2005. gada sākumā SIA  Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs  izveidoja skolvadības sistēmu E-KLASE ar mērķi:

  • atvieglot skolotājiem darbu, gatavojot dažādas atskaites,

  • informēt vecākus par skolēna mācību gaitām,

  • piedāvāt skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus, uzdotos darbus mājās un citas ar skolu saistītās aktivitātes.

 

Zvejniekciema vidusskola
 

​​​

© 2013 Zvejniekciema vidusskola. 

Telefons: 67954037

Fax : 67954037
e-pasts: zvskola@gmail.com

Adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161

 

Skolas jaunumi arī tviterī:

 

 

  • Twitter Metallic