Mājas mūsu spārnotajiem draugiem

Zvejniekciema vidusskolas absolvents, tagad SIA “Eco Baltia vide” pārstāvis Edgars Mūrnieks  marta sākumā piedāvāja mūsu skolas audzēkņiem iesaistīties Putnu būrīšu izveides projektā. Projekts tika realizēts sadarbībā ar SIA “Labie koki”, kas piecām  Pierīgas skolām (Babītes, Mārupes, Babītes, Zvejniekciema vidusskolai, Salas sākumskolai) piegādāja materiālus putnu būrīšu izgatavošanai. Projekta mērķis, kā norāda E. Mūrnieks, ir ieinteresēt skolēnus praktisku darbu veikšanai, nevis veltīgi tērēt laiku  sociālajos tīklos.

Zvejniekciema vidusskola ar lielu aizrautību iesaistījās projektā, un mājturības skolotāja Jura Biukas vadībā 5., 8. un 9.klases zēni izgatavoja pavisam kopā 64 putnu būrīšus. Visvairāk būru tika zīlītēm un dzilnīšiem - 40, jauni mājokļi arī 20 mājas strazdiem un  4 meža pūcēm.  Lai gan ar aizrautību strādāja visi zēni, vairāk būru izgatavoja Alberts Spilva no 5.klases, Lauris Lecis no 9.klases, Rainers Šauriņš un Markuss Baltais 8.klases. Paldies par centīgo darbu!

Kad būrīši bija gatavi, E. Mūrnieks atbrauca, lai pateiktos skolēniem un pedagogam J. Biukam par ieguldīto darbu. Putnu būrīši tika nogādāti uz Annas Koku skolu, kur tos profesionāli arboristi izvietos kokos vajadzīgajā augstumā, lai mūsu spārnotie draugi  jaunajos mājokļos gribētu iekārtoties un atgriezties, tāpat kā mēs savās mājās.

Valda Tinkusa

Svinīgie mirkļi pirms valsts svētkiem

3.maijā Zvejniekciema vidusskolā valdīja svētku noskaņa, jo visa skolas saime pulcējās Mazajā zālē, kur notika viens no Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītajiem pasākumiem, kas sākās ar kopīgu himnas izpildījumu un svinīgu uzrunu Saeimas deputāta Jāņa Dombravas uzrunu. Pēc uzrunas turpinājās svētku īskoncerts, kurā dziesmas par Latviju, mūsu tēvzemi,  dziedāja skolas koris un ansamblis. Pasākumā tika deklamēti dzejoļi par dzimto zemi un iespējām, kas katrs no mums var īstenot tikai savā Dzimtenē.

Pusdienas skolēni un skolotāji  baudīja īpaši svinīgā gaisotnē – pie balti klātiem galdiem, jo, gatavojoties Latvijas simtgadei, Zvejniekciema vidusskolā jau otro gadu tiek organizēti Baltā galdauta svētki par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. Baltā galdauta svētkos pie pašu izrotāta un noformēta galda sapulcējas visi klašu kolektīvi kopā ar audzinātājām. Baltā galdauta svētkos klātesošos uzrunāja skolas direktors Andris Dulpiņš, uzsverot, cik nozīmīga  ir kopības izjūta, un rosinot skolēnus kopā ar saviem tuvajiem svinēt Baltā galdauta svētkus ģimenēs, ieturot maltīti un atceroties cilvēkus, kuri  radīja un nosargāja mūsu valsts neatkarību.

Visu dienu skolā skanēja latviešu mūzika, par  Latvijas valsts otro dzimšanas dienu, kas bija rezultāts konkrētu cilvēku neatlaidīgai rīcībai, drosmei un uzdrīkstēšanās spēkam,  atmiņās ar skolēniem dalījās pedagogi.  

Valda Tinkusa

Vicečempioni „Sporto visa klase” sacensībās – Zvejniekciema vidusskolas 3.klase 

31. martā sešās Latvijas pilsētās norisinājās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) rīkotā projekta „Sporto visa klase” ceļojošā kausa izcīņas sacensības stafetēs 3. klašu grupai.  Zvejniekciema vidusskolas 3. klase devās uz Vidzemes Olimpisko centru Valmierā, lai piedalītos sacensībās.

Komandas startēja piecās dažādās stafetēs, kuras veicot dalībnieki varēja pārbaudīt veiklību,  izturību un precizitāti.

Skolēni pierādīja, ka ir nopietni sportojuši visu mācību gadu un sacensībās 14 skolu konkurencē ieguva godpilno 2. vietu, piekāpjoties Valmieras Pārgaujas sākumskolai.

„Sporto visa klase” ceļojošā kausa izcīņas finālsacensību dalībnieki tiek atlasīti, ņemot vērā un vērtējot rezultātus četrās kategorijās – skolēnu sekmes, vispārējās fiziskās sagatavošanas vingrinājumi, stafešu rezultāti un radošā aktivitāte “Visi kopā mēs to varam!”.

Piedalīšanās projektā „Sporto visa klase” uzlabo ne tikai bērnu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību, bet arī saliedē klasi un sniedz daudz pozitīvu emociju.

Paldies skolēniem par sportisko garu, sporta skolotājai par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu!

Lepojamies ar sasniegto!

                                                                            3. klases audzinātāja Jolanta Liniņa

“Popiela” jeb skolas sirds

23. marta pēcpusdienā Zvejniekciema vidusskolu satricināja mūzikas skaņas vairākos decibelos, jo sākās muzikālais konkurss “Popiela 2017”. Gan skolēni, gan skolotāji, gan skolas darbinieki pulcējās Mazajā zālē, lai redzētu krāsainos “meistardarbus”, ko bija sagatavojuši skolēni. Konkursā tika parādīti 11 priekšnesumi, kuros dalībnieki ne tikai dejoja un dziedāja, bet arī jutās kā īstas zvaigznes. Muzikālie priekšnesumi bija visdažādākie – sākot ar jaunāko Eiropas populāro mūziku un beidzot ar tautasdziesmām. „Popielu” atklāja četru sestās klases meiteņu uznāciens, kura noslēgumā dejošanā tika iesaistīti arī skolotāji un citi skatītāji. Pārsteidza meistarīgi sagatavotais 1.b klases priekšnesums “Divas zosis”. Šī pasākuma vadītāja, skolotāja Velta Velmere teica, ka “daži bērni ir aktieri jau no pirmās klases un varbūt drīzumā redzēsim viņus ne tikai „Popielā”, bet arī teātrasporta pulciņā, lai priecētu skatītājus skolas svētkos”. Vairākas klases bija izveidojušas dziesmu popūrijas, kurās apvienotie skaņdarbi bija tikpat dažādi kā skolēni, kas piedalījās „Popielā”. 3.klases audzēkņi skatītājus kopā ar viņiem mudināja doties ceļojumā pa visu pasauli, nobeigumā tomēr aicinot atgriezties savā Dzimtenē – Latvijā, bet 11.klases jaunieši atdarināja ukraiņu dziedātāju Verku Serdučku. Pēc priekšnesumiem – žūrijas vērtējums, un katrai klasei balvā gards “Bemberu” kliņģeris. Muzikālajā konkursā “Popiela” ieguvēji ir visi, jo šāds pasākums saliedē un vieno mūzikā un smieklos ne tikai klasi, bet visu skolu, tādēļ var apgalvot, ka “Popiela” ir visas skolas sirds.

 

Una Ozola, 11.klases skolniece

Mobilais zināšanu ekspresis piestāj Zvejniekciema vidusskolā

Projektu “Mobilais zināšanu ekspresis” jau trešo gadu īsteno Eiropas Komisijas pārstāvniecība sadarbībā ar biedrību Eiropas Kustība Latvijā.

21. martā Mobilais zināšanu ekspresis- autobuss, kurā izvietoti informatīvi materiāli par Eiropas Savienību (ES) un tās dalībvalstīm, piestāja Zvejniekciema vidusskolā.

Mobilajā zināšanu ekspresī kopā ar tā meistarīgo komandu sākumskolas skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem, kas rosināja izzināt ES dalībvalstis un izprast savu piederību ES. Atbilstoši iekārtotā mācību vide un interaktīvie uzdevumi iedvesmoja skolēnus lasīt, izzināt, pētīt  un analizēt informāciju, lai pareizi atbildētu uz visiem jautājumiem (arī āķīgiem), jo balvā bija ne tikai iegūtās zināšanas un darbošanās prieks, bet arī nelielas dāvanas no Mobilā ekspreša komandas.   

Kamēr Mobilajā zināšanu ekspresī Eiropu izzināja sākumskolas skolēni, ar 5.-8.klases izglītojamajiem sarunu sāka Eiropas Kustība Latvijā prezidents Andris Gobiņš, kurš uzdeva ierosinošu jautājumu: “Vai tu vēlies kļūt par savas dzīves režisoru?” Nu, kurš gan tāds nevēlas būt! Skolēnus pārsteidza A. Gobiņa atbilde, ka jādara nemaz nav daudz: tikai …. jāapmeklē pēc iespējas vairāk interešu pulciņu, jāiesaistās Skolēnu līdzpārvaldē un jāorganizē pasākumi, jācenšas piedalīties pēc iespējas dažādās aktivitātēs (piemēram, 9.maijā kārtot Eiropas eksāmenu tiešsaistē: http://esmaja.lv/eiropas_eksamens ) un ietekmēt apkārt notiekošo.

Par gribas lomu dzīvē ar skolēniem runāja televīzijas žurnāliste Lelde Lietaviete, kura rosināja skolēnus katrai dienai izvirzīt konkrētu mērķi un censties to sasniegt,  bet par pašiedvesmu un iedvesmu stāstīja  multimākslinieks Kaspars Blūms Blūmanis, minot piemērus no savas pieredzes, kas veicinājuši viņa karjeras izaugsmi.

Paldies Mobilā zināšanu ekspreša komandai par interesantajām un izglītojošajām  nodarbībām, kā arī par daudzveidīgajiem atbalsta materiāliem par ES.

Valda Tinkusa

Projektu dienas Zvejniekciema vidusskolā

Ēnu diena 2017

Ēnu diena, kas šogad notika 15. februārī, ir karjeras izglītības programma vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro (ēno) interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu diena tiek rīkota ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar prasībām dažādās nozarēs, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Arī Zvejniekciema vidusskolas skolēni piedalījās Ēnu dienā un par redzēto ir gatavi pastāstīt.

8. klases skolniece Monika Luīze Kļaviņa ēnoja Latvijas Radio un MTG TV3 žurnālistu Arni Krauzi:

“Es jau pagājušajā gadā piedalījos Ēnu dienā, šogad izvēlējos ēnot atkal, jo  Ēnu dienā redzētais ļauj labāk saprast, par ko nākotnē vēlos kļūt. Esmu domājusi, ka varētu būt žurnāliste, tāpēc, ēnojot Arni Krauzi, uzzināju par žurnālista darba pienākumiem un Žurnālista ētikas kodeksu, kā arī vēroju, kā  notiek ziņu sižeta filmēšana un montāža. Vēl interesanti bija uzzināt, cik ilgs ir raidījuma  “Latvijas lepnums” sižeta veidošanas process. 

Kopumā man visa diena bija piedzīvojumiem  un jaunām atklāsmēm bagāta. Domāju, ka žurnālista

profesija ir man piemērota, bet lai kļūtu par labu žurnālisti, man vēl daudz jāmācās, bet es centīšos savu mērķi sasniegt.”  

8. klases skolnieks Emīls Kiseļevskis Rīgā ēnoja valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” radio monitoringa speciālistu:

“Domājot par savu karjeru, izvēlējos šo uzņēmumu, jo tas darbojas radio elektronikas jomā. Vēlējos uzzināt vairāk par radio frekvenču izmantošanu un monitoringu. Es ieguvu lietderīgu informāciju par to, kā tiek veidoti radio sakari un pārvaldītas frekvences Latvijas teritorijā. Man bija iespēja pašam izmēģināt, kā tiek atrasti nelegālie radio frekvenču spektra lietotāji. Manuprāt, šī bija interesanta pieredze, lai saprastu, vai vēlos tālāk apgūt radioelektronikas jomu.”

8.klases skolnieks Markuss Baltais ēnoja restorāna  ''Cydonia''  šefpavāru Berga Bazārā un labprāt dalās savos iespaidos:

“Es domāju, ka Ēnu dienā redzētais palīdz izvēlēties nākotnes profesiju, un šis ir galvenais iemesls, kas mani pamudināja pieteikties Ēnu dienai. Mani ļoti pārsteidz tas, ka ik gadu Ēnu dienas vakanču un ēnotāju skaits strauji palielinās, un tiek pieteikts aizvien vairāk vakanču.

Man ļoti patīk pavāra darbs, pienākumi un atbildība, kā arī vēlējos iemācīties gatavot kādu jaunu ēdienu, lai varētu pārsteigt savus mājiniekus.

Vērojumi Ēnu dienā bija ļoti noderīgi, lai nākamgad izdarītu savu izvēli, ko mācīties tālāk.”

Arī  9.klases skolnieks  Pēteris Vimbsons Ēnu dienu uzskata par noderīgu, jo bija iespējams vērot, kā notiek ikdienas darbs vienā no lielākajiem autosaloniem “Inchcape Motors Latvia”.

Pēteris Vimbsons stāsta: “ Esmu liels auto fans, un man auto konsultanta- pārdevēja darbs patika. Savu ēnas devēju izvēlējos patstāvīgi, jo gribēju uzzināt, kā darbs tiek organizēts autosalonā: kā tiek veikti pasūtījumi un pārdotas mašīnas, kā notiek automašīnu testa braucieni. Biju pārsteigts, ka pārdevējam- konsultantam ir ļoti daudz darba, kā arī viņam daudz jāzina par dažādu marku automobiļiem.“

9.klases skolnieks Jānis Antonovs Saulkrastos ēnoja sporta kluba “Supernova” futbola komandas treneri: “Man patīk futbols, tāpēc šogad piedalījos Ēnu dienā un ēnoju savas komandas treneri Andri Trūpu. Viņš deva man iespēju pamēģināt trenēt mazākos futbolistus un uzzināt, vai trenera profesija ir man piemērota, vai man tā patīk. Pēc ēnošanas sapratu, ka man ļoti patīk mācīt to, ko pats esmu iemācījies, vairākus gadus spēlējot futbolu.”

Kā atzina  visi intervētie skolēni, Ēnu diena ir ļoti noderīgs karjeras pasākums, jo palīdz izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju.

 

Valda Tinkusa

Aizvadīts ekoskolu Ziemas forums 2017

No 24. līdz 26. februārim notika ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltītais Ziemas forums, kas pulcēja pedagogus un skolēnus no visas Latvijas  un pirmo reizi notika Rīgā, Rīnūžu vidusskolā. Tajā piedalījās ap 300 cilvēku.

Uz ceturto ekoskolu Ziemas forumu no Zvejniekciema vidusskolas devās skolotāja Svetlana Grube, 9.klases skolnieces Kate Strupiša un Marija Ķēniņa, bet brīvprātīgo darbu pasākumā veica  Annija Dzērve un Dina Eglīte.

Foruma norises trīs dienu laikā tā dalībnieki uzzināja aktuālu informāciju par vides problēmām, sadraudzējās ar citu ekoskolu pārstāvjiem  un, protams, piedalījās iesvētību takā, gūstot daudz pozitīvu emociju.

24. februārī forumu par godu 15 gadu jubilejai ar uzrunu atklāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, pasākumā dziedāja Rīnūžu vidusskolas koris, savukārt dienas noslēguma koncertā uzstājās grupa „Carnival Youth”.

25.februārī, otrajā foruma dienā, bija iespēja apmeklēt dažādas lekcijas par aktuālajām vides problēmām. Zvejniekciema vidusskolas dalībniekiem vislabāk patika lekcija par Grenlandes ekspedīciju, jo bija interesanti uzzināt par to, kas nepieciešams, lai varētu veiksmīgi pētīt šīs zemes ledājus. Lekcija par palmu eļļas izmantošanu un iegūšanu lika pārdomāt, kā mēs ietekmējam dabu, lai iegūtu šo eļļu. Pēc lekcijām piedalījāmies radošajās darbnīcās, mācījāmies kreklu apdruku, zīmējām ar hennu,  gatavojām veģetāros ēdienus. Dienas noslēgumā piedalījāmies iesvētību takā, kurā pārbaudījām  savu un grupas vienotību, saliedētību un atjautību. Pēc takas aktivitātēm cienājāmies ar vegānu kūku.

26.februārī, foruma noslēguma dienā, devāmies pārgājienā pa Mangaļsalu, jo spoži spīdēja saule un spirdzināja spirgtais jūras gaiss. Foruma koordinatori Edmunds Cepurītis un  Daniels Trukšāns kopā ar dalībniekiem pikojās, spēlēja spēles un cēla sniegavīrus. Visa foruma laikā arī organizatori piedalījās aktivitātēs. Noslēgumā visi latvisko tradīciju garā svinējām Meteņus.

Domāju, ka pēc šī foruma dalībnieki guva ne tikai pozitīvas emocijas, bet arī  jaunas zināšanas un idejas turpmākajam darbam savā skolā,  jo ekoskolu programma ir mūsdienīgs un jauniešus interesējošs projekts.

Marija Ķēniņa

Žetonu vakars Zvejniekciema vidusskolā

24. februārī  Zvejniekciema vidusskolā norisinājās Žetonu vakars, kurā notiek skolas žetonu pasniegšana 12.klases audzēkņiem. Tie ir tradicionāli svētki skolēniem, viņu ģimenēm,  skolotājiem un skolas darbiniekiem. Žetonu vakars ir kā atelpas brīdis pirms pēdējā un nozīmīgākā posma – eksāmenu sākuma, kad vēl var pakavēties atmiņās, atskatīties uz paveikto un pasapņot par nākotni.

Apsveikuma vārdus teica un žetonus 12.klases skolēniem pasniedza Zvejniekciema vidusskolas direktors Andris Dulpiņš. Pēc tam klātesošie noskatījās 12.to veidotu videofilmu, kurā  tika rādīts, cik cītīgi nākamie absolventi ir mācījušies dažādus mācību priekšmetus un par ko viņi domā un sapņo stundu laikā un starpbrīžos. Nākamie 12.klases absolventi – Annija Dzērve, Tīna Fridrihsone, Edgars Kalniņš, Sabīne Alise Leimane, Krista Makevica, Elīna Marī Maksimova, Arturs Muskars un Linda Ozola – bija sagatavojuši arī prezentāciju, kurā fotogrāfijās tika ietverti skaistākie kopā pavadītie mirkļi – ekskursijas, pārgājieni, piedalīšanās dažādos projektos un citos pasākumos. Skaists un aizkustinošs bija Tīnas Fridrihsones muzikālais priekšnesums.

Apsveikuma runu saviem audzēkņiem un klātesošajiem teica 12.klases audzinātāja Māra Alena. Arī  vienpadsmitie ir iesaistīti šī pasākuma norisē, tādēļ izskanēja viņu sveiciens un panākumu vēlējumi  “lielajiem” skolasbiedriem.

Žetonu vakars ir skaists pārdomu brīdis pirms eksāmeniem, kā arī apliecinājums tam, ka 12.klases skolēni ir gatavi skolas gaitu noslēgumam. Lai veicas!

Valda Tinkusa

Skatuves runas konkurss

7. februārī Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā valdīja rosība un diezgan liels uztraukums, jo skolēni gatavojās Skatuves runas konkursam 2017.

Šogad konkursā piedalījās deviņi skolēni no 1. līdz 7. klasei.  Konkursa dalībniekiem bija jānorunā dzejolis un  prozas darbs. Konkursanti bija izvēlējušies un žūrijas komisijai (Vijai Skudrai, Jolantai Liniņai, Dacei Dulpiņai un Valdai Tinkusai) deklamēja I. Ziedoņa, I. Indrānes, M. Ķempes, M. Zālītes, L. Kotas, P. Brūvera un citu autoru daiļdarbus par brīvību, labestību, mīlestību, saticību, pieklājīgu uzvedību, centīgu mācīšanos un citām aktuālām tēmām.

Žūrijas komisija par piedalīšanos Skatuves runas konkursā 2017 izteica atzinību visiem dalībniekiem Evelīnai Cekutei (1.a), Luīzei Doņeckai (1.a), Ulrikai Latvenai (1.b), Katei Eglītei (3.), Haraldam Kūliņam- Priedem (3.), Artūram Taubem (4.), Kristeram Karlsonam (5.), Viktorijai Graubiņai (5.) un Mārai Angelikai Eglītei (7.).

Pierīgas skatuves runas konkursā, kas notika 16.februārī, piedalījās Evelīna Cekute, Haralds Kūliņš – Priede, Viktorija Graubiņa un Māra Angelika Eglīte, iegūstot 3. pakāpes diplomus.

Paldies konkursa dalībniekiem, viņu pedagogiem un vecākiem!

Valda Tinkusa

Barikāžu atceres laiks Zvejniekciema vidusskolā

No sirds uz sirdi

1991. gada janvārī Rīgā tika celtas  barikādes, lai aizsargātu svarīgākos valsts objektus – televīzijas kompleksu Zaķusalā, Latvijas Radio un Saeimas namu, Ministru padomi, Iekšlietu ministriju un Latvijas Pasta ēku, kā arī tiltus, kas ved uz Rīgu. Uz Rīgu devās aizstāvji no visas Latvijas, arī no Saulkrastiem. Barikāžu laikā tika ievainoti un  nogalināti cilvēki, kuri bija pārliecināti par to, ka Latvija nākotnē būs brīva un neatkarīga valsts.

Šogad atzīmējām Barikāžu aizstāvju atceres 26. gadadienu. 18. janvārī Zvejniekciema vidusskolā atmiņās par šo trauksmaino laiku ar 8.-12.klases skolēniem dalījās Renārs Zaļais - Barikāžu muzeja direktors. R. Zaļā personiskais stāstījums ( viņš ticis ievainots apšaudē pie Iekšlietu ministrijas) ) ļāva jauniešiem sajust 1991. gada janvāra notikumu gaitu, kā arī saprast, ka tikai tautas vienotībā ir liels spēks, kas nav uzveicams un iznīcināms militārajam spēkam un varai. R. Zaļais uzsvēra, ka tautas gara spēks nav bijis uzveicams ar karaspēku.

 19.janvārī klases stundas laikā sākumskolēni tikās ar jaunsardzes instruktoru Gunāru Strazdiņu, kurš, stāstot par notikumiem pirms 26 gadiem, uzsvēra Latvijas Armijas nozīmi miera, drošības un stabilitātes saglabāšanā valstī mūsdienās.  G. Strazdiņš pauda gandarījumu, ka viņa vadītajā jaunsardzes vienībā aktīvi darbojas vismaz 30 Zvejniekciema vidusskolas absolventi un skolēni, tai skaitā no sākumskolas -  Haralds Kūliņš – Priede, Marts Adrians Mālers un Francis Kalots. Jaunsargs, Zvejniekciema vidusskolas absolvents Pēteris Maksimovs un 12.klases skolniece, aktīva jaunsardzes kustības dalībniece Laura Vina pastāstīja, kā kopā mācās, trenējas un atpūšas jaunsargi. Stāstījumu jaunieši ilustrēja ar fotoattēliem, skolēni varēja apskatīt un pat paturēt rokā ieročus, ko jaunsargi izmanto mācībās.

6.klases skolnieces Linda Zaķe un Sendija Kļaviņa vēstures stundās sagatavoja prezentāciju un stāstījumu par barikāžu laiku, ar ko iepazīstināja  1.b klases skolēnus. Pirmklasniekiem nācās atbildēt arī uz meiteņu sagatavotajiem jautājumiem.

            Barikāžu laika notikumi skolēnus patiesi ieinteresēja. To atsaukšana atmiņā  jauniešiem lika padomāt, vai mūsdienās, ja būtu nepieciešams, viņi ietu sargāt savu Tēvzemi?

Valda Tinkusa

Ne vienmēr viss ir sasniedzams! Dažreiz mēs domājam, ka nav iespējams iegādāties jaunu mašīnu, telefonu, uzbūvēt māju un aizbraukt tālā ceļojumā. Taču kādam nav sasniedzams ikvienam tik pašsaprotamais –  sava pagalma sakopšana vai lapu grābšana, tuva cilvēka apskāviens, mīļš vārds Ziemassvētkos.

 Un tieši tāpēc, šī gada rudenī Zvejniekciema vidusskolas 8. un 11. klases izglītojamie kopā ar audzinātājām Aleksandru Ivanovu un Sandru Ozolu – Ozoliņu uzsāka labdarības akciju – palīdzēt vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Pirmo reizi jaunieši pie kundzēm devās rudenī. Skolēni sagrāba lapas, sakopa teritoriju ap māju un arī jautri pavadīja laiku, iepriecinot vientuļās seniores, bet pēc darba paveikšanas, visi piekrita, ka labprāt atkārtotu, ko līdzīgu atkārtot.

 Pēc pirmā Adventa abas klases nolēma turpināt rudenī iesākto labdarības maratonu, iesaistoties NSUS (No sirds uz sirdi) labdarības biedrības rīkotajā Vispasaules mēroga projektā „Eņģeļa pasts”,

nosūtot pozitīvus un stiprinošus vārdus vientuļajiem un vecajiem ļaudīm, Saulkrastu Sociālās aprūpes mājas iemītniekiem, Ziemassvētkos un sagādājot pārsteigumu savām kundzēm – Vitai Riņķei un Reet Pintānei - Ziemas saulgriežos.

Skolēnu „Eņģeļa pasta” sarūpētie Ziemassvētku apsveikumi tika nogādāti Saulkrastu Sociālās aprūpes mājas labajam gariņam un direktorei Jogitai Skujiņai. Bet drēgnajā 20. decembra pēcpusdienā jaunieši devās pie savām seniorēm, kuras viesus sagaidīja ar siltu tēju, kafiju, piparkūkām un citiem gardumiem. Jaunieši pavadīja laiku sarunās un klausoties senioru  atmiņu stāstus.

Paldies Vitas un Reet kundzēm par laipnu uzņemšanu! Paldies Saulkrastu Sociālās aprūpes mājas direktorei Jogitai Skujiņai par sadarbību!

Lai  iepriecinātu otru cilvēku, radi savu balto pasauli savā sirdī – no sirds uz sirdi!

 

Zvejniekciema vidusskolas 8. klases skolniece Una Tirule

Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Zvejniekciema vidusskolā aizvadīts patriotu mēnesis

Lai arī tikai dažas dienas decembrī zemi klāja viegls, pārslots sniega plīvurs un ziema mūs šogad nelutina ar baltām sniega kupenām, tas tomēr nemazināja Ziemassvētku gaidīšanas brīnumu, kas aizsākās ar piparkūku smaržu skolā un telpu rotāšanu, bet turpinājās ar  daudzveidīgiem un interesantiem pasākumiem.

8. un 11. klases skolēni kopā ar audzinātājām Aleksandru Ivanovu un Sandru Ozolu-Ozoliņu piedalījās akcijā „Eņģeļu pasts”, sagatavojot  un nosūtot apsveikumus veciem un vientuļiem cilvēkiem. Arī  skolā darbojās tradicionālais Ziemassvētku pasts, lai skolēni un skolotāji varētu cits citu apsveikt. 1.b klases skolēni, vecāki un audzinātāja Aina Strupiša atsaucās uz akciju sabiedrības „Swedbank” aicinājumu gatavot puzurus, bet pārējo klašu skolēni rūpējās par skolas svētku noformējumu, saistot to ar šī mācību gada ekotēmu “Transports”. Skolas noformējumā ir transportlīdzekļi (ragavas, kamanas, slēpes) un  ziemas ceļš: pa ceļam var sastapt sniegavīrus. Uz šādu radošo izpausmi skolēnus iedvesmoja vizuālās mākslas skolotāja Māra Alena, lai svētku sajūta nezustu ne klasēs, ne gaiteņos. 

Decembris ir īpašs, notikumiem bagāts mēnesis, kurš gan skolotājiem, gan skolēniem paskrien ļoti ātri. Notiek klases vakari, skolēni kopā ar pedagogiem un vecākiem dodas mācību ekskursijās, tiek gatavoti iestudējumi. 3.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Jolantu Liniņu sagatavoja uzvedumu “Sniegavīra Ziemassvētki”, ar ko iepriecināja mazākos skolēnus un vecākus. Savukārt 1.b klases skolēnu vecāki pārsteidza savus bērnus, rādot iestudējumu “Putnubiedēkļa Ziemassvētki” un iesaistot tajā arī bērnus. Pirmsskolēni un skolotāja Irēna Spunde pēc latviešu tautas pasakas motīviem iestudēja uzvedumu “Vecīša cimdiņš”. 2.klases skolēni kopā ar vecākiem un klases audzinātāju Anitu Uzkalnu Ziemassvētku gaidīšanas laikā sniedza atbalstu Juglas dzīvnieku patversmei “Labās mājas” un apmeklēja ražotnes “Ādažu čipsi” meistarklasi. 1.a klase un audzinātāja Everita Levina devās uz Smiltenes novada lauku mājām “Donas”, lai darbotos rūķu piparkūku darbnīcā. Kopā ar rūķiem skolēni ne tikai cepa piparkūkas, bet arī  uzzināja šo kārumu vēsturi. 1.a klases audzēkņi iestudēja uzvedumu, kurā, iemācoties tautasdziesmas, ticējumus, sakāmvārdus un mīklas stāstīja, kā senāk svinēja Ziemassvētkus, bet  4.klase kopā ar audzinātāju Valdu Krasovsku izzināja Ziemassvētku latviskās tradīcijas, viesojoties Turaidas muižā.

15.decembrī sākumskolas skolēni kopā ar folkloras kopu un tās vadītāju un mūzikas skolotāju Antru Deniškāni tradicionālos latviešu Ziemassvētkus svinēja ar maskošanos, bluķa vilkšanu, dziedāšanu, iešanu rotaļās, zirņu ēšanu. Pateicoties skolotājai Antrai Deniškānei un klašu audzinātājām, skolēni aizrautīgi izzina tautas tradīcijas, mācās tās un praktizē ne tikai skolā, bet arī mājās.

Pats galvenais pasākums, ko ar nepacietību gaidīja skolēni un vecāki, bija teatralizētais uzvedums “Ziemassvētku vilciens”, kas 21.decembrī notika  skolas Mazajā zālē. Uzveduma stāsts aizveda mūs uz bērnības zemi, kad sapņojām par brīnumiem, kas notiek Ziemassvētku laikā. Ziemassvētku vilcienā, kas brauc uz Ziemeļpolu, dzīvojam līdzi uzveduma varoņu pārliecībai, ka labestība, izpalīdzība, nesavtīgums un ticība palīdz sasniegt  mērķi,  pārvarot visus šķēršļus. Uzvedumā piedalījās deju kolektīva “Murdiņš” dejotāji – rūķi (vadītāja Judīte Krūmiņa), Ziemassvētku dziesmas dziedāja skolas koris, ansamblis un individuālie izpildītāji (vadītāja Antra Deniškāne, koncertmeistars Andis Bahmanis), uzveduma scenāriju veidoja teātra pulciņa vadītāja Vija Skudra.  Pasākuma noslēgumā klātesošos sveica ārpusklases darba organizatore Velta Velmere.

Zvejniekciema vidusskolas darbinieki Ziemassvētku noskaņām ļāvās, klausoties melodijas  no grupas “Lauku muzikanti”  repertuāra Initas Āboliņas un Normunda Ķieša izpildījumā.  

Ar decembra saviesīgajiem pasākumiem tika sagaidīti ne vien Ziemassvētki, bet arī 1.semestra nobeigums, kad skolēni saņēma liecības un skolas rūķu sarūpētās dāvanu paciņas. Saņemot liecības, skolēni izvērtēja padarīto un apņēmās Jaunajā gadā mācīties labāk un centīgāk. 

Ir sācies brīvlaiks, ko  skolēni var pavadīt ar savām ģimenēm un draugiem. Tas ir īstais laiks jaunu spēku uzkrāšanai nākamajam darba cēlienam.

Lai visiem interesants, darbīgs, radošām idejām un domām bagāts Jaunais gads!

Valda Tinkusa

Novembris Latvijā ir patriotu mēnesis – laiks, kad ar dažādiem kultūras pasākumiem tiek svinēta Lāčplēša diena un Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadiena.

Zvejniekciema vidusskolā šogad patriotu mēnesis sākās 3.novembrī, kad 5.-8.klases skolēni tikās ar Valsts robežsardzes pārstāvjiem, kuri aicināja skolēnus izvēlēties robežsarga profesiju, stāstot, ka pašaizliedzība un kalpošana savai valstij ir katra robežsarga pienākums. Tomēr visvairāk skolēniem patika robežsargu suņa – viņu uzticamā palīga - demonstrējumi pēdu un atkarību izraisošu vielu meklēšanā, kā arī  komandu precīza izpilde. 

10.novembrī 1.-12.klases skolēni piedalījās konkursā “Ko es zinu par Lāčplēša dienu?”, kurā bija jāatbild uz jautājumiem par Latvijas Brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas dienu. 11. novembrī skolas Mazajā zālē notika koncerts, kas bija veltīts Lāčplēša dienai,  un  tikšanās ar Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Ādažu garnizona  pārstāvjiem - virsleitnantu Rolandu Kovali, seržantu Linardu Gelmani un dižkareivi Jāni Litvinu. Pēc šī pasākuma tika apbalvoti Lāčplēša dienai veltītā konkursa laureāti: Roberts Biuka, Arvīds Rudušs, Rēzija Ruža, Zane Babrāne, Artūrs Taube, Kristers Karlsons, Linda Elīza Zaķe, Adriana Nika Gulbe, Emīls Kiseļevskis, Lauris Lecis, Elīna Kūliņa, Elīna Marī Maksimova. 11. novembra pēcpusdienā skolēni kopā ar skolotājiem piedalījās lāpu gājienā Saulkrastos, godinot cīņās kritušo varoņu piemiņu.

Savukārt 17. novembra rītā skolēni, vecāki un skolotāji uz skolu devās pa  gaismas ceļu, ko veidoja iedegtās lāpas, bet pie skolas, karogu pakājē, baltas un sarkanas sveces iezīmēja mūsu valsts kontūru. Šogad Latvijas Republikas proklamēšanas  dienai veltītais svinīgais pasākums notika skolas pagalmā. Pasākumu ar uzrunu atklāja skolas direktors Andris Dulpiņš, aicinot novērtēt to, ka mēs dzīvojam brīvā valstī, kurai ir nepieciešami  gudri un talantīgi jaunieši, kuri ne tikai spēj izvirzīt mērķi, bet arī cenšas to sasniegt.  Pasākuma turpinājumā – svētku koncerts, bet nobeigumā – skaists, krāsains svētku salūts, par ko Zvejniekciema vidusskolas kolektīva paldies absolventam Jānim Jakušam.

Pēc kopējā pasākuma skolēni devās uz patriotisko klases stundu, kurā kopā ar klases audzinātājām ne tikai  atcerējās svarīgākos Latvijas Republikas dibināšanas faktus, bet  arī cienājās ar svētku kliņģeri, par ko paldies maiznīcas “Bemberi” kolektīvam.

Latvijas dibināšanas dienai veltītie pasākumi skolā turpinājās: ar 7. -9.klases skolēniem tikās Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Andis Ābelīts un Artūrs Strēlnieks, karavīrs, kurš ir piedalījies vairākās starptautiskajās misijās un kura vaļasprieks ir reps. Tikšanās laikā kareivji pastāstīja par pienākumiem, dienot Latvijas armijā un misijā. Artūrs Strēlnieks savā priekšnesumā, repojot vairākas dziesmas, aicināja jauniešus kļūt par karavīriem un savas Dzimtenes sargiem.

Taču tālajā 1918.gadā mūsu armijas karavīru varonība vainagojās ar panākumiem 18. novembrī, kad uz Nacionālā teātra skatuves tika proklamēta neatkarīga Latvijas Republika.  Zvejniekciema vidusskolā ar  8.-12.klases skolēniem tikās Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis, kurš  Latvijas Televīzijā kopā ar kolēģiem vadīja leģendāro raidījumu “Labvakar!”, kas iemantoja milzīgu skatītāju popularitāti un sekmēja Latvijas neatkarības atjaunošanu. Ojārs Rubenis uzsvēra, ka lepojas ar mūsu valsts lielāko vērtību – cilvēkiem, kuri popularizē Latvijas vārdu pasaulē ar saviem panākumiem mākslā, sportā, biznesā un citās jomās.

Patriotu mēnesis ir aizvadīts, bet mūsu vēlme būt par daļu no šīs zemes un tautas jau nekur nezudīs, izpratne par brīvības un neatkarības nozīmi cilvēka un valsts dzīvē ir vērtības, par kurām vēlreiz varējām padomāt valsts svētku pasākumu laikā  un … atcerēties tās ikdienā.

Valda Tinkusa

Sporto visa 3. klase!

Jau kopš šī mācību gada sākuma Zvejniekciema vidusskolas 3.klases skolēni sporto piecas reizes nedēļā, jo skola ar Saulkrastu novada domes atbalstu 2016./2017.mācību gadā ir iesaistījusies Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētajā projektā “Sporto visa klase”.

Projekta jaunās, trešās, sezonas oficiālā  atklāšana notika 2.novembrī Valmierā, Vidzemes Olimpiskajā centrā.  Projekta trešajā sezonā no jauna  iesaistījušās 82 klases no 73 izglītības iestādēm visā Latvijā. Līdz ar to piecas reizes nedēļā jeb katru mācību dienu sportos jau vairāk nekā 3000 skolēnu no 130 klasēm, tai skaitā, arī Zvejniekciema vidusskolas 3. klase.

Projektā paredzēts  katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu trīs fakultatīvo sporta nodarbību sarīkošanu papildus tām divām sporta stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā, saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu, kurā noteikts, ka jāpilnveido skolēnu vispārējā fiziskā sagatavotība, jāmācās futbola spēles elementi, kā arī jāpeld vai sporta nodarbībai jānotiek svaigā gaisā.

Atklāšanas ceremonijā  3. klase no LOK vadības saņēma projekta “Sporto visa klase” karogu, kas simbolizē viņu piederību projektam, savukārt Valmieras pilsētas radošie jaunieši bija sagatavojuši interesantus un aizraujošus priekšnesumus, kas priecēja atklāšanas pasākuma dalībniekus. Pasākuma laikā Zvejniekciema vidusskolas 3. klase izlozēja arī futbola bumbu komplektu, kas noderēs nodarbībās. 3.klases skolēniem pasākums patika, jo tur, pēc viņu teiktā, skanēja mūzika, bet Marts, Natālija, Šarlote un Keita uzzināja, ka būs jāpiedalās sacensībās un jācīnās par uzvaru.

Projektā “Sporto visa klase” klases ir sadalītas sešos reģionos. Katrā reģionā projekta gaitā tiks rīkotas draudzības sacensības un tiks vērtētas arī skolēnu sekmes. Labākajai klasei no katra reģiona būs iespēja piedalīties finālsacensībās, kas notiks nākamā gada maijā.

Lai mūsu skolas 3. klases skolēniem neapsīkst vēlme sportot, labi mācīties un tiekties pēc aizvien augstākiem sasniegumiem!

Paldies par atbalstu šajā projektā Saulkrastu novada domei!

Lai mums veiksmīgi starti!

Jolanta Liniņa

Pirmklasnieku “iesvētības”

1. klases skolēnu “uzņemšana” skolas kolektīvā jeb “iesvētības” notika 20. oktobrī,  kad viņiem bija jāiemācās dziesma par draudzību, kā arī jāveic dažādi intelektuāli un sportiski uzdevumi, ko bija sagatavojuši 2.- 4.klases audzēkņi.

Kā informēja šī pasākuma rīkotāja Jolanta Liniņa, 3. klases skolēni pārbaudīja, vai pirmklasnieki zina, kā sauc skolu, kurā viņi mācās. Skolas nosaukums iesvētāmajiem bija jāsaliek no burtu kartiņām. Abas pirmās klases šo uzdevumu veica ātri un precīzi.  Nākamais bija  dabas zinību uzdevums, spēle “Kur dzīvo katrs dzīvnieks?”, kas izraisīja jautrību, jo dažiem dzīvniekiem tika ierādīta  dzīvesvieta “citā mikrorajonā”. Tiesa, ar 1.klases audzinātāju Everitas Levinas un Ainas Strupišas palīdzību arī šis uzdevums tika veikts godam.  4. klase, kā jau vecākie sākumskolēni, piedāvāja uzdevumu matemātikā: no ģeometriskām figūrām bija jāsaliek attēls. 2. klases audzēkņi pirmklasniekiem iemācīja kustību  rotaļu.

Teicami izpildot uzdevumus, pirmklasnieki apliecināja, ka ir pilntiesīgi Zvejniekciema vidusskolas skolēni, ar ko viņus apsveica vecākie sākumskolēni, piešķirot medaļas un aicinot visus būt labiem draugiem.

Valda Tinkusa

Gandarījums par paveikto – vērtīga balva

Pirms brīvdienām Zvejniekciema vidusskolas skolēni  iesaistījās labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv rīkotajā akcijā “Labo darbu nedēļa 2016”, kas šogad  notika no 17. līdz 23. oktobrim un ievadīja gatavošanos Latvijas valsts simtgadei.  Šajā nedēļā skolēni kopā ar pedagogiem paveica daudz labu darbu, jo palīdzība sniedz gandarījumu arī pašam darītājam.

Pirmsskolēni kopā ar audzinātāju Irēnu Spundi uzkopa pie skolas esošo bērnu rotaļu laukumu, 1.a klase un audzinātāja Everita Levina  aicināja vākt dažādas mantas, ko pēc tam uzdāvināja  Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrībai „DACE”, bet 1.b klase kopā ar audzinātāju Ainu Strupišu, domājot par  drošību diennakts tumšajā laikā, izgatavoja un skolas biedriem dāvināja atstarotājus, kā arī savāca vairāk nekā 100 kg ozolzīļu, ko nogādāja uz Rīgas Zooloģiskā dārzu. 20 kg ozolzīļu  zoodārza iemītnieku ēdienkartes bagātināšanai savāca 7. klases skolēni. Viņi kopā ar pedagoģēm Antru Deniškāni un Svetlanu Grubi viesojās arī Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē Rūķītis, rādot  nākamajiem skolēniem eksperimentus, izmantojot dabiskas un ķīmiskas vielas.

2.klases skolēni kopā ar audzinātāju Anitu Uzkalnu izgatavoja grāmatzīmes un apvākoja grāmatas, bet 9.klases skolēni nolēma salabot matemātikas mācību stundās izmantojamās mācību grāmatas. Tās kalpo mācību vielas padziļinātai apguvei jau 13 gadus. Skolēni šo darbu veica, ievērojot video pamācību un klases audzinātājas Gunas Lāčaunieces ieteikumus. 3. klasē jāiemācās reizrēķins, gluži nemanot to var apgūt, izmantojot pašgatavoto didaktisko spēli no PET pudelēm, proti,  reizināšanas tabulā korķīši ir pielīmēti kopā ar PET pudeļu vītnēm, tos noskrūvē, bet pēc tam pie atbilstošas izteiksmes uzskrūvē korķīti, uz kura uzrakstīts reizinājums. Spēli kopā ar trešklasniekiem izgatavoja skolotāja Jolanta Liniņa.

4.klase un audzinātāja Valda Krasovska salasīja dabai nedraudzīgos atkritumus Skultes kokostas apkaimē, bet 8. un 11. klase kopā ar audzinātājām Aleksandru Ivanovu un Sandru Ozolu-Ozoliņu, vienojoties ar Saulkrastu novada senioru biedrību, veica  dārzu sakopšanu vientuļiem pensionāriem.  Savukārt 12.klases skolēni un viņu audzinātāja Māra Alena devās palīgā sakopt mājas apkārtni pensionētajiem skolotājiem, kuri reiz vadīja mācību stundas Zvejniekciema vidusskolā.

5.klases skolēni pēc pusdienām palīdzēja virtuves darbiniecēm sakārtot ēdamzāli (audzinātāja Lāsma Burberga), bet 6.klases skolēni kopā ar audzinātāju Vairu Cīruli plāno pieskatīt 1.klasniekus, palīdzot viņiem  visa mācību gada garumā iejusties skolas dzīvē.

Zvejniekciema vidusskolas  skolēni  paveica daudz labu darbu, kas sagādāja gandarījumu gan pašiem darītājiem, gan cilvēkiem, kurus skolēnu veikums  iepriecināja.

Valda Tinkusa

Braukt ar velosipēdu – tas ir droši un stilīgi!

14. oktobrī Zvejniekciema vidusskolas skolēniem bija iespēja nokārtot velosipēda vadītāja eksāmenu, lai pārliecinātos, vai ceļu satiksmes noteikumi apgūti  un izprasti un  lai droši ar velosipēdu varētu piedalīties ceļu satiksmē, ne tikai braucot uz skolu, bet arī dodoties izbraucienos kopā ar draugiem vai ģimeni. 

Velosipēda vadītāja apliecību var iegūt no 10 gadu vecuma, elektroniski nokārtojot teorijas eksāmenu (testu).  Lai nokārtotu eksāmenu, skolēniem nopietni  jāgatavojas, jo uz 10 jautājumiem jāsniedz vismaz 8 pareizas atbildes. Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) mājaslapā ikvienam interesentam ir  pieejams tests, kuru  izpildot var pārbaudīt savas zināšanas un gatavību eksāmena kārtošanai.  Mācību testa kārtošanas reižu skaitam nav ierobežojumu, un tas ir bezmaksas.

Zvejniekciema vidusskolā veloeksāmenu vadīja CSDD Rīgas Motormuzeja pedagoģe Laimdota Lase.  Šogad eksāmenu kārtoja 31 skolēns no 4. līdz 9. klasei.  Prieks, ka skolēni bija nopietni gatavojušies, jo eksāmenu nokārtoja 68% tā dalībnieku.  Apsveicam 4. klases 14 jaunos velobraucējus (visi eksāmena kārtotāji saņems apliecības), viņi  eksāmenā ļoti precīzi un ātri atbildēja uz testa jautājumiem. No 4. klases velosipēda vadītāja eksāmenu nokārtoja Estere Appena, Eva Bukovska, Adrians Doņeckis, Valters Gūtmans, Kristians Karpovs, Luīze Alise Kreitenberga, Kristaps Leibuks, Bruklins Lucāns, Aiga Masa, Emīls Vimbsons, Markuss Zlakomanovs, Agate Ābele, Kristers Šauriņš, Rinalds Žukovs. No 5.klases pārbaudījumu izturēja Toms Eizāns, Kaiva Marta Felkere, Zane Jurkevica, Keita Kristiāna Kapzeme, kā arī 6.klases skolniece Nikola Jegi un 7.klases skolēni Elizabete Sabule un Reinis Rezevskis.

Visi šie jaunie velosipēdisti pēc rudens brīvdienām saņems velosipēda vadītāja apliecību un droši varēs piedalīties ceļu satiksmē. Braukt ar velosipēdu ir ne tikai veselīgi, bet arī stilīgi, it sevišķi, ja velosipēdistam ir ķivere, kā arī viss nepieciešamais aprīkojums drošai braukšanai.

Valda Tinkusa

Septembra notikumu kaleidoskops Zvejniekciema vidusskolā

Zvejniekciema vidusskolā jaunais mācību gads sācies ar daudziem interesantiem pasākumiem: atzīmējām Dzejas dienas, iepirkāmies Miķeļdienas tirdziņā, Miķeļdienā sākumskolēni mācījās tradicionālās rotaļas un ticējumus, pie mums viesojās bibliokuģa „Krišjānis Valdemārs” komanda.

Bibliokuģa „Krišjānis Valdemārs” komanda Zvejniekciema vidusskolā piestāja 15. septembrī, lai tiktos ar 9. -12. klases skolēniem un pastāstītu par profesijām, kas saistītas ar jūru, jo tā ir viena no mūsu valsts bagātībām, uz ko jau 19.gs. otrajā pusē norādīja jaunlatvietis Krišjānis Valdemārs, sakot: „Latvji, brauciet jūriņā, zeltu krājiet pūriņā!”. Jaunieši  ar interesi klausījās bibliokuģa komandas stāstījumā. Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja un bibliokuģa idejas autore Hedviga Inese Podziņa pastāstīja, ka „Krišjāņa Valdemāra” pieraksta vieta ir Salacgrīvas osta, Uldis Bērziņš, Latviešu fonda pārstāvis Latvijā, uzsvēra, cik svarīgi ir mīlēt savu Dzimteni, kuģa bocmanis Gints Šīmanis lika aizdomāties par jūru kā mūsu nacionālo bagātību, bet Kārlis Legzdiņš, leģendārās zemūdenes „Ronis” komandiera Hugo Legzdiņa dēls, kavējās atmiņās, stāstot par jūrnieku dzīvi un citiem jūrniecības noslēpumiem. Dzīparus no savas bērnības atmiņu kamola attina arī bibliokuģa patrons un slavenais  kinorežisors  Jānis Streičs, aicinot jauniešus lasīt un daudz mācīties, kā to visu mūžu darījis viņš pats.  Bibilokuģa gaitas Zvejniekciema vidusskolā dokumentēja jaunais jūrnieks un EUCOW fonda Latvijā pārstāvis Raivis Struncens.  Šī projekta atbalstītāji ir Latviešu fonds, Kultūrkapitāla fonds un akciju sabiedrība „Latvijas Valsts meži”. Bibliokuģa komandu Zvejniekciema vidusskolas jaunieši sveica ar krāsainiem rudens ziedu pušķiem, bet skaistajā dzīves jubilejā, kas Latvijā tika atzīmēta 26. septembrī, sveicām mākslinieku Jāni Streiču.

Septembris ir arī Dzejas dienu mēnesis, tādēļ 22. septembrī Zvejniekciema vidusskolas 1.-8. klases skolēni piedalījās Dzejas dienu noslēguma pasākumā, kurā šogad vairāk uzmanības tika veltīts dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai un atdzejotājai Vizmai Belševicai, kurai šogad apritētu 85 gadi.  5. un 6. klases skolēni ar prieku rādīja savas ilustrācijas triloģijai ”Bille” (pēc šī darba motīviem jūlijā tika sākta latviešu spēlfilmas „Bille” uzņemšana), kā arī stāstīja par interesantākajām šī darba sižeta epizodēm.  Pasākumā skolēni deklamēja arī citu latviešu autoru dzejoļus par tādām tēmām kā bērnība, mīlestība, draudzība, daba, cilvēku dzīves un gadalaiku ritējums.

Gadalaiku ritējumā Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži. Miķelis latvju dainās saukts par bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos. Tādēļ 29. septembrī Zvejniekciema vidusskolā notika Miķeļdienas tirdziņš, kurā varēja pārdot un nopirkt pašu gatavotus kārumus un citus izstrādājumus. Kā jau īstā tirgū, apmeklētājus ar dziesmām un dančiem priecēja skolas folkloras kopa „Dvīga”. Bet sākumskolēni Miķeļdienas pēcpusdienā kopā ar savām skolotājām gāja rotaļās, spēlēja spēles, mācījās ticējumus un minēja mīklas par rudeni un cienājās ar rudzu maizi, lai pietiek spēka mācībām visu garo ziemu.  

Valda Tinkusa

Zelta zivtiņa pie Zvejniekciema vidusskolas

Mācību gads tikko iesācies, gadalaiku ritumā rudens turpina nostiprināt savas pozīcijas, dārzos krāšņi rotājas dālijas, asteres, samtenes, gladiolas un citi ziedi, bet pie Zvejniekciema vidusskolas „atpeldējusi” Zelta zivtiņa: varbūt tādēļ, lai mēs atcerētos pasaku burvību un to, ka visu vēlmju un ieceru piepildīšanās ir katra paša ieguldītā darba rezultāts.

Zelta zivtiņa, 1.b klases darbs, ir tikai viena no daudzajām skaistajām un oriģinālajām ziedu kompozīcijām, ko mūsu pirmsskolēni un 1.-12. klases skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem izveidoja, piedaloties Ziedu un kompozīciju izstādē, kas pie Zvejniekciema vidusskolas būs skatāma no 5. līdz 8. septembrim.

Šī pasākuma idejas autore, skolotāja Jolanta Liniņa uzsver, ka izstāde tiek organizēta ar mērķi, lai rudens krāšņums iemājotu un ilgāku laiku aizkavētos mūsu sirdīs un domās. Jolanta Liniņa ir gandarīta par skolēnu radošo izdomu un aktivitāti, jo izstādes apmeklētāji zālienā pie skolas var atkārtot alfabētu ABC, ko „joka pēc” izveidoja pirmsskolas klase, var priecāties par kukaiņu klases pārstāvjiem Taureni (2.kl.) un Zirnekli (1.a), kā arī paglābties no pēkšņā smidzekļa zem 3. klases izveidotā Lietussarga.

Izstāde vēl tiek papildināta ar interesantām kompozīcijām, bet skolēni, skolotāji un vecāki var priecāties par kopējo veikumu. Paldies visiem par līdzdalību, idejām un sadarbību!

Valda Tinkusa

Klāt rudens un jaunais mācību gads

Ar dāliju pušķiem un krāsainajām koku lapām atsteidzies septembris, vēstot par jaunā mācību gada sākumu.

Zinību dienas rītā Zvejniekciema vidusskolu pieskandināja 34 pirmklasnieku un 10 pirmsskolēnu čalas. 2016./2017.mācību gadā, pēc ilgāka laikposma, Zvejniekciema vidusskolā ir nokomplektētas divas 1. klases. 1.a klasi audzinās skolotāja Everita Levina, bet 1.b klasi zinību labirintos vadīs skolotāja Aina Strupiša. Prieks, ka vecāki savām atvasēm izvēlējušies mūsu skolu, kurā kopumā šajā mācību gadā mācības uzsāka 275 skolēni. Tas mūsu kolektīvam sniedz gandarījumu un stimulu sasniegt aizvien jaunas virsotnes kopā ar saviem skolēniem un viņu vecākiem.

1. klašu skolēni pastāstīja, ka viņus pārsteidza ar baloniem rotātā skola, bet īpaši patika tie baloni, kas Zinību dienā aizlidoja zilajās debesīs, līdzi aiznesot gan pirmklasnieku, gan visu pasākuma dalībnieku vēlēšanās, ko iecerēts piepildīt jaunajā mācību gadā.

Priecājamies, ka šajā mācību gadā Zvejniekciema vidusskolas 11. klasē mācīsies un jaunus draugus iegūs  Youth  For Understanding (YFU) apmaiņas programmas skolniece no Vācijas. 

2016./2017.m.g. Zvejniekciema vidusskolas 3. klase ir iesaistījusies Latvijas Olimpiskās komitejas projektā „Sporto visa klase”, kas ir radošs un pozitīvs pasākums tā dalībniekiem, jo nostiprina bērnu veselību, uzlabo stāju, dod iemaņas strādāt komandā un motivāciju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Projekta ietvaros trešklasnieki sportos piecas dienas nedēļā, viņiem ir nodrošināti sporta tērpi un viss fiziskajām aktivitātēm nepieciešamais inventārs.

Sākoties jaunajam mācību gadam, Zvejniekciema vidusskolā ir veikts kosmētiskais remonts, izremontēta 1.b klases telpa. Pirmklasnieku  mācību darbu matemātikā, dabas un sociālajās zinībās papildinās iegādātā interaktīvā tāfele, jo mācību vielu varēs demonstrēt secīgi, papildinot to ar paraugiem un piemēriem no tīmekļa. 

Skolēnu muzikālo spēju attīstīšanai izremontēts mūzikas kabinets, kurā ierīkota neliela skatuve, kā arī iegādātas jaunas digitālās klavieres.   Mācību procesa nodrošināšanai  iegādāti  astoņi  portatīvie datori un  galda dators informātikas  kabinetā.  

Lai mums visiem veiksmīgs jaunais mācību gads, strādājot radoši un  mērķtiecīgi!

Valda Tinkusa