Izlaidumi Zvejniekciema vidusskolā

DSC_1420.JPG
DSC_1484.JPG

16.jūnija ļoti vasarīgā  pēcpusdienā notika divi svinīgie pasākumi, kuros apliecinājumus par izglītības ieguvi Zvejniekciema vidusskolā saņēma 18 vidusskolas un 27 pamatskolas absolventi.

Absolventus sveica Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis un viņa vietnieks Bruno Veide, kā arī Skultes pagasta pārvaldes vadītājs Artis Ārgalis. Svinīgu uzrunu teica skolas direktors Andris Dulpiņš, uzsverot, ka mums visiem ir savi sapņi, bet lai tos īstenotu, ir nepieciešams daudz apņēmības, centības, pašdisciplīnas un gribasspēka. Svinīgajā pasākuma skolas direktors pasniedza Latvijas Republikas Ministru prezidenta Māra Kučinska atzinības rakstu (to katru gadu saņem 12.klašu absolventi, kuru liecībās mācību sasniegumu vērtējumi ir 8,9,10) 12.klases skolniecei Elīzai Martai Burbergai un Elīnai Kūliņai. Šajā mācību gadā Ministru prezidents vēlējis   absolventiem: “Lai izdodas īstenot radošas idejas izvēlētajā jomā, izmantot visas mūsdienu sniegtās iespējas un nest Latvijas vārdu Eiropā un pasaulē!” Lai piepildās šis novēlējums! 

Par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu un iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā Latvijas valsts simtgades stipendiju saņēma 12.klases skolniece Elīna Kūliņa. Šī stipendija ir  Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un VAS “Latvijas Loto” unikāls projekts; stipendija šogad tika piešķirta ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes absolventam.

Zvejniekciema vidusskolas direktors teica paldies šo skolnieču ģimenēm, kā arī visu 12.klases absolventu vecākiem par kopīgo darbu.

Sirsnīgus vēlējumus katram savam audzēknim bija sagatavojusi 12.klases audzinātāja Sandra Ozola-Ozoliņa. Toties 9.klases audzinātāja Aleksandra Ivanova savu novēlējumu – būt stipriem un nepadoties pie pirmajām grūtībām- izteica, nodziedot latviešu tautasdziesmu.

Skolas direktors Andris Dulpiņš izteica pateicību 9.klases skolēniem, kuru apliecībās par pamatizglītības ieguvi bija tikai ļoti labas un teicamas atzīmes. Pateicības saņēma Justīne Ābele, Markuss Baltais, Emīls Kiseļevskis, Ričards Sergejevs, paldies par atsaucību un sadarbību arī šo skolēnu vecākiem.

Absolventi sirsnīgi sveica savus vecākus, pedagogus, klases audzinātājas un visus,  kuri piedalījās abu pasākumu sagatavošanā. Paldies apsveicējiem, kuri pārstāvēja dažādus, bet vairāk  ar mākslu, mūziku un deju saistītus, kolektīvus!

Saviem absolventiem vēlam – lai izdodas piepildīt savus sapņus! 9.klases absolventus savu sapņu īstenošanai aicinām turpināt mācības Zvejniekciema vidusskolā.

 

Valda Tinkusa

Mūsu “Skudrupūznis” Mazmežotnes muižā

Šajā mācību gadā Zvejniekciema vidusskolas sākumskolēni ar darbu “Skudrupūznis” piedalījās vides objektu un ārējā vidē eksponētu mākslas darbu izstādes noslēguma konkursā “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, kas notika 17.maijā Mazmežotnes muižā.

Skolēni vizuālās mākslas pulciņā “Glezniecības un grafikas darbnīca” un arī mācību stundās veidoja skudriņas no bumbiņām brūnās nokrāsās, tām pievienojot pūkaino stieplīšu kājiņas un radziņus. Materiāls bija piemērots šim darbam, un skudriņas izskatījās gandrīz kā īstas.  Tā vien šķita, ka tās tūlīt sakustēsies, lai dotos uz savu pūzni. Lielais un iespaidīgais skudrupūznis tika veidots  no dabas materiāliem- koku zariņiem

Konkursa “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” noslēguma pasākumā Mazmežotnes  muižā piedalījās trīs  centīgākās mākslas pulciņa dalībnieces - 1.a  klases skolnieces un skolotāja Māra Alena. Viņām bija iespēja redzēt visas Latvijas skolēnu interesantākos darbus – zvēriņus, putnus, zivis un kukainīšus. No 410 konkursam iesūtītajiem darbu pieteikumiem izstādē bija apskatāmi 126 paši radošākie skolēnu darbi. Esam gandarīti par iegūto 2.vietu!

Paldies visiem aizrautīgiem “Skudrupūžņa” veidotājiem! Mākslas darbs izpelnījās daudzu dalībnieku komplimentus, muižas saimniece to novietoja pašā centrā pie logiem.

Darbi Mazmežotnes muižā būs apskatāmi visu vasaru!

Māra Alena

Zvejniekciema vidusskolas 4. klase - projekta “Sporto visa klase” sacensību vicečempioni

Zvejniekciema vidusskolas 4.klase arī šajā mācību gadā turpina piedalīties projektā „Sporto visa klase”. Iesaistoties šajā projektā, skolēni ne tikai pilnveido savu fizisko sagatavotību, uzlabo veselību un regulāri, piecas reizes nedēļā, nodarbojas ar sportu, bet arī kļūst disciplinētāki, spēj ātrāk pieņemt lēmumus, ir atsaucīgāki, nebaidās no grūtībām, attīsta patstāvīgā darba un dažādas radošas prasmes.

Projektā “Sporto visa klase” iesaistītie Zvejniekciema vidusskolas skolēni reizi nedēļā apmeklē baseinu, kur pieredzējušu treneru pavadībā apgūst peldēšanas prasmi. Par šo iespēju paldies Saulkrastu novada pašvaldībai!

Papildus nodarbības sporta skolotāji organizē, ievērojot Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācībspēku izstrādātos metodiskos ieteikumus.

Projekta “Sporto visa klase” ietvaros skolēni tiek testēti dažādos fiziskās sagatavotības vingrinājumos, tiek ņemti  mācību vērā  sasniegumi mācību darbā, kā arī visiem kopā ir jāveic labais darbs un jāpiedalās stafetēs.

8.martā Zvejniekciema vidusskolas 4.klases skolēni devās uz Valmieru, lai piedalītos piecās stafešu sacensībās,  kurās bija iekļauti dažādi sporta spēļu un vingrošanas elementi.  Rezultātā šajās sacensībās tika izcīnīta 2.vieta. Veicot stafetes skolēni pārbaudīja savu izturību, veiklību, precizitāti, pacietību un meistarību. Skolēni atzīst, ka iepriekš nav tik daudz sportojuši, bet šogad, otrajā projekta gadā,  viņi izjūt  gandarījumu, ko sagādā fiziskās aktivitātes. 

Lepojamies ar 4.klases sasniegumiem, sakām paldies vecākiem par atbalstu.  Paldies skolēniem par centīgu sagatavošanos sacensībām un veiksmīgo startu tajās!

Projektā “Sporto visa klase” šogad piedalās arī 3.klase.

 

Dzidra Dulpiņa

Popiela 2018

22. martā Zvejniekciema vidusskolā notika ikgadējā Popiela, kurā ar aizrautību piedalījās kā lieli, tā mazi. Šogad par godu Latvijas simtgadei katra klase priekšnesumam izvēlējās dziesmu latviešu valodā, kas uzdevumu gan sarežģīja, gan padarīja to arī aizraujošāku.

Sākumskolēni  galvenokārt bija izvēlējušies latviešu bērnu klasiku – ansambļa “Dzeguzīte” repertuāru. 2. b klases skolēni, kas ieguva pirmo vietu sākumskolas grupā, precīzi un ar aizrautību  attēloja “Dzeguzītes” popūriju. Pārējo sākumskolas klašu skolēni  bija izvēlējušies  brīnišķīgus tērpus un dažādus aksesuārus, kas pārsteidza klātesošos: 1. b  klase ar “Nado” “Saules brillēm” uz saulaina debess fona, 2. a klase ar “Dzeguzītes” un Raimonda Paula “Dullo dienu” un oriģinālajām parūkām, 3. klase ar “Bermudu divstūra” “Šūpojam masas”, bet 4. klase klātesošo uzmanību piesaistīja  ar gatavību pamatskolas gaitām un izaicinošajiem fizikas eksperimentiem “Nado” dziesmā “Fizikas skolotājs”.

Pamatskolas grupā dziesmu ampluā bija visraibākais – 8. klase uzstājās ar Raimonda Paula un Žorža Siksnas dziesmu “Muļķe sirds”. 7. klase pārsteidza ar košu priekšnesumu Pirmā kursa dziesmā “Sapņu auto Peugeot”. 6. klase uzstājās ar Laura Reinika hitu “Es skrienu”, bet pirmo vietu ieguva un kā skatītājus, tā žūriju visvairāk pārsteidza un iepriecināja 5. klase ar teju autentisku “Mūžīgā unisona” “Ceļu policistu dziesmas” atainojumu.

Vidusskolas grupā šogad piedalījās tikai divas klases – 9. klase ar neordināru “Tautu meitu” dziesmas “Dai citas meitas” variāciju un pirmās vietas ieguvēja - 10. klase, kas uzdrošinājās ieviest Popielā jaunu tematisko līniju ar “Singapūras satīna” dziesmu “Pūpolsvētdiena”.

Kopumā Popielas priekšnesumi bija krāsaini un pārsteidzoši. Paldies aizrautīgajiem bērniem un jauniešiem, kas ik gadu ar jaunām idejām piedalās šajā pasākumā, paldies gan skolotājiem, kas atbalsta un iedvesmo savas klases šajā pasākumā, gan skolotājiem, kas piedalās žūrijas darbā!

Elīza Marta Burberga, 12.klases skolniece

Ekselences balva 2017 - Zvejniekciema vidusskolas  matemātikas skolotājai

Lai sabiedrībā popularizētu izcilāko dabaszinātņu un matemātikas skolotāju pieredzi un profesionālo meistarību, katru gadu tiek piešķirta īpaša „Ekselences balva” pašiem progresīvākajiem pedagogiem. „Ekselences balvas” tiek piešķirtas bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotājiem, kuri vada mūsdienīgas un aizraujošas mācību stundas un ir gatavi aizvien jauniem izaicinājumiem.

„Ekselences balvas” konkursu jau septīto gadu organizē  Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs.

Tehniskie prāti ir mūsu sabiedrības nākotne, tādēļ dabaszinātņu un matemātikas mācīšana skolās jāveicina, bet ieinteresēt, motivēt, rādīt zināšanu saikni ar reālo situāciju dzīvē, līdz ar to iedvesmojot skolēnus iesaistīties mācību procesā, ir izcila pedagoga profesionālais izaicinājums.

Zvejniekciema vidusskolā viena no šādām pedagoģēm ir matemātikas skolotāja Aleksandra Ivanova, kuras darba meistarību novērtēja viņas bijušās skolnieces Līga Vilcāne un Katrīna Mārtiņa, piesakot savu skolotāju „Ekselences balvai 2017”.

Lai iekļūtu konkursa finālā, kur tika izvirzīti pieci labākie katra mācību priekšmeta pasniedzēji, bija jāiztur sīva konkurence.

Skolotāja Aleksandra Ivanova, kura šajā mācību gadā matemātiku māca 7.-12.klases skolēniem, pēc Ekselences balvas iegūšanas atzīst, ka  augstais novērtējums bija gan pārsteigums, gan arī apliecinājums tam, ka ikdienā  veiktais darbs ir profesionāls. Pedagoģe dalās savā pieredzē par konkursa finālu:

“Finālā  Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas astotās klases skolēniem vadīju 20 minūšu garu mācību stundas fragmentu, kurā izglītojamajiem bija jāiemācās izprast trapeču īpašības. Nodarbībā uzmanība tika pievērsta skolēnu darbībai un  tās rezultātam. Lai to sasniegtu, izmantoju mūsdienīgas  mācību metodes. Pēc nodarbības analizējām arī žūrijas piedāvātās mācību situācijas, modelējām stundu, kurā jāattīsta konkrētas prasmes.

Man grūti pateikt, kas pārliecināja žūriju piešķirt augsto apbalvojumu,  jo visi finālisti bija radoši profesionāļi.  Varbūt tā ir vairāk nekā 25 gados gūtā  pieredze, mācot matemātiku,  arī šaubas par to, vai savu darbu  daru pareizi, kas liek būt nemitīgā meklējumdarbībā.”

Apsveicam kolēģi Aleksandru Ivanovu ar iegūto Ekselences balvu 2017 matemātikā, jo tā bija gan pārsteigums, gan  atzinīgs novērtējums profesionāli veiktam  darbam.

Valda Tinkusa

Jau piekto gadu Latvijas Televīzija (LTV) organizē erudīcijas spēli 5.-12.klašu skolēniem „Gudrs, vēl gudrāks". Spēles mērķis ir atrast gudrāko, spējīgāko skolēnu visās vecuma grupās, veicināt izglītību, attīstīt jauniešos izpratni, ka zināšanas ir svarīgas nākotnes mērķu īstenošanā.  Šogad spēlē “Gudrs, vēl gudrāks” piedalījās Zvejniekciema vidusskolas 9.klases skolnieks Emīls Kiseļevskis, kurš izcīnīja  1.vietu valstī.

Emīls Kiseļevskis piedalījās šīs LTV spēles iepriekšējās sezonās, kur pietrūka pavisam maz punktu, lai iekļūtu finālā. Šogad, startējot pusfinālā, starp 12 skolēniem Emīls palika  2.vietā, iegūstot iespēju piedalīties finālspēlē. Finālā mūsu jaunietis pārliecinoši parādīja savas zināšanas un prasmi loģiski spriest. Emīla uzvara ir likumsakarīgs turpinājums veiksmīgai trīspusējai sadarbībai starp skolu, zēnu un viņa ģimeni.  

Spēlē Emīlu Kiseļevski atbalstīja viņa klases biedri, kuri aktīvi juta līdzi gan studijā, gan pie televizoru ekrāniem. Projekta „Gudrs, vēl gudrāks" filmēšanas grupa, viesojoties Zvejniekciema vidusskolā, radīja sirsnīgu Emīla un skolas vizītkarti.

Emīls Kiseļevskis uzskata, ka centīga gatavošanās spēlei un klases biedru atbalsts ir ļoti nepieciešams:

“Šogad televīzijas raidījumā “Gudrs, vēl gudrāks” nolēmu piedalīties tādēļ, ka mācos devītajā klasē un desmito klasi sākšu jau citā kolektīvā. Vēlējos, lai pēdējo reizi mani atbalsta man tuvi un labi pazīstami cilvēki.

Dienā, kad uzzināju, ka ir apstiprināta mana dalība televīzijas šovā, es sapratu, ka laika sagatavoties ir ļoti maz, jo līdz pirmajam pusfinālam bija atlikušas dažas dienas. Lai gan katru dienu veltīju stundu, lai atrastu atbildes uz iespējamajiem jautājumiem, pēdējās dienas vakarā viss izlidoja no prāta un atmiņā nebija palicis gandrīz nekas.

Šis bija pirmais gads, kad uztraukums pirms spēles bija vismazākais, jo biju guvis nelielu pieredzi iepriekš. Atbildot uz jautājumiem, lielākās grūtības sagādā vēlme steigties un uztraukumā atbildēt nepārdomāti. Nepatīkamākie brīži bija tad, kad tika uzdoti jautājumi par mācību vielu, kura skolā mums vēl nav mācīta.

Šogad finālā uzvarēju, jo daudzus faktus zināju, taču nonācu pie atziņas, cik daudz tomēr vēl nezinu.

Esmu apmierināts par paveikto un gandarīts, ka Zvejniekciema vidusskolas vārds vairākas reizes lepni izskanēja televīzijā. Mani sasniegumi nebūtu iespējami arī bez manu skolotāju, klasesbiedru un ģimenes atbalsta.”

Emīls ir aktīvs, draudzīgs un  spējīgs skolnieks, kurš cenšas izprast dažādu procesu likumsakarības. Emīls  kā gudrākais devītklasnieks pavasarī tiksies ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.

 

Lepojamies ar visgudrāko 9.klases skolnieku Latvijā! Paldies ģimenei par sadarbību!

Aleksandra Ivanova

Ziemassvētku gaidīšanas laikā  Zvejniekciema vidusskolā smaržo pēc pašceptām piparkūkām un pīrāgiem, tiek rotātas telpas, kā arī notiek dažādi pasākumi, jo Ziemassvētki ir dāsni, cerību nesoši un gaiši svētki.

Gaismas simboli latviešu folklorā ir dažādi, bet šogad, tradicionāli svinot Ziemas saulgriežus, Zvejniekciema vidusskolā tika akcentēta  Saules vešana, velšana un noturēšana siltas sirds gaismā. Kā to darījām? Piedaloties un sagatavojoties, jo tikai tā iespējams izjust tradīciju burvību!

Gatavošanās Ziemas saulgriežu svinībām vispirms notika klasēs, kur skolēni kopā ar audzinātājām uzrakstīja tās īpašības un nedarbus, kurus nākamajā gadā vajadzētu izskaust. Kopīgi veidotie saraksti pēc bluķa vilkšanas tika sadedzināti  ugunskurā, cerot uz veiksmīgu sadarbību  Jaunajā gadā. Tika gatavotas arī maskas un apgūtas īpašās Ziemassvētku  dziesmas un  rotaļas.

21. decembrī, Ziemas saulgriežu dienā, bluķa gājiens varēja sākties. Skolas direktora Andra Dulpiņa, skolas saimnieku, skolotāju un skolēnu kopība gājienā bija tik vienojoša, ka nejuta ne aukstumu, ne vēju, kas pluinīja svētku dalībniekus. Bluķa vilkšana, ugunskurs, vēlējumi, dziesmas, rotaļas  un smiekli  radīja gaišu svētku prieku, pašu saulīti neredzot!

Visi dalībnieki pēc bluķa vilkšanas un tā sadedzināšanas pulcējās skolas vestibilā,  kur folkloras kopas „Dvīga” teicējas  pastāstīja par tradicionālo Ziemassvētku ēdienu, grūbu putru kūču, ar ko pasākuma dalībniekus  cienāja skolas saimnieces, piešķirot svētkiem arī īpašo garšu. Ar prieku piedaloties tradicionālajos pasākumos,  mēs varam sagaidīt gaismas  atgriešanos katra domās un sirdī.

Bet 22.decembrī Zvejniekciema vidusskolā lielus un mazus skatītājus iepriecināja  Ziemassvētku teatralizētais uzvedums “Divpadsmit mēneši”. Uzveduma galveno tēlu - kaprīzās princeses un viņas pavalstnieku, mātes un meitas, kā arī visu 12 mēnešu asprātīgajos un  humoristiskajos tekstos bija ietverts vēstījums par mūsu ikdienas dzīves aktuālajām vērtībām– savstarpējām attiecībām, vēlmi mācīties un godīgi strādāt, būt izpalīdzīgiem, laipniem un iejūtīgiem. Tas bija stāsts par ticību brīnumam un pārliecību, ka godīgums un laba sirds ļauj pārvarēt visus šķēršļus, ar kuriem nācās sastapties mazajai bārenītei, ziemas vidū meklējot sniegpulkstenītes, par kuru uzplaukšanu parūpējās Aprīlis, jo Ziemassvētkos taču notiek brīnumi. Uzvedumu kuplināja 1.-4.klašu tautas deju kolektīvs “Murdiņš”, 1.-4. un 5.-12. klases koris, ansamblis un folkloras kopa.

Zvejniekciema vidusskolas kolektīvam  mirkli pirms Ziemsvētkiem sirsnīgu koncertu sniedza skolas absolvente, dziedātāja un komponiste  Madara Celma kopā ar dēlu Kristianu. Sirsnīgs paldies!

Paldies arī Ziemassvētku vecītim par sarūpētajām saldumu paciņām visiem skolas bērniem. Paldies visiem pedagogiem un vecākiem, kuri palīdzēja tapt Ziemassvētku  laika brīnumam – interesantajiem pasākumiem Zvejniekciema vidusskolā!

Pirmais semestris ir beidzies, skolēni liecības saņēmuši, atliek visiem tikai mazliet atvilkt elpu, lai ar jaunu sparu uzsāktu ikdienas mācību darbu 2.semestrī!  

Lai Jaunajā gadā izdodas sasniegt jaunas virsotnes, īstenot radošas idejas, būt laimīgiem, ticēt sev  un saskatīt labo cilvēkos!

Antra Deniškāne, Valda Tinkusa

Jau 13.gadu pēc kārtas Ērgļu novada pašvaldība kopā ar Braku muzeju organizēja Rūdolfa  Blaumaņa literārās prēmijas konkursu.

Konkursā šogad piedalījās Zvejniekciema vidusskolas 10.klases skolniece Kate Strupiša, uzrakstot un žūrijai iesūtot radošo darbu par tēmu  “Reizēm, lūk, tā dzīve sarežģījas. Kā dzijas gabaliņš.” Viedos vārdus R.Blaumaņa jaukākajā latviešu  komēdijā „Skroderdienas Silmačos” teikusi jaunā meitene Elīna.

Kati Strupišu šie vārdi iedvesmoja filozofiskām pārdomām par dzīvi, sarežgījumiem un problēmām tajā, bet skolniece ir pārliecināta (un par to raksta savā darbā), ka bērniem, jauniešiem (un reizēm arī pieaugušajiem) jāatceras, ka visi dzīves mezgli ir ne vien atmezglojami, bet varbūt arī novēršami, jo nav nav nekā tāda, ko nevarētu atrisināt ar apkārtējo atbalstu, padomu un sirds siltumu. Darba nobeigumā Kate Strupiša secina: „Problēmu atzīšana prasa ne vien drosmi, bet arī pacietību, tās šķetinot, jo dzijas gabaliņš tinas un tinas, samezglojas un atšķetinās.” Kates Strupišas darbs izlasāms šeit- “Reizēm, lūk, tā dzīve sarežģījas. Kā dzijas gabaliņš.”

Pavisam konkursā piedalījās 144 skolēni no 7. līdz 12.klasei. Liels bija Kates prieks par konkursā iegūto atzinību 10.-12.kl.grupā un iespēju piedalīties noslēguma pasākumā Ērgļos. Pasākums sākās R.Blaumaņa Braku mājās, kur omulīgā gaisotnē, klausoties muzeja speciālistes Annas Kuzinas stāstījumā, aizceļojām latviešu klasiķa biogrāfijas un daiļrades pasaulē. Saimes istabā katrs varēja iedzert siltu zāļu tēju vai kafiju un pacienāties ar smalkmaizītēm. Pēc tam – piemiņas brīdis Blaumaņa kapos.   

Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa noslēguma pasākums  notika Ērgļu Saieta namā. To vadīja Latvijas Nacionāla teātra aktrise Marija Bērziņa. Sarīkojums sākās ar videofilmu, kurā varēja iepazīsties ar Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas veidoto grāmatu „Blaumaņa tēlu pasaulē”. Šis izdevums tika dāvināts veiksmīgākajiem konkursa dalībniekiem un viņu pedagogiem.

Pasākums bija ļoti interesants un sirsnīgs!

Valda Tinkusa

Novembris Zvejniekciema vidusskolā bijis notikumiem bagāts.

Šī mēneša 10.datumā skolu pieskandināja maskotie Mārtiņbērni, kuri  dziedāja tautas dziesmas, gāja jautrās rotaļās un paredzēja, ka Zvejniekciema vidusskolā būs  laime, saticība un veselība. Šī senā latviešu gadskārtu tradīcija iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu, un par tās godā celšanu paldies pedagoģei Antrai Deniškānei.

Savukārt  Ziemeļvalstīs ir tradīcija atzīmēt Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu, kura šogad notika no 13. līdz 19. novembrim ar  vadmotīvu “Salas Ziemeļvalstīs”.  Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu ievadīja rīta literatūras stunda pusaudžiem, kurā 10. klases skolēni iepazina Somijas zviedrietes Marijas Turtšaninovas grāmatu “Marēsi”. Sarkanā kolostera hronikas” un piedalījās viktorīnā. Rīta literatūras stundā 1.a un b klases skolēni kopā ar bibliotekāri Daci Dulpiņu un audzinātājām Valdu Krasovsku un Lindu Dinbiri lasīja  somu rakstnieka Mauri Kunnas grāmata  "Bagātību sala". Šogad Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas notikumos iesaistījās skolas “Glezniecības un grafikas darbnīca”, integrējot lasīšanu ar zīmēšanu. M. Kunnasa grāmatas “Bagātību sala” lasījuma laikā bērni vizuālās mākslas skolotājas Māras Alenas iedvesmoti zīmēja dārgumu kartes, pirātus un izgatavoja dārgumu lādi.

Bet īsts dārgums mums visiem ir Latvija – mūsu Dzimtene. Šogad atzīmējām Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienu. Zvejniekciema vidusskolā  Latvijas dzimšanas dienai veltītais pasākums “Latvijai mēs spēku dodam” notika 15.novembrī, kad visi pulcējāmies skolas pagalmā, lai kopīgi dziedātu Latvijas Valsts himnu, ieklausītos skolas direktora Andra Dulpiņa svinīgajā uzrunā un pārdomātu: „Ko man nozīmē Latvija? Ko esmu ar mieru dot, lai mana Dzimtene vienmēr būtu brīva un neatkarīga valsts?” Skolas svinīgajā pasākumā ar skolēniem sarunājās latviešu tradicionālās mūzikas grupas  „Rāva” jaunieši, kuru izpildījumā dzirdējām un līdzdziedājām kara dziesmas. 

Pēc svinīgā pasākuma 5.-12.klases skolēni piedalījās konkursā „Latvijas dzimšanas dienas erudīts”. Konkursa jautājumus par svarīgākajiem notikumiem mūsu valsts vēsturē sagatavoja skolotāja Liene Riekstiņa, bet komandām bija jādemonstrē mājas darbs – uzruna Latvijas Republikas dibināšanas gadadienā. Konkursā ieguvēji bija visi, jo, meklējot atbildes uz jautājumiem, pasākuma dalībnieki varēja pārliecināties par savām zināšanām. 

Zvejniekciema vidusskolas 1.-4. un 5.-12. klases koris, folkloras kopa (pedagoģe Antra Deniškāne) un tautas deju kolektīvs „Murdiņš” (vadītāja Judīte Krūmiņa) 17. novembrī piedalījās Saulkrastu novada rīkotajā svētku pasākumā “Nākotne tagadnē aug”. Jaunākais šī pasākuma vadītājs bija 4.klases skolnieks Haralds Kūliņš-Priede (teātra pulciņa vadītāja Vija Skudra).

Valsts svētku nedēļā Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkas krājumu papildināja vēstures romānu sērija "Mēs. Latvija, XX gadsimts". Paldies 4.klases skolnieka Kārļa Augusta Esīša ģimenei par dāvinājumu skolai!

Sagaidot Latvijas simtgadi un atceroties Dainu tēva Krišjāņa Barona ieguldījumu latviešu tautas dziesmu krāšanā, sistematizēšanā un publicēšanā, 30.novembrī Zvejniekciema vidusskolā notika  „Tautasdziesmu maratons”, kurā piedalījās 4.-6.klases skolēni. Konkursa uzdevumus komandām sagatavoja literatūras skolotāja Lāsma Burberga. Pasākuma ievadā katra klase nodziedāja pa tautasdziesmai,  bet noslēgumā komandas dalībniekiem divas minūtes bija jārunā tautasdziesmas. Prieks, ka mūsu skolēni ar entuziasmu dainoja par darbu, dabu, godiem un cilvēka mūža gājumu un gadskārtu svētkiem.

Savas zināšanas, drosmi un erudīciju  apliecināja arī Zvejniekciema vidusskolas 7.klases skolniece Viktorija Graubiņa, kura Latvijas Televīzijas spēles «Gudrs, vēl gudrāks» pusfinālā, kas notika 10.novembrī,  36 dalībnieku konkurencē izcīnīja iespēju piedalīties finālspēlē (24.11.)  un ierindojās augstajā - 3.vietā. Viktorija priecājas par sasniegto, pateicas saviem klasesbiedriem un skolotājiem par atbalstu, kā arī jūtas lepna par Zvejniekciema vidusskolas vārda popularizēšanu Latvijā. 

Bet 7.un 8.klases skolēni,  kurus ir ieinteresējusi matemātika, 11.novembrī piedalījās matemātikas komandu olimpiādē „Atvērtā kopa 2017”, kuru Zvejniekciema vidusskolā jau otro gadu organizēja skolotāja Aleksandra Ivanova.

Novembra notikumu mozaīka Zvejniekciema vidusskolā bijusi daudzveidīga, bet galvenā šajos pasākumos gūtā atziņa (kā apgalvoja 10.klases skolēni) un arī atbilde uz jautājumu: „Ko es varu dot Latvijai?”-  ir - mācīties, jo zināšanas ir  ceļš, pa kuru doties uz priekšu-  pretī Latvijas 100gadei un tālāk.

Valda Tinkusa

11.novembrī jau otro gadu pēc kārtas Zvejniekciema vidusskolā notika matemātikas komandu olimpiāde “Atvērtā kopa 2017”, kuru organizē Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas kolektīvs.

Olimpiāde “Atvērtā kopa 2017” 7.-11.klašu skolēnu komandām tiek rīkota ar mērķi - padziļināt matemātikas apguvi, kā arī pilnveidot skolēnu iemaņas strādāt komandā un sagatavoties citām olimpiādēm.

Olimpiādi Zvejniekciema vidusskolā organizēja matemātikas skolotāja Aleksandra Ivanova. Skolotāja pastāstīja, ka olimpiādē piedalījās divas Zvejniekciema vidusskolas  komandas, katrā pa sešiem dalībniekiem.  7.klases komandā “ZV7” startēja Graubiņa Viktorija, Kiseļevskis Artūrs, Kļaviņa Sendija Alise, Lastoveckis Markuss Marjans, Lavigins Nikita, Zaķe Linda Elīza, bet  8.klases komandā “ZV8”  savas zināšanas pārbaudīja Cekarevs Rainers, Eglīte Māra Angelika, Kalote Santa, Legzdiņa Marta, Pimenova Līva, Rezevskis Reinis.

Skolēniem 3 stundu laikā bija jāatrisina 15 dažādas grūtības pakāpes uzdevumi. Uzdevumu saturs bija saistošs jauniešiem par dažādiem matemātikas jautājumiem. Risinot uzdevumus, skolēniem bija daudz jāzina, jābūt atjautīgiem, kā arī jāspēj pamatot atbildi. Veicot uzdevumus, komandai bija jāsadarbojas, lai paredzētajā laikā visu izdarītu precīzi un pareizi.

Matemātikas skolotāja ir gandarīta par abu klašu komandu dalībniekiem, kuri brīvprātīgi un atbildīgi sestdienā atvēlēja vairākas stundas laika, lai pilnveidotu savas zināšanas  matemātikā, kā arī pārliecinātos, ka komandā ir spēks.

Pedagoģe domā, ka komandu darbs vainagosies ar panākumiem. Bet rezultāti vēl jāgaida. Olimpiādes noslēguma pasākums un apbalvošana notiks šā gada  decembra sākumā Rīgā.

 

Valda Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolā prāvs skaits skolēnu pārvietojas ar velosipēdu - vienu no ekoloģiskākajiem transporta līdzekļiem. Tādēļ par tradīciju skolā ir kļuvusi eksāmena kārtošana, lai saņemtu velosipēda vadītāja apliecību, jo braukt bez tiesībām pa ceļu nav atļauts nevienam.

Arī šogad, 19.oktobrī, skolā notika velosipēda vadītāja eksāmens, ko vadīja Rīgas Motormuzeja pedagogs Pēteris Dūnis. Šajā mācību gadā eksāmenu kārtoja 28 Zvejniekciema vidusskolas skolēni: 18 - no 4.klases, 5 - no 5.klases, 4 - no 6.klases un 1 skolēns no 8.klases.

Velosipēda vadītāja apliecību var iegūt no 10 gadu vecuma. Eksāmenā ir 10 jautājumi un uz tiem elektroniski jāatbild 10 minūšu laikā. Eksāmens ir nokārtots, ja pareizi ir atbildēts vismaz uz 8 jautājumiem. Eksāmena kārtošana pirmo reizi ir bez maksas, kārtojot atkārtoti - maksa par eksāmenu ir 1 eiro un 8 centi.

Skolēni eksāmenam gatavojās iepriekš, bet dažiem neizpalika arī sarūgtinājums, jo pārbaudījumu veiksmīgi nokārtoja 15 skolēni, taču pēdējo trīs gadu laikā Zvejniekciema vidusskolā velosipēda vadītāja eksāmenu sekmīgi nokārtojuši un apliecību ieguvuši 55 skolēni.

Apsveicam jaunos velotiesību ieguvējus: Zani Babrāni, Natāliju Renāti Dedjuško, Aleksandru Geku, Rihardu Indāru, Reini Lāci, Emīlu Hasanu Mullu, Martu Adrianu Māleru, Keriju Tūci, Lauri Zuseli no 4.klases; Aneti Paulu Tūtiņu, Robinu Zaščerinski, Erlandu Ābolu no 5.klases; Patrīciju Gražuli, Tomu Pimenovu no 6.klases un 8.klases skolnieci Aivu Bērziņu.

Velosipēda vadītāja apliecības tiek sagatavotas un skolēniem izsniegtas divu nedēļu laikā. Vadītāja apliecība vienmēr jāņem līdzi, braucot ar velosipēdu. Velosipēdistam ceļu satiksmē ir jābūt labi saredzamam. Redzamību nodrošina atstarotāji, lukturi, gaismu atstarojoša veste. Pārvietoties pa ceļu drīkst tikai ar velosipēdu, kas ir tehniskā kārtībā.

Laimīgu ceļu!

Valda Tinkusa

Jaunais mācību gads  Zvejniekciema vidusskolā, kā ierasts, sākās ar pirmklasnieku sagaidīšanu, bet svētku uzrunu teica Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, aicinot skolēnus izmantot skolā piedāvātās iespējas un attīstot savas spējas un talantus, kā arī vēlot visiem klātesošajiem saglabāt Zinību dienas priecīgo un možo noskaņojumu visa mācību gada garumā.

Zvejniekciema vidusskolas direktors Andris Dulpiņš, uzrunājot svētku dalībniekus, rosināja padomāt, cik svarīgi ir izvirzīt mērķi katram darāmajam darbam, cik svarīgi ir gribēt un censties to sasniegt, savu teikto ilustrējot ar piemēru par kameni, kurai nepieciešama izturība, lai  pārvarētu lielus attālumus.

2017./2018. m. g. Zvejniekciema vidusskolā mācības uzsāka 294 skolēni, no kuriem pirmsskolā mācīsies 6 audzēkņi, bet 1.a un 1.b klasē zinības apgūs 34 skolēni, savukārt 12.klasē mācības turpinās 18 jaunieši.  Šajā mācību gadā 3.un 4. klase piedalīsies projektā “Sport visa klase”, bet 10.klases skolnieks mācās ASV skolēnu apmaiņas programmas “FLEX” ietvaros,  apgūstot svešvalodas un kultūru.

Priecājamies, ka darbu Zvejniekciema vidusskolā uzsāk jauna vēstures skolotāja Liene Riekstiņa, pagarinātās dienas grupā strādās Marita Linka, bet 1.b klasi audzinās mūsu skolas absolvente Linda Dinbire, kura turpina pedagoģijas studijas.

                                                 Dar` man, tēvis, pastaliņas,

                                                 Pērc man staltu cepurīt`,
                                                 Šuj man svārkus, māmuliņa,
                                                 Skolā iet(i) man gribas!

Kurš gan nezina šīs Ausekļa dzejas rindas, bet, kad Zvejniekciema vidusskolā Zinību dienā šī dziesma 1.a, 1.b un 12.klases audzinātāju priekšnesumā izskanēja kā skaists apsveikums visai skolas saimei, tas bija īpašs mirklis.

Zinību dienas pasākumā pirmklasnieki, 12.to iedrošināti, deva “svinīgo” zvērestu, ko apstiprināja, palaižot rudenīgajās debesīs krāsainos balonus.  Pēc tam skolas direktors skolēnus, vecākus un skolotājus aicināja uz pirmo mācību stundu.

Lai gads būtu veiksmīgs un septembra rītos sastapto skolasbiedru un skolotāju smaids priecētu, mācību gada pirmajā nedēļā katra klase izveidoja kompozīciju no dabas materiāliem “Smaids – veiksmīgam mācību gadam”, kur katrs smaids ir kā saules stars, kurš ar neredzamiem pavedieniem saista mūs visus,  jo vislielākā vērtība ir tam darbam, ko mēs darām no sirds.

Lai mums pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes labiem darbiem jaunajā mācību gadā!

 

Valda Tinkusa