Mācību darbs turpināsies attālināti

Mācību darbs no 19.aprīļa turpināsies attālināti.

Ievērojot valdības lēmumu, kas nosaka pasākumus Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai, no 19.aprīļa Zvejniekciema vidusskolas 1.-12.klases skolēniem formālās un neformālās izglītības nodarbības turpināsies tikai attālināti. 

Pirmsskolas klase strādās dežūrrežīmā. 

Klātienē notiks plānotās individuālās konsultācijas 1. - 12.klasei, kā arī konsultācijas obligāto centralizēto eksāmenu mācību priekšmetos 12.klasei.

Konsultācijas klātienē 12.klasei paredzētas 22. aprīlī - latviešu valodā, bet 23.aprīlī - angļu valodā.

Mācību gada beigu laiks netiks mainīts!

Izglītojamo uzņemšana!

Izglītojamo uzņemšana sakarā ar valstī esošo ārkārtas situāciju Zvejniekciema vidusskolā 2021./2022.m.g. notiek elektroniski. Vairāk informācijas šeit.

  • 1.-9.klašu vecāku iesniegums elektroniski šeit.

  • Pirmsskolas vecāku iesniegums elektroniski šeit.

Individuālās konsultācijas klātienē!

Cienījamie vecāki, lūdzu, iesakiet saviem bērniem izmantot iespēju konsultēties klātienē!

 

Vairāk informācijas par šo iespēju šeit.

Lepojamies!

Lepojamies ar Zvejniekciema vidusskolas iegūto 12.vietu Draudzīgā Aicinājuma balvas reitingā - 2020 lauku vispārizglītojošo skolu grupā,  lai gan 2019./2020.m.g. īpašu pacietību un ieinteresētību rezultāta sasniegšanā  gan skolēniem, gan skolotājiem prasīja Covid19 krīzes laiks.  Paldies! 

Brīvlaiki

  • Vasaras brīvlaiks 1.–8. klasēm no 2021.gada 1. jūnija līdz 31. augustam;

  • Rudens brīvlaiks no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;

  • Ziemas brīvlaiks no 2021. gada 22.decembra līdz 2022. gada 4. janvārim; 

  • Pavasara brīvlaiks 1. – 11. klasēm no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam, bet 12. klašu skolēniem no 21. marta līdz 25. martam.

Zvejniekciema vidusskola
 

​​​

© 2013 Zvejniekciema vidusskola. 

Telefons: 67954037

Fax : 67954037
e-pasts: zvskola@gmail.com

Adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161

 

Skolas jaunumi arī tviterī:

 

 

  • Twitter Metallic
Lieldienas gaidot!