Programma "Piens un augļi skolai"

tapete_skolu_programma_1920x1080.jpg

Katru gadu Zvejniekciema vidusskolā tiek īstenota programma "Piens un augļi skolai". 

Programmas mērķis ir  veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas skolēniem būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, kā arī  palielināt veselīga uztura lietošanu skolā.

Programma darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan augļus un dārzeņus, gan piena produktus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt visi 1.-9. klašu skolēni.

 

Vairāk informācijas par šo programmu vietnē http://piensaugliskolai.lv/lv/