Zvejniekciema vidusskolā aizvadīti emocionāli izlaidumi

_DSC0738.jpg
A6409397.JPG

Lai arī šogad 9. un 12.klases izlaidumi Zvejniekciema vidusskolā notika atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem, tie bija sirsnīgi, ģimeniski un pozitīvām emocijām piesātināti.

12.jūnijā apliecību par pamatizglītības iegūšanu saņēma 27 skolēni, klases audzinātāja Vaira Cīrule. Svētku reizē īpašs prieks un pateicība  jauniešiem, kuru izglītības dokumentā ir tikai labas un teicamas atzīmes – Vikorijai Graubiņai, Nikolai Jegi, Artūram Kiseļevskim, Uģim Rambam, Lindai Elīzai Zaķei un Nikitam Laviginam. Priecājamies un lepojamies ar Nikitas Lavigina augstajiem sasniegumiem vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos Rīgas reģionā un valstī. 9.klases absolventus sveica skolas direktors Andris Dulpiņš, vēlot turpināt izglītību un īstenot savus mērķus. Paldies direktors teica arī skolēnu vecākiem. Savukārt skolēni ar krāšņiem ziediem un laba vēlējumiem sveica savu klases audzinātāju, pedagogus un vecākus.

24. jūlijā lielajā dzīves un karjeras ceļā tika palaisti 12.klases absolventi. Šogad Zvejniekciema vidusskolā notika 53.izlaidums, kurā atestātu par vidējās izglītības iegūšanu  saņēma 15 mērķtiecīgi, neatlaidīgi, radoši un  dzīvespriecīgi jaunieši, viņu klases audzinātāja Sigita Kliedere. Absolventu vidū ir skolēni ar labiem sasniegumiem mācībās, izciliem rezultātiem skolēnu zinātniskās pētniecības darbībā, olimpiāžu laureāti un labi sportisti.  Jauniešus sveica skolas direktors un Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis. Amatpersonas aicināja jaunos cilvēkus neapstāties pie sasniegtā un rosināja piepildīt sapņus, sākt savā dzīvē un personības attīstībā jaunu izaugsmes posmu.

Skolēni bija sagatavojuši sirsnīgu stāstījumu par saviem skolas gadiem, kas tika ilustrēts ar atmiņu videostāstiem par 12 mācību un piedzīvojumu cēlieniem. Absolventi teica paldies saviem vecākiem  par rūpēm un padomu, skolotājiem – par to, ka bijuši iecietīgi, mācījuši un mācījušies kopā jauniešiem attālināto mācību laikā, direktoram – par visu labo, kas piedzīvots skolas gados. Savus “lielos bērnus” sveica arī klases audzinātāja, atceroties kopīgos pasākumus un pasniedzot pašdarinātu dāvanu, kurā starp skolēnu rakstītajām vēstulēm bija arī skolotājas katram jaunietim īpaši rakstītā vēstule. Pateicības vārdus absolventiem, skolotājiem un skolai veltīja arī 12.klases vecāku pārstāves Ilona Lece un Ieva Vimbsone.

12.klases vidusskolas ceļa nobeigums un lielās dzīves sākums izvērtās kā skaists ceļojums -  kavējoties atmiņās un pavadot emocionālus mirkļus kopā ar skolotājiem un saviem tuviniekiem.

Skola ir tā, kas dod ceļamaizi, kad jaunieši no tās atvadās un dodas tālāk - katrs savā dzīves ceļā. Mēs vēlam- lai kurp aizvestu Jūsu ceļš, neizmirstiet savu Dzimteni, dzimto vietu un skolu!

Valda Tinkusa,

Zvejniekciema vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Pavasaris liedagā

DSC_0556 - Copy.JPG

Zvejniekciema vidusskolas interešu izglītības pulciņi attālinātās apmācības laiku izmantojuši lietderīgi – sadarbojoties pedagogiem un skolēniem, ir pabeigts apjomīgs darbs un tapusi tērpu un dizaina elementu kolekcija “Pavasaris liedagā”. 
Šos tērpus Zvejniekciema vidusskolas interešu izglītības pulciņa „Adatiņa” un glezniecības un grafikas darbnīcas dalībnieces kopā ar pedagoģēm Gunu Lāčaunieci un Māru Alenu veidoja, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta “Radi rotājot” tērpu skatei. 
Tērpi tapuši,   iedvesmojoties no dabas, ikdienā vērojot jūrmalu un piejūras dabu un to visu ietērpjot audumos un plastikā. Kā ikvienas idejas realizācija, arī šī tērpu kolekcija piedzīvojusi korekcijas un uzlabojumus, gan skices gatavojot, gan praktiski darinot tērpus un īpašos vainagus. Pedagoģes atzīst, ka tieši tas ir bijis visjaukākais – redzēt, kā pulciņu dalībnieces domā, rada un radot veido ko jaunu un neparastu. Vienlaikus tas pārliecinājis skolotājas, cik radoša un saturīga ir starpjomu sadarbība.
Kolekcijas moto: “Ledus izkusa, pasaule atmodās. Vasara atnāca ar dzidru gaisu, atsedzot liedaga smiltis, kāpu sūnas un pirmos ziedus.”

 

Tērpu autores: Evelīna Cekute 4.a kl., Spilva Anna 4.a kl., Beāte Bērziņa 6.kl., Keita Krista Kišuro 6. kl., Ketija Kate Kapzeme 4.a kl. un Emīlija Sēle 4.a.kl. Foto autore - Dace Dulpiņa.

Zvejniekciema vidusskolas 
mājturības un tehnoloģiju pedagoģe 
Guna Lāčauniece 
 

Zvejniekciema vidusskolas skolotāja izglītojošajā TV projektā „Tavaklase”

Capture3.PNG

Attēls (1) – dubultselfijs pēc 8 nodarbību filmēšanas maratona. Filmēšanas laiks bija ļoti limitēts, tādēļ nācās vairākas nodarbības realizēt vienā dienā.

 

I.Å pulinska_un_J.Volberts.jpeg

Attēls (2) – projekta noslēgums SIA „Telia Latvija” dārzā – IZM ministre I.Šuplinska un projekta vadītājs Jānis Volberts sveic pedagogus – projekta dalībniekus.

 

Pasaules mēroga pandēmija ir mainījusi ikviena cilvēka ikdienu, līdzās trauksmei, neziņai un ierobežojumiem atnesot arī daudz izaicinājumu un noderīgu jauninājumu. Pavisam noteikti tas attiecas arī uz pedagogiem un izglītības jomas darbiniekiem. Presē un medijos daudz diskutēts par to, vai un cik efektīva ir bijusi attālinātā apmācība, un īpašu vietu šajās diskusijās nereti ieņem arī projekts „Tavaklase”, ko realizēja IZM sadarbībā ar vietnes nodrošinātāju „Telia Latvijā”. Vietnē ikvienam skolēnam bija iespēja vērot nodarbības visos mācību priekšmetos un mācību jomās, tādējādi sadarboties ar pedagogu un dažādot attālinātās apmācības procesu. Pavisam (līdz š.g. jūnija sākumam) vietni mācību nolūkos izmantojuši aptuveni 400 000 lietotāju no 69 pasaules valstīm.

Dalība šajā projektā pavisam noteikti bija jauna pieredze un lieliska iespēja uzlabot profesionālo meistarību un varēšanu. Šagad pirmo reizi pedagoģiskajā praksē darbojos kā 4. klašu latviešu valodas skolotāja, tādēļ, kad projekta komanda meklēja pedagogus, kuri varētu veidot TV nodarbības 4. klasei latviešu valodā, pieteicos nešauboties.

Saziņa ar citiem pedagogiem un projekta radošo komandu notika tikai elektroniski, tādēļ kolēģi, ar kuru kopā veidojām nodarbības 4. klasei latviešu valodā, pirmo reizi satiku tikai filmēšanas dienā. Man paveicās, jo kopā ar mani strādāja Ropažu vidusskolas pedagoģe Kristīne Krīgere – atsaucīga un gudra pedagoģe. Ikvienai nodarbībai bija zināms sasniedzamais rezultāts. Mūsu darbs – viegli, atraktīvi sniegt zināšanas un nostiprināt esošās prasmes, veidojot stundu saturu, to realizējot TV studijā. Sarežģītākais noteikti bija materiālu 20 minūšu nodarbībai (katras nodarbības ilgums 20 min) sakārtot tā, lai tas būtu vienlaikus saprotams, izglītojošs, kā arī ieinteresējošs un dotu skolēnam iespēju pašvadīti sasniegt izvirzīto mērķi un rezultātu.

Mums, veidojot pavisam vienpadsmit nodarbības, nācās iemācīties domāt kā skolēniem, kuri nodarbību vēros un iesaistīsies tajās. Nācās ik pa brīdim sev atgādināt, ka ir lietas, ko skolēni itin vienkārši veic klasē, bet patstāvīgi, otrpus ekrānam, tomēr nespēs paveikt. Visu plānojām un veidojām detalizētu nodarbības konspektu, nereti 20 minūšu nodarbībai tika izveidots vairāku lappušu apjomīgs plāns. Viena no sarežģītākajām tēmām, ar kuru mums nācās saskarties, bija dialoga prasmju nostiprināšana. Piekritīsiet, ka mācīties veidot dialogu at TV palīdzību nav visai ikdienišķi un ierasti?! Bijām lepnas un priecīgas, kad pēc stundas saņēmām komplimentus no skatītājiem, ka esot bijis viegli visu saprast un paveikt. Tā pavisam noteikti bija labākā balva par ieguldīto darbu!

Nodarbību plānošana un primārā aprobācija notika vakaros, pēc darba, bet filmēšana – sestdienās un svētdienās. Var tikai apbrīnot radošo komandu un TV operatoru brigādes, kuri pavadīja garas stundas improvizētajās klasēs un arvien saglabāja mieru, bija atsaucīgi un atbalstīja pedagogus, kuriem nereti nemaz nebija tik vienkārši nostāties kameras priekšā.

Kad jūnija sākumā vairāk nekā simts projektā iesaistīto pedagogu satikās viesmīlīgajā SIA „Telia Latvija” dārzā, daudzi izteica gandarījumu par paveikto un teicās arī nākamreiz, ja vien būšot šāda nepieciešamība, piedalīties TV projektos. Tādēļ jāpiekrīt izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas teiktajam, ka šādi projekti ir viens no nākotnes mācību procesa balstiem un liek būt radošiem gan pedagogiem, gan skolēniem. Rudenī, uzsākot skolas gaitas, radošs skatījums uz mācību procesu būs nepieciešams ikvienam!

Zvejniekciema vidusskolas

latviešu valodas pedagoģe

Vija Skudra 

Matemātikas konkurss “Ķengurs 2020” Zvejniekciema vidusskolā

Starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs” ar devīzi "Matemātika visiem" ir īstās sacensības, kuras dod bērniem iespēju izbaudīt matemātikas skaistumu un sajust uzvaras un atklājumu prieku. Zvejniekciema vidusskola konkursā „Ķengurs” piedalās sesto gadu. Šajā mācību gadā konkursā attālināti piedalījās 5108 dalībnieki no visas Latvijas, no kuriem 48 bija mūsu skolas skolēni.

Gandarījums par visiem skolēniem, kuri nebaidījās kārtējo reizi pierādīt savas matemātiskās spējas, uzņēmību, pacietību un erudīciju.

Lepojamies ar 2.klases skolnieka Tomasa Stūrmaņa sasniegumu, kurš savā klašu grupā uzrādīja Latvijā ceturto labāko rezultātu un tādējādi iekļuva “Ķengura” 20 labāko skolēnu sarakstā “Labākie no labākajiem”. Paldies skolotājai Jolantai Liniņai!

Prieks par tiem skolēniem, kuri savās klašu grupās uzrādīja labāko sniegumu un ieguva 1.pakāpes diplomus:

Tomass Stūrmanis – 2.klase,

Annija Kate Luriņa – 3.klase,

Roberts Biuka – 4.klase,

Marks Narbuts – 5.klase,

Beāte Bērziņa – 6.klase,

Emīls Vimbsons – 7.klase,

Elza Strupiša – 8.klase,

Nikita Lavigins – 9.klase,

Artūrs Baltgalvis – 11.klase,

Markus Vilcāns – 12.klase.

Apsveicam visus skolēnus, kuri piedalījās konkursā,  un vēlam jaunas uzvaras! Paldies skolēnu vecākiem par ieguldīto mīlestību un atbalstu! Pateicība skolotājiem par ieguldīto darbu!

Aleksandra Ivanova,

Zvejniekciema vidusskolas

matemātikas skolotāja

Konkursā “FIZMIX Eksperiments”- komanda “SABNK”

DSC_0541.JPG

Šogad AS “Latvenergo” organizētais 8. un 9. klašu erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments” norisinājās jau 25. gadu, un konkursam pieteicās 246 komandas jeb 1230 skolēnu no visas Latvijas, starp kuriem savas zināšanas un erudīciju pārbaudīja Zvejniekciema vidusskolas 9.klases skolēni Viktorija Graubiņa, Artūrs Kiseļevskis, Nikita Lavigins, Edvards Puharts un Uģis Ramba, apvienojoties komandā "SABNK".

Konkursa laikā jaunieši padziļināti apgūst fiziku, meklējot teorijas praktisko pielietojumu. Dalībnieki risina uzdevumus, ko sagatavojuši nozares eksperti, kā arī sabiedrībā zināmi un talantīgi cilvēki. Konkursa atlases kārtas uzdevumi bija pieejami FIZMIX mājaslapā, kur skolēni risināja 40 dažādas grūtības pakāpes pārbaudījumus. Pēc vairāku mēnešu aktīvas dalības “Fizmix Eksperimentā” un fizikas mācīšanās “SABNK” sacentās ar 56 Rīgas reģiona komandām un iekļuva “FIZMIX Eksperiments” 25. sezonas finālā, kurā iekļuva 10 labākās reģiona komandas.

20. maijā norisinājās vēl iepriekš nebijis neklātienes fināls, kura laikā komandu dalībniekiem bija jāveic eksperimentāli uzdevumi, to izpildei veltot vienu stundu.  Šajā laikā  katram komandas dalībniekam bija jāpilda viens uzdevums. Galvenokārt tika vērtēta iesniegtās atbildes precizitāte, un gadījumā, ja divām komandām bija vienāds punktu skaits, tika ņemts vērā uzdevuma izpildei veltītais laiks. Lielajā finālā komandām punkti tika skaitīti no nulles, un netika ņemts vērā atlases kārtā iegūtais punktu skaits.

Liels gandarījums par mūsu komandu, kas ar interesi un aizrautību, izpildot visus uzdevumus un noteikumus, ierindojās Rīgas reģionā godpilnajās 6.vietā.

Paldies Andrim Zandem, Zvejniekciema vidusskolas fizikas skolotājam, par atbalstu konkursa norisē! Pateicība skolēnu vecākiem par sapratni un iecietību konkursa laikā un skolēniem par ieguldīto darbu.

 

eks
eks

eks
eks

1/1

Aleksandra Ivanova,

Zvejniekciema vidusskolas

 matemātikas skolotāja,

“SABNK” komandas konsultante

 

ZV 9.klases skolēni un Mathscape!

nao1.JPG

2020.gada sākumā informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums "Accenture" sadarbībā ar partneriem ir izveidojis Latvijā pirmo digitālo izlaušanās spēli "MathScape" ar mērķi Latvijas sabiedrībā popularizēt matemātiku, parādot tās pielietošanas iespējas daudzās profesijās.

Sākoties attālinātam mācību procesam, “Accenture Latvia”, lai padarītu spēles risināšanu vēl aizraujošāku, piedāvāja pievienoties izaicinājumam. Klasei, kuras skolēniem pirmajiem izdosies atrisināt visus Mathscape uzdevumus, nosūtīt krāsainas un matemātiskas zeķes, lai skolēni matemātikas stundā var iesoļot pārliecināti! Savukārt skolotājai dāvanā – JBL bezvadu skaļrunis par skolēnu aktīvu iesaistīšanu!

Mūsu 9.klases aktīvie, gudrie skolēni izaicinājumu pieņēma un sadarbojoties atrisināja astoņus matemātikas un loģikas uzdevumus, kuru rezultātā lika dejot robotam Nao, tā kļūstot par pirmo klasi Latvijā, kas izpildīja spēles noteikumus  un uzvarēja.

Īpašs paldies par ieinteresētību, pozitīvismu un ātru iesaistīšanos Viktorijai Graubiņai, Nikolai Jegi, Arnoldam Jurkevicam, Francim Jurim Kalotam, Artūram Kiseļevskim, Sendijai Alisei Kļaviņai, Nikitam Laviginam, Edvardam Andris Puhartam, Uģim Ramba, Emīlam Vētra, Matīsam Vītolam, Lindai Elīzai Zaķei! Lepojamies ar jums!

Arī Tev iesakām uzspēlēt! Spēle atrodama šeit – www.mathscape.lv.

ZV matemātikas skolotāja

Aleksandra Ivanova

Zvejniekciema vidusskolā zinātnei zaļā gaisma

DSC_0386_edited.jpg

Jau sesto gadu Zvejniekciema vidusskolā notika skolēnu zinātniskās pētniecības darbu lasījumi, kuros šogad, 28.janvārī, piedalījās 20 vidusskolēni.

Zvejniekciema vidusskolā jaunieši zinātniskās pētniecības darbu veic atbildīgi, jo iegūtās prasmes, piemēram, darbs ar informācijas avotiem, datu bāzēm, pētniecības metožu izvēle, darba formatēšana, atsauču un izmantotās literatūras saraksta noformēšana u.c., noderēs, studējot augstskolā.

Šogad skolēni aizstāvēja darbus dažādās zinātņu nozarēs: dabaszinātnēs, inženierzinātnē, sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Vērtēšanas komisija atzinīgi novērtēja jauniešu prasmi izvēlēties tematus, kas viņus interesē un pašlaik ir aktuāli sabiedrībā. Kopumā visi darbi tika vērtēti atzinīgi, bet uz Rīgas reģiona konkursu tika izvirzīts Artūra Baltgalvja pētījums “Programmējamie mikrokontrolieri” un Samantas Mades Leimanes darbs “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā”.

Rīgas reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas notika 28. februārī,  abi jaunieši veiksmīgi prezentēja savu darbu un ieguva godalgotās vietas: Artūrs Baltgalvis – 3. pakāpi, bet Samanta Made Leimane – 2. pakāpi un iespēju piedalīties valsts konferencē, kas notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātē 3. un 4.aprīlī.

Priecājamies, ka jauniešiem  interesē zinātne un viņi savos darbos piedāvā ne tikai teorētiskus, bet arī praktiskus risinājumus.

Valda Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolas matemātiķiem 1.vieta

18 (1).jpg

24.janvārī Zvejniekciema vidusskolas pamatskolas un vidusskolas skolēnu komandas piedalījās Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes profesora Edvīna Ģinguļa piemiņai veltītajā matemātikas konkursā, kas  Liepājas Universitātē notiek kopš 2005. gada, un tā galvenais mērķis ir paaugstināt jaunatnes interesi par matemātiku.

Konkursā no Zvejniekciema vidusskolas  piedalījās divas komandas katra  četru dalībnieku sastāvā. Algebras un ģeometrijas uzdevumu saturs atbilst izglītības standartam un neprasa papildus zināšanas. Panākumus olimpiādē nosaka uzdevumu risināšanas ātrums un sadarbība starp komandas locekļiem. Sacensības notiek divās kārtās – individuālā (30 minūtes, 16 uzdevumi) un komandas (60 minūtes, 20 uzdevumi). Kopējais komandas rezultāts veidojas, summējot  komandu un individuālajās sacensībās iegūtos punktus.

Šogad sacensībās piedalījās sešpadsmit 8.–9. klašu skolēnu komandas un septiņpadsmit vidusskolēnu komandas – pavisam sacensībās piedalījās 132 skolēni. Tradicionāli labākajām komandām 8.–9. klašu grupā un vidusskolas grupā tiek piešķirtas ceļojošās balvas. Lepojamies ar 8. un 9.klases skolēnu komandu Elzu Strupišu, Tomu Eizānu, Artūru Kiseļevski un Nikitu Laviginu,  kuri šajā konkursā izcīnīja 1.vietu pamatskolu komandu grupā un  ieguva E. Ģinguļa ceļojošo balvu. Ir gandarījums par skolēnu augsto rezultātu, sasniegts, pateicoties sistemātiskam ikdienas darbam un savstarpējai sadarbībai.

Lepojamies ar 9.klases skolnieku Nikitu Laviginu, kas individuālajā kārtā 9.klašu grupā ar pārliecinoši rezultātu ieguva 1.vietu.

Pateicība par piedalīšanos arī Zvejniekciema vidusskolas 11.-12.klašu komandai - Katrīnai Suitiņai, Artūram Baltgalvim, Katei Strupišai un Markum Vilcānam.

Paldies skolēniem par uzticēšanos un darbu, paldies skolēnu vecākiem par ieguldīto mīlestību un atbalstu!

 

Aleksandra Ivanova,

Zvejniekciema vidusskolas

matemātikas skolotāja

Pelnrušķīte  rīko balli Zvejniekciema  vidusskolā

DSC_0114.JPG

Pirmssvētku laikā teju ikviena novada iestāde steidza rotāt un rotāties, lai sveiktu visus – gan tos, kuri apmeklēs šo iestādi, gan tos, kuri vienkārši dosies garām ikdienas gaitās. Arī Zvejniekciema vidusskola ietērpās skaistā svētku rotā – ik logu rotāja spožas kurpītes un pils torņu kontūras. Garāmgājējiem varēja likties, ka skola top par pili, un tā tas arī bija.

Par skaistu tradīciju Zvejniekciema vidusskolā ir kļuvuši Ziemassvētku muzikāli teatralizētie uzvedumi, kuriem gatavojas teju visa skola. Šogad skolēni nolēma iestudēt izrādi „Pelnrušķīte” pēc Šarla Perro pasakas motīviem. Iestudējumā galvenā tēma bija darba tikums, ko lieliski parādīja Pelnrušķītes attieksme pret ikvienu viņai uzticēto uzdevumu. Lai uzburtu patiešām pilij līdzīgu noskaņu, skolas teātra sporta un drāmas pulciņa dalībniekiem pievienojās vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki, kuri skolu pārvērta par pili – ar brīnišķīgām gaismiņām, ar pils logu ailēm, ar spožām kurpītēm, ar zelta vizuļu atspīdumiem un košu Pelnrušķītes karieti. Kad pēcpusdienās skolas gaiteņos skanēja kora un ansambļa dziedātās Ziemassvētku dziesmas, kad no mājturības kabineta plūda piparkūku smarža, bija skaidri saprotams – svētki būs pavisam drīz!

20.decembrī skolas sporta halle bija pārvērtusies par Ziemassvētku pili, un, kā pils ballei pienākas, šurp plūda vecāki un vecvecāki, lai piedalītos  brīnišķīgajā notikumā. Mazo aktieru sniegums mijās ar kora un ansambļa melodijām un deju kolektīva „Murdiņš” īpaši iestudētajām dejām. Bija patiess prieks, jo visi uzveduma dalībnieki šo notikumu gaidīja un atbildīgi veica uzticētos pienākumus.

Pēc vairākiem mēģinājumiem paši topošie mākslinieki atzina – ir tik patīkami saņemt apbrīnas un prieka aplausus pēc izrādes, un nav tik svarīgi, vai esam dziedātāji, dejotāji vai aktieri.

Savukārt skolas interešu izglītības pulciņu vadītājas – Māra Alena, Judīte Krūmiņa, Vija Skudra, Antra Deniškāne saka paldies skolēnu vecākiem  par atbalstu, par tērpiem un pacietību, mazos māksliniekus lolojot!

Pelnrušķītes stāsts veiksmīgi pastāstīts, bet skolā vēl tik daudz stāstu un pasaku, ko stāstīt un rādīt jaunajā - 2020. gadā!

Vija Skudra

Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkurss  skolu jaunatnei

ELMlO1oX0AA5_i9.jpg

Jau trešo gadu pēc kārtas Zvejniekciema vidusskolas skolēni piedalās R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursā, rakstot radošus darbus par kādu no tematiem, kas saistīti ar mūsu dižā klasiķa dzīvi un daiļradi.

Šogad konkursā piedalījās 164 skolēni. Konkursam darbus no Zvejniekciema vidusskolas aizsūtīja trīs skolēni, no kuriem divi tika uzaicināti uz Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkursa noslēguma pasākumu, kas notika 7.decembrī Ērgļos- rakstnieka dzimtajā novadā. Uz pasākumu devās 12.klases skolēni Marija Ķēniņa, Markus Vilcāns un skolotāja Valda Tinkusa. Abi jaunieši saņēma atzinības un veicināšanas balvas.

Markus Vilcāns, rakstot savas pārdomas par tematu “Bez darba vārdi “cīnīties”, “censties” paliek tukšas skaņas” norāda, ka dzīvē nepieciešami sapņi un mērķi, kurus sasniegt, bet “ceļā uz saviem mērķiem vajag arī apstāties, izveidot savu pieturu, mājvietu, kurā var atgriezties, ja kļūst grūti un šķiet, ka nav spēka sapņot un sapņus īstenot. R. Blaumanim šādas mīļās mājas bija “Braki”, bet man – bērnības atmiņu mājas Latgales pusē”. Marija Ķēniņa par šo pašu tematu rakstīja vēstuli “Braku” muzeja vadītājai Zintai Saulītei. Jauniete savus izvirzītos mērķus salīdzina ar zvaigznēm: “Rakstot vēstuli, es gan mācījos (strādāju), gan centos, gan cīnījos, lai zvaigžņotajās debesīs iemirdzētos vēl viena mana izpildītā mērķa zvaigznīte.” Liels bija Marijas prieks, kad Z. Saulīte noslēguma pasākumā citēja viņas vēstules fragmentu un pasniedza savu atbildes vēstuli, aicinot arī turpmāk meklēt atbildes uz jautājumiem par jaunieša vietu sabiedrībā un  dzīves vērtību skalu.

Pasākumu Ērgļu saieta namā vadīja Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Brūveris, pastāstot par savu skolas gadu “pieredzi” ar R. Blaumani, kā arī citējot fragmentus no “Skroderdienām Silmačos”, “Velniņiem”, “Īsas pamācības mīlēšanā”, “Indrāniem” un citiem Blaumaņa darbiem.

Par to, ka R. Blaumaņa darbus mūsdienu jaunieši lasa, liecina lielā konkursa popularitāte. Tātad caur gadu simtiem šajā literatūras klasikā viņi var atrast dzīvesgudras un patiesas vērtības.

Valda Tinkusa

Nākotnei labākai kļūt!

DSC_0343.JPG

Novembris Zvejniekciema vidusskolā bija notikumiem bagāts mēnesis, jo Rakstniecības un mūzikas muzeja pārstāvji 4.-12.klases skolēniem 12. un 13. novembrī interaktīvā stundā izstāstīja “Himnas stāstu”, vidusskolēni tikās ar rakstnieci Noru Ikstenu, 12.klases skolēni atmiņās par Latvijas valsts dibināšanu kavējās Rīgas Brāļu kapos un apmeklējot Brīvības pieminekli. Šie pasākumi norisinājās projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros.

Taču 11.novembrī, Lāčplēša dienas pēcpusdienā, Zvejniekciema vidusskolas skolēni piedalījās lāpu gājienā, kas notika Saulkrastos. Ejot gājienā plecu pie pleca ar klases biedriem un skolotājiem, bija iespējams sajust to kopības spēku, kāds bija mūsu tautas varoņiem, kas cīnījās pret ienaidniekiem, lai nosargātu tikko dibinātās Latvijas Republikas (LR) neatkarību. Par godu 18. Novembrim,  LR proklamēšanas 101. gadadienai, Zvejniekciema vidusskolas zālē notika svinīgs sarīkojums “Nākotnei labākai kļūt!” Pasākumu ar svinīgo uzrunu atklāja skolas direktors Andris Dulpiņš un 13.Saeimas deputāts, Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dombrava. Abi runātāji uzsvēra, ka mums jābūt lepniem par savu valsti,  kā arī  jāizmanto visas iespējas savai izaugsmei, lai nostiprinātu esošās un radītu paliekošas vērtības nākotnei.

Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri nav vienaldzīgi cits pret citu, kuri prot klausīties, sadzirdēt un palīdzēt, ja tas nepieciešams – tāds bija šī gada skolas pasākuma “Nākotnei labākai kļūt!” vēstījums, kuru klātesošajiem “izstāstīja” koru, deju kolektīvu un dramatiskā pulciņa dalībnieki. Paldies visiem, kuri iesaistījās koncerta tapšanā!

Valda Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolā viesojās rakstniece Nora Ikstena

DSC_0307.JPG

Zvejniekciema vidusskolā 13. novembrī notika saruna ar vienu no pazīstamākajām latviešu rakstniecēm Noru Ikstenu.

Par savu pieredzi rakstniecībā Nora Ikstena sarunājās ar 11. un 12. klases skolēniem. Gan rakstniece, gan skolēni dalījās pārdomās par romānu “Mātes piens”, kurš pirms dažiem gadiem iznācis apgāda “Dienas Grāmata” vēstures romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Rakstniece atzina, ka godīgums un neslēpšanas arī ir grāmatas “Mātes piens”  fenomens. Rakstījusi grāmatu atklāti par savu ģimenes stāstu. Rakstniece atzina, ka romāna „Mātes piens” fenomens ir autores godīgā, atklātā attieksme pret sevi un pagātni.

Interesants likās arī Noras Ikstenas skatījums uz Londonas grāmatu gadatirgu, kas ir viens no populārākajiem grāmatai veltītajiem notikumiem pasaulē. Rakstniece šajā notikumā piedalījās, iepazīstinot starptautisko publiku ar romānu „Mātes piens” (angļu valodā „Soviet milk”). Viņa ir pārliecināta, ka tieši tautas sāpīgā pagātne un vēsturiskais mantojums ir tas, kas latviešu literatūru padara unikālu un absolūti neatkārtojamu.  

Runājot par Noras Ikstenas un Vilipsōna sarakstīto grāmatu “Suņa dzīve”, kurā ir 11 stāsti par suņiem un viņu saimniekiem, skolēni padalījās ar savu suņu vārdiem un uzzināja stāstu  par  rakstnieces suni Pērkonu, kuram vēl ir divas māsas – Saule un Daugava.

Pasākumā 11. klases skolēni uzzināja, ka pasaules latviešu valodas diktāta teksta autore šogad ir Nora Ikstena, un kopā ar skolotāju apņēmās pārbaudīt savas zināšanas, uzrakstot pasaules diktātu latviešu valodā.

Sarunā loģisks likās jautājums – kādēļ rakstniece pievērsusies prozai, nevis dzejai. Varbūt tāpēc, gluži kā atklāsmi, tikšanās nobeigumā skolēni noklausījās Noras Ikstenas vienīgo uzrakstīto dzejoli “Mīlestības jūra”, kurš izskanējis Ventspils koncertzāles “Latvija” atklāšanā. Mūziku dzejolim komponējis komponists Raimonds Tiguls.

Rakstniece uzsvēra, ka katrai grāmatai ir sava mērķauditorija, un otrādi, kā arī to, ka lasīšanas process cilvēkam ir svarīgs. Dialogam ar grāmatu jābūt kā dialogam ar tuvu cilvēku.

Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu Zvejniekciema vidusskolā  notika  projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros.  Tikšanos vadīja Rakstniecības un mūzikas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja Liega Piešiņa.

Dace Dulpiņa

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa “Svētki Ziemeļvalstīs”

DSC_0237.JPG

Valsts svētku nedēļā, kad gatavojāmies Latvijas dzimšanas dienai, Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā no 11. līdz 15. novembrim noritēja Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumi, kuros piedalījās 4.a un 4.b klase.

Pirmdienā, 11. novembrī, tika atzīmēta “Lielā priekšā lasīšanas diena”, kad visās publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Šogad tā ir zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes “Grāmata par Pepiju Garzeķi”, jo pasākuma  temats - “Svētki Ziemeļvalstīs” šogad tika izvēlēts par godu Ziemeļvalstu biedrības “Norden”  simtgadei Dānijā, Norvēģijā un Zviedrijā.

Atbilstoši šai tēmai skolēni lasīja fragmentu no Astridas Lindgrēnes grāmatas “Pepija svin dzimšanas dienu”. Pievēršot uzmanību lasīšanai skaļi, brīvprātīgie no klases nolasīja teksta fragmentu klasesbiedriem.

Pirms teksta fragmenta lasīšanas skolēni iepazinās ar zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes biogrāfiju, sarakstītajām grāmatām un to tēliem- Karlsonu, Mio, Ronju, Madikenu, Emīlu, Pepiju Garzeķi, kurus lasītāji ir iemīļojuši jau vairākās paaudzēs. Nākamajā gadā Astridas Lindgrēnes radītajam Pepijas Garzeķes tēlam apritēs 75 gadu jubileja.

Lasot Ziemeļvalstu autoru darbus, tiek pievērsta uzmanība Ziemeļvalstu literatūrai un kultūrai.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē biedrības “Norden” asociācija, bet Latvijā – Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru.

Dace Dulpiņa

Nordplus Junior projekts “Choices2020”

9_klase_Somijā.jpg

Zvejniekciema vidusskolas divpadsmit 9.klases skolēni no 6. līdz 12.oktobrim  devās uz nelielu Somijas pilsētu Porvoo, lai uzsāktu dalību Nordplus Junior projektā “Choices2020”, kura laikā 2019./2020. m. g. paredzētas trīs skolēnu tikšanās visās projekta dalībvalstīs – Somijā, Latvijā un Dānijā. Šajā projektā iesaistījusies Pääskytie vidusskola no Somijas, Humlehøj skola no Dānijas un Zvejniekciema vidusskola no Latvijas. Trīspusējās vizītes laikā Zvejniekciema vidusskolas skolēni tika uzņemti somu viesģimenēs.

Projekta koordinatore ir Somijas pilsētas Porvoo Pääskytie skola. Izmantojot iepazīšanās spēles, Somijas skolēni pilsētas jauniešu centrā iepazinās ar projekta dalībniekiem no Latvijas un Dānijas skolām. Skolēni apskatīja Pääskytie skolu un iepazinās ar projekta mērķiem.

Šī projekta mērķis ir izpētīt, kā reklāmas ietekmē dažādas kultūras un kādu iespaidu tās atstāj uz jauniešu ģērbšanās stilu un apģērba izvēli, kas viņiem  šajā vecumā ir aktuāli. Skolēni no trim valstīm centīsies izzināt, kā mūsdienās masu mediji un mobilās lietotnes, izmantojot algoritmus, ietekmē mūsu izvēli, iegādājoties vajadzīgās lietas.

Viens no pirmajiem uzdevumiem grupām bija salīdzināt nacionālos tautas tērpus, tad 70-to gadu modi un to, kas bija modē skolēna piedzimšanas gadā, meklējot kopīgo un atšķirīgo.

Tālāk skolēni pastāstīja par savu ikdienas apģērbu- kur tas ražots, kāda ir cena, kurā veikalā pirkts u.t.t., secinot, ka lielākā daļa skolēnu izvēlas līdzīgus apģērbus, nevēloties atšķirties no citiem.

Noskatoties video par mūsdienu reklāmdevēju izmantotajām metodēm, skolēni turpinās pētīt un apkopot savu personīgo pieredzi par apģērbu izvēli, lai ar pētījuma rezultātiem iepazīstinātu  projektā “Choices2020” iesaistīto skolu komandas nākamajā tikšanās reizē Zvejniekciema vidusskolā. Projekta “Choices2020” vizītē Somijā skolēni ne tikai iepazinās un sadraudzējās un kopīgi darbojās grupās, bet arī devās pārgājienā, iepazina pilsētu Porvoo un iesaistījās orientēšanās spēlē, kuras laikā veica interesantus uzdevumus, kā arī piedalījās ekskursijā uz Somijas galvaspilsētu Helsinkiem.

Gaida Haritone

Septembris dzejas un grāmatu zīmē

DSC_0285.JPG

Rudens ir lasīšanas laiks. Klāt ne tikai jaunais mācību gads, bet arī Dzejas dienas un Bērnu žūrijas 2019 grāmatu atvēršanas svētki, kas Zvejniekciema vidusskolas 1.-3.klasei notika 12., bet 4.-12.klasei - 26.septembrī.

Uzminiet, kas ir vecis, kurš iet pa dārzu ar pankūkām bārdā? Kas ir maza, plakana mājiņa ar vienu pašu lodziņu?   Šogad Dzejas dienu noslēguma pasākumam 1.-3.klašu skolēni bija sagatavojuši mīklu dzejoļus no Ievas Samauskas mīklu dzejoļiem “Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā”.   Mīklu atminējumus bērni bija sagatavojuši tēlu veidā.  4.-5.klašu skolēni uzbūra ainas no Ulda Ausekļa dzejoļu krājuma “Četras otas” un bija izgatavojuši  paši savas Ulda Ausekļa dzejoļu izlases ar anotāciju un grāmatas reklāmu. Šīs Ievas Samauskas un Ulda Ausekļa grāmatas iekļautas Bērnu žūrijas 2019 kolekcijā. 6.-7. klašu skolēni Dzejas dienās  bija sagatavojuši priekšnesumus par dzejnieka Vika dzeju “Viks mūzikā” un izpildīja dzejoļus repa veidā.

Vecāko klašu skolēni noslēdza Dzejas dienas Ojāra Vācieša zīmē, jo viņa dzejoļu krājums “Uz putnu lielceļa” ir iekļauts Jauniešu žūrijas 2019 kolekcijā. 8.-9.klašu skolēni bija sagatavojuši video, kurā atainoja O. Vācieša dzejas motīvus. 11. klases skolēni lasīja O. Vācieša dzeju, radīja un rādīja performanci par to. 12.klases  performancē “Mūsu Ojārs Vācietis” bija  iekļauts video, kurā tika atveidots Ojārs Vācietis, lasot savu dzejoli. Pēc tam skolēni parādīja, ka, laikam ritot, O. Vācieša dzeja ir saglabājusi savu aktualitāti un klātbūtni. Priekšnesumā iesaistījās arī 12.klases audzinātāja un literatūras skolotāja.

Gatavojoties Dzejas dienām, 10.septembrī 9., 11. un 12.klases skolēni apmeklēja O. Vācieša muzeju un Dzejas dienu lasījumu “Atvērt nevar aizvērt”.

Pēc priekšnesumiem skolēni mācījās novērtēt citu klašu priekšnesumus, izteikt atzinības un paslavēt par paveikto.

Ar Dzejas dienām Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā aizsācies arī lasīšanas maratons “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”.  Visu klašu skolēni iepazinās ar Bērnu žūrijas grāmatu kolekciju un tika aicināti noslēgt lasīšanas līgumus skolas bibliotēkā.  

Lai izdodas saglabāt lasītprieku ne tikai  rudens un ziemas mēnešos, bet visa gada garumā!

Dace Dulpiņa