IZM ATZINĪBAS RAKSTS skolotājiem, bērniem un vecākiem!

Atzinības raksts pieejama šeit.

Mācību gada beigu laiks netiks mainīts!

Izglītojamo uzņemšana!

9.klases izlaidums
9.klases izlaidums

9.klases izlaidums
9.klases izlaidums

Lepojamies!
Lepojamies!

Draudzīgā aicinājuma balva par teicamiem sasniegumiem vēsturē un izcilu izaugsmi vēstures mācīšanā!

9.klases izlaidums
9.klases izlaidums

1/6

Izglītojamo uzņemšana sakarā ar valstī esošo ārkārtas situāciju Zvejniekciema vidusskolā 2021./2022.m.g. notiek elektroniski. Vairāk informācijas šeit.

  • 1.-9.klašu vecāku iesniegums elektroniski šeit.

  • Pirmsskolas vecāku iesniegums elektroniski šeit.

Lepojamies!

Lepojamies ar Zvejniekciema vidusskolas iegūto 12.vietu Draudzīgā Aicinājuma balvas reitingā - 2020 lauku vispārizglītojošo skolu grupā,  lai gan 2019./2020.m.g. īpašu pacietību un ieinteresētību rezultāta sasniegšanā  gan skolēniem, gan skolotājiem prasīja Covid19 krīzes laiks.  Paldies! 

Brīvlaiki

  • Vasaras brīvlaiks 1.–8. klasēm no 2021.gada 1. jūnija līdz 31. augustam;

  • Rudens brīvlaiks no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;

  • Ziemas brīvlaiks no 2021. gada 22.decembra līdz 2022. gada 4. janvārim; 

  • Pavasara brīvlaiks 1. – 11. klasēm no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam, bet 12. klašu skolēniem no 21. marta līdz 25. martam.

DSC_2021.JPG
DSC_1750.jpg