2019. / 2020. m.g. klases

Pirmsskola, kl. audz. Irēna Spunde

pirmssk
pirmssk

pirmssk
pirmssk

1/1

2. klase, kl. audz. Jolanta Liniņa

2
2

2
2

1/1

3.b klase, kl. audz. Linda Dinbire 

3b
3b

3b
3b

1/1

4.b klase, kl. audz. Aina Strupiša

4b
4b

4b
4b

1/1

6. klase, kl. audz. Māra Alena

8. klase, kl. audz. Lāsma Burberga

6
6

6
6

1/1
8
8

8
8

1/1

11. klase, kl. audz. Sandra Ozola-Ozoliņa

11
11

11
11

1/1

1. klase, kl. audz. Everita Levina

1
1

1
1

1/1

3.a klase, kl. audz. Valda Krasovska

3a
3a

3a
3a

1/1

4.a klase, kl. audz. Vija Skudra

4a
4a

4a
4a

1/1

5. klase, kl. audz. Antra Deniškāne

5
5

5
5

1/1

7. klase, kl. audz. Velta Velmere

9. klase, kl. audz. Vaira Cīrule

7
7

7
7

1/1
9
9

9
9

1/1

12. klase, kl. audz. Sigita Kliedere

12
12

12
12

1/1