja Liepājas Universitāti, tikās ar mācībspēkiem, devas ekskursijā pa augstskolu, klausījās docētāju stāstījumā par piedāvātajām studiju programmām, vienlaikus iepazīstot sociālo zinību, vēstures pedagoga un tūrisma vadības speciālista profesiju.

6.klase iepazinās ar dzelzceļa transporta vadītāja/mašīnista profesijām, apmeklējot Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju un dodoties uz Rīgu ar vilcienu, līdz ar to atklājot minēto profesiju specifikāciju.

11.klase iepazinās ar ofseta iespiedēja un poligrāfijas ražošanas tehniķa un mediķa profesijām, apmeklējot Latvijas Universitāti, tipogrāfiju “Livonia Print” un Paula Stradiņa vēstures muzeju.

Savukārt 2.,4.,8.,9. un 12. klases iepazinās ar stilista un modes dizainera profesijām, tiekoties ar speciālistiem, piedaloties praktiskās nodarbībās un lekcijās, kas notika Zvejniekciema vidusskolā.  

Zvejniekciema vidusskola ir viena no 12 Pierīgas skolām, kas iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra un koordinē Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. Visas izmaksas par sabiedrisko transportu un profesijas iepazīšanas pasākumiem tiek segtas no minētā projekta, netērējot ne vecāku, ne skolas budžetu.

Projekts turpināsies līdz 2020.gada 31.decembrim, dodot iespēju arvien lielākam skolēnu skaitam jau skolas laikā iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iepazīt profesiju meistardarbnīcā, apmeklēt dažādas atvērto durvju dienas vai citus kreatīvus profesiju iepazīšanas pasākumus. Proejkta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Uz tikšanos karjeras dienās vai citos karjeras pasākumos!

Sigita Kliedere, Zvejniekciema vidusskolas karjeras konsultante

Zvejniekciema vidusskola
 

​​​

© 2013 Zvejniekciema vidusskola. 

Telefons: 67954037

Fax : 67954037
e-pasts: zvskola@gmail.com

Adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161

 

Skolas jaunumi arī tviterī:

 

 

  • Twitter Metallic