2005. gada sākumā SIA  Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs  izveidoja skolvadības sistēmu E-KLASE ar mērķi:

  • atvieglot skolotājiem darbu, gatavojot dažādas atskaites,

  • informēt vecākus par skolēna mācību gaitām,

  • piedāvāt skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus, uzdotos darbus mājās un citas ar skolu saistītās aktivitātes.