Interešu izglītības pulciņi un skolotāji

Zvejniekciema vidusskolā tiek piedāvāts skolēniem lietderīgi pavadīt brīvo laiku un atbilstoši savām interesēm apmeklēt dažādu pulciņu nodarbības. 

  • Antra Deniškāne (1. - 4. klašu koris, 5. - 9. klašu koris, 5.-9. klašu ansamblis, folkloras kopa)

1/1
1/1
1/1
  • Guna Lāčauniece (Rokdarbu pulciņš "Adatiņa")

1/1
  • Vija Skudra (Teātra sports un drāma)

1/1
  • Māra Alena (Glezniecības un grafikas darbnīca)

  • Dzidra Dulpiņa (Sporta pulciņš)

1/2
1/2
1/2
1/2

1/1

1/1
Zvejniekciema vidusskola
 

​​​

© 2013 Zvejniekciema vidusskola. 

Telefons: 67954037

Fax : 67954037
e-pasts: zvskola@gmail.com

Adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161

 

Skolas jaunumi arī tviterī:

 

 

  • Twitter Metallic
004