Interešu izglītības pulciņi un skolotāji

Zvejniekciema vidusskolā tiek piedāvāts skolēniem lietderīgi pavadīt brīvo laiku un atbilstoši savām interesēm apmeklēt dažādu pulciņu nodarbības. 

  • Antra Deniškāne (1. - 4. klašu koris, 5. - 9. klašu koris, 5.-9. klašu ansamblis, folkloras kopa)

009
009

009
009

1/1
010
010

010
010

1/1
011
011

011
011

1/1
  • Guna Lāčauniece (Rokdarbu pulciņš "Adatiņa")

1/1
  • Vija Skudra (Teātra sports un drāma)

004
004

004
004

1/1
  • Māra Alena (Glezniecības un grafikas darbnīca)

003
003

01zvej09
01zvej09

003
003

1/2
  • Dzidra Dulpiņa (Sporta pulciņš)

005
005

005
005

1/2
006
006

006
006

1/2
008
008

008
008

1/2
007
007

007
007

1/2

1/1

1/1