9.klases izlaidums Zvejniekciema vidusskolā

DSC_0740.JPG

15.jūnijā Zvejniekciema vidusskolā notika 9.klases izlaidums. Svinīgajā pasākumā absolventus uzrunāja un sveica Zvejniekciema vidusskolas direktors Andris Dulpiņš un Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis.

Ir aizritējuši deviņi gadi, kopš tā brīža, kad šie jaunieši spēra pirmos soļus skolā un saņēma iedrošinājumu no pirmajām sākumskolas skolotājām Jolantas Liniņas Zvejniekciema vidusskolā un Everitas Levinas Skultes sākumskolā. Bet nu viņi jau ir 23 pamatskolas beidzēji, kuri savā izlaidumā citēja Imanta Ziedoņa dzejoli “Stūre”, sakot, ka viņus sagaida “tāls brauciens, kas būs kā izlaušanās”, no tā, kas sasniegts,  bet “stūre trīc rokās un to vajag just”, lai izdarītu vajadzīgos pagriezienus savās turpmākajās izvēlēs. Klases audzinātāja Antra Deniškāne “saviem bērniem” veltīja dziesmu, kas pasākumā radīja emocionālu mirkli, jo kopā ar savu skolotāju dziedāja visi devītie. Audzinātāja novēlējumā uzsvēra, ka katrs no viņas pirmā izlaiduma jauniešiem  ir labestīgs, talantīgs, sirsnīgs un draudzīgs.

Šīgada  9.klases absolventi  pateicās skolai par pamatskolas gados gūtajām zināšanām, bet savai klases audzinātājai par iedrošinājumu: ticēt saviem spēkiem un būt pārliecinātiem par saviem darbiem! Absolventu  paldies izskanēja arī  vecākiem par  rūpēm un atbalstu skolas gados, pateicības vārdi un precīzi raksturojumi tika veltīti skolotājiem, kuri viņus vadīja zinību labirintos visus šos deviņus gadus.

Vēlam, lai mūsu absolventiem veicas turpmākajā izglītības posmā!

Valda Tinkusa

To nedrīkst aizmirst!

0B20DF40-ACCE-401A-9D89-AA3BA1BB14D3.jpe

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941.gada 14.jūnija un 1949.gada 25.marta vardarbīgajām un nelikumīgajām izsūtīšanām uz Sibīriju, fonds “Sibīrijas bērni” rīko domrakstu un zīmējumu konkursu skolēniem “Sibīrijas bērni 1941./1949.”.

Šim konkursam savus zīmējumus iesniedza Zvejniekciema vidusskolas skolēni, iegūstot divas godalgotās vietas.

14. jūnijā, konkursa noslēgumā, kas notika prezidenta pilī,  fonds “Sibīrijas bērni” aicināja piedalīties konkursa uzvarētājus un viņu pedagogus, lai klausītos uz Sibīriju deportēto atmiņu stāstus un  godinātu to cilvēku piemiņu, kuriem nebija lemts atgriezties Dzimtenē. Noslēguma pasākumā viesus uzrunāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, vēsturnieki, Sibīrijas (izsūtījumā bijušie)  bērni un viņu bērni. Šī pasākuma iniciatore un organizatore ir režisore Dzintra Geka. Aizkustinoši un emocionāli bija deportācijas pieredzējušo atmiņu stāstījumi, tajos  atspoguļojās ģimenē pārdzīvotās bēdas.

Arī Zvejniekciema vidusskolas skolēni Elza Dombrava, Māris Mihailovs, Rēzija Ruža, Aleksandrs Geks, Annija Kate Luriņa, Šarlote Firsta un  Ulrika Latvena savos zīmējumos un gleznojumos atainoja Baigo gadu (1941./1949.) notikumus. Taču godalgotās vietas ieguva un noslēguma pasākumā kopā ar saviem vecākiem un pedagogu Māru Alenu piedalījās 1.klases skolēni Māris Mihailovs, kurš ieguva 1.vietu, un Elza Dombrava, izcīnot 3.vietu.

Zvejniekciema vidusskolas 1.klases skolēni ar interesi klausījās pasākumā teiktajā un bija pateicīgi par iespēju tajā piedalīties.

Māra Alena

1.vieta Latvijas Universitātes skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkursā

DSC_0252.JPG

10.maijā noslēdzās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) rīkotā skolēnu pētniecisko un radošo darbu konkursa otrā kārta.

Pirmajā kārtā līdz 25. aprīlim skolēniem bija jāiesniedz savs zinātniski pētnieciskais darbs. Konkursam komunikācijas zinātnē no Zvejniekciema vidusskolas savu zinātniskās pētniecības darbu “Skolēnu un skolotāju komunikācija pedagoģiskajā procesā” iesniedza Marija Ķēniņa un Beāte Adelīna Odīte. Liels bija meiteņu prieks, kad viņas tika uzaicinātas piedalīties konkursa otrajā kārtā un prezentēt savu darbu, klātienē LU SZF pastāstot vērtēšanas komisijai par pētījuma mērķi, aktualitāti un rezultātiem. Darba aizstāvēšanā jaunietes veiksmīgi iesaistījās diskusijā ar LU SZF mācībspēkiem, demonstrējot prasmi argumentēt savu viedokli.

Rezultātā LU SZF rīkotajā konkursā Marija Ķēniņa un Beāte Adelīna Odīte ieguva 1.vietu un papildus 100 punktus kā priekšrocību konkursā uz valsts budžeta dotēto studiju vietu komunikācijas zinātnes studiju programmā. Kā norādīja vērtēšanas komisijas pārstāve Z. Radzobe, ir prieks par gudriem, centīgiem un mērķtiecīgiem vidusskolēniem, kuri jau savlaicīgi domā par savu karjeru.

Man, kā šī zinātniskās pētniecības darba vadītājai, ir milzīgs gandarījums par paveikto! Īpaši gribu atzīmēt mūsu veiksmīgo sadarbību pētījuma tapšanas procesā (kas nebūt nebija vienkāršs). Iepriecināja meiteņu  mērķtiecība, ieinteresētība, precizitāte, atsaucība, inovatīvās idejas un to risinājumi! Paldies par atbalstu Marijas Ķēniņas un Beātes Adelīnas Odītes vecākiem! Ieguldītais darbs ir atmaksājies! Lai veicas turpmāk!

 

Valda Tinkusa

Projekta “Sporto visa klase” laureāti -  Zvejniekciema vidusskolas skolēni 

1DM49748-117.jpg
1DM49697-77.jpg

Šogad projekta “Sporto visa klase” 5. sezonas finālsacensības notika 28. maijā Jelgavā, Zemgales olimpiskajā centrā. Zvejniekciema vidusskolā šajā mācību gadā projektā “Sporto visa klase” iesaistījās skolēni no 2. līdz 5.klasei, sportojot piecas reizes nedēļā, kopīgi darot labos darbus un centīgi mācoties, jo tikai visi sasniegumi kopā nodrošināja panākumus atlases kārtās un finālsacensībās. 

Finālsacensībās šogad piedalījās Zvejniekciema vidusskolas 3.b un 5. klase. Pārvarot divas atlases kārtas, abas klases ieguva 1.vietas un nopelnīja ceļazīmi uz finālsacensībām. Pirmajā kārtā dalībnieki sacentās stafetēs, veica labo darbu ar moto “Visi kopā mēs to varam”, kā arī tika vērtētas skolēnu sekmes. Pirmās kārtas grupu uzvarētājiem bija jācīnās 2.kārtā, kurā dalībniekiem bija jāpiedalās tautas bumbas sacensībās un vispārējās fiziskās sagatavotības testos. Finālsacensībās abu klašu dalībnieki pierādīja sevi četrās sporta aktivitātēs, piedalījās zināšanu konkursā par Olimpisko kustību un iesniedza klases gada vērtējumus visos mācību priekšmetos.

Skolotāju mērķtiecīgi ieguldītais darbs vainagojās ar panākumiem. 5. klašu grupā Latvijā uzvarēja un čempiona titulu ieguva Zvejniekciema vidusskolas 5. klase, bet par vicečempioniem 3. klašu grupā Latvijā kļuva Zvejniekciema vidusskolas 3.b klase. Esam priecīgi un lepni par tik augstiem skolēnu sasniegumiem Latvijas simtgadē.

Abas klases tika apbalvotas ar kausu, medaļām un diplomiem, bet 5. klase ieguva arī galveno balvu – vienas dienas ekskursiju uz kādu no trim Baltijas valstīm. Visiem finālsacensību dalībniekiem nākamajā mācību gadā Latvijas Olimpiskā komiteja nodrošina arī sporta formas.

Lepojamies ar 3.b un 5. klases sasniegumiem. Ļoti liels paldies skolēniem, viņu vecākiem, Latvijas Olimpiskajai komitejai, sporta skolotājai Dzidrai Dulpiņai, 3.b klases audzinātājai Ainai Strupišai un 5. klases audzinātājai Mārai Alenai.

Projektā “Sporto visa klase” turpināsim piedalīties arī nākamajā mācību gadā. Kopā projektā šajā mācību gadā bija iesaistījušās sešas klases, taču no Zvejniekciema vidusskolas jaunajā sezonā iesaistīsies  jau septiņas klases. Programma paredz 2., 3., 4., 5. un 6.klašu skolēniem katru nedēļu nodrošināt papildus trīs fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā, kas notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas izstrādātu metodisko materiālu atbilstoši skolēnu vecuma grupai.    Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot jauno paaudzi nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Iesaistīšanās projektā “Sporto visa klase” dod iespēju ieraudzīt talantus un palīdzēt viņiem augt un pilnveidoties. Komandas sporta veidi stiprina uzticību saviem klasesbiedriem, un komandā visi kopā var paveikt daudz.

    

    

Dace Dulpiņa

Augsti sasniegumi  skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē

RTU_apbalvosana.jpg

Zinātniskās pētniecības darbu lasījumi Zvejniekciema vidusskolā notika 25. janvārī. Skolēnu darbus vērtēja visu komisiju dalībnieki.

No Zvejniekciema vidsusskolas uz Rīgas reģionālo konferenci, kas notika 8.martā, klātienē prezentēt darbus tika izvirzīti 11. klases skolēni Katrīna Mārtiņa, Kate Strupiša un Markus  Vilcāns. Jaunietis  Rīgas reģionālajā konferencē prezentēja darbu “Gaismas diožu spuldžu energoefektivitāte” fizikālo zinātņu nozarē, darba vadītājs Andris Zande.

Ar augstiem sasniegumiem Zvejniekciema vidusskolu šajā koferencē pārstāvēja 11.klases skolnieces Katrīna Mārtiņa un Kate Strupiša.

Meitenes  izstrādāja zinātniskās pētniecības darbu „Tūrisms kā Saulkrastu novada sociāli ekonomiskās attīstības veicinātājs” (darba vadītāja Valda Tinkusa) un veiksmīgi to aizstāvēja Rīgas reģionālajā konferencē, ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē,  no maksimāli iespējamajiem 100 punktiem iegūstot 88, kas bija otrais labākais rezultāts šajā sekcijā.

Darbs tika izvirzīts dalībai valsts konferencē, kur Rīgas Tehniskajā universitātē 12. un 13. aprīlī pulcējās pustūkstotis Latvijas talantīgāko skolēnu, lai prezentētu savus zinātniskās pētniecības darbus. Šogad bija mainīts konferences formāts un skolēni ar saviem darbiem iepazīstināja atbilstoši starptautiskajai skolēnu zinātnes konferenču praksei- intervijās ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem stendu referātos. Rezultātā Katrīna Mārtiņa un Kate Strupiša par savu darbu ieguva 2.pakāpi valstī Latvijas skolēnu 43. Zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas dod papildus 75 punktus līdzdalībai konkursā uz studiju vietām sekcijai atbilstošajā studiju programmā Latvijas Universitātē. Apsveicami, ka jaunietes izzina un pēta  dabas un vēstures objektus un kultūras notikumus Saulkrastu novadā un ar savu darbu reklamē tos valstī.

Paldies zinātniskās pētniecības darbu vadītājiem par ieguldīto darbu!

Dace Dulpiņa

Nāc nākdama, Lieldieniņa!

DSC_0762.JPG

Lieldienas ir pavasara atnākšanas svētki, kad diena un nakts ir vienādā garumā un tiek svinēta saules atgriešanās, tādēļ ar  šiem svētkiem saistīti dažādi ticējumi un senču tradīcijas, kas veicina zemes un cilvēku atmodu, uzņemot sevī dabas svētību.

16.aprīlī ar saules vešanu, gavilēšanu, ganu sasaukšanos un citām rituālām darbībām  Zvejniekciema vidusskolā tika gaidītas Lieldienas.

Vispirms pirmsskolēni un 1.- 4.klašu skolēni piedalījās Lieldienu foto orientēšanās spēlē, kurā bija jāzina dažādas Lieldienu tradīcijas.

Skolas pagalmā notika gavilēšana, sveicot saules atgriešanos, tādēļ  lielie un mazie Lieldienu gaidītāji izveidoja apli. Pasākuma dalībnieki gāja dziedrotaļās, teica ticējumus, kā arī katra klase piedalījās Lieldienu stafetēs: pirmsskolēni, 1. un 2.klases bērni sacentās olu nešanā (ola bija ielikta karotē), trešklasnieki karotē nesa ūdeni, bet 4.klase pārvietoja bumbas.

Ganu sasaukšanās dziesmas dziedāja Estere, Anna, Žanete- tradicionālā dziedāšanas konkursa “Pulkā eimu, pulkā teku “dalībnieces.

Svētku noslēgumā visas klases, kas piedalījās lielās dienas gaidīšanā,saņēma Lieldienu pases kā apliecinājumu, ka ir iegūtas vajadzīgās zināšanas un var piedalīties citos Lieldienu pasākumos. Jo Lieldienas ir svētki- tie ir jāsvin!

Zvejniekciema vidusskolā svētki notika jautrā, muzikālā un rotaļīgā gaisotnē, par ko paldies visiem, kas piedalījās pasākumā rīkošanā, bet īpaša pateicība folkloras kopas vadītājai Antrai Deniškānei!

 

Jolanta Liniņa

Skolēni kārto velosipēda vadītāja eksāmenu

634FEDED-94E1-484F-A16B-2F876C7F4719.jpe

25.aprīlī Zvejniekciema vidusskolā eksāmenu velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai kārtoja 45 skolēni no 10 līdz 14 gadu vecumam, visvairāk skolēnu no 4. klases. Eksāmenam skolēni kopā ar skolotājām un vecākiem nopietni gatavojās. Pārbaudījumu skolēni kārtoja elektroniski, un viņiem bija jāatbild uz 10 jautājumiem. Eksāmens tika nokārtots, ja pareizi bija atbildēts uz vismaz 8 jautājumiem.

No mūsu skolas pārbaudījumu, lai iegūtu velosipēda apliecību, sekmīgi  nokārtoja 21 skolēns. Velovadītāja apliecības Zvejniekciema  vidusskolā skolēni saņems aptuveni 10 dienu laikā.

Lai droši ceļā ar velosipēdu!

Valda Tinkusa

„Drosme draudzēties”  Zvejniekciema vidusskolā

DSC_0567.JPG

Drosme draudzēties”- tāds ir moto nodibinājuma „Centrs Dardedze” preventīvajai antimobinga programmai, ar kuras palīdzību pusaudžiem tiek skaidrots, mācīts, izspēlēts, kas ir mobings, kāpēc tas ir nepieņemami un ko vajadzētu darīt, ja esam to pamanījuši attiecībās ar vienaudžiem vai sabiedrībā.

Ņemot vērā sabiedrībā un sociālajos tīklos bieži aktualizēto tēmu par vienaudžu mobingu, Zvejniekciema vidusskola šajā mācību gadā ir aktīvi uzsākusi nodarbību ciklu gan pedagogiem, gan skolēniem par mobingu, tā pamanīšanu un novēršanu skolas vidē. Jau augustā, gatavojoties jaunajam mācību gadam, visam skolas personālam notika seminārs „Informācija skolu darbiniekiem par mobingu”. Apmācību programma ir saskaņota ar Vispārējās izglītības satura centru kā pedagogu profesionālās kvalifikācijas (A) programma. Savukārt pavasara brīvlaikā notika kursi „Bērnu tiesību aizsardzība”, kur arī tika aktualizēti minētie jautājumi.

Noorganizēt apmācības visām klašu grupām budžeta gada ietvaros nav iespējams, tāpēc Zvejniekciema vidusskolā šogad nodarbībās iesaistījās 3., 7., 8., 9.klase. Mazie drošības ceļojumā dosies aprīlī, bet vidējā posma skolēniem jau janvārī notika teorētiskās nodarbības „Iecietības stundiņa pusaudžiem”. Tā ir viegli uztverama nodarbība, kurā iekļauts  teatrāls monologs, diskusijas un dažādas aktivitātes jauniešiem, lai pēc iespējas precīzāk un personīgāk skolēni tiktu uzrunāti par vienaudžu savstarpējās vardarbības tēmu, izglītojot - ko īsti mobings nozīmē un kādi ir tā veidi, kā arī rosinot domāt par risinājumiem un veidiem, kā to laicīgi pamanīt un apturēt. Kurss sastāv no divām daļām un tikko, marta beigās, jaunieši ar lielu interesi iesaistījās apmācību turpinājumā „Foruma teātra metode”, kur izspēlēja dažādas ar mobingu saistītas lomas klasē, pārrunāja, risināja, radīja modelēja citu situācijas risinājumu.

Savukārt 3.klases aprīļa sākumā dosies ciemos uz Centru „Dardedze” un apmeklēs nodarbību „Džimbas drošības ceļojums”. Tā ir personiskās drošības programma sākumskolas klašu grupām ar mērķi veicināt bērnu spējas atpazīt iespējamos draudus attiecībās ar citiem cilvēkiem un mudināt bērnus domāt, kā pareizi rīkoties, lai mazinātu apdraudējumu sev un citiem.

Visas notikušās nodarbības skolēniem ļoti patika, viņi iesaistījās, darbojās, līdzdarbojās, domāja. Cerams, ka šo sociālpedagoģiski preventīvo darbu skolā izdosies realizēt katru mācību gadu, lai izaudzinātu arvien drošākus, pārliecinātākus un empātiskākus jauniešus!

Sigita Kliedere

Mācāmies kopā!

1/3

12. martā Latviešu valodas aģentūra organizēja informatīvo semināru Zvejniekciema vidusskolas skolotāju kolektīvam,  kurā  tika stāstīts par  LVA  mācību un metodiskajiem materiāliem, kā arī  pieredzi darbā ar remigrantiem un imigrantiem.

Bija prieks tikties  ar profesionāliem, radošiem pedagogiem!

Vairāk: erika.picukane@valoda.lv

Zvejniekciema vidusskolas pedagogi netur sveci zem pūra

DSC_0528.JPG

Lai skolēnos raisītu interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast atbildes uz jautājumiem, izglītībā ir nepieciešamas pārmaiņas. Sākot ar 2020.gada septembri, skolas pakāpeniski ieviesīs kompetenču pieejā balstītu mācību saturu,  kur galvenais akcents ir  pieejas maiņa pedagoģiskajā procesā, samazinot mācību satura sadrumstalotību un galveno uzmanību veltot izpratnes veidošanai un  dažādu prasmju attīstībai.

Lai apzinātu aktīvus un radošus pedagogus, kuri jau pašlaik ir gatavi dalīties pieredzē, Pierīgas novadu apvienības izglītības iestāžu skolās šajā mācību gadā notiek  pedagogu profesionālās meistarības konkurss “Neturi sveci zem pūra!”  Tā mērķis ir aktualizēt mācīšanas pieejas maiņu atbilstoši mācību priekšmetu standartiem un labās prakses piemēru popularizēšanu Pierīgas novadu apvienības skolās.

Sveci zem pūra neturēja un konkursā piedalījās Zvejniekciema vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Valda Tinkusa un ekonomikas skolotāja Anda Alsberga, 27. februārī rādot divu mācību priekšmetu integrētu stundu Mācību stundas notika tirgus situācijai atbilstoši noformētā vidē, un 11.klases skolēni veica uzdevumus par tirgu, tirgus veidiem un komunikāciju tirgū,mācoties izprast latviešu valodas pārmaiņas dažādu laika posmu sarunvalodas un publicistikas tekstos, kā arī jēdziena daudzveidīgo nozīmi. Stundās skolēni noskatījās videofragmentu “Tirgus” no filmas “Mērnieku laiki”, lasīja “vecās”(fraktūras) drukas tekstus par tirgus veidiem “Pēterburgas Avīzēs”, meklēja to satura līdziniekus “Latvijas Avīzē” un noteica raksturīgos valodas līdzekļus. Skolēniem bija jāveic uzdevumi, lai  prastu izdarīt ekonomiski pamatotu izvēli praktiskās situācijās, piemēram, iegādāties gāzēto dzērienu Coca Cola lielāka vai mazāka tilpuma pudelē?

Stundu norisi vērtēja žūrijas komisija, kurā piedalījās   Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālistes Erita Rutkovska, Arta Lēnerte un pedagogi, kuri nepārstāv konkursam pieteikto skolu. Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja Zvejniekciema vidusskolas skolotāju V. Tinkusas un A. Alsbergas radošumu telpas noformēšanā un skolēnu intereses izraisīšanā. Pozitīvas atsauksmes bija arī par precīzo un pārdomāto stundu darba plānojumu. 11.klases skolēni bija pārsteigti, ka 80 minūtes pagāja  nemanot, jo bija jāstrādā gan individuāli, gan pāros un grupās, kā arī jāprezentē savs darbs, par ko tika saņemts klasesbiedru novērtējums. Abas pedagoģes bija gandarītas par savstarpējās sadarbības veiksmīgo rezultātu.

Mācību stundas norise tika filmēta, un videomateriāls, kā arī stundām veidotās darba lapas, atbalsta materiāli un prezentācija tiks piedāvāta Pierīgas novadu apvienības skolu pedagogiem kā mācību līdzeklis un labās prakses piemērs.

 Konkursa uzvarētāji tiks noteikti un apbalvoti ikgadējā Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības iestāžu vadītāju augusta forumā.

Dace Dulpiņa

Meteņi - senais gada sākums

99879AF1-4B2F-4E43-B1EC-66EDB79C4098.jpe

Jau vairākus gadus Zvejniekciema vidusskolā, ceļot godā senās tradīcijas, ar jautrām rotaļām un citām izdarībām tiek sagaidīts Metenis.

Meteņu dienas ieražu pamatā ir rūpes par nākamās gada auglību un labklājību.

Meteņos jāvizinās ar ragaviņām no kalna vai jābrauc tālu ciemos, lai augtu gari lini. Šajos gadskārtu svētkos, kad simboliski tiek aizvērti ziemas vārti un beidzas maskoto ļaužu gājieni,  jāsacenšas ar kaimiņu dažādās spēlēs, kas uzvaras gadījumā nodrošinās labāku ražu un visu darbu izdošanos visu nākamo gadu. Lielīšanās un varena dancošana Meteņos ir auglību veicinoši pasākumi.

Zvejniekciema vidusskolas pirmsskolēni un sākumskolēni Meteņus svinēja 21. februārī.  Šī diena budēļus ar sniegu un sniegotiem ceļiem nelutināja, taču lustēšanās neizpalika. Tika iets jautrās rotaļās un dančos. “Saimnieces dancī” galvenās saimnieces bija klašu audzinātājas, bet īstu jautrību izraisīja “Zemes auglības deja ar jēriņu”, jo tā nebija deja, bet gan kārtīga lēkšana.

Notika arī puišu spēka sacensības un savstarpējā lielīšanās. Skolēni sacentās lielīšanās mākā  ar skolotājām, skolas direktoru, dežurantēm, pavārēm. Uzminiet, kurš uzvarēja!

Meteņu sveicienu  - kārumus un ūdeni - pie ugunskura saņēma  skolotājas un skolēni.  

Pasākuma noslēgumā skolēni ēda grūbu putru, kas pēc jautrajām izdarībām šķita īpaši garda.

 

Jolanta Liniņa, Antra Deniškāne

Lasīšana ir interesants piedzīvojums jeb kā Zvejniekciema vidusskolā tiek veicināta skolēnu lasītprasme? 

DSC_2020.JPG

Dzimtās valodas loma  ir ļoti nozīmīga skolēna personīgās un nacionālās identitātes veidošanā, bet lasītprasme ir nepieciešama sevis emocionālai un intelektuālai bagātināšanai, kā arī citu priekšmetu apguvei.

Lai veicinātu skolēnu interesi par lasīšanu kā patīkamu procesu, Zvejniekciema vidusskolas bibliotēka ir iesaistījusies daudzveidīgos lasīšanas veicināšanas projektos. Viena no šādām valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programmām, kurā bibliotēka ir iesaistījusies jau vairākus gadus, ir „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Zvejniekciema vidusskolā šīs programmas ietvaros bērni, jaunieši un pieauguši iesaistās jaunāko grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Ir jāizlasa sešas grāmatas no 28 grāmatu kolekcijas. Katru gadu bibliotēkā tiek rīkoti Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu kolekcijas atvēršanas svētki, kuros tiek iesaistīti visu klašu skolēni. Šajā mācību gadā Bērnu un jauniešu žūrijas atvēršanas svētki notika Dzejas dienu noslēguma pasākumā -  27. septembrī. Pēc grāmatu izlasīšanas un anketas aizpildīšanas dalībnieki saņem balviņu un aicinājumu piedalīties Bērnu žūrijas noslēguma pasākumā. 2018. gadā lasīšanas veicināšanas projektā iesaistījās 41 lasītājs. Lasītāju žūrijas darbs ilga 5 mēnešus, jo no septembra līdz pat janvāra beigām skolēni lasīja un vērtēja grāmatas.

Tulkotās literatūras savdabību skolēni iepazīst novembra mēnesī, kad tradicionāli Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas ietvaros Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā notiek Rīta literatūras stundas bērniem un jauniešiem. Rīta stundas norisinājās no 12. līdz 16. novembrim. To galvenais uzdevums - iepazīstināt lasītājus ar Ziemeļvalstu literatūru un kultūru. Šogad bērni, jaunieši un pieaugušie iepazina Ziemeļvalstu literatūras varoņus, jo Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 2018 tēma bija “Ziemeļvalstu varoņi". Šis projekts ir unikāls ar to, ka gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu  bibliotēkās un arī Zvejniekciema vidusskola bibliotēkā vienlaicīgi tika lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Pēc grāmatas lasīšanas skolēni veica dažādas radošas aktivitātes. Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumos bija iesaistījušies 63 skolēni no 3.a,b un 4. klases.

Lai rosinātu  vismazāko skolas bērnu  interesi par grāmatu lasīšanu, Zvejniekciema vidusskolas 1.klases 24 skolēni ir iesaistījušies izdevniecības “Liels un mazs”  starptautiskajā  lasīšanas veicināšanas projektā  "Mūsu mazā bibliotēka". Projekts ir paredzēts 4-8 gadus veciem bērniem un ilgs līdz 2019. gada maijam. Tā mērķis ir veicināt bērnu interesi par tekstiem un to ilustrācijām, kā arī attīstīt  skolēnu radošās darbības. Projekta dalībnieki ir saņēmuši darba burtnīcas ar uzdevumiem par grāmatās iepazītajiem varoņiem. Uzdevumi ir dažādi, to saturā integrētas  tādas prasmes kā  skaitļošana, lasīšana, rakstīšana, zīmēšana  un citas. 

Projekta īstenošanas laikā bērniem jāizlasa sešas skolas bibliotēkā pieejamās grāmatas: Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska "Vista vai ola?", Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka "Lūdzu, apskauj mani", Majda Korena, Agata Dudeka "Uzvāri man pasaciņu!", Peters Svetina, Damjans Stepančičs "Brīnumu gredzens", Hilli Randa, Katerīne Zaripa "Sniegbaltais un ogļmelnais", Mārtiņš Zutis "Nenotikušais atklājums".

Novembrī notika projekta pirmā nodarbība “Uzvāri man pasaciņu”. Savukārt nākamajā nodarbībā tiks lasīta Mārtiņa Zuša grāmata “Nenotikušais atklājums”.

Dalība šajos projektos ir veicinājusi lasīšanas popularitāti bērnu un jauniešu vidū, ko apliecina skolas bibliotēkas statistikas rādītāji, kam ir vērojama pozitīva dinamika.     

Paldies visiem čaklajiem lasītājiem, kuri iesaistās Bērnu žūrijā, Ziemeļvalstu literatūras nedēļā un projektā “Mūsu mazā bibliotēkā”!

Lasīt un pārrunāt izlasīto ir stilīgi!

 

Dace Dulpiņa

899fc382ca8d4cc49a7ba84b93458772.jpg

12. decembrī Cēsīs, Vidzemes koncertzālē, svinīgā ceremonijā tika apbalvoti Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga 2018 laureāti.  Labākās skolas tiek izvērtētas pēc skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātiem. Pēc skolēnu sasniegumiem centralizētajos eksāmenos konkursā tika vērtēti pieci mācību priekšmeti – latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, dabas zinības un vēsture.

Šogad laureātu vidū bija arī Zvejniekciema vidusskola. Pateicoties skolēnu, skolotāju un vecāku veiksmīgam kopdarbam, Zvejniekciema vidusskolai pēc Skolu reitinga 2018 rezultātiem tika piešķirtas divas balvas: metālā izstrādātā Mazā Pūce, grāmata un diploms par 1.vietu vēsturē; šajā mācību priekšmetā uzrādīts vislielākais progress lauku vidusskolu grupā, par ko arī nominācijā “Izaugsme” skolas direktors Andris Dulpiņš saņēma šos apbalvojumus.  Lepojamies, ka Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitinga kopvērtējumā Zvejniekciema vidusskola ierindojusies augstajā, 13.vietā, lauku vidusskolu grupā. Paldies absolventiem, pedagogiem, vecākiem! 

Sabiedriskās organizācijas “Draudzīgā aicinājuma fonds” dibinātājs un vadītājs Jānis Endele savā uzrunā pauda gandarījumu par to, ka Latvijas jaunieši vēlas būt zinoši un izglītoti, kā arī viņu  mērķis ir savas zināšanas arvien papildināt.

Priecājamies par augstajiem skolu reitingā iegūtajiem rezultātiem, jo  mums vienlīdz svarīgi ir visi skolēni, kuri pēc pamatskolas izvēlas turpināt mācības Zvejniekciema vidusskolā, lai papildinātu zināšanas un būtu gandarīti par savu izaugsmi vidusskolas laikā.

Valda Tinkusa

8CBE43F7-F8E1-46FF-A471-6C9C7DD03513.jpe

Šogad jau 14.reizi notika Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkurss.

Latviešu literatūras klasiķa Rūdolfa Blaumaņa darbos ietvertās domas, idejas un atziņas ir saglabājušas savu aktualitāti arī mūsdienās. Par to, ka izcilā latviešu novelista un modernās dramaturģijas pamatlicēja darbi ir populāri jauniešu vidū, liecina 2018.gadā  R. Blaumaņa literārās prēmijas 14.konkursam iesūtītie  156 darbi, kurus uzrakstīja 7.-12.klašu skolēni no visas Latvijas.

Skaistā, bet dzedrā ziemas dienā, 1.decembrī, Ērgļos  notika Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 14.konkursa noslēguma pasākums, uz kuru tika uzaicināta 11.klases skolniece Marija Ķēniņa kopā ar skolotāju Valdu Tinkusu.

Rīta agrumā viesojāmies „Braku” muzejā, kur mūs  sagaidīja muzeja vecākā speciāliste Diāna Kuzina. “Braku” viesu istabā klavieres spēlēja un komponētās Rūdolfa Blaumaņa dziesmas kopīgi aicināja dziedāt Ieva Vilnīte. Saimes istabā varējām cienāties ar  siltu zāļu tēju vai kafiju un smalkmaizītēm. Blaumaņa darbistabā varējām lasīt un skatīt visu konkursa dalībnieku darbus, kas bija ietilpināti divās apjomīgās mapēs.

R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma pasākumu Ērgļu kultūras namā vadīja aktrise Zane Daudziņa. Sarīkojuma sākumā noskatījāmies videofilmu par „Braku” muzeju. Pasākuma dalībniekus sveica  Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un “Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte. 

Pēc tam notika konkursa laureātu apbalvošana, bet izvēlēties labākos skolēnu darbus, kā uzsvēra Z. Saulīte, bija ļoti sarežģīti, jo šogad iesūtīties darbi bijuši ļoti kvalitatīvi, interesanti, radoši, pētnieciski. Par iedrošināšanu un vadīšanu Blaumaņa daiļrades lappusēs palies tika teikts visiem pedagogiem, kuru skolēni piedalījās šajā pasākumā.

R. Blaumaņa literārās prēmijas 14.konkursā atzinību ieguva 11.klases skolniece Marija Ķēniņa, kura uzrakstīja pārdomu darbu “Mani literārie līdzinieki Rūdolfa Blaumaņa daiļradē”. Jauniete  kompozicionāli interesanti un veiksmīgi pastāstīja  par laimi, saskatot to Indrānu mātes spējā ziedoties ģimenes labā, kā arī Kristīnē, kuras izvēle par labu savai mīlestībai liek meitenei šaubīties – vai viņas dzīve izvērtās laimīga? M. Ķēniņas konkursam iesūtīto pārdomu darbu iespējams izlasīt šeit: "Mani literārie līdzinieki R. Blaumaņa daiļradē." 

Šajā konkursā pateicību par piedalīšanos saņēma  arī 8.klases skolniece Viktorija Graubiņa.

Pirmā decembra diena Ērgļos tiešām bija svētki gan skolēniem, gan pedagogiem!

 Valda Tinkusa

DSC_0046.JPG

11. novembrī – Lāčplēša dienā - Zvejniekciema vidusskolas skolēni un skolotāji Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā noklausījās mācītāja uzrunu, veltītu mūsu valsts varoņiem, kas  savu dzīvību atdeva, lai mēs šodien varētu dzīvot, mācīties un strādāt brīvā Latvijā. Pēc svētbrīža piedalījāmies Lāpu gājienā uz Saulkrastu kapiem - latviešu karavīru piemiņas vietu.

16. novembrī Zvejniekciema vidusskolā notika Latvijas simtgadei veltīts svētku koncerts, kura tēma šogad bija saistīta ar mūsu tautas likteņupi Daugavu. Pasākumā svinīgo uzrunu teica Zvejniekciema vidusskolas direktors Andris Dulpiņš, uzsverot, ka mums Latvija ir  skaista visos gadalaikos un būs visskaistākā arī nākamajos gadu simteņos, ja vien mēs visi kopā patriotismu pret savu valsti gan izjutīsim, gan arī apliecināsim ar savu klātesamību  valsts svētku un atceres brīžos, kā arī būsim lepni par iespēju dzīvot un īstenot savus sapņus Latvijā, valstī, kura “mums ir visskaistākā – tik un tā” (M.Zālīte).

Sapni par Latvijas valsti attēloja arī Rainis savā  poēmā “Daugava”, ko mūsu valsts simtgades pasākumā klausījāmies skolēnu priekšnesumā. Teātra pulciņa aktieri kopā ar Zvejniekciema vidusskolas folkloras kopas dalībniekiem, dziedātājiem un mūziķiem izjusti un smeldzīgi izstāstīja vēstījumu par mūsu tautas vēsturi, kura ir cieši savijusies ar Daugavu, jo poēmā teikts, ka tauta pulcējas Daugavas krastā un izdzied savu likteni no "melnās Daugavas" caur nakti līdz "saules Daugavai" (Rainis), kas simbolizē brīvas Latvijas valsts nodibināšanu.

Pēc koncerta notika klases stunda, kurā skolēni kopā ar audzinātājām vēlreiz kavējās atmiņās par Latvijas vēsturi, kā arī nogaršoja maiznīcas “Bemberi” cepto īpašo simtgades torti, ko katrai klasei dāvināja skolas direktors.

Sākumskolēni kopā ar skolotājām skolas iekšpagalmā no svecītēm izveidoja apsveikumu “Latvijai - 100”  un nofotografējās pie šī vēlējuma. Esam priecīgi, ka fotogrāfija tika parādīta Latvijas Neatkarīgās televīzijas ziņu raidījumā 18.novembra vakarā.

Paldies visiem, kuri ar savu darbu radīja svētku sajūtu, piedaloties pasākuma tapšanā, veidojot svētku rotājumus un par godu Latvijas simtgadei tērpjoties latviešu tautastērpos!

Svētku priekšvakarā, 16. novembrī,  9., 10., 11.klases skolēni un pedagogi Latvijas simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Nacionālā teātra izrādi “Tikšanās vieta - II. Rīgas pilsētas teātris”, kuru skatoties jauniešiem bija iespējams atgriezties 100 gadus senā pagātnē Rīgā, Pilsētas II. teātrī, kur kopā sanāca drosmīgi un valstiski domājoši cilvēki, kas pieņēma vēsturisko Latvijas Republikas proklamāciju. Tā bija viņu izvēle, bet jaunieši tika rosināti padomāt, kādu izvēli viņi izdarīs, piemēram, pēc skolas beigšanas, lai ar savu izglītību un sasniegumiem stiprinātu Latvijas izaugsmi  nākamajā simtgadē!

Valda Tinkusa

DSC_1938.jpg

Mārtiņi ir latviešu gadskārtu svētki, kurus atzīmējot tiek aizvērti rudens, bet atvērti ziemas vārti, jo zeme un cilvēki dodas atpūtā. Var sākties maskošanās, ciemošanās, dziedāšana, rotaļas un citas jautras ēverģēlības.

Mārtiņdienu 8.novembrī  Zvejniekciema vidusskolā atzīmēja arī pirmsskolēni un sākumskolēni kopā ar folkloras kopas dalībniekiem skolotājas Antras Deniškānes vadībā.

Katras klases skolēni un skolotājas izvēlējās Mārtiņdienai raksturīgās maskas un centās iejusties izvēlētajos tēlos. Šķiet, ka, kopīgi dziedot un ejot rotaļās, visiem tas arī izdevās. Pirmsskolēni bija sunīši, 1.klase- pelītes, 2.klases – gaiļi, vistiņas un čigāni, 3.klases – lauvas, vāveres, lapsiņas, bet  ceturtās klases skolēni bija tērpušies nāves maskās. Nāve parasti tiek uztverta kā tēls, kurš izraisa nepatīkamas emocijas, taču viens no latviešu ticējumiem vēsta: “Tas, kurš Mārtiņdienā dejo ar nāvi, visu gadu būs laimīgs.”

Mārtiņdienas pasākums notika skolas pagalmā pie ugunskura, kurš tika aizdegts īpaši ar latvju rakstu zīmēm izrotātā ugunskuram paredzētā vietā. Katra klase bija sagatavojusi ar Mārtiņiem saistītus ticējumus, tika dziedātas dziesmas un minētas mīklas. Prieku visiem sagādāja arī jautrās rotaļas.

Mārtiņdienas pasākums ir lieliska iespēja atgādināt skolēniem par latviskajām gadskārtu tradīcijām un to svinēšanu, pašiem aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties.

Jolanta Liniņa

DSC_1750.jpg

Pašā pirmajā novembra dienā Zvejniekciema vidusskolā notika alternatīvā olimpiāde “Erudīts 2018”, kurā izzinošus un asprātīgus uzdevumus veica astoņas Pierīgas novadu skolu 3.klašu komandas.

Šogad olimpiādes tēma bija “Latvijai 100”, tādēļ skolu komandas atbildēja uz dažādiem jautājumiem par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, ekonomiku, mākslām, kā arī veica praktiskus uzdevumus. Priecēja, ka trešklasnieki demonstrēja pamatīgas zināšanas par savu tēvzemi. Pasākuma dalībniekus un viņu pedagogus Zvejniekciema vidusskolā sveica sākumskolas skolotāja un šīs olimpiādes organizētāja Jolanta Liniņa, kā arī Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste Erita  Rutkovska.

Olimpiādes noslēgumā ieguvēji bija visi skolēni, jo prieku sagādāja ne tikai saņemtie diplomi, balvas un komandas foto, kas pasākumā laikā tika ievietots bilžu rāmītī, bet arī  uzzinātais un pieredzētais, kopā darbojoties. Gandarījums par skolēnu sasniegumiem bija arī pedagogiem, kuri ar neatslābstošu uzmanību sekoja līdzi trešklasnieku veikumam. Pirmās trīs godalgotās vietas ieguva Mālpils novada vidusskolas, Zvejniekciema vidusskolas un Krimuldas vidusskolas komanda. Katra godalgotā  komanda balvā saņēma arī statueti ar gudrības simbolu – pūci. Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem un viņu pedagogiem, bet īpaša pateicība šī pasākuma rīkotājai un vadītājai Jolantai Liniņai!

Valda Tinkusa

“Uzdrīksties uzvarēt!” tāds bija aicinājums, kuram atsaucās arī vienpadsmit  Zvejniekciema vidusskolas 10. un 11. klases skolēni, kuri  15. oktobrī devās uz Rīgu, lai piedalītos uzņēmējdarbības konferencē jauniešiem. Konferenci organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Latvijas lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvia (JA Latvia) ar mērķi iedrošināt jauniešus pievērsties uzņēmējdarbībai, attīstīt viņos prasmi un uzņēmību realizēt savas biznesa idejas un veiksmīgi īstenot mārketinga aktivitātes.

Šī gada konferences tēma bija “Biznesā kā sportā!”. Tādēļ par līdzīgo un atšķirīgo, palīdzot saprast, vai sports var būt bizness, dalījās Kaspars Gorkšs, Latvijas Futbola federācijas prezidents, un Aigars Nords, Lattelecom Rīgas maratona organizatoru komandas vadītājs. Ar savu uzdrošināšanās stāstu un ceļu līdz sadarbībai ar pasaules līmeņa uzņēmumu iedvesmoja Alise Dīrika, “Infogram” līdzdibinātāja. Vērtīgu pieredzi varēja iegūt, klausoties arī citus jaunos uzņēmējus, kuri savu biznesu attīsta gan Latvijā, gan ārzemēs.

Šogad konferences  dalībnieki pirmo klausījās arī starptautisku pieredzes stāstu,  ar kuru dalījās interaktīvās digitālo mediju producēšanas studijas “Sila Sveta” (Krievija) projektu direktore Anastasija Filatova.

Konferencē uzstājās Latvijā populāri mākslinieki: “Edavārdi un Drumline” (Latvija), RTU karsējkomanda, “Pulse Effect” un deju studija “Royal”. Pasaules mēroga priekšnesumu “Magnetic Latvia” šovā demonstrēja ārvalstu viesi – basketbola kaskadieri Lords of Gravity (Ungārija). Pasākumu interesanti un aktīvi vadīja pazīstamais mākslinieks Renārs Zeltiņš. 

Pirms konferences un starpbrīžos jaunieši varēja iegūt informāciju par biznesa veidošanu – investīciju piesaisti, atbalstu savam biznesam, iespējām apgūt uzņēmējdarbības izglītību, apmeklējot iestāžu, uzņēmumu un augstskolu stendus. Bija arī interesantas aktivitātes – interesenti varēja digitāli izveidot zemes virsmu, piedalīties aptaujā par darba tiesībām un spēlēt dažādas izzinošas spēles, kā arī nobaudīt kūpošu ābolu sulu.

Vairāk informācijas un foto galeriju par šo konferenci var skatīt mājas lapā http://www.jal.lv.

 Anda Alsberga

008469B2-991B-4190-B3DC-3C8F97ACBA49.jpe

5.okobrī Zvejniekciema vidusskolā valdīja īpaša noskaņa, jo no paša rīta skolā tika sagaidītas šīs dienas īpašās zvaigznes – mūsu skolotāji.

Šī gada Skolotāju dienas tēma bija “Holivuda”. Skolotājus  skolas vestibilā sagaidīja 10. un 11.klases skolēni, kuri sveica savus gara apgaismotājus ar maziem, asiem, bet mīļiem kaktusiņiem. Vidusskolēni palīdzēja pedagogiem nokļūt līdz savam kabinetam, ejot pa sarkano paklāju un izejot cauri koši rotātiem goda vārtiem – ziedu arkai.  Pēc tam pedagogi turpināja savu Zvaigžņu ceļu uz skolotāju istabu,  kur notika pasākuma interesantākā un sarežģītākā daļa.

Pirmās stundas laikā, kamēr mūsu skolas vecāko klašu  skolēni iejutās skolotāju ādā, pedagogi piedalījās foto orientēšanās spēlē un pēc šīs aktivitātes, kurā bija jāatmin slavena Holivudas aktiera vārds un uzvārds,  atpūtās, baudot 11.klases pašceptos kēksiņus un kafiju. Tā kā orientēšanās spēlē visi skolotāji demonstrēja izcilas zināšanas, viņi tika apbalvoti ar diplomu.

Arī  turpmākajā dienas daļā valdīja pozitīvas emocijas, jo skolotāji un skolēni izmantoja iespēju fotografēties pie ziedu arkas, kā arī skolēni klasēs un individuāli sveica savus pedagogus.

Priecājamies, ka šis pasākums izdevās, par ko liecināja skolotāju sagatavotais plakāts “Paldies, 10..,11. klasei un audzinātājām par svētku izjūtu!”

            Kate Strupiša, 11.klase

FCE26F46-C1CD-40BA-954B-833342AA5FAC.jpe
piekrastes kopsana.jpg
DSC_1699.JPG
DSC_1595.JPG

Septembris ir mācību gada pirmais mēnesis, tādēļ to var uzskatīt arī par jaunu iespēju mēnesi, jo Zvejniekciema vidusskolā  pilnā sparā sākās mācību darbs, kā arī skolēniem bija iespēja piedalīties dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos.

Lepojamies ar mūsu vidusskolas absolventu augstajiem mācību rezultātiem centralizētajos eksāmenos, jo Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitingā Zvejniekciema vidusskola ierindojusies labāko  skolu divdesmitniekā lauku vidusskolu grupā.

Deviņi labākie Zvejniekciema vidusskolas 5.-8.klašu skolēni un skolotāja Sigita Kliedere piedalījās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākumā, kas notika arēnā “Rīga” 6.septembrī. Skolēni noklausījās koncertu un piedalījās radošajās darbnīcās.

14.septembrī  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējie Ekoskolu kopīgie svētki un apbalvojumu piešķiršana. Šajā pasākumā piedalījās pieci aktīvākie mūsu skolas ekopadomes pārstāvji un skolotāja Svetlana Grube. Šogad Zvejniekciema vidusskolai par aktīvu darbu vides izglītībā un apkārtējās vides aizsardzībā tika piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms. Aicinām arī turpmāk skolēnus un skolotājus iesaistīties Ekoskolu programmā, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides saudzēšanā un sakopšanā.

Tādēļ 22. septembrī  deviņi Zvejniekciema vidusskolas skolēni un skolotājas Svetlana Grube un Antra Deniškāne piedalījās akcijā “Piekrastes Tīrrade”, kuras laikā visā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē notika atkritumu savākšana.  Mūsu skolas pārstāvji kopā ar citiem brīvprātīgajiem akcijas dalībniekiem “Piekrastes Tīrrades” posmā no Skultes kokostas līdz  Ķīšupes ietekai savāca dažāda veida atkritumus, padarot šo teritoriju tīrāku. Lai gan laiks bija pavēss un pūta stiprs vējš, visiem bija gandarījums par sakopto piekrasti un labi paveikto darbu!

Gandarījumu Zvejniekciema vidusskolas kolektīvam sagādāja arī iespēja 21.septembrī  piedalīties “Olimpiskās dienas 2018”  rīta vingrošanā, kuras mērķis ir atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Arī Eiropas Sporta nedēļas ietvaros no 25. līdz 28.septembrim katru rītu pulcējāmies sporta zālē, lai sāktu rītu ar sportiskām aktivitātēm un sagatavotos turpmākās dienas gaitām. Bet sākumskolas skolas skolēni uzzināja, kāpēc  nepieciešams ēst veselīgi, un piedalījās arī veselīga uztura pagatavošanas meistarklasē.

Interesants izvērtās Dzejas dienu noslēguma un Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu kolekcijas 2018 atvēršanas pasākums, kas notika 27.septembrī.  Šogad 1.-4.klases skolēni mācījās dzejoļus par rudeni un veidoja atbilstošas kompozīcijas no dabas materiāliem, piemēram, 1.klases skolēni runāja dzejoli “Ezītis” un izveidoja ežu ģimeni, kurā bija tikpat dalībnieku, cik klasē skolēnu; 3.a klase sagatavoja kompozīciju “Ābele” un norunāja Raiņa dzejoli “Praktiskais zēns un rudens”, bet 4.klases skolēni no dabas materiāliem izgatavoja putnus, ilustrējot dzejoli “Zīlīte”. Visu sākumskolas klašu skolēni bija ļoti centušies un sagatavojušies Dzejas dienu noslēgumam.

5.-7. klases skolēni mācījās norunāt un teatralizēti attēlot kādu no Brūveru ģimenes grāmatā “Brūveri brūvē” ietvertajiem dzejoļiem. Šī grāmata kopā ar vēl daudzām citām ir iekļauta jaunajā Bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijā 2018, ar ko pasākuma dalībniekus iepazīstināja bibliotekāre Dace Dulpiņa. Bibliotekāre pastāstīja, kā kļūt par žūrijas dalībnieku un ka katram dalībniekam līdz šī gada beigām jāizlasa sešas žūrijas kolekcijā iekļautās grāmatas, pēc tam tās jāizvērtē, aizpildot anketu tiešsaistē. 

8.-12.klases skolēniem Dzejas dienu noslēgumam bija jāsagatavo videomateriāls, kurā, izmantojot dažādus izteiksmes līdzekļus (krāsu, mūziku, zīmējumus, to animācijas u.tml., izņemot vārdus), bija jāataino kāda latviešu autora dzejolis, tā tēma, saturs, motīvs. Pēc video noskatīšanās skolēniem bija iespēja minēt dzejoļa nosaukumu, pēc tam noklausīties dzejoļa lasījumu skolas biedru izpildījumā. Paldies skolēniem par oriģināli sagatavotajām A. Čaka, I. Ziedoņa, P. Brūvera  dzejas video versijām! Arī zāles noformēšanai vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki un skolotāja Māra Alena izvēlējās dzīvnieku ilustrācijas no grāmatas “Brūveri brūvē”.

Tātad septembrī – mācību gada pirmajā mēnesī – visiem skolēniem ir bijušas dažādas iespējas pilnveidoties – mācoties, lasot, zīmējot, parakstot Bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijas lasīšanas līgumu, piedaloties “Latvijas skolas somas” un ekoskolu apbalvošanas  pasākumā, jūras piekrastes sakopšanas talkā,  kā arī sportojot un pievēršot vairāk uzmanības veselīgam uzturam. Iespējām bagāts jaunais mācību gads Zvejniekciema vidusskolā ir sācies!

Andžela Zusele (11.kl.), Svetlana Grube, Valda Tinkusa 

DSC_1605.JPG

Pēc aizvadītās siltās un saulainās vasaras Zvejniekciema vidusskolā iesācies jaunais darba cēliens Latvijas simtgades zīmē.

Zinību dienā visu skolas saimi uzrunāja Zvejniekciema vidusskolas direktors Andris Dulpiņš, uzsverot, ka viens no galvenajiem izglītības procesa laba rezultāta priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā iesaistīto pušu – skolēnu, pedagogu un vecāku – sadarbība. Skolas direktors jaunajā mācību gadā vēlēja visiem izvirzīt lielāku vai mazāku mērķi, kā arī neatlaidību un apņēmību to īstenot. Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis savā runā aicināja jauniešus būt mērķtiecīgiem, aktīviem un iesaistīties novada sabiedriskajā dzīvē. Muzikālu sveicienu visiem pasākuma dalībniekiem pirmajā skolas dienā sniedza dziedātāja Laima Dimanta! Paldies!

Jauno mācību gadu uzsākot, svinīgi tika sagaidīti un sveikti 24 pirmklasnieki un viņu audzinātāja Jolanta Liniņa, bet mācības 1.-11.klasē uzsāka 278 skolēni. Pirmsskolas izglītības programmu Zvejniekciema vidusskolā apgūs 9 bērni. Priecājamies, ka 20 jaunieši no Saulkrastiem un apkārtējiem novadiem izvēlējās mācības turpināt Zvejniekciema vidusskolas 10.klasē.

Uzskatām, ka tas ir mūsu skolas kolektīva kvalitatīvā darba atzinīgs novērtējums, tādēļ šajā mācību gadā sāksim ieviest kompetenču pieeju mācību saturā, cenšoties to strukturēt tā, lai skolēni mācītos iedziļinoties un izvirzot konkrētu stundā sasniedzamo rezultātu, kā arī izvērtējot, vai rezultāts sasniegts. Šāda akcentu maiņa pedagoģiskajā procesā palīdzēs apgūt zināšanas dažādos kontekstos, tādējādi stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi un veicinot vēlmi mācīties visa mūža garumā.

Uzsākot 2018./2019. mācību gadu, Zvejniekciema vidusskolā  veikts remonts angļu valodas un ģeogrāfijas kabinetā. Tūlīt tiks pabeigts remonts arī zēnu mājturības un tehnoloģiju darbnīcā. Papildus jau skolā izmantotajām interaktīvajām tāfelēm, ģeogrāfijas kabinetā ir uzstādīts interaktīvais ekrāns, kas nodrošina multivides izmantošanu mācību stundu laikā.

Šis mācību gads aizritēs Latvijas simtgades zīmē, kas nozīmē papildus iesaistīšanos dažādos projektos un pasākumos.

Lai mums visiem kopā izdodas saglabāt zinātkāri,  izziņas, meklējumu un atklājumu prieku visa mācību gada garumā!

 

 

Valda Tinkusa