Bērnu žūrija 2020 noslēgusies

DSC_0250_edited.jpg

Reizē ar pirmajiem pavasara saules stariem Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā noslēgusies Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020. Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotā lasīšanas veicināšanas programma, kura Zvejniekciema vidusskolā tiek īstenota jau vairākus gadus, veicinot skolēnu interesi par lasīšanu kā patīkamu procesu.

Lasīšanas sezona sākās 2020.gada septembrī. Tajā iesaistījās divdesmit Zvejniekciema vidusskolas skolēni, kuri lasīja profesionālu ekspertu žūrijas izvēlētu grāmatu kolekciju. Pēc piedalīšanās lasīšanas veicināšanas programmā, skolēni ir izlasījuši labākos oriģinālliteratūras darbus, veiksmīgākos tulkojumus, bilžu grāmatas, komiksus, fantāzijas literatūras darbus, dzeju un citus.

28 vērtīgu grāmatu kolekcija ir papildinājusi bibliotēkas grāmatu plauktus un ir pieejama lasīšanai ne tikai Bērnu žūrijas dalībniekiem, bet arī citiem lasītājiem.

Pateicībā par piedalīšanos Bērnu žūrijas dalībnieki saņems nopelnītās balviņas un diplomus.

Paldies visiem par piedalīšanos! Veiksmi turpmākajā lasīšanā!

Dace Dulpiņa

Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība

DSC_0873.JPG

Aizvadītajā mācību gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Skaļās lasīšanas sacensībai gatavojās vairāku klašu Zvejniekciema vidusskolas skolēni. Konkursa pirmās kārtas sacensības tika organizētas skolā, lai noskaidrotu, kurš ir lasīšanas čempions Zvejniekciema vidusskolā.

Skolas lasīšanas čempiona titulu ieguva 7. klases skolniece Zane Babrāne, tādēļ meitene 9.septembrī pārstāvēja Saulkrastu novadu Pierīgas  reģionālajā finālā Salaspils novada bibliotēkā.

Zane konkursam bija izvēlējusies lasīt  fragmentu no Ērinas  Hanteres grāmatas “Klanu kaķi 1. Brīvībā”.

Zanei izdevās izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai un ieinteresēt klausītājus.

Paldies Zanei par rūpīgu gatavošanos lasīšanas sacensībām un skolotājai Lāsmai Burbergai par sagatavošanu konkursam!

Dace Dulpiņa

Zvejniekciema vidusskolā viesojās rakstniece Nora Ikstena

DSC_0307.JPG

Zvejniekciema vidusskolā 13. novembrī notika saruna ar vienu no pazīstamākajām latviešu rakstniecēm Noru Ikstenu.

Par savu pieredzi rakstniecībā Nora Ikstena sarunājās ar 11. un 12. klases skolēniem. Gan rakstniece, gan skolēni dalījās pārdomās par romānu “Mātes piens”, kurš pirms dažiem gadiem iznācis apgāda “Dienas Grāmata” vēstures romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Rakstniece atzina, ka godīgums un neslēpšanas arī ir grāmatas “Mātes piens”  fenomens. Rakstījusi grāmatu atklāti par savu ģimenes stāstu. Rakstniece atzina, ka romāna „Mātes piens” fenomens ir autores godīgā, atklātā attieksme pret sevi un pagātni.

Interesants likās arī Noras Ikstenas skatījums uz Londonas grāmatu gadatirgu, kas ir viens no populārākajiem grāmatai veltītajiem notikumiem pasaulē. Rakstniece šajā notikumā piedalījās, iepazīstinot starptautisko publiku ar romānu „Mātes piens” (angļu valodā „Soviet milk”). Viņa ir pārliecināta, ka tieši tautas sāpīgā pagātne un vēsturiskais mantojums ir tas, kas latviešu literatūru padara unikālu un absolūti neatkārtojamu.  

Runājot par Noras Ikstenas un Vilipsōna sarakstīto grāmatu “Suņa dzīve”, kurā ir 11 stāsti par suņiem un viņu saimniekiem, skolēni padalījās ar savu suņu vārdiem un uzzināja stāstu  par  rakstnieces suni Pērkonu, kuram vēl ir divas māsas – Saule un Daugava.

Pasākumā 11. klases skolēni uzzināja, ka pasaules latviešu valodas diktāta teksta autore šogad ir Nora Ikstena, un kopā ar skolotāju apņēmās pārbaudīt savas zināšanas, uzrakstot pasaules diktātu latviešu valodā.

Sarunā loģisks likās jautājums – kādēļ rakstniece pievērsusies prozai, nevis dzejai. Varbūt tāpēc, gluži kā atklāsmi, tikšanās nobeigumā skolēni noklausījās Noras Ikstenas vienīgo uzrakstīto dzejoli “Mīlestības jūra”, kurš izskanējis Ventspils koncertzāles “Latvija” atklāšanā. Mūziku dzejolim komponējis komponists Raimonds Tiguls.

Rakstniece uzsvēra, ka katrai grāmatai ir sava mērķauditorija, un otrādi, kā arī to, ka lasīšanas process cilvēkam ir svarīgs. Dialogam ar grāmatu jābūt kā dialogam ar tuvu cilvēku.

Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu Zvejniekciema vidusskolā  notika  projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros.  Tikšanos vadīja Rakstniecības un mūzikas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja Liega Piešiņa.

Dace Dulpiņa

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa “Svētki Ziemeļvalstīs”

DSC_0237.JPG

Valsts svētku nedēļā, kad gatavojāmies Latvijas dzimšanas dienai, Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā no 11. līdz 15. novembrim noritēja Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumi, kuros piedalījās 4.a un 4.b klase.

Pirmdienā, 11. novembrī, tika atzīmēta “Lielā priekšā lasīšanas diena”, kad visās publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Šogad tā ir zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes “Grāmata par Pepiju Garzeķi”, jo pasākuma  temats - “Svētki Ziemeļvalstīs” šogad tika izvēlēts par godu Ziemeļvalstu biedrības “Norden”  simtgadei Dānijā, Norvēģijā un Zviedrijā.

Atbilstoši šai tēmai skolēni lasīja fragmentu no Astridas Lindgrēnes grāmatas “Pepija svin dzimšanas dienu”. Pievēršot uzmanību lasīšanai skaļi, brīvprātīgie no klases nolasīja teksta fragmentu klasesbiedriem.

Pirms teksta fragmenta lasīšanas skolēni iepazinās ar zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes biogrāfiju, sarakstītajām grāmatām un to tēliem- Karlsonu, Mio, Ronju, Madikenu, Emīlu, Pepiju Garzeķi, kurus lasītāji ir iemīļojuši jau vairākās paaudzēs. Nākamajā gadā Astridas Lindgrēnes radītajam Pepijas Garzeķes tēlam apritēs 75 gadu jubileja.

Lasot Ziemeļvalstu autoru darbus, tiek pievērsta uzmanība Ziemeļvalstu literatūrai un kultūrai.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē biedrības “Norden” asociācija, bet Latvijā – Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru.

Dace Dulpiņa

Lasīšana ir interesants piedzīvojums jeb kā Zvejniekciema vidusskolā tiek veicināta skolēnu lasītprasme? 

DSC_1965.JPG

Dzimtās valodas loma  ir ļoti nozīmīga skolēna personīgās un nacionālās identitātes veidošanā, bet lasītprasme ir nepieciešama sevis emocionālai un intelektuālai bagātināšanai, kā arī citu priekšmetu apguvei.

Lai veicinātu skolēnu interesi par lasīšanu kā patīkamu procesu, Zvejniekciema vidusskolas bibliotēka ir iesaistījusies daudzveidīgos lasīšanas veicināšanas projektos. Viena no šādām valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programmām, kurā bibliotēka ir iesaistījusies jau vairākus gadus, ir „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Zvejniekciema vidusskolā šīs programmas ietvaros bērni, jaunieši un pieauguši iesaistās jaunāko grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Ir jāizlasa sešas grāmatas no 28 grāmatu kolekcijas. Katru gadu bibliotēkā tiek rīkoti Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu kolekcijas atvēršanas svētki, kuros tiek iesaistīti visu klašu skolēni. Šajā mācību gadā Bērnu un jauniešu žūrijas atvēršanas svētki notika Dzejas dienu noslēguma pasākumā -  27. septembrī. Pēc grāmatu izlasīšanas un anketas aizpildīšanas dalībnieki saņem balviņu un aicinājumu piedalīties Bērnu žūrijas noslēguma pasākumā. 2018. gadā lasīšanas veicināšanas projektā iesaistījās 41 lasītājs. Lasītāju žūrijas darbs ilga 5 mēnešus, jo no septembra līdz pat janvāra beigām skolēni lasīja un vērtēja grāmatas.

Tulkotās literatūras savdabību skolēni iepazīst novembra mēnesī, kad tradicionāli Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas ietvaros Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā notiek Rīta literatūras stundas bērniem un jauniešiem. Rīta stundas norisinājās no 12. līdz 16. novembrim. To galvenais uzdevums - iepazīstināt lasītājus ar Ziemeļvalstu literatūru un kultūru. Šogad bērni, jaunieši un pieaugušie iepazina Ziemeļvalstu literatūras varoņus, jo Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 2018 tēma bija “Ziemeļvalstu varoņi". Šis projekts ir unikāls ar to, ka gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu  bibliotēkās un arī Zvejniekciema vidusskola bibliotēkā vienlaicīgi tika lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Pēc grāmatas lasīšanas skolēni veica dažādas radošas aktivitātes. Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumos bija iesaistījušies 63 skolēni no 3.a,b un 4. klases.

Lai rosinātu  vismazāko skolas bērnu  interesi par grāmatu lasīšanu, Zvejniekciema vidusskolas 1.klases 24 skolēni ir iesaistījušies izdevniecības “Liels un mazs”  starptautiskajā  lasīšanas veicināšanas projektā  "Mūsu mazā bibliotēka". Projekts ir paredzēts 4-8 gadus veciem bērniem un ilgs līdz 2019. gada maijam. Tā mērķis ir veicināt bērnu interesi par tekstiem un to ilustrācijām, kā arī attīstīt  skolēnu radošās darbības. Projekta dalībnieki ir saņēmuši darba burtnīcas ar uzdevumiem par grāmatās iepazītajiem varoņiem. Uzdevumi ir dažādi, to saturā integrētas  tādas prasmes kā  skaitļošana, lasīšana, rakstīšana, zīmēšana  un citas. 

Projekta īstenošanas laikā bērniem jāizlasa sešas skolas bibliotēkā pieejamās grāmatas: Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska "Vista vai ola?", Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka "Lūdzu, apskauj mani", Majda Korena, Agata Dudeka "Uzvāri man pasaciņu!", Peters Svetina, Damjans Stepančičs "Brīnumu gredzens", Hilli Randa, Katerīne Zaripa "Sniegbaltais un ogļmelnais", Mārtiņš Zutis "Nenotikušais atklājums".

Novembrī notika projekta pirmā nodarbība “Uzvāri man pasaciņu”. Savukārt nākamajā nodarbībā tiks lasīta Mārtiņa Zuša grāmata “Nenotikušais atklājums”.

Dalība šajos projektos ir veicinājusi lasīšanas popularitāti bērnu un jauniešu vidū, ko apliecina skolas bibliotēkas statistikas rādītāji, kam ir vērojama pozitīva dinamika.     

Paldies visiem čaklajiem lasītājiem, kuri iesaistās Bērnu žūrijā, Ziemeļvalstu literatūras nedēļā un projektā “Mūsu mazā bibliotēkā”!

Lasīt un pārrunāt izlasīto ir stilīgi!

 

Dace Dulpiņa

Laiks supervaroņiem  Ziemeļvalstu literatūras nedēļā 2018

DSC_2031.JPG

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa Latvijā notiek jau 21.reizi. Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā tā norisinājās no 12. līdz 16. novembrim. Šogad bērni, jaunieši un pieaugušie tiek aicināti iepazīt Ziemeļvalstu literatūras varoņus, jo Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 2018 tēma ir Ziemeļvalstu varoņi. Šis projekts ir unikāls ar to, ka gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu  bibliotēkās un skolās vienlaicīgi tiek lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.

Sākumskolas 3. un 4. klašu skolēni šogad iepazinās ar zviedru rakstnieku Eliasa un Agneses Volundu sarakstīto grāmatu “Rokasgrāmata supervaroņiem” un uzzināja par drosmīgo meiteni Līsu, kura ieguva supervaroņa spējas. Pēc grāmatas lasīšanas lomās skolēni iejutās supervaroņu tēlā un izdomāja, kādas spējas viņi vēlētos sev iegūt: uzburt visai klasei mājas darbus, ātri skriet, augstu lēkt un lidot, būt vingriem, aizstāvēt sevi, uzzināt nākotni, iegūt modes dizainera spējas u.c. Šādas spējas viņi vēlējās iegūt, lai palīdzētu saviem klasesbiedriem un citiem cilvēkiem. Supervaroņu nodarbībai skolēni bija sagatavojuši maskas, zīmējuši un aplicējuši tās  atbilstoši sev izvēlētajām superspējām.

Paldies visiem čaklajiem lasītājiem- supervaroņiem, kuri iesaistījās Ziemeļvalstu literatūras nedēļā, iepazīstot Ziemeļvalstu varoņus!

Dace Dulpiņa

 

 

Atklājam projektu "Mūsu mazā bibliotēka"

DSC_2020.JPG

Izdevniecības “Liels un mazs”  starptautiskajā  lasītveicināšanas projektā  "Mūsu mazā bibliotēka" ir iesaistījusies Zvejniekciema vidusskolas 1.klase.  Projekts ir paredzēts 4-8 gadus veciem bērniem un ilgs līdz 2019. gada maijam. Tā mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm. Projekta dalībniekiem ir paredzētas darba burtnīcas ar uzdevumiem. Tajās  bērni sastaps grāmatās iepazītos varoņus, bet uzdevumi būs saistīti ar skaitīšanu, lasīšanu, rakstīšanu, zīmēšanu un citām nodarbēm. 

Projekta īstenošanas laikā bērniem jāizlasa sešas skolas bibliotēkā pieejamās grāmatas: Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska "Vista vai ola?", Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka "Lūdzu, apskauj mani", Majda Korena, Agata Dudeka "Uzvāri man pasaciņu!", Peters Svetina, Damjans Stepančičs "Brīnumu gredzens", Hilli Randa, Katerīne Zaripa "Sniegbaltais un ogļmelnais", Mārtiņš Zutis "Nenotikušais atklājums".

13.novembrī notika projekta pirmā nodarbība “Uzvāri man pasaciņu”. Bērni lasīja slovēņu rakstnieka Majda Korena grāmatu “Uzvāri man pasaciņu”. Iesildīšanās spēlē bērni pastāstīja par savu mīļāko pasaku un kopā ar skolotāju un bibliotekāri noskaidroja, kas ir pasaka, vai ēdiena gatavošana un pasaku izdomāšana ir līdzīga? Pēc grāmatas “Uzvāri man pasaciņu” izlasīšanas bērni spēlēja asociāciju spēli “Sarkangalvīte helikopterā”. Bērniem tika piedāvāti vārdi, no kuriem bija jāveido pasaka. Tika doti pieci vārdi, kuri izraisa asociācijas ar pasaku par Sarkangalvīti: “meitenīte”, “mežs”,  “puķes”, “vilks”, “vecmāmiņa”. Taču sestais vārds “helikopters” šo saistību izjauca. Noslēgumā sacerētās pasakas bērni ne tikai izstāstīja, bet arī uzzīmēja un radošajā darbnīcā uzvārīja pasaku zupu! Nākamajā nodarbībā tiks lasīta Mārtiņa Zuša grāmata “Nenotikušais atklājums”.

Uz tikšanos nākamās grāmatas lasīšanas reizē!

Dace Dulpiņa

 

 

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums “Rīta stunda mākoņos”

Pēc čakli padarīta darba Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā 22.februārī notika Bērnu žūrijas noslēguma pasākums “Rīta stunda mākoņos”. Uz šo pasākumu aicinājām 1.-12.klašu Bērnu žūrijas dalībniekus, lai nosvinētu lasīšanas svētkus mūsu skolā.

Lasītāju žūrijas darbs ilga piecus  mēnešus, jo no septembra līdz pat janvāra beigām skolēni lasīja un vērtēja grāmatas. Centīgākie 47 Bērnu žūrijas dalībnieki un trīs ieinteresētie Vecāku žūrijas dalībnieki izturēja lasīšanas maratonu, izlasot sešas grāmatas un aizpildot elektronisko grāmatu novērtēšanas anketu.

Lasītprieka veicināšanai Bērnu žūrijas dalībnieki  izveidoja īpašus mākoņus, kuros attēloja grāmatu nosaukumus spoguļrakstā, ilustrēja grāmatu tēlus un labprāt izteica savu viedokli par izlasītajām grāmatām. Bērnu žūrijas dalībnieki atzina, ka ir iemīļojuši tādus grāmatu varoņus kā kaķēnu margrietiņās, balto lāci, pūcīti ar zeltainajām acīm, Flata kungu, Marēsi, meiteni tīmeklī, varoņus no Māra Runguļa spoku stāstiem u.c. grāmatu tēlus.

Rīta stundā Bērnu žūrijas dalībnieki saņēma atzinības balvas un cienājās ar Bērnu žūrijai par godu pagatavotu  kūku.

Priecājos, ka varam bērnos rosināt interesi par lasīšanu!

Tiekamies nākamajā  lasīšanas  maratonā!

 

Dace Dulpiņa

Zvejniekciema vidusskolā viesosies rakstniece Ieva Melgalve

Zvejniekciema vidusskolā – pirāti!

28. novembrī Zvejniekciema vidusskolā viesojās rakstnieks Arvīds Dinijs Deģis, kurš teatralizētā uzvedumā iejutās paša uzrakstītās grāmatas  “Mellsila pirāti” (2011) notikumos 17. gadsimtā.

Šova galvenās lomas atveidotājs Arvīds Dinijs Deģis tēloja vilkati un kuģa kapteini, bet viņa skatuves partnere Elīza – pirāti Juzefīnu, tavernas meiču un arābu princesi. Pasākums noritēja kā aizraujošs, dinamisks pirātu šovs, kurā rakstnieks aktīvi iesaistīja arī skatītājus, dziedot pirātu dziesmas, dejojot pirātu dejas un iesaistot dalībniekus pirātu kaujās. Skatītāji guva spilgtus iespaidus par romāna sižetu, klausoties stāstos par pirātu neticamajiem piedzīvojumiem. 

Pasākumu apmeklēja sākumskolas 2.a,b, 3. un 4. klases skolēni.

Pasākums notika sadarbībā ar Saulkrastu novada bibliotēku, kuras projektu “Lasītava krustojumā”, atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF).

Dace Dulpiņa

Zvejniekciema vidusskolā viesosies Arvīds Dinijs Deģis

28. novembrī plkst. 9.20 Zvejniekciema vidusskolā viesosies rakstnieks Dinijs Arvīds Deģis, kurš teatralizētā uzvedumā iejutīsies paša uzrakstītās grāmatas dēku romāna “Mellsila pirāti” notikumos 17. gadsimtā Mellsilā, Rojā un Talsos.

Pasākums notiks sadarbībā ar Saulkrastu novada bibliotēku, kuras projektu “Lasītava krustojumā”, atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF).

Ceļojums pa salām Ziemeļvalstu literatūrā

Jau 20. gadu Ziemeļvalstīs ir tradīcija atzīmēt Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu, kuras laikā no 13. līdz 19. novembrim fragmenti no vienām un tām pašām grāmatām tiek lasīti arī Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā. Šī gada pasākuma vadmotīvs “Salas Ziemeļvalstīs” atspoguļojās lasīšanai izvēlētajās grāmatās - Mauri Kunnas  "Bagātību sala" un Marija Turtšaninova “Marēsi”. Sarkanā kolostera hronikas”.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu ievadīja Rīta literatūras stunda pusaudžiem, kurā 10. klases skolēni iepazina Marijas Turtšaninovas grāmatu “Marēsi”. Sarkanā kolostera hronikas”. Somijas zviedrietes Marijas Turtšaninovas grāmata “Marēsi” ir fantāzijas romāns jauniešiem. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā 10. klases skolēni iepazina ne tikai Ziemeļvalstu literatūru, bet arī vairāk uzzināja par citām Ziemeļvalstīm, piedaloties viktorīnā.

Rīta literatūras stundā 1.a un 1.b klases skolēniem tika lasīta somu rakstnieka Mauri Kunnas grāmata  "Bagātību sala", kura ir Roberta Lūisa Stīvensona klasiskā pirātu stāsta jauns pārstāsts. Tā vēsta par Mazo Džimu, kas dodas dārgumu medībās uz slepenu salu, kad ir atradis noslēpumainu dārgumu karti kāda veca jūrnieka mantās. Mazais Džims un kuģa apkalpe ir pārliecināti, ka ar šo dārgumu karti atradīs zeltu un dimantus, taču uz kuģa uzglūn alkatīgi pirāti, kuri negrasās dalīt lielos dārgumus ne ar vienu citu. Pēc grāmatas lasīšanas klausītāji dārgumus meklēja grāmatas krāšņajās ilustrācijās, attēlos atrodot interesantas detaļas un dzīvniekus.

Šogad Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā iesaistījās skolas “Glezniecības un grafikas darbnīca”, apvienojot lasīšanas stundu ar zīmēšanu. Mauri Kunnasa grāmatas “Bagātību sala” lasījuma laikā bērni zīmēja dārgumu kartes, pirātus un izgatavoja dārgumu lādi, kura kļuva par neatņemamu Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas daļu.

Paldies viesiem, kuri iesaistījās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, iepazīstot Ziemeļvalstu literatūru!

Dace Dulpiņa

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2017

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 21. reizi, Latvijā  - 20. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.   

 

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.  

Šogad nedēļa notiek no 13. - 19. novembrim un pirmdiena, 13. novembris, ir lielā lasīšanas diena. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā notiks vairāki kopējie lasījumi - Rīta stundas pašiem mazākajiem un lasījums pusaudžiem. Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Ziemeļu salas.

 

Tā noteikti  būs nedēļa, kura sola daudz interesantu brīžu lasot Ziemeļvalstu autoru darbus, runājot par Ziemeļvalstu stāstīšanas tradīcijām un literatūru. 

Dace Dulpiņa

Zibakcija "Lasīšanas diena 2017"

Jau piekto reizi trešdien, 24. maijā plkst. 12.00, atgādinot par lasītprasmes un lasītprieka nozīmīgumu personības izaugsmē, Zvejniekciema vidusskolā  norisinājās Lasīšanas dienas zibakcija “Latvija lasa!”
Zvejniekciema vidusskolas skolēni un skolotāji izvēlējās savu mīļāko grāmatu un pulcējās zālienā pie skolas no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.15, lasot katrs savu līdzpaņemto grāmatu. 

 

Akcijas mērķis ir  atgādināt, ka lasītprasme uzlabo dzīves kvalitāti. Paldies skolēniem un skolotājiem par piedalīšanos Lasīšanas dienā!

 

 

Dace Dulpiņa

Bērnu žūrijas dalībnieki izveido bibliokuģi

23. februārī Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā noslēdzās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016”.  Pasākums notika divām vecumgrupām atsevišķi: bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem un jauniešiem no 11 līdz 19 gadiem.

Noslēdzoties Bērnu žūrijai, katrs lasītājs ilustrēja mīļāko Bērnu žūrijas grāmatu no 2016. gada LNB piedāvātās grāmatu kolekcijas, izveidojot „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2016” bibliokuģi, kurš simbolizē lasīšanas veicināšanas programmu Zvejniekciema vidusskolā.

Par interesantākajām grāmatām Zvejniekciema vidusskolas lasītāji atzina šādas grāmatas: L. Žutaute „Kika Mika un lielā tumsa”, par ko balsoja 1. un 2.klases skolēni;  A. Lindgrēnes „Emīls un Īda no Lenenbergas” bija labākā 3. un 4. klases audzēkņu vērtējumā; H. Tamma grāmatu „Nindzja Timijs” par labāko atzina 5. -7. klases skolēni, bet  E. Lokhārtas darbu „Mēs bijām meļi” labāko vidū ierindoja 9. -12. klases jaunieši. Balsojuma rezultāti Latvijā kļūs zināmi Lielajos Lasīšanas svētkos LNB.

Žūrijas eksperti par aktīvu dalību saņēma Elīnas Brasliņas dizainētu- 3D magnētiņu un pateicības.

Paldies bērnu vecākiem un skolotājiem, kas atbalsta jaunos lasītājus un balsoja Vecāku žūrijā!

Ar nepacietību gaidīsim Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju 2017!

Kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Valdu Tinkusu tika sagatavots  ekspresskonkurss pasākuma dalībniekiem par izlasītajām Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatām. Dalībnieki ar sajūsmu atbildēja uz jautājumiem, izmantojot interaktīvās balsošanas ierīces  ActivExpression, kas  nodrošina iespēju acumirklī iegūt atbildes un novērtēt to pareizību.

Dace Dulpiņa

Jaunie lasītāji tiekas ar  zviedru rakstnieku un Holivudas mākslinieku Henriku Tammu

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros jaunie lasītāji no Zvejniekciema vidusskolas 15. novembrī devās uz tikšanos ar zviedru rakstnieku un ilustratoru Henriku Tammu, kurš ieradies Latvijā, lai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pašrocīgi atvērtu trešo grāmatu “Nindzja Timijs un baltā pērtiķa noslēpums”, kurā stāstīts par brašo kaķi,  nindzju Timiju. Latviešu valodā jau iznākušas Henrika Tamma grāmatas "Nindzja Timijs un nozagtie smiekli" un "Nindzja Timijs un ceļojums uz Sansoriju", kuras izpelnījušās lasītāju atzinību un iekļautas arī Bērnu žūrijas lasāmo un vērtējamo grāmatu sarakstā. Grāmatas paredzētas galvenokārt 7-12 gadus veciem zēniem un meitenēm. Tās vēsta par patiesu draudzību, piedzīvojumiem un drosmi un ir krāšņi ilustrētas.

Tikšanās laikā autors stāstīja par nindzjas Timija sērijas grāmatām, par savu dizainera karjeru un par to, kā top filmas Holivudā, kur viņš strādā jau divdesmit gadus. Mākslinieks piedalījies tādu filmu veidošanā kā “Šreks”, “Aizskalotais”, “Kungfu panda” u.c.

Pēc pasākuma visiem dalībniekiem bija iespēja saņemt rakstnieka Henrika Tamma autogrāfu. Šo iespēju izmantoja  arī Zvejniekciema vidusskolas Bērnu žūrijas dalībnieki Zane Babrāne, Artūrs Taube, Lāsma Strupiša, Elizabete Levina, Ģirts Nolle, Kristers Karlsons un Viktorija Graubiņa, kuri tikās ar pazīstamo zviedru mākslinieku.

Timija piedzīvojumi nebeidzas, un jau drīz ir gaidāma  šīs sērijas nākamās  grāmatas iznākšana.

     Dace Dulpiņa

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa 2016 – Nākotne Ziemeļvalstīs

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisinājās jau 20. reizi, Latvijā - 19. reizi.

Šogad Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas, kas notika no 14. - 20. novembrim,  tēma bija “Nākotne Ziemeļvalstīs”. Pirmdiena, 14. novembris, bija lielā lasīšanas diena, kad Zvejniekciema vidusskolas bibliotēku apmeklēja sākumskolas skolēni un kopīgi lasīja izvēlēto grāmatu fragmentus. Vienas grāmatas lasīšana dažādās valodās vienlaicīgi vairāk nekā 2000 bibliotēkās apliecina, ka tradicionālā priekšā lasīšanas kultūra joprojām ir populāra.  Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Šogad atbilstoši Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēmai “Nākotne Ziemeļvalstīs” tika izraudzītas grāmatas rīta lasījumiem. Rīta literatūras stundā 1.-2. klases skolēni iepazina Robo Skotona grāmatiņu “Runcis Puncis”. Burvīgā bērnu rakstnieka Roba Skotona sirsnīgo stāstu sērija par kaķu puiku Runci Punci jo īpaši patika mazajiem lasītājiem. Puncis māca bērnus būt draudzīgiem un nebaidīties no skolas.  3.-4. klases skolēni iepazina norvēģu rakstnieka Stīana Hola sarakstīto grāmatu "Gārmana vasara".

"Gārmana vasara" ir stāsts ar brīnišķīgām ilustrācijām un vēsta, ka kaut kas gandrīz ir  beidzies un kaut kas tikai tūlīt sāksies. Tāpat kā Runcis Puncis, arī grāmatas “Gārmana vasara” galvenais varonis baidās no skolas sākuma. Abas grāmatas vēstī par pārmaiņām dzīvē kopumā, nezināmo nākotnē un mudina bērnus nebaidīties no skolas.

Paldies par piedalīšanos šī gada lielākajā kopā lasīšanas pasākumā – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā!

Dace Dulpiņa

Bērnu žūrija turpinās! Esi „Bērnu un jauniešu žūrijas” eksperts!

Bernu_zurija_plakats_2016_final
Bernu_zurija_plakats_2016_final

Bernu_zurija_plakats_2016_final
Bernu_zurija_plakats_2016_final

1/1

Septembris Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā ir laiks, kad turpinās „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” darbs.  Aicinu visu „Bērnu žūrijas” dalībniekus, kuri iepriekšējā mācību gadā apmeklēja lasīšanas veicināšanas stundas un noslēdza lasīšanas līgumu, turpināt lasīt un vērtēt!

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” dalībniekiem līdz janvārim ir jāizlasa sešas grāmatas un, aizpildot elektronisko anketu, jānovērtē izlasītās grāmatas. Šogad izvēlētā grāmatu kolekcija sola daudz aizraujošu un interesantu brīžu kopā ar stāstu varoņiem.

Skolas bibliotēkā pašlaik lasīšanas līgumu noslēguši un par žūrijas ekspertiem kļuvuši 76 dalībnieki. Ja vēl neesi paspējis noslēgt lasīšanas līgumu, tad nāc uz bibliotēku un kļūsti par „Bērnu un jauniešu žūrijas” ekspertu! Aicini arī savus vecākus lasīt un vērtēt grāmatas!

 

Gaidām visus bibliotēkā!

 

Dace Dulpiņa

Zibakcija "Lasīšanas diena 2016" - 27.maijā no plkst. 12.00 līdz 12.15

Jau ceturto reizi piektdien, 27. maijā plkst. 12.00, atgādinot par lasītprasmes un lasītprieka nozīmīgumu personības izaugsmē, norisināsies Lasīšanas dienas zibakcija, pie iemīļotākajām grāmatām aicinot pulcēties lielus un mazus lasītājus visā Latvijā. Uz pasākumu aicina Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.

Ikviens ir aicināts izvēlēties mīļāko grāmatu un pulcēties zālienā pie skolas kopīgai lasīšanai plkst. 12.00.

Tie, kas Twitter vēlas pavēstīt citiem par savu dalību Lasīšanas dienā, var izmantot mirkļbirku #LatvijaLasa un publicēt tviterierakstu: „Es piedalīšos Lasīšanas dienā 27.05. pl.12.00. #LatvijaLasa”, pastāstot, arī kādu grāmatu un kur lasīs.

Dace Dulpiņa

Somu un igauņu dzejas ceļojums Latvijā sākās Zvejniekciema vidusskolā

Somu, igauņu un latviešu dzejas ceļojums Latvijā sākās Zvejniekciema vidusskolā, kur 26. aprīlī viesojās somu dzejniece Heli Lāksonena (Heli Laaksonen) un igauņu rakstniece Lēlo Tungala (Leelo Tungal). Kopā ar vārda māksliniecēm uzstājās iemīļotā latviešu bērnu rakstniece Inese Zandere un atdzejotājs Guntars Godiņš.  Tikšanās reizē 5.-8. klases skolēniem bija iespēja tuvāk iepazīt dzejnieces, klausīties dzejas lasījumus un uzzināt daudz jaunas informācijas par valodām.

Sarunu ar skolēniem iesāka viena no vispopulārākajām somu dzejniecēm Heli Lāksonena, kura skolēnus pārsteidza ne tikai ar košu vizuālo izskatu, bet arī ar dzejas teatrālu lasīšanu. Skolēni iepazinās ar Heli Lāksonenas dzejas grāmatu “Piec ait kalns”, kura ir sarakstīta dienvidrietumu somu valodas dialektā, bet atdzejotājs Guntars Godiņš to tulkojis, izmantojot Vidzemes lībiskās izloksnes iezīmes. Tādējādi skolēnu uzmanība tika pievērsta latviešu valodas dialektu un izlokšņu daudzveidībai.

Skolēnus ieinteresēja Lēlo Tungalas dzejoļu krājums “Daudzpusīgais ronis” Guntara Godiņa atdzejojumā, no kura asprātīgie un jautrie dzejoļi skanēja gan igauņu, gan latviešu valodā. Lēlo Tungala ir vispazīstamākā bērnu dzejniece un rakstniece Igaunijā. 

Pasākuma laikā Zvejniekciema vidusskolas skolēni klausījās arī latviešu dzejnieces Ineses Zanderes dzejoļus no krājuma “Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti”, kuru somu valodā tulkojis Guntars Godiņš. Tikšanās laikā Inese Zandere dalījās pieredzē ar skolēniem, kā dažādās valodās mauj govis, čivina putni un lec zaķi.

Gatavojoties literārajam pasākumam, skolēni kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Valdu Tinkusu jau bija iepazinuši gaidāmos dzejniekus, kopīgi lasot dzejoļu krājumus un ilustrējot tos kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Māru Alenu.

Īpaši šim pasākumam gatavojās skolas vokāli instrumentālais ansamblis, kas izpildīja latviešu tautasdziesmu, bet tā vadītāja Antra Deniškāne dziedāja līvu tautasdziesmu. Paldies bērniem par košajām un asprātīgajām H. Lāksonenas, L. Tungalas un I. Zanderes dzejoļu ilustrācijām. Īpašs paldies pasākuma rīkotājiem: Ziemeļvalstu Ministru padomes birojam Latvijā, izdevniecībai Liels un mazs, kā arī starptautiskajai biedrībai Poetry Ride.

Dace Dulpiņa

Valodu satikšanās - Somu un igauņu dzejas ceļojums Latvijā 

valodu_satiksanas
valodu_satiksanas

valodu_satiksanas
valodu_satiksanas

1/1

Šī gada aprīļa beigās Latvijā viesosies somu dzejniece Heli Lāksonena (Heli Laaksonen) un igauņu dzejniece Lēlo Tungala (Leelo Tungal), lai kopā ar dzejnieci un izdevēju Inesi Zanderi un dzejnieku un atdzejotāju Guntaru Godiņu no 26. līdz 29. aprīlim uzstātos vairāku Latvijas pilsētu bibliotēkās un skolās, piestājot arī Zvejniekciema vidusskolā.

 

Aicinām uz tikšanos 5.-8. klašu skolēnus 26. aprīlī plkst. 11.00 Zvejniekciema vidusskolas mazajā zālē.

 

 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisinājās jau 19. reizi, bet Latvijā  - 18. reizi.

Zvejniekciema vidusskolā Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa notika no 9. līdz 15. novembrim, kuras galvenais uzdevums bija iepazīstināt lasītājus ar Ziemeļvalstu literatūru un kultūru. Bibliotēku nedēļā 4. un 5. klašu skolēniem noritēja Rīta literatūras stundas bibliotēkā par tēmu „Draudzība Ziemeļos”. Kopīgi tika pārrunāta šī tēma, kas ir draudzība, kas var būt draugs, kādam ir jābūt draugam, lai citi ar tevi draudzētos.

Šajā nedēļā tika iepazīta populārā zviedru bērnu grāmatu rakstniece Astrīda Lindgrēne, kuras sarakstītās grāmatas novembra mēnesī bija aplūkojamas bibliotēkas lasītavā izveidotajā izstādē.  Skolēni iepazinās arī ar Astrīdas Lindgrēnes radītajiem grāmatu varoņiem – Karlsonu un Brālīti, Ronju, Mio, Pepiju, brāļiem Lauvassirdīm un daudziem citiem. Īpaši tika godināts Pepijas Garzeķes tēls, kuram šogad apritēja 70 gadu. Skolēni stāstīja par Astrīdas Lindgrēnes patstāvīgi izlasītajām grāmatām, kurās ir stāstīts par draudzību, un lasīja grāmatu fragmentus. Rīta literatūras stundas veicina Ziemeļvalstu literatūras lasīšanas popularitāti skolēnu vidū.

Paldies viesiem, kuri iesaistījās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā, iepazīstot Ziemeļvalstu literatūru!

Dace Dulpiņa

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa  2015 - Draudzība Ziemeļos

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas starts

1/1

Lai pievērstu uzmanību bērnu literatūrai un ieinteresētu skolēnus lasīt, Zvejniekciema vidusskolā iepriekšējā mācību gada 27. maijā tika sarīkoti Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu atvēršanas svētki.

Skolēni iepazinās ar 2015. gada Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu kolekciju, kuras piedāvājumā ir aktuālākās bērnu grāmatas no fantāzijas, piedzīvojumu, reālistiskās literatūras, rotaļīgi dzejoļu krājumi, pekstiņstāsti un bilžu grāmatas pašiem mazākajiem. 

Lai kļūtu par Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertu, skolēniem bija iespēja noslēgt lasīšanas līgumu, kurā viņi apņēmās izlasīt sešas žūrijas sarakstā iekļautās grāmatas un novērtēt tās, aizpildot elektronisko anketu. 2015./2016.m.g. aicinu skolēnus aktīvi iesaistīties Bērnu un jauniešu žūrijas darbā, lasot grāmatas un vērtējot to saturu.

Lasīt grāmatas aicināti arī skolēnu vecāki. Lai kļūtu par „Vecāku žūrijas” ekspertiem, ir jāizlasa un jānovērtē četras vecāku žūrijai piedāvātās grāmatas. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcija ir pieejama skolas bibliotēkā!

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijas saraksts interneta vietnē: http://www.zvs.lv/#!brnu-un-jaunieu-rija/c101f

Lai veicas lasīšanas maratonā!

Dace Dulpiņa

Plašā Apvāršņa konkurss

Atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. jubileju, Latvijas Nacionālā bibliotēka rīko „Plašā Apvāršņa konkursu” jaunajiem lasītājiem.  Konkursa 1. kārta Zvejniekciema vidusskolā tika sarīkota martā, un šajā lasīšanas veicināšanas konkursā iesaistījās 1.-9. klašu skolēni, kuri rakstīja pārdomas par Raiņa un Aspazijas darbiem, veidoja dzejoļu ilustrācijas, komiksus un gatavoja Raiņa un Aspazijas karogus. Konkursa darbus vērtēja sākumskolas un latviešu valodas skolotāji un bibliotekāre. Kopumā no visiem Latvijas novadiem pirmajā kārtā piedalījās ap sešiem tūkstošiem skolēnu.  

Šā gada 7. aprīlī Salaspilī notika pirmais no pieciem „Plašā  Apvāršņa” reģionālajiem konkursiem, uz kuru prezentēt izveidotos karogus devās Zvejniekciema vidusskolas 1. kārtas uzvarētāji Viktorija Graubiņa un Kārlis Taube. Pasākuma laikā konkursa dalībnieki veica dažādus atjautības uzdevumus par Raini un Aspaziju, tikās ar rakstniecēm Ingu Gaili un Inesi Zanderi un mākslinieku Reini Pētersonu. Otrajā kārtā no 60 dalībniekiem tika noskaidroti pirmie 12 "Plašā Apvāršņa konkursa" finālisti no Rīgas un Pierīgas, kuru skaitā iekļuva arī Zvejniekciema vidusskolas 8. klases skolnieks Kārlis Taube.

Konkursa fināls norisināsies maijā, tajā tiks noskaidroti uzvarētāji, kuri piedalīsies nedēļu ilgā vasaras nometnē Raiņa un Aspazijas iemīļotajā pilsētā Jūrmalā.

Paldies visiem čaklajiem pirmās kārtas dalībniekiem un apsveicam finālistu Kārli Taubi!

Dace Dulpiņa

Lielie lasīšanas svētki Ķīpsalā

Lasītprasme ir viena no svarīgākajām skolēnu prasmēm, kuru iespējams attīstīt, iesaistoties lielākajā un veiksmīgākajā lasīšanas veicināšanas projektā  „Bērnu un jauniešu žūrija”. Grāmatu lasīšanā un vērtēšanā 2014. gadā Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā iesaistījās 53 skolēni. Lai izkoptu lasīšanas prieku ģimenē, programmā darbojas arī „Vecāku žūrija”, kurā iesaistījās 5 vecāki.

Sestdien, 28. februārī, „Latvijas Grāmatu izstādes 2015” laikā Ķīpsalas izstāžu centrā notika lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu un jauniešu žūrijas 2014” noslēguma pasākums. Uz Lielajiem lasīšanas svētkiem devās arī Zvejniekciema vidusskolas Bērnu un jauniešu žūrijas pārstāvji, lai tiktos ar grāmatu autoriem, māksliniekiem, tulkotājiem, izdevējiem un noskaidrotu, kuras grāmatas lasītāju žūrija ir novērtējusi visaugstāk. 1.-2. klašu grupā par atzītāko kļuva R. Skotona grāmata „Runcis Puncis”, 3.-4. klašu grupā – E. Uspenska grāmata „Tēvocis Fjodors, suns un kaķis”, 5.-7. klašu grupā – latviešu rakstnieces M. Dimsones grāmata „Rozā kvarca brālība”, 8.-12. klašu grupā visaugstāko novērtējumu saņēma R. Rigss „Mis Peregrīnes nams brīnumbērniem”. „Vecāku žūrijā” par visatzītāko kļuva latviešu rakstnieces Māras Zālītes grāmata „Pieci pirksti”.

Svētku dalībniekus priecēja aktieri un populārā  mūzikas grupa „Triānas Parks”. Vienlaikus žūrijas dalībnieki varēja apmeklēt Latvijas grāmatu izstādi 2015 un apskatīt skaistākās un vērtīgākās grāmatas bērniem!

Paldies par ieguldīto darbu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2014, nākamajos Lasīšanas svētkos tiksimies Gaismas pilī!

Dace Indāre

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa  2014 - Troļļi Ziemeļos

Lasīšanas diena Zvejniekciema vidusskolā

Zvejniekciema vidusskolas bibliotēka iesaistījās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā, kuru Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru un biedrību Norden Latvijā.

Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa norisinājās no 10. līdz 16. novembrim, tajā galvenais uzdevums bija iepazīstināt lasītājus ar Ziemeļvalstu literatūru un kultūru. Bibliotēku nedēļā par tēmu „Troļļi Ziemeļos” 1.-4. klašu audzēkņi  Rīta literatūras stundā, kas notika skolas bibliotēkā, uzzināja daudz interesanta.

Skolēni tika iepazīstināti ar rakstnieci un mākslinieci Tūvi Jānsoni, kura šogad svinēja simt gadu jubileju. Sākumskolas skolēni iepazinās arī ar Tūves Jānsones radītajiem un zīmētajiem trollīšu Muminu tēliem. Trollīši Mumini ir  balti, apaļīgi piedzīvojumu meklētāji, kuri dzīvo Muminu ielejā.  Par trollīšiem Muminiem  Tūve  Jānsone ir sarakstījusi grāmatu un komiksu sēriju.  Godinot rakstnieci un viņas radītos tēlus, lasītavā tika izveidota Tūves Jānsones grāmatu izstāde, tur bija iespējams satikt arī vienu no Muminiem.

Bibliotēkā kopīgi tika lasītas Tūves Jānsones grāmatas par trollīšiem Muminiem  - „Mumins un jaunais draugs”, „Mumins un mazais spociņš”. Bērni iejutās dažādos grāmatu tēlos un pasakas lasīja lomās.

Skolēni bija izgatavojuši Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas simbolus –Ziemeļvalstu un Baltijas valstu karodziņus un  trollīšu Muminu pirkstiņlelles.

Paldies visiem, kuri iesaistījās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā, iepazīstot Ziemeļvalstu literatūru un uzzinot vairāk informācijas  par zviedru rakstnieci Tūvi Jansoni un viņas daiļradi.

Dace Indāre

Otro gadu pēc kārtas  Zvejniekciema vidusskolā 29. maijā norisinājās Lasīšanas diena. Tās mērķis ir ieinteresēt skolēnus lasīt grāmatas, lai  paaugstinātu lasītprasmi.

Lasīšanas diena aizsākās ar „Bērnu un jauniešu žūrijas 2014” grāmatu atvēršanas svētkiem. Bērnu žūrija ir valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programma, kurā Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkas lasītāji ar prieku piedalās jau trešo reizi. Skolēni lasīšanas stundā iepazinās ar daudzveidīgu jaunāko un iepriekšējo paaudžu iemīļotāko literatūru un izvēlējās grāmatas lasīšanai atbilstoši savam vecumam un lasīšanas pieredzei. Lai piedalītos „Bērnu un jauniešu žūrijā”, skolēniem bija iespēja noslēgt lasīšanas līgumu, kurā paredzēts, ka žūrijas eksperts apņemas izlasīt un novērtēt piecas žūrijas sarakstā iekļautās grāmatas līdz 2014.gada 31.decembrim. Lasīšanas dienā svinīgi tika noslēgti 65 Bērnu un jauniešu žūrijas līgumi. Lai izkoptu lasīšanas tradīcijas ģimenē, programmā darbojas arī „Vecāku žūrija”.

Turpinājumā skolēniem bija iespēja paveikt dažādus uzdevumus, kas saistīti ar lasīšanu un  literatūru. Vismazākajiem skolēniem bija jāsaliek mozaīkas – „Bērnu žūrijas 2014” grāmatu attēli, bet sākumskolas un pamatskolas zēni un meitenes uzzināja vairāku daiļdarbos izmanotu vecvārdu skaidrojumu, kā arī atjaunoja pasakā „izdzisušos” vārdus un rakstīja vēstules, izmantojot dažādus frazeoloģismus.

Lasīšanas diena noslēdzās ar skolēnu piedalīšanos zibakcijā „Latvija lasa”, veltot 15 minūtes savas mīļākās grāmatas lasīšanai. Lasīšanas diena ir lieliska tradīcija, kuru  turpināsim arī nākamajā gadā!

Lasīšanas dienu vadīja bibliotekāre Dace Indāre un latviešu valodas un literatūras skolotāja Valda Tinkusa.

Dace Indāre

Domrakstu konkurss „Kā atmodināt Saulcerīti?”

Zvejniekciema vidusskolas Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki, kā arī skolēni, kuri nav iesaistījušies lasīšanas veicināšanas programmā, piedalījās domrakstu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti?”. Tā mērķis ir rosināt bērnu rakstīšanas un lasīšanas prasmi, kā arī ieinteresēt par bibliotēkām un to pakalpojumiem. Bērni radīja jaunu leģendu par Stikla kalnu, Gaismas pili, Saulcerīti, Antiņu, viņa brāļiem un citiem Raiņa lugas „Zelta zirgs” tēliem. Konkurss norisinājās divos līmeņos. Pirmā līmeņa konkurss tika īstenots skolā, kurā bērnu domrakstus vērtēja bibliotekāre Dace Indāre un latviešu valodas un literatūras skolotājas Valda Tinkusa un Sandra Ozola-Ozoliņa. Uz reģionālo bibliotēku tika izvirzīti un nosūtīti 13 veiksmīgākie domraksti, ko kuriem 5 interesantākie tika nosūtīti uz finālu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centram, lai izraudzītos darbus publicēšanai grāmatā. Reģionālā konkursa uzvarētāji ir Laura Jermacāne, Elīza Marta Burberga, Ričards Sergejevs, Emīls Kiseļevskis, Armands Grūbe. Visi 13 veiksmīgāko darbu autori ieguva iespēju piedalīties bērnu karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku” Rīgā 2014. gada 8. septembrī, demonstrējot savu izveidoto karnevāla tērpu- „Manas mīļākās grāmatas varonis”.

Paldies visiem skolēniem par radošajiem domrakstiem!

Dace Indāre

Literārā pēcpusdiena kopā ar rakstnieci Eviju Gulbi

Atzīmējot bibliotēku nedēļu, 24. aprīlī Zvejniekciema vidusskolas bibliotēkā viesojās bērnu grāmatu autore Evija Gulbe, kuru bērni jau bija iepazinuši, lasot grāmatiņu „Koko un Riko”.

Šajā grāmatā ir asprātīgas un pamācošas pasaciņas par divu žurkulēnu Koko un Riko piedzīvojumiem, draudzību un arī nedarbiem. Idejas pasaciņām, kas paredzētas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, radušās, kad pastaigas laikā pazuda Evijas Gulbes meitiņas žurkulēns Koko. Lai mazinātu zaudējuma rūgtumu, Evija stāstīja bērnam, ka Koko devies iepazīt pasauli un saticis draugu. Pēc tam stāstiņi tika pierakstīti un iesniegti izdevniecībā. Nu jau par Koko un Riko piedzīvojumiem izlasījuši daudzi bērni.

Tikšanās reizē bērni kopā ar autori atcerējās žurku puiku pastrādātās nerātnības un runāja par labajiem darbiem un nedarbiem. Klātesošajiem dalībniekiem bija interesanti uzzināt, kāda ir žurku sadzīve un ieradumi, bērni skatīja barību, ko žurkulēni vislabprātāk ēd.

Pasākuma laikā bērni radoši darbojās, spēlējot spēli un liekot puzles, kuras veidotas pēc grāmatas mākslinieces Lindas Lošinas ilustrācijām.

Arī bērni, gatavojoties literārajai pēcpusdienai, bija izdomājuši stāstus par pelīšu piedzīvojumiem, kurus pastāstīja saviem skolas biedriem, skolotājām un rakstniecei. Par paveiktajiem darbiņiem bērni saņēma Evijas Gulbes un Lindas Lošinas grāmatiņas „Koko un Riko”, kuras autore apzīmogoja ar īpašu žurciņas ķepiņas spiedogu.

Pasākums izdevās interesants, atraktīvs un radošs!

Dace Indāre